MOTTO

Odstraňujeme ze jména CZECHIA tʃɛkiə] /che-kee-ə/  pejorativní nádech i nánosy iracionálních dehonestujících pomluv, a to důrazem na historii, nadčasovost, ligvistickou správnost, důslednou apolitičnost a hlavně na kontinuitu s názvem předchozího státu Czechoslovakia (Československo), z něhož vznikly dva státy - Czechia a Slovakia (Česko a Slovensko). Czech Republic a Czechia jsou rozdílná pojmenování, jedno je politické (tudíž přechodné a nestálé), jedno univerzálně použitelné v historických souvislostech. O to jde. Nám, komu na naší zemi záleží. Takže Česko, Czechia, Tchéquie, Tschechien, Chequia etc. Jestli jsme republika či království je v tomto duchu nepodstatné.

 

Czechia - jméno s bohatou historií:
https://www.youtube.com/watch?v=RJyAidlfsvU&index=3&list=PLPYV3oIxEk8clOf7omx5bkQgFXpn6
 

 

Česko, tedy Czechia.
Historie českého státu je mnohem delší, než historie České republiky, která začala teprve nedávno - v roce 1993. Proto univerzální zeměpisný název: Česko, Czechia, Tchéquie, Chequia, Cechia, Tschechien, atd.  Není potřeba "republikovat" za všech okolností. Pro názornost: Francouzská republika také používá krátké jméno Francie. Česko (Czechia) nejsou Čechy (Bohemia). Nemáme Moravskou republiku, ale Českou republiku (The Czech Republic) - proto Česko (Czechia). Je to logické a správné. Krátké jméno je vždy odvozeno od jména dlouhého - politického. Není v tom skrytá žádná snaha diskriminovat regiony. Morava je v tomto ohledu stejně hrdým regionem Česka, jako je např. Tyrolsko hrdým regionem Rakouska. Přenesení či rozšíření významu z části na celek (Čechy - Česko), v případě názvu historické země či území na celý stát není v evropském kontextu ničím výjimečným - příkladem mohou být Rakousko (Ober- a Niederösterreich), Francie (Île-de-France), Finsko (Varsinais Suomi) a další. V žádné evropské zemi nikdo název země, který se podobá názvu některého jeho regionu - historické země, nenapadá. Moravané to vnímají a proto ti rozumní podobnost jména Česko / Čechy také nijak neřeší. Názory extrémistů, např. ze separatistické strany Moravané, kteří tvrdí, že Česko je i dnes totéž, co Čechy, je třeba sledovat a uvádět na pravou míru - tedy informovat o tom, že toto tvrzení je již od 19.století nepravdivé, protože Česko je celý stát, kdežto Čechy jsou jen jeho západní částí.  Dvě slova, dva významy.

 

Ani údajná podobnost jména Czechia s Čečenskem není problém. Chechnya se čte [čečňa], což se jménem Czechia [čekija] nemá nic společného. Se jménem Chechnya si v Americe naopak pletou jméno Czech Republic.  Dalším mýtem je údajná podobnost jména Czechia se jménem Russia. Jméno Russia [raša] je spíše podobné jménu Croatia [kroejša] - Chorvatsko - a nikoli jménu Czechia [čekija].
Jméno Czechia má naopak stejnou koncovku jako jiná běžná jména: Czechoslovakia, Slovakia, Slovenia, Austria, Australia, Italia...  Útoky proti jménu Czechia jsou proto pouhým důsledkem neinformovanosti, či dokonce cílených dezinformačních kampaní, které jsou vedeny s cílem jméno diskreditovat.  Tyto dezinformační kampaně jsou založeny na zcela mylném předpokladu, že jméno Czechia prosazují lidé, kteří mají nějaké politické ambice. Opak je pravdou.


Zdůrazňujeme, že politika je nám cizí. I proto se snažíme upozorňovat na to, že politické jméno Česká republika (The Czech Republic) se hodí pouze do politiky. Všude jinde působí nepatřičně a doporučujeme proto, aby se v běžném životě, v kultuře, ve sportu apod. používalo jméno nepolitické - Česko, anglicky Czechia.


Kolektiv občanské iniciativy Česko - Czechia

http://www.czechia-initiative.com/index.html

 


 

Názory těch, co vnímají výhody krátkého jména Česko / angl. Czechia:

Reimize:

Nechápu, proč někdo trvá na slovu republika. Nedočetl jsem se jediný rozumný důvod. Každý byl jen prokazatelný omyl. Předně zeměpisné jméno (Czechia) nemůže být nahrazeno názvem politickým (ČR), protože politické jméno má přechodný charakter, ignoruje historickou kontinuitu státu a jeho funkce je tak omezena pouze na aktuální státní subjekt (Česká republika existuje od r. 1990 a jako nezávislý stát od r. 1993, český stát = Česko/Czechia však v různých formách přes tisíc let). Slovo Czechia přitom není žádný novotvar, ale používalo se staletí před vznikem ČR (nebo Československa). Do zeměpisného označení nepatří politický název. Francie je také republika a Francouzi jsou na to také dost hrdí, ale ve svém zeměpisném názvu používají jako jiné státy jednoslovně označení  - v tomto případě Francie (France). Tak to dělají všechny státy vyjímá Dominikánské republiky a Středoafrické republiky, což jsou velké "exotické" výjimky, se kterými by se ČR neměla srovnávat. Nepůsobí to reprezentativně, ani prakticky. Tradiční, vyspělé a demokratické státy svá politická jména v nepolitických souvislostech neuvádějí. Czechia nejsou Čechy (ty jsou Bohemia), ale je to překlad slova Česko (tedy Čechy, Morava a Slezsko). Pokud by zeměpisný název Česko (Czechia) ignoroval Moravu a Slezsko, politický název Česká republika by je opomíjel ještě více: adjektivum český (- á,- é) totiž může být odvozeno jak od Čech, tak od Česka, zatímco substantivum Česko/Czechia jednoznačně vystihuje území státu. Všechny odborné důvody logicky dávají za pravdu tomu, že správný zeměpisný název je Czechia. Není to změna názvu. O změnu jména našeho státu se nejedná! Politické (formální) jméno Česká republika/Czech Republic zůstává beze změny. Jen by ho stát (např. ministerstva) neměl používat tam, kde se nemá používat... Vám ale nikdo nebrání dál říkat, že jste z ČR.

 

Věra  M.:

Zeměpisný název zemi slouží, ale politický ji redukuje na momentální politický systém v zemi. To jsou fakta. Pocity jsou naprosto irelevantní - Czech Republic může znít jako Altajská, Středoafrická republika či všechny ty útvary, které jsou o to méně republikami, oč více to hlásí.  Czechia je tu přes 400 let, ať si to plete ten nebo onen, to není podstatné. Zvykli jste si na nepřirozený stav, republikujete, ale "republika" není název země, to je jen pojmenování státního (navíc momentálního) uspořádání v ní. Všude kolem sebe můžete vidět, že se země prezentují zeměpisným názvem, protože nejsou blbé - chtějí, aby byly chápány jako zavedené v historickém kontextu a Češi (opravdová exotika) protestují proti univerzálně použitelnému názvu. Jaký paradox! Už si konečně uvědomte, že z vaší strany jen to pouhý zlozvyk, nic jiného. Česko, tedy v angličtině Czechia. Navíc v ostatních jazycích je to běžné (Tchéquie, Chequia, Cehia, Tsekkia, Tjeckien, Tschechien, atd., atd.)

 

Nést "Republic" v názvu místo oficiální cizojazyčné zkratky 23 let bylo největší sebeponížení téhle země na mezinárodní úrovni. Taková Francie, která zažila několik revolucí si také nechávala vždy říkat France. Slovensko de facto bratrský stát si taky nechává říkat Slovakia. Naopak slovo republika nosí ve svém názvu takové ty rozvojové či přímořské země jako Středoafrická republika, Dominikánská rep. atd to naše země není. Pokud si najdeš pár informací, zjistíš, že první státní útvar na našem území vznikl v 7. století, byly to nejprve kmenové svazy, později knížectví a království jenž trvalo od 12. století prakticky až do 1. světové války ve srovnání s tím je republikový systém jenom zlomek času, k tomu do roku 1989 nebyla nikdy naše republika moc demokratická, takže podle Vás bychom měli zapomenout, na kulturu, tradice a na to co naši předci dokázali, protože ti se narodili v Čechách, na Moravě či ve Slezsku, ale ne v republice.

 

V angličtině ten přídomek "republic" zní opravdu divně a je zavádějící. Není třeba, aby nás zbytek světa kvůli tomu řadil do třetího světa. O té praktičnosti ani nemluvě.

 

The political name of a country (Czech Republic) is transient and ignores the historic continuity of a given state territory because it is limited only to the existing state form. In the case of the Czech Republic, it is incorrect and impractical to use its political name for various state forms that had existed on its territory before 1993, thus before the existence of the current state form. As such, the political name can never fully replace a permanent geographic name that does not change in response to changing state forms in a particular territory. The need for a short name is demonstrated by the fact that the Czech Republic is often erroneously shortened to Czech, Czech rep., CR, C. Rep. or Czecho. In many cases, foreigners continue to use the name Czechoslovakia, although the country has not existed since 1993. “Made in Czech Republic” has failed to become a familiar brand around the world.

 

Jméno Česká republika je výstřednost. Jen minimum zemí nemá zkrácené oficiální jméno. Jen si představ jak blbě by znělo říkat Polish Republic, French Republic nebo Russian Federation místo Poland, France nebo Russia. Nevím jak na cizince působí Czech Republic, ale na mě to působí dost divně.

 

Czech Republic je politickým zřízením naší země, které tu máme od roku 1993. Čili lidi narozeni před tímto datem nemohou o sobě tvrdit, že byli born in the Czech Republic. Toť, řekl bych, celkem výstižný fakt, nyní k názvu Czechia. Czechia nezahrnuje jen Čechy, ty se do angličtiny překládají jako Bohemia. Navíc s faktem, zda se vám to líbí nebo ne, už neuděláte vůbec nic, vzhledem k tomu, že to je již půl roku zapsané v UN tabulkách. Takže - get used to it, nebo brečte celý život.


Closedfortoday
Well, Czechs, you have such a beautiful country, and for me as for many foreigners this argue about your country's shortened English name seems just VERY FUNNY :D
My opinion is, that those opposing are acting quite absurdly: eg. in Dutch it's Tsjechië, most commonly used and I am kinda surprised when I see for example Czech football team competing as "Czech Republic" :D And you can go on and on... Danish: Tjekkiet, German: Tschechien, Norsk: Tsjekkia (that's what I bare in mind) So .. Can anyone Czech explain it to me, why you have this problem?
Jiří Kubička

Vadí mi, že ti, kdo protestují proti jménu Czechia, zcela ignorují debatu, která o geografickém a jednoslovném názvu našeho státu probíhá již více než dvacet let. V důsledku toho opakují argumenty, které již byly mnohokrát vyvráceny. To mně připadá daleko arogantnější než to, že ministr zahraničí přijal již dávno ustálený názor odborníků, tedy jazykovědců a geografů:

Názor Ústavu pro jazyk český zde: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=725

Názor geografů a jazykovědců na překlad "Czechia" zde: 
http://geography.cz/wp-content/uploads/2009/03/cesko-svuj-anglicky-preklad-ma-uz-16-let.pdf

A zde:
http://geography.cz/2016/04/vitej-czechia/

Název "Česko" i překlad "Czechia" byl kodifikován na odborné úrovni už dávno, není to nějaké čerstvé kutilství současného MZ. "České země" jsou správný historický název, ovšem jako označené pro současnou ČR se prakticky skoro nepoužívá, v Googlu ho na prvních deseti stránkách nenajdete jinak než v historickém kontextu. "Česká republika" je politický název našeho státu, který nikdo neruší, ač si to ministryně Šlechtová myslí. Je třeba rozlišovat jednoslovný a geografický (na rozdíl od politického) název. Jako geografický název má "České země" ten nedostatek, že v současné době žádné České země neexistují, na současné mapě je nenajdete. Každý může svému státu říkat, jak chce. Alternativy k "Česko" a "Czecchia byly, ale už nejsou v tom smyslu, že žádný alternativní název nemá šanci se prosadit jako kodifikovaný. S názory odborníků je samozřejmě možno nesouhlasit, ale je potřeba se s nimi kriticky vyrovnat. To pan Patočka neudělal a nejspíš je ani nezná. K "Česko" a "Czechia" alternativy existovaly, ale dnes již neexistují v tom smyslu, že se žádná alternativa jako kodifikovaný název zcela jistě neprosadí. Mimochodem anglický název Česka někdo prezentuje jednou jako "Czechie", podruhé jako Czechia. Správně je to druhé: CZECHIA [čekija].  Více zde:  http://geography.cz/geograficke-rozhledy/wp-content/uploads/2009/10/191-19-21.pdf