Náprava zlozvyku:

Zeměpisným jménem se náš stát dříve jmenoval ČESKOSLOVENSKO.   ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA bylo politické jméno, které se v běžném životě moc nepoužívalo. A v angličtině stejně - většina cizinců zná spíše pojem CZECHOSLOVAKIA, a ne CZECHOSLOVAK REPUBLIC - viz fotogalerie na toto téma zde.  Podobně jsme tedy i dnes zeměpisným jménem ČESKO,  anglicky CZECHIA. Toto krátké jméno má obrovský potenciál zviditelnit ve světě náš stát mnohem více, než pojem Czech Republic, který je zbytečně krkolomný a snadno zaměnitelný s jakoukoli jinou republikou.

 

Nikdo proti republice nic nemá. Ano jsme republikou. Jsme republikou, která se dříve jmenovala Československo, a dnes Česko. A v angličtině Czechoslovakia a dnes Czechia. Obě jména jsou spisovná a oficiální. I milovníci republiky proto mohou mít (a v drtivé většině i mají) zároveň rádi i uvedená krátká jména. Vždyť  slovo "republika" přece nepoužíváme ani při pojmenovávání jiných republik. A běžně používáme raději kratší názvy - např. Československo, Francie, či Chorvatsko. Proč netrváme vždy a všude na jménech jako je Československá republika, Francouzská republika, nebo Chorvatská republika? Ze stejných důvodů můžeme přestat říkat Česká republika a s výjimkou úředního styku můžeme bez obav začít používat jméno Česko. A v angličtině Czechia. Používat jméno Česká republika, či Czech Republic za všech okolností je skutečně jen zlozvykem.

 

 

Zejména ve sportu je zlozvyk používání politického jména Czech Republic velmi patrný.


Zde je jasné, že jde zčásti o nevědomost a zčásti o jakýsi přežitek, který se právě ve sportu udržuje už jen ze setrvačnosti kvůli platnosti některých marketingových dočasných smluv, v nichž se ještě jméno Czech Republic vyskytuje.  Některé sporty už ale na jméno Czechia přešly a slaví s ním úžasné úspěchy - viz sekce sport.  Připomínáme, že pokládat sportovcům otázku, jaké jméno státu se jim líbí více, a které méně, je špatné, zavádějící a tudíž velmi neprofesionální, protože k objektivní odpovědi musí být sportovci nejprve předem seznámeni se všemi výhodami obou variant. A je jasné, že když výhody jména Czechia neznají, jejich odpovědi budou preferovat spíše to, co znají, a na co jsou zvyklí. Naproti tomu ti, kteří se s výhodami krátkých jmen, Česko a Czechia, seznámili, byli jednoznačně pro, aby se ve sportu začala tato krátká jména používat.

 


Úvaha o čechoslovakismu a o českorepublikánství

Proč v r. 1993 lidé preferovali jméno Czech Republic před jménem Czechia a proč dnes již tyto preference naštěstí slábnou.

 

Proč se po rozdělení Československa v roce 1993 lidé stavěli ke jménu Czechia rezervovaně a preferovali politické jméno Czech Republic?  Tehdy – krátce po rozdělení – vycházela obliba dlouhého jména z toho, že na rozdíl od Slováků, kteří se vždy cítili být Slováky, se Češi cítili být spíše Čechoslováky. Jméno Czech Republic jim – zřejmě svojí délkou - asociovalo jméno Czechoslovakia, a logické zdůvodnění, že Czechoslovakia je zeměpisné jméno, zatímco Czech Republic je jménem politickým, v té rozjitřené době jaksi nikdo nechtěl slyšet - nostalgie a stesk po Československu byly v té době ještě příliš čerstvé a silné. Jméno Czechia prostě bývalým Čechoslovákům připadalo moc krátké, oni byli zvyklí na více slabik. Po dvaceti čtyřech letech (v roce 2017) lze ale s jistotou tvrdit, že výše uvedené důvody pominuly, protože generace Čechoslováků se už s rozdělením Československa vyrovnala.

 

Důkazem, že potřeba dlouhého názvu skutečně pominula, je dnes již běžně používané a tedy oblíbené jméno Česko. A logicky se objevuje i potřeba překladu tohoto krátkého jména do cizích jazyků. Do angličtiny se Česko přeloží jako Czechia. Vzhledem k tomu, že důvody k preferování krátkého jména Czechia před jménem Czech Republic nejsou politické, ale čistě praktické, logické a vlastenecké, tak je stále zřetelnější nepravdivost hlavního argumentu odpůrců mluvící o tom, že jméno Czechia si údajně vymysleli politici.  Nikoli, ti byli naopak dlouho proti krátkému jménu.  A přitom pro krátké jméno hovoří i další důležité argumenty, které by měli podporovat mj. právě i politici - např. lepší zapamatovatelnost krátkého názvu, která je velmi důležitá v oblasti marketingu při propagaci Česka v zahraničí, protože tím prokazatelně přinese větší zisky plynoucí z turistického ruchu.  Politické názvy se mění, zeměpisné jméno přežívá věky a staletí. Mezi tato dočasná politická jména patří pojmy jako království, monarchie, protektorát, ale i republika. Zeměpisným a tedy neměnným jménem je Česko, anglicky Czechia, existující už minimálně od 17.století.

 

Nahraďme proto konečně čechoslovakismus češstvím, s nímž se identifikuje i většina moravanů (dávajíc to najevo souhlasem s přídavným jménem naší republiky – Česká). Používejme moderní; zeměpisné, krátké jméno státu, tak jako ostatní republiky Evropy –  např. francouzská, italská, chorvatská, či slovenská: France, Italy, Croatia, Slovakia, Czechia. Ne proto, abychom je napodobovali, ale proto, abychom přestali dávat najevo svoji sebestřednou a zdánlivou republikánskou odlišnost, protože ta žádnou odlišností není. Republik existuje na světě asi stopadesát. Z nich se paradoxně republikou v názvu chlubí hlavně státy nestabilní a nedemokratické. Buďme chytří a nekritizujme jméno Czechia jen proto, že ho kritizují i ostatní. Nepodléhejme emocím a zjišťujme si pravdu. Nikdy a za žádných okolností nevyměňujme úctu k faktům za většinový souhlas, protože davy prokazatelně snadněji podléhají omylům a hloupostem.

 

Používat za všech okolností politické jméno Czech Republic není znakem výjimečnosti a hrdosti, ale znakem porevoluční nestálosti a nevyzrálosti.

 

Memento: 

Tam, kde lze použít vlastní jméno státu (ČESKOSLOVENSKO / CZECHOSLOVAKIA,  ČESKO / CZECHIA), je nevhodné používat jméno přechodného státoprávního uspořádání (REPUBLIKA / REPUBLIC).  Nadbytečným používáním republiky znevažujeme celou "předrepublikovou" historii našeho státu.

 

Když se zeměpisným jménem Československo žádný problém nebyl a není, tak není důvod, aby se obdobné jméno Česko nahrazovalo politickým jménem Česká republika. Vždyť Československo bylo přece také republikou! Dříve jsme byli Československo (Czechoslovakia), dnes jsme Česko (Czechia), je to naprosto jasné. Přesto např. administrátoři Wikipedie v textech popisující období od roku 1993 trvají na dosavadní zvrácené praxi republikování, přestože byli na vhodnost používání pojmu Česko / Czechia (v návaznosti na Československo / Czechoslovakia) upozorněni množstvím dopisů s uvedením argumentů a důkazů. Podobně nelogicky je často uváděna Česká republika (nebo Czech Republic) i v různých seznamech, kde ostatní státy uvádějí jména krátká.

 

Je načase začít používat vlastní rozum a nekopírovat bezmyšlenkovitě republiku i tam, kam se opravdu nehodí...

Vladimír Filip, 8.6.2017

 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Vinkl%C3%A1%C5%99