Příručka  "Go, Czechia"

k vyvrácení nejčastějších námitek a zažitých omylů o jménu Czechia:

http://www.go-czechia.cz

 

DISKUSE

NÁMITKY A VYSVĚTLENÍ 

Laické názory plné ostrých slov proti jménu Czechia, vycházející ze zažitých omylů a z pocitů ovlivněných pomluvami.
Autentické názory skutečných lidí z internetových diskusí, které zde na pravou míru uvádějí odborníci - jazykovědci, jejichž argumenty jsou podloženy mnoha fakty. Záměrem je rozptýlit nepodložené obavy čtenářů a smýt ze jména Czechia nános křivých, hloupých a zlých obvinění.

 

 

Námitka: Jméno Czechia se zatím moc neujalo.
Vysvětlení:  Nemůže se ujmout něco, co není propagováno.
Jméno Czechia si zaslouží, aby bylo šířeno - odvážně a vlastenecky! To je úkolem politiků, novinářů, byznysmenů, sportovních manažerů, adminů Googlu, autorů encyklopedií, učebnic, slovníků apod. Vláda se 2.5.2016 zavázala, že jméno Czechia bude propagovat - t.j. spolupracovat s výše uvedenými institucemi na tom, aby jméno Czechia vešlo ve známost. Zatím to nedělají. Až začnou, Czechia se ujme rychleji. Jednoduché a logické. V cizině už začali. Se jménem Czechia nemají problém. Pokud česká vláda, zejména Ministerstvo zahraničí, bude nadále propagaci jména Czechia ignorovat s poukazem na dobrovolnost, zda používat Czechia, nebo Czech Republic, budou lidé i nadále překládat krátké jméno Česko chybně jako Czech, Czechlands, nebo Bohemia a budeme se tím stále v očích celého světa zesměšňovat. Viník je jasný - alibističtí úředníci z MZV, kteří nedokáží lidem vysvětlovat a zdůvodňovat nutnost a výhodnost krátkého jména, protože sledují jen vlastní zámy a vlastní popularitu.

 

 

 

Námitka: Nebylo by lepší, abychom se místo Czechia, jmenovali Czechomoravia?

Vysvětlení: Nebylo. Alternativní návrh Czechomoravia = Českomoravsko je jen populistickým, ale zcela nevhodným návrhem některých manipulátorů. Hrdí Moravané nikdy neskousnou, že by se měli přejmenovat z Moravy na Moravsko. A navíc není důvod dávat Moravu do názvu státu. V názvu Deutschland, nebo Östereich také nejsou názvy spolkových zemí obsaženy. A Česko navíc ani spolkovou zemí není. Jméno Czechia tedy nepoškozuje Moravu tím, že Morava není v názvu obsažena. V názvu státu přece nemusí být obsaženy všechny spolkové země (a už vůbec ne země historické) - důkazem je právě zmínené Německo, či Rakousko. A navíc: V názvu Československo nebyla Morava obsažena také! Takže pozor - jméno Czechomoravia je jen lákadlem extrémistických stran na potenciální voliče!

 

 

Námitka:  Spojené státy a Spojené království také údajně nepoužívají krátké názvy. Proč nestačí i nám jméno Czech Republic?

Vysvětlení: Protože máme i krátké jméno Česko, anglicky Czechia, a není důvod to hloupě ignorovat. Každý stát raději používá krátké jméno, pokud ho má. A používají ho i jmenované státy, jejichž politická jména jsou také mnohem delší, a proto se používají jen při výjimečných příležitostech: „the United States of America“, resp. „the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland“. Podobně výjimečně by se měl používat formální, čistě politický název  "The Czech Republic".  Pro běžný život se proto jednoznačně více hodí krátké jméno Česko, angl. Czechia, což se už projevuje v tom, jak se v zahraničí začíná používat.

Navíc - s
tejně jako se u nás krátké jméno Česko už vžilo, tak se ve Velké Británii, či chcete-li ve Spojeném království (United Kingdom) běžně užívá jméno "Britain". I krátké jednoslovné jméno ""America" je v USA populárnější a používanější, než si lidé v Česku myslí. Takže ani jméno "Spojené státy" nelze uvádět jako příklad dvouslovného jména, jehož jednoslovná alternativa "America" se údajně nepoužívá. Lidé po jednoslovných jménech volají všude na světě!  Je tedy logické, že se cizinci ptají, jak se překládá krátké jméno Česko. Odpověď je tedy jednoznačná - Czechia. 

 

 

           Britain                                                                                America
 

Námitka: To, že je krátké jméno Czechia zapsáno v OSN, není směrodatné, a jeho používání je stále pouze dobrovolné...
Realita:  Dobrovolnost není vždy jediným faktorem, podle níž je moudré se řídit. Je jisté, že politici, kteří umožňují lidem, aby si ze dvou variant vybrali tu hloupější, aniž by jim vysvětlili, jak tragikomické jejich konání je a jak poškozuje obraz celého státu ve světě, jsou za toto poškozování sami zodpovědní. A jednou budou voláni k odpovědnosti. Pokud vláda České republiky nečinně přihlíží k používání dlouhého jména státu v seznamu států, do kterého ostatní státy zapisují jména krátká, je jasné, že se jí tato nečinnost v dlouhodobém horizontu vymstí. Srovnejte např. se Slovenskem. To nemá se správným překladem jména Slovensko - Slovakia sebemenší problém. 

 

NámitkaPrzníte název České republiky, když hovoříte o Česku. Že se nestydíte! Takovými novotvary nás Moraváky urážíte!"

Odpověď:  Neurážíme, protože nejde o novotvar, ani o jméno, které by Moravu jakkoli diskriminovalo. Naopak - první použití výrazu Česko je doloženo v roce 1777 jako označení pro celé České země: tedy dnes pro Čechy, Moravu, českou část Slezska a tzv. České Rakousy, kam patří Vitorazsko, Valticko a Dyjský trojúhelník, které byly do roku 1920 součástí Dolních Rakous. A podobně je to i s názvy jiných zemí: Rakouskem se označují země Ober a Niederösterreich, Polsko je vytvořeno Wielkopolskem a Malopolskem a třeba Chorvatsko Središnjou a Hrvatskem. Slovák Ján Kollár označení Česko použil i v básni Slávy dcera, která vyšla v roce 1832, a najdeme ho i v časopise Čechoslav či u básníka Boleslava Jablonského, jednoho z nejoblíbenějších našich básníků XIX. století, autora Písní milosti.

Název "Česko" byl oficiální hned po vzniku ČSR v roce 1918. Není žádným tajemstvím, že jsme se až do roku 1920 jmenovali Česko-Slovensko, a teprve později vznikl název Československo. Česko je doloženo také ve Slovníku spisovné češtiny. Tam je jasně uvedeno, že Česká republika má krátké jméno Česko. Podstatné jméno Česko má historické kořeny již v 17. století. Odmítání tohoto názvu pramení z faktu, že za vlády habsburské monarchie byl tento název nežádoucím. Vídeň totiž měla snahu oslabit zemské vlastenectví a přispívat tak k odcizování Čech, Moravy a Slezska. Být proti jménu Česko, anglicky Czechia tedy znamená podporovat česko-moravskou nesnášenlivost.

A jako oficiální označení české části československé federace, tedy ČSR, neboli České, tehdy socialistické, republiky, se slovo Česko objevuje i ve Slovníku spisovné češtiny - poprvé v roce 1960, i v dalším vydání v roce 1978. V roce 1993 po rozpadu Československa dostala Česká republika na základě pověření vlády od Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního oficiální jednoslovné označení Česko.

 

 

 

Námitka: Doma si klidně říkejte Česko, ale v cizině jen Czech Republic - je to jméno pro cizinu. Navíc v USA nás lidi znají spíše jako Czechoslovakia... Tak proč Czechia?

Odpověď:  Tak jako jsme doma zvyklí říkat Česko, říkejme v cizině Czechia. V USA nás stále znají jen jako Czechoslovakia právě proto, že si nějakou republiku nejsou schopni zapamatovat. CZECHIA je jméno, které už se v cizině lavinovitě šíří a JEN TOTO JMÉNO MÁ SCHOPNOST Czechoslovakii nahradit. Krkolomná Czech Republic by jí nenahradila NIKDY. Proč? Republik je na zeměkouli asi 150, ale Czechia jen jedna!

 

 

Námitka:  Angličani jméno Czechia neznají a kroutí nad ním hlavou
Realita:  To, že Angličani slovo Czechia neznají, není důvod k jeho nepoužívání, ale naopak impuls k jeho větší propagaci! Britská vláda už jméno Czechia doporučila svým občanům používat!  Každý stát má právo a povinnost sdělit světu, jak chce, aby ho cizinci nazývali v jiných jazycích - a my jsme přece už 1.7.2016 toto světu sdělili - říkejte nám Czechia.  Toto se děje zcela běžně, kdykoli vznikne nějaký nový stát, nebo se přejmenuje - pošle nótu do OSN, a tam zapíšou do seznamu států jeho dlouhé a krátké jméno.Všichni to tak dělají, jen Česko to v roce 1993 udělalo jen z poloviny a do kolonky krátký název v angličtině nezapsalo nic. A tak se do té kolonky automaticky zkopírovalo dlouhé jméno Czech Republic a čekalo se, až se Češi vyjádří, jak se chtějí jmenovat. A vyjádřili se až teď - po 23 letech (!) - v roce 2016. Pozdě, ale přece. Zaplaťpámbu za to. Je dobře, že k tomu politici našli odvahu, i když si udělali průzkum, že většina národa jméno Czechia nezná. Ale politici si za to mohou sami, že lidé jméno Czechia neznají, a jsou dokonce proti němu. Kdyby byla Czechia zapsána do OSN už v roce 1993, dnes by se běžně používala.  Naštěstí už se používat začíná - stačí to jen propagovat, a lidé si zvyknou.
Zde jsou příklady používání:
http://czechia-cesko.webnode.cz/odkazy/

Navíc Angličané už nad jménem Czechia hlavou nekroutí. Naopak kroutí hlavou nad tím, proč česká vláda jméno Czechia nepropaguje, když ta jejich - britská vláda, jménu Czechia reklamu dělá. Skutečností tedy je, že v cizině je Czechia akceptována naprosto bez problémů: Např. iDnes 24.9.2016 informuje o doporučení britské názvoslovné komise používat Czechia:

Ani Čečna, ani čeka. Začněte používat název Czechia, radí Britům vláda

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/britove-budou-pouzivat-czechia-d3n-/zahranicni.aspx?c=A160924_123652_zahranicni_aba

  

 

 

Námitka: Není žádný důvod přejmenovávat Czech Republic na Czechia.
Realita:  Nikdo nic nepřejmenovává. Bohuslav Sobotka uklidňuje národ:
Nejedná se o přejmenování, Czech Republic platí dál!
https://www.youtube.com/watch?v=gvlA_BlUm6k

 

 

 

Námitka:   Požadujeme referendum, je to Zemanův "debilní" nápad.
Vysvětlení:  
O jménu státu i o jeho cizojazyčných překladech do všech jazyků světa, stejně jako o jiných státních symbolech, nikdy nerozhodovala laická veřejnost, ale vždy široké fórum odborníků.
Pojmenování Česko, a překlady do jiných jazyků včetně anglického jména Czechia byly jako zeměpisná jména pro Českou republiku v roce 1993 doporučeny a schváleny 55 odborníky z Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, jemuž standardizace zeměpisných názvů ze zákona přísluší.
Více zde: http://czechia-cesko.webnode.cz/a55-odborniku-autori/

 

Námitka: Cechia je italsky slepá holka.

Vysvětlení: To není pravda! Slepá holka je italsky "Ragazza cieca", tedy [ragáca čeka]. Naopak Repubblica Ceca zní stejně jako Repubblica Cieca, což je SLEPÁ REPUBLIKA. Takže jméno CECHIA se Italům zdá naopak vhodnější.
A nepřekládali by ho tedy jako cokoli slepého.
http://tn.nova.cz/clanek/czechomoresia-bohravia-sekia-svet-se-bavi-zmenou.html


 

NámitkaV historii žádná Czechia neexistovala !
Vysvětlení:  
Naopak! Jméno Czechia bylo zvoleno právě proto, že jde o překlad jména Česko s nejdelší tradicí a historií. První historický záznam názvu Czechia je v latině a pochází už z roku 1602. V angličtině je poprvé doložen v roce 1841, dále v roce 1856, 1866 a zejména mezi lety 1918 – 1960, kdy byl běžně užíván americkým tiskem.
Více zde: http://czechia-cesko.webnode.cz/shrnuti/

 

NámitkaOdporný zkomolený název

Vysvětlení:  Pro angličtinu není jméno Czechia nijak neobvyklé - jde o standardní odvozeninu z latiny. Tímto způsobem se v angličtině názvy států vytvářely zcela běžně – např. Austria, Australia, Slovakia a další... včetně zeměpisných názvů českých historických zemí – Bohemia, Moravia,  Silesia, což jsou Čechy, Morava a Slezsko.

Více zde: http://czechia-cesko.webnode.cz/shrnuti/

 

 

NámitkaVždy jsem byl hrdý na Made in Czechoslovakia a nyní na Made in Czech Republic.

Vysvětlení:  Pokud byli lidé hrdí na značku „Made in Czechoslovakia“, a ne na „Made in Czechoslovak Republic“, pak by měli vnímat, že pokračovatelem tohoto sloganu není „Made in Czech Republik“, ale „Made in Czechia“. Kořen slova je přece jasně slyšitelný  Ček – Čekoslovejkia – Čekia.

 

NámitkaProč někomu vadí víceslovný název Česká republika? Je snad moc dlouhé? Upadne někomu huba, když má toto jméno vyslovit?

Vysvětlení:  Cizím zemím (republikám a královstvím) také říkáme právě jejich krátkými jmény (pokud je mají) a ani nevíme, jak se jmenují celým politickým jménem. Česká republika je stejně jako Francouzská republika, Italská republika, či Chorvatská republika jménem politickým, které se nepřejmenovává a zůstává v platnosti.  Krátká jména používají jiné země z praktických důvodů mnohem častěji. I my tedy neříkáme, že jedeme na dovolenou do Chorvatské republiky, ale do Chorvatska. Jménem Czechia pouze dáváme světu na vědomí, že krátkým jménem České republiky (angl. Czech Republic) je Česko (angl. Czechia). Nic víc.

 

Poznámka:
Podle této logiky, s níž někteří lidé vyžadují, aby se Česku vždy říkalo Česká republika,  zřejmě doma říkají partnerům: „Prosím Tě, jaká já jsem u tebe Zdeňka?  Přece ti pusa neupadne, když mi budeš říkat pěkně celým jménem i příjmením – tedy Zdeňko Kmošťáková, ano, Jardo ?“ A manžel na to řekne: „– Tak mi ale neříkej Jardo, já jsem přece Jaroslav Kmošťák...“ :-)

 

NámitkaNejlepší je Czech Republic.
Vysvětlení:
 Czech Republic je nejlepší z čeho? Ze všech republik světa, nebo jak to myslíte? Pokud srovnáváte Czech Republic a Czechia, jde o omyl – obě jména platí, jen jsou určena pro různé příležitosti, stejně jako Francouzská republika a Francie.

 

 

NámitkaJedině Czechlands.
Vysvětlení:  
Slovo Czechlands není jazykově správně a nemá historickou tradici. V překladu je to Českozemsko, nikoli již zaběhnutý pojem Česko. Navíc jméno Czechland asociuje nějaký zábavní park, lunapark...

 

 

Josef Vnučko | Jílové

Námitka: Czechia je hrozný název, je vidět, že tohle mohl vymyslet člověk, který toho v životě málo přečetl a chybí mu cit pro český jazyk.

Vysvětlení:  Czechia není české slovo, proto nelze mluvit o citu pro český jazyk. A dále - jméno Czechia nikdo v současné době nevymyslel. Toto jméno se totiž používá již přes 400 let! Jde o nadčasové jméno, kterým lze pojmenovat naše území bez ohledu na to, zda zde byla republika, království, monarchie, či protektorát. K používání ho doporučilo 55 expertů z NK ČÚZK již v roce 1993. Vláda to pouze vzala na vědomí a nechala jméno Czechia 1.7.2016 zapsat do seznamu zemí OSN. Oficiální jsou tedy nyní obě jména – politické Czech Republic, i krátké Czechia.
Více na: http://czechia-cesko.webnode.cz/shrnuti/
 

 

Adéla Čabayová | Vrbčany

Námitka: I ve Španělštině to zní mnohem důstojněji. "La República Checa". Czechia je tak... nejde mi to ani přes pusu. Zase se budeme podřizovat, někomu a něčemu, místo toho, abychom zůstali suverénní.

Vysvětlení: Ve španělštině, stejně jako v portugalštině nezní výraz "La República Checa" vůbec důstojně, ale spíše vulgárně. V brazilské portugalštině totiž evokuje něco dosti jiného než zemi ve středu Evropy. Slovo tcheca, vyslovované jako tšéka, je v brazilské portugalštině výraz pro dámské přirození. República Tcheca zní tedy podobně jako "Republika vagína"... To nejde přes pusu zase Brazilcům, proto raději říkají archaické Checoslováquia...   Protože ale Československo už 23 let neexistuje, musíme je naučit říkat krátce Chéquia (Česko).

 

 

 

Vladimira Kubicek | Wattle Grove

Námitka: A co takhle Moraczech Rep nebo Czechmora Rep. Neignorujte Moravu! Ona existuje.I Hitler ji uznaval viz Boehmen und Moehren.

Vysvětlení:
Jméno Česko / Czechia Moravu neignoruje, ale brání před snahami pojmenovávat celou Českou republiku jen Čechy, či Bohemia. Jméno Česko /  Czechia jednoznačně proklamuje, že v sobě zahrnuje všechny České země: Čechy, Moravu i Slezsko. Tím, čím je v češtině Česko, je v angličtině Czechia. Zmínka o Hitlerovi je za hranou, navíc v názvu „Čechy a Morava“ není vidět Slezsko. Ale tento názor je nesmyslný, v názvu přece nemusí být vidět jména krajů, či regionů. Ani Rakousko se nejmenuje např. Tyrolsko a Štýrsko...

 

 

 

Jan TOMÁŠ | Praha

Námitka: Čechie je historická motorka, Czechia je komickým nápadem seriózního "Czech Republic"!
Vysvětlení:
Czechia není komickým nápadem, ale oficiálním krátkým jménem našeho státu zaregistrovaným v OSN, s tradicí sahající až do roku 1602. Komické je naopak to, jak se krátkému jménu jako jediná republika Evropy stále bráníme.
 

 

Josef Kunc | Brno

Námitka: Kam se poděla Morava? Pražáci ji ignorují stále více a více, nejraději by zlikvidovali jakékoli povědomí o této části republiky, jejíž oficiální dvouslovný název jsme my Moravané se skřípěním zubů nakonec přijali.
Vysvětlení:
Moravu nikdo neignoruje, naopak! Moudří Češi i Moravané podporují jméno Česko, aby se přestalo naší republice říkat Čechy, angl. Bohemia. Jméno Bohemia pro celý náš stát propagoval nedávno dokonce i Karel Schwarzenberg! To by ale Moravu definitivně vymazalo z mapy. To si nepřejeme - proto podporujeme jméno Czechia! Česko totiž není totéž co Čechy, stejně jako Österreich není totéž, co Oberösterreich nebo Niederösterreich. Morava je hrdým regionem Česka, jako je Tyrolsko hrdým regionem Rakouska. Jméno Česko/ angl. Czechia je skutečně vstřícným gestem vůči Moravě a Slezsku, a nikoli jakýmsi aktem ignorování.

 

 

19. 10. 2016 | Aleš Brotánek | Praha

Námitka: Rozhodovat o takto závažné změně, která se dotýká každého občana, bez široké debaty s veřejností je vrchol arogance moci.

Vysvětlení: Ne, není to arogance moci. Podle zákona jméno státu totiž navrhují odborníci, a nikoli laici z řad veřejnosti. Jméno Czechia navíc není nové, ale používalo se už v roce 1602!  I proto toto jméno padesát pět expertů z NK ČÚZK doporučilo a schválilo (už v roce 1993!).  V souladu se zákonem o schvalování státních symbolů. Současná vláda jen toto doporučení vzala na vědomí a nechala jméno Czechia konečně zapsat do mezinárodních seznamů států v OSN.


 

19. 10. 2016 | Eva Koprová | Jihlava

Jako anglistovi mi na tom dost vadí, že výraz je špatně vytvořený. Angličtina nikdy nevytváří nová slova mixem dvou jazyků, v tomto případě anglického Czech a latinské koncovky -ia. Než někdo něco rozhodne, měl by si o tom třeba něco zjistit.

Vysvětlení: Paní Evo, výraz Czechia není špatně vytvořený, a než něco podobného napíšete, měla byste si o tom něco zjistit naopak Vy! Pro angličtinu není jméno Czechia nijak neobvyklé - jde o standardní odvozeninu z latiny. Tímto způsobem se v angličtině názvy států vytvářely zcela běžně – např. Austria, Australia, Slovakia, Bohemia, Moravia, Silesia, Czechoslovakia. Věřte, že ti, kdo jméno Czechia schválili, si o tom zjistili všechno, co mohli, a co museli. Šlo o široké fórum padesáti pěti odborníků z Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. O jménu Czechia rozhodli v souladu se zákonem, který praví, že o jménu státu nerozhodují lidé v referendu, ale pouze tito odborníci z NK ČÚZK.
Seznam odborníků: http://files.czechia-cesko.webnode.cz/200129029-ef84ef1779/Auto%C5%99i%20jm%C3%A9na%20Czechia.jpg

 

 

 

NámitkaNení nic důležitějšího?
Vysvětlení:  
Co je důležitější, než znát překlad krátkého zeměpisného jména svojí země?

 

 

NámitkaI Bohemia by znělo lépe, když už tedy bez Moravy a Slezska.
Vysvětlení:  
Bohemia zní dobře, ale problém je, že to je překlad slova Čechy. A Čechy tvoří jen část celé České republiky.  Česko = Čechy + Morava + Slezsko. Anglicky: Czechia = Bohemia + Moravia + Silesia.

 

 


NámitkaNaprosto nesmyslné vyhazování peněz

Vysvětlení:  Toto tvrzení vychází z poplašné zprávy šířené v médiích.  Jde o účelovou lež, protože se zápisem krátkého anglického jména do seznamu zemí OSN nebudou spojeny žádné výdaje - viz Sobotka: Czechia čerpání dotací neohrozí, je jen kratší alternativou

 

NámitkaNesmyslná kratší verze, která pozapomíná na Moravu a Slezsko.
Vysvětlení:  
Czechia je naopak naprosto smysluplné krátké jméno celé České republiky, které v sobě obsahuje jak Čechy, tak i Moravu a Slezsko. Nesmyslnými návrhy jsou naopak slova Czech, Czechlands, nebo Bohemia. Czech totiž znamená Čech (česká, nebo čeština), Czechlands není Česko ale Českozemsko, což je vymyšlené slovo bez historické tradice, a Bohemia jsou jen Čechy bez Moravy a Slezska. Czechia v sobě zahrnuje Čechy, Moravu i Slezsko - anglicky Bohemia+Moravia+Silesia.

 

 

NámitkaLidé budou komolit výslovnost.

Vysvětlení:  Komolit výslovnost budou jen hlupáci, kteří neumí vyslovit ani Czech Republic nebo Czechoslovakia. Každý, kdo ví, že Czech se čte ček, tak chápe, že Czechia se vyslovuje čekia – podle naprosto stejného pravidla pro výslovnost.

https://www.youtube.com/watch?v=3q6rWDOAnwo

 

 

NámitkaVe světě si stejně spousta lidí stále myslí, že jsme Czechoslovakia...

Vysvětlení:  Ano, a jméno Czechia, které zní podobně, jim bude mnohem bližší, než kostrbaté the Czech Republic, které si cizinci nepamatují, a navíc si to pletou s Check (kontrola), nebo s Cheque (šek). I proto se předpokládá, že právě jméno Czechia konečně nahradí v paměti cizinců archaické jméno neexistujícího státu Czechoslovakia.

 

 

 

BOURÁNÍ MÝTŮ O JMÉNU CZECHIA

GO, CZECHIA: Nevěřte mýtům!

 

1. JMÉNO CZECH REPUBLIC NIKDO NERUŠÍ A NENAHRAZUJE HO JMÉNEM CZECHIA!

Nejde o nahrazení jména Czech Republic jménem Czechia, ale o správný překlad jména Česko.  Obě jména - politické jméno Czech Republic i zeměpisné jméno Czechia - musí a mohou existovat vedle sebe, aniž by si konkurovaly, tak jako si nekonkurují názvy jako např. Slovak Republic = Slovakia, či Czechoslovak Republic = Czechoslovakia apod. Tedy Czech Republic = CzechiaHrdé jméno = hrdý stát = sebevědomí Češi, Moravané a Slezané. Kdo má zájem na tom, aby to tak nebylo?

 

2. Dotaz: Proč tvrdíte, že se Česko překládá jako Czechia? Vždyť cizinci říkají Česku krátce jen Czech, ne?

Česko samozřejmě nelze překládat jako Czech. Tato chyba se bohužel vžila a je třeba cizincům vysvětlit (nejlépe s pomocí novinářů, politiků a sportovců), že Czech znamená český, ale Česko že je Czechia. A že je tedy rádi přivítáme v Česku a nikoli v "České". Ano, cizinci si už zvykli říkat Česku Czech, ale ponechat to bez odezvy znamená přiznat vlastní slabost a rezignaci na možnost sami prezentovat, jak se chceme jmenovat. Cizinci říkají Česku Czech ze zoufalství (protože jim nikdo neřekl, že chceme, aby se Česko překládalo jako Czechia). Slováci také nečekali, až cizinci přejmenují Slovensko na Slovak (podle nesmyslného vzoru Czech/Slovak Republic = krátce Czech, Slovak), a hrdě všude rozhlásili, že už nejsou Czechoslovakia, ani Slovak, ale Slovakia. My jsme se naopak všude svoje jméno - Czechia - rozhodli zamlčet - a to jen proto, že se někomu nelíbilo a nelíbí. Absurdní argument. Česko - a dokonce i Československo - se kdysi také většině lidí nelíbilo, ale vše je jen otázka zvyku. Podle většiny lidí, kteří o jménu Czechia [čekia] chvíli přemýšlejí bez předsudků, zní toto jméno naopak velmi hrdě a zvučně, rozhodně více než úsečné a strohé Czech [ček] - navíc zaměnitelné s check, nebo cheque.
Správný překlad jména Česko - Czechia lze ostatně najít v mnoha slovnících - např. zde:

http://www.anglickoceskyslovnik.cz/ceskoanglickyslovnik/cesko.htm

http://en.bab.la/dictionary/czech-english/česko

https://books.google.cz

http://mymemory.translated.net/en/Czech/English/Cesko

http://cs.wiktionary.org/wiki/Česko  (odstavec překlady)

3. Připadá mi, že jméno Czechia je neanglické, v angličtině zní divně a podobá se spíše balkánským jménům států...

Jméno je standardním derivátem z latiny, tak jak je to v angličtině zcela běžné (Austria, Australia, Croatia, Virginia, California, Indonesia, Slovakia, Latvia, Colombia a další, včetně zeměpisných názvů českých historických zemí – Bohemia, Moravia, Silesia). Jméno může někomu znít divně stejně tak, jako celá řada názvů odvozených z cizích jazyků, které angličtina zcela běžné užívá (Idaho, Utah, Massachusetts, Lithuania, Zimbabwe, Belarus, atd.).

4. Proč lidé stále jméno Czechia téměř neznají a nepoužívají? Je jméno Czechia spisovné? Může se používat všude tam, kde dříve Czechoslovakia (t.j. bez Republic)?

Czechia, anglický překlad jména Česko, je spisovným tvarem, obdobně jako někdejší Czechoslovakia. Jméno bylo kodifikováno v publikaci Jména států a jejich územních částí (v edici Geografické názvoslovné seznamy OSN * ČR) v roce 1993.  Název Czechia je i v respektovaných slovnících (např. Josef Fronek: Velký česko-anglický slovník, druhé, rozšířené vydání, nakl. LEDA 2013, na str. 91). Jméno není příliš známé a je zatím málo užíváno, protože nebylo – přes doporučení MZV ČR a MŠMT ČR v 90. letech – šířeno odpovědnými státními institucemi. A není šířeno dodnes!!! Nemůže se uchytit, co není dáno ve známost.

5. Nemyslíte si, že jednoslovný, zeměpisný název není nutný, že plně postačuje název dvouslovný, politický? I když Czechoslovakia byl vlastně také jednoslovný název...

Ano Czechoslovakia není politické jméno, stejně jako Czechia. Politický název Czechoslovak Republic, či Czech Republic má na rozdíl od zeměpisného názvu přechodný charakter, ignoruje historickou kontinuitu státu a jeho funkce je tak limitována pouze na aktuální státní subjekt (v případě České republiky od r. 1993). Užívání politického názvu bez časového omezení je nesprávné i nepraktické. Dokladem potřeby jednoslovného názvu je i chybné a/nebo dehonestující různé zkracování názvu politického v praxi (pouze Czech, Czech rep., CR, C. Rep., Czecho) i časté používání názvu neexistujícího státu „Czechoslovakia“ včetně snah o jeho institucionalizaci. Internetový vyhledávač nezpracuje dvouslovné jméno jednoznačně. Obchodní značka „Made in (the) Czech Republic“ se kvůli své složitosti neujala.  Navíc v cizině nás lidé většinou stále znají jako Czechoslovakia, což je jasný důkaz, že se lépe pamatuje jednoslovný název . Czechoslovak Socialist Republic (ani Czechoslovak Republic) nikdo v cizině nezná. Ale všichni znají Czechoslovakia. Stejně tak si cizinci v současné době rychle zapamatovávají jméno Czechia. Češi by se tomu bránit neměli, jinak budou za hlupáky, kteří se stydí za své jméno - a to navíc z naprosto nesmyslných důvodů.

6. Czechia je nevhodný název pro možnost záměny s Čečenskem (Chechnya, Chechenia). Po atentátu v Bostonu v roce 2013 si ČR s Čečenskem spletli. Nebo to bylo jinak?

Bylo to jinak. V Bostonu tvrdil reportér tamější TV stanice, že atentátník byl z "Czech Republic", nespletl si tedy s Čečenskem Česko (Czechia), ale Českou republiku. Navíc „Chechnya“ není samostatným státem a členem OSN. Nedostatečné zeměpisné znalosti nemohou být důvodem pro neužívání názvu. Existuje řada zemí s podobnějšími názvy (Austria/Australia, Iran/Iraq, Slovakia/Slovenia), aniž by některá z těchto zemí trpěla pocitem nutnosti od svého zeměpisného krátkého názvu ustoupit, rezignovat na něj, a používat buď název politický (Czech Republic), nebo název sice krátký, ale chybný (Czech). Rezignace na používání skutečného a správného jména státu je projevem chabého sebevědomí i vlastenectví.

7. Jiné světové jazyky (němčina, ruština, čínština, ...) našly samovolně svůj protějšek jednoslovného výrazu Česko a běžně ho používají. Naproti tomu v anglicky mluvících zemích prostě „vyhrál“ výraz Czech Republic. Má smysl svět přesvědčovat o jiném anglickém názvu?

Na rozdíl od jiných jazyků angličtina jako lingua franca čeká na nás, až zvolený název začneme více používat sami. Pak se přizpůsobí, podobně jako nedávno novým anglickým zeměpisným názvům států Belarus, Zimbabwe, Bangladesh, Eritrea nebo Myanmar, které si tyto země samy určily a daly světu na vědomí.

8. Je pravda, že jméno není oficiální, protože jeho český ekvivalent (Česko) není obsažen v Ústavě České republiky?

Česko je oficiálním krátkým jménem České republiky, které je zapsáno mj. v seznamech zemí v OSN. Krátký zeměpisný název nemusí být součástí ústavy, ani jméno „Československo“ (Czechoslovakia) v ní nebylo.

9. Je název Czechia novotvar (neologismus), který si někdo vymyslel až teď, nebo už existuje několik staletí?

První historický záznam názvu Czechia je v latině a pochází z roku 1602. V angličtině je poprvé doložen v roce 1841, dále v roce 1856, v roce 1866 v australském tisku a zejména mezi lety 1918 – 1960 byl běžně užíván americkým tiskem k odlišení západní a východní části Československa (resp. do r. 1920 Česka-Slovenska), tedy pro označení Česka v dnešním významu.

 

10. Kauza Wikipedie: Proč není krátké jméno Czechia (překlad jména Česko) zmíněno v informacích o Česku na Wikipedii?

Je to proto, že člověk, který má na starosti kontrolu textů na Wikipedii (editor - cenzor), který své občanské jméno odmítá zveřejnit, a který vystupuje pod přezdívkou "Yopie", veškeré zmínky o překladu krátkého jména Česko do angličtiny ze zcela nepochopitelných a iracionálních důvodů soustavně VYMAZÁVÁ. A přitom právě Wikipedie by se měla zabývat šířením informací, a nikoli tyto informace mazat a zdůvodňovat jejich mazání tím, že nejsou známé. Apelujeme na ostatní editory Wikipedie, aby editora Yopieho přesvědčili o tom, že na Wikipedii musí lidé najít všechno, co hledají, a tedy i anglickou verzi krátkého názvu naší země. Také považujete tuto informaci za důležitou? Pak protestujte proti cenzuře, kterou provozuje editor Yopie!


Ukázka arogantního přejmenovávání jména Czechia na Czech Republic ve srovnání s významově obdobným jménem Slovakia / Slovak Republic na Wikipedii:
- viz tabulka XLS zde.

 

Taková je Wikipedie. Důkazů podvodného jednání, nedodržování vlastních pravidel a záměrného odstraňování článků, které se některým skupinám adminů nehodí do krámu je letitá záležitost, kterou jsme dokonale nahlédli v kauze Czechia. Nyní si naivkové, kteří se ohánějí Wikipedií, mohou konečně udělat obrázek na základě prokázaných skutečností. O vydělávání peněz na prodeji knih sestavených z článků Wikipedie, které dodali jiní, lze podat důkazy též. Tento odkaz je sice z Blesku, ale zprávu přinesla většina tisku.:

Zdroj: blesk.cz, 2.září 2015

 

11. Nesprávný názor: "Mrknul jsem do jednoho slovníku a jméno Czechia jsem tam nenašel, to je pro mě výchozí. Czechia ani Czech tedy podle mě nejsou anglicky správně, Česko je jedině (the) Czech Republic...."

Spousta slovníků už Česko obsahuje - např. http://www.anglickoceskyslovnik.cz/ceskoanglickyslovnik/cesko.htm apod.  Odkaz na více slovníků zde.    Mnohé slovníky naopak překlad jména Česko ZATÍM neobsahují. Je to tím, že se krátké jméno v češtině - tedy Česko - začalo masověji používat teprve nedávno. A logicky vyvstal problém ho nějak překládat. Česká republika je v překladu (the) Czech Republic, jistě. Ale jak přeložit krátké jméno Česko? Drtivá většina lingvistů s mnohaletou praxí se shodla, že právě Czechia je jediná správná možnost - viz stránka http://www.czechia-initiative.com/cesko_name.html   
Navíc jméno Czechia doporučili k používání mnozí ministři a další představitelé našeho státu - viz

http://czechia-cesko.webnode.cz/#a04-czechia-rozhodnuti-ministra-skolstvi-jpg2
nebo http://czechia-cesko.webnode.cz/#a04x-winkler-doporuceni-pouzivat-czechia-1998-jpg2
Czechia je naprosto korektní překlad, ale jako všechno, co nemá reklamu, není moc známé.  Anglofonní země jasně deklarovaly, že čekají na nás, abychom řekli, jak se chceme jmenovat. My jsme to řekli - Czechia. (viz. rozhodnutí ministra a dalších politiků). Nikdy nikdo neřekl, že jsme Czech. Jenže jméno Czechia má tak malou reklamu, že přežívá stále to chybné Czech. Je povinností každého hrdého Čecha, aby cizincům vysvětloval správný překlad. Je omluvitelné, když to někdo nedělá z neznalosti, ale když to odmítá dělat přestože zná fakta, co si o tom myslet? Že mu na zemi, v níž žije, vůbec nezáleží, když je mu jedno, jak divně zní, když má říci kdo je a odkud je: Ček from Ček?  No, I´m Czech from Czechia, Heart of Europe ...
http://czechia-cesko.webnode.cz/#a17-placka-czechia-eu-jpg1
Příklad marné diskuse (pod videem na YouTube) s člověkem, který tvrdí, že je lingvista, a přesto tvrdí, že Česko je Czech:
https://www.youtube.com/watch?v=btlXIbp7g6E
Argumentem je pouze to, že to tak říkají v cizině - a že jiné názory jsou výhradne českým pohledem na věc, který prý není důležitý !!! Ach jo, "to je hnus, velebnosti", jak by řekla Kelišová ze Slunce, seno, erotika. Název svého státu si přece musí určit sami Češi. Pokud to necháme na cizincích, začnou nám říkat třeba Schweyk Republic.

12. Mistake: Our country is named only Czech Republic...in our language it is Česká republika...it is official name....Czechia is only one of three parties of our country...

Czechia is NOT one of three parties of our country !!! Conversely - in Czechia are three regions: Bohemia,Moravia and Silesia. Our country as well as most countries in Europe, has two names - a political and geographical. Both are approved-official. Czech Republic and Czechia. In the past, we also used two names: Czechoslovakia and the Czechoslovak Socialist Republic.

Česko není jednou ze tří částí naší země !!! Naopak - v Česku jsou tři oblasti: Čechy, Morava a Slezsko. Naše země stejně jako většina zemí v Evropě má dvě jména - politické a zeměpisné. Obě jsou schválená - oficiální.  Czech Republic and Czechia. V minulosti jsme také používali dvě jména: Československo a Československá socialistická republika.
 

13) V jedné diskusi jsem si přečetl názor, že nás ve světě stejně pořád skoro všichni znají hlavně jako Československo...  A že prý jméno "Chechia" (ani ten dotyčný neví, že se to píše Czechia") vypadá hrozně...  Nejspíš tedy ani netuší, že se vyslovuje čekia. A pisatel k tomu dodává, že není z Česka, ale z České republiky...

Neumím si představit, že by např. nějaký Němec prohlásil, že není z Německa, ale ze Spolkové republiky Německo, nebo Francouz, že není z Francie, ale z Francouzské republiky, nebo Španěl, že není ze Španělska, ale ze Španělského království.... Ach jo, Češi jsou opravdu podivíni.

A že nás ve světě znají jako Czechoslovakia ? Všimněte si, že i v tomto případě šlo o krátký, zeměpisný název (bez ocásku "republika") - stejně jako Czechia. Rozhodně si téměř nikdo v cizině nevzpomíná, že jsme byli Czechoslovak Socialist Republic. Až se zavede Czechia, všichni si v cizině oddychnou, že Češi konečně dostali rozum, a přestali své zemi říkat "Čech" (Czech), nebo všude otravovat s tím, že jsme republika - jako kdyby jsme byli jedinou republikou v Evropě. Mimochodem, jméno Czechoslovakia působilo na všechny v době svého vzniku přímo šíleně - a přesto, anebo právě proto, si ho lidé na celém světě zapamatovali. Podobně si zapamatují jméno Czechia, které je standardním jménem státu, podobně jako Austria, Slovakia či Croatia. Nikdo s tím v cizině nebude mít problém. Přesto do anglického jména nejvíc kecají Češi, kteří ho ani neumí vyslovit.... jak typické.

 

14) Je vůbec jméno Česko oficiální ?

Jména Česko, Czechia, Česká republika a Czech Republic jsou registrovanými oficiálními jmény v seznamu států OSN.

http://czechia-cesko.webnode.cz/czechia-je-oficialni/
Najdete ho i v lepších slovnících:
http://czechia-cesko.webnode.cz/slovniky/

 

OMYLY A LŽI TOMÁŠE SEDLÁČKA A DALŠÍCH...

Vyvrácení omylů a lží šířených v článku pana Tomáše Sedláčka na jeho facebooku:
 

Sedláčkova lež:
Z České republiky se v roce 2016 stává Czechia. Přejmenovali nám vlast přímo pod nohama.

Skutečná pravda:
Nikdo nic nepřejmenovává. Bohuslav Sobotka uklidňuje národ: Nejedná se o přejmenování, Czech Republic platí dál!
https://www.youtube.com/watch?v=gvlA_BlUm6k
Vláda pouze schválila doplnění jednoslovného názvu Česko v cizích jazycích do databází OSN:
http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x_2016_05_02_vlada_schvalila_czechia.html


Sedláčkova lež:

Czechia je jméno, které nikdo nikdy neslyšel, jménem, které nikdo nikdy nepoužil ani neřekl.
Je to jméno zcela neznámé (protože neexistující) a imbecilní, protože ho vůbec nikdo nikdy neslyšel. Nikde. Ani ve zprávách, ani v dějinách ani v literatuře.

Skutečná pravda:
Podstatné jméno Česko má historické kořeny již v 17. století. Odmítání tohoto názvu pramení z faktu, že za vlády habsburské monarchie byl tento název nežádoucím. Vídeň měla snahu oslabit zemské vlastenectví a přispívat tak k odcizování Čech, Moravy a Slezska. První historický záznam názvu Czechia se objevil v latinsky psané publikaci od Jiřího Bartholda Pontanuse z Breitenberka již v roce 1602. Mezi lety 1918 – 1960 byl název Czechia běžně užíván americkým tiskem, sporadicky se tam ale používal už předtím. Národní listy např. 30.7.1939 psaly: "Anglický název Czechia (česky Česko) pro Čechy a Moravu není špatný, je krátký, výstižný a pro Angličany snadno vyslovitelný".
V novodobé historii bylo jméno Czechia již v 90.letech doporučeno k používání Ministerstvem zahraničí a Ministerstvem školství. Konkrétně jméno Czechia doporučili:
- 17.března ´98  JUDr. Jan Winkler, náměstek ministra zahraničí
- 5.října ´99 Eduard  Zeman, ministr školství.

http://czechia-cesko.webnode.cz/czechia-od-roku-1602/


 

Sedláčkova lež:
Takže nikdo nebude vědět, nejen jak se to správně vyslovuje, ale ani jak se to správně píše.

Skutečná pravda:
Pokud má pan Sedláček s výslovností problém, nechť se zamyslí, zda říká  CZECH... [čech ripablik], nebo [ček ripablik], zda vyslovuje CZECHO... [čechoslovakia], nebo [čekoslovakia] apod. Takže ne [čechija], ale [čekia]: CZECHIA.
http://czechia-cesko.webnode.cz/fotogalerie/#vyslovnost-czechia-jpg


S výslovností nemají rodilí angličtí mluvčí sebemenší problém – poslechněte si:
Výslovnost č.1:
https://www.youtube.com/watch?v=aRvB7qQwQA8
Výslovnost č.2:
https://www.youtube.com/watch?v=3q6rWDOAnwo
Výslovnost č.3:
http://czechia-cesko.webnode.cz/ucitele-anglictiny-yes/

 

Sedláčkova hloupá otázka :
A jakpak se to bude psát francouzsky, německy, dánsky, čínsky, japonsky?

Odpověď:
Překlad jména Česko se v jiných jazycích běžně používá už dávno. Je smutné, že to pan Sedláček neví. Stačí si to najít v necenzurovaných slovnících a encyklopediích. Wikipedie bohužel mezi necenzurovanou encyklopedii nepatří.
http://czechia-cesko.webnode.cz/slovniky/

 

Sedláčkova demagogická výzva:
Zároveň všechny prosíme, aby už nikdy v životě nepoužívali sousloví Czech Republic. Ode dneška vždy libozvučná Čechja.

Skutečná pravda:
Není nutné sousloví Czech Republic přestat používat. Jména Czech Republic i Czechia jsou platné anglické překlady oficiálních jmen Česká republika a Česko. Všechna tato jména jsou oficiálně zapsána v seznamech zemí světa v OSN.
http://files.czechia-cesko.webnode.cz/200143788-1bd081dc5d/OSN%20-%20UN_SHORT%20NAME-%C4%8CESKO-platn%C3%A9.jpg

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/geonames/

 

Sedláčkovo nepravdivé tvrzení:
K tak důležité změně došlo bez jakékoliv diskuse, což už je na hranici vtipu, který by člověk čekal od brilantního Terryho Prettcheta, autora humorné fantaskní série Zeměplocha.
Jestli se o něčem má vést celonárodní debata, jestli o něčem má být referendum, tak o tomto.

Skutečná pravda:
Referendum nepřichází v úvahu. O jménu státu i o jeho cizojazyčných překladech do všech jazyků světa, stejně jako o jiných státních symbolech, nikdy nerozhodovala laická veřejnost, ale vždy široké fórum odborníků. Běžní lidé nemají často při vší úctě schopnost posoudit vhodnost návrhu z jiných hledisek, než z osobních pocitů, tedy zda se jim název líbí, či nelíbí. To ale nemůže být kritériem jediným. Proto i jméno Czechia bylo takto mnoha experty posuzováno, a vyšlo jim, že jako jediné splňuje všechno, co splňovat má. Od té doby je tedy oficiálním schváleným překladem jména Česko do angličtiny právě Czechia.
http://czechia-cesko.webnode.cz/a55-odborniku-autori/

 

Sedláčkovo přiznání  k čechoslovakismu:
Pro mnoho lidí jsme stále Czechoslovakia, no a co?

Čechoslovakismus není argumentem pro zamlčování země původu
To, že jsme pro mnoho lidí stále Czechoslovakia je velmi alarmující a každému hrdému vlastenci by to mělo vadit. Panu Sedláčkovi to ale nevadí. Co z toho vyplývá? Že pan Sedláček není vlastenec, nemohu si pomoci. Je to čechoslovák, OK, pocitově se tak cítí mnoho Čechů i Slováků. Ale nerozporovat jméno Czechoslovakia jako zemi odkud pochází může v roce 2016 jedině magor. Naopak lidé moudří, kterým záleží na tom, aby naše vlast měla nadčasové, snadno zapamatovatelné jméno, samozřejmě vítají, že se díky zápisu jména Czechia do seznamů OSN konečně lidé ve světě dozvědí, že už Czechoslovakia nejsme.


Sedláček:
Pojďme se přejmenovat na Banana Republic.

Odpověď:
Pane Sedláčku, říkejte si čemukoli jak chcete. My ostatní budeme nadále říkat buď Czech Republic, nebo Czechia – podle situace.
Buď tak, či onak....

 

Nejhorší je mylné přesvědčení většiny lidí, že nástupcem jména Czechoslovakia není Czechia, ale Czech Republic... Lidé se naučili tuto chybu považovat za pravdu a nikdo jim to 23 let nevymlouval. Dnes je náprava chyb mnohem těžší, protože lidé za tuto hloupost dokonce bojují....Aby tedy nevznikla mýlka: Czech Republic hloupostí není, hloupostí je tvrzení, že jméno Czechoslovakia bylo nahrazeno jménem Czech Republic. Jak to tedy je?
Dříve:   Czechoslovak Republic  >>  Dnes:  Czech Republic.
Dříve:   Czechoslovakia  >>  Dnes: Czechia

 

Zdroj: http://www.denik.cz/z_domova/cizincum-zni-czechia-divne-pro-vetsinu-jsme-stale-czechoslovakia-20160508.html

Další reakce na ohlasy rebelů:

Vzhledem k tomu, že ani mnozí politici, či spisovatelé nejsou odborníky orientujícími se v oborech lingvistika, geografie, psychologie, marketing, nemohou proto předjímat pozdější oblíbenost názvu země na základě pocitů líbí/nelíbí.
Např. jméno Czechoslovakia se v době svého vzniku (1918) také nikomu nelíbilo (protestovali proti němu i bratři Čapkové), a přesto se později stalo světoznámým a oblíbeným.
Pokud je tedy Czechia obdobně "ohavné" jméno jako Czechoslovakia, je naděje, že se stane podobně světoznámým a slavným a veškeré protesty tuto slávu jen oddalují a prestiž naší země v cizině tedy spíše snižují.http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/391421/czechia-je-ohavny-nazev-pritvrzuje-slechtova-a-ctenari-blesk-cz-souhlasi.html
ZDROJ: Blesk, 3.5.2016

 

 

Nepravdivá tvrzení Tomio Okamury a jejich vyvrácení:

 

Tomio Okamura, 2.5.2016: Tvrdí, že název Czechia musel vymyslet hlupák a nechápe, že nejde o výmysl, ale o jméno z přelomu 16. a 17. století, a že tedy jde o dávno používaný anglický překlad jména Česko.

Projev zde: https://www.youtube.com/watch?v=Eyx_zJdjKlA

[1:50] "Nejhorší je srážka s amatérským blbcem, který si sám o sobě ve své aroganci myslí, že má patent na rozum..."
No, sám to říká, a sám to svými slovy i potvrzuje... Ale v tomto případě jde takříkajíc střelbu do vlastních řad... Jméno Czechia totiž nevymyslel žádný současný hlupák, ale pochází z dávné historie. Na tom se shodlo 55 odborníků již v roce 1993 a od té doby se anglický překlad jména Česko, tedy Czechia, používá. Více zde: http://czechia-cesko.webnode.cz/a55-odborniku-autori/

 

 

Vyvrácení nepravdivých tvrzení Tomio Okamury:


Nepravdivé tvrzení pana Okamury č.1:

Vláda přišla s nápadem...

Pravda: Není to nápad vlády, ale pouze dokončení procesu zápisu překladu jména Česko / Czechia do databáze zemí světa OSN, který začal už v roce 1993 a byl doporučen 55 odborníky na lingvistiku, marketing apod. Jméno Czechia se objevuje již v roce 1602: http://czechia-cesko.webnode.cz/czechia-od-roku-1602/

Poznámka: Např. Slovenská republika (Slovak Republic) / Slovensko (Slovakia) už v databázi zemí OSN své krátké jméno - Slovakia – už má dávno, jen my máme zpoždění a brzdí nás lidé typu Tomio Okamury. Celý svět už 23 let čeká na naši vládu, až konečně sdělí světu, jak se chceme anglicky krátce jmenovat!         Vtip: Přijďte, až budete vědět, jak se jmenujete!

 

Nepravdivé tvrzení pana Okamury č.2: 

Vláda chce přejmenovat Českou Republiku, která se v angl. řekne Czech Rep. na Czechia.

Pravda: Vláda nechce nic přejmenovat. Vláda chce pouze do seznamu zemí OSN doplnit anglický překlad krátkého názvu Česko, do kolonky "anglický" krátký název. Tím je nade vši pochybnost Czechia – lze to dohledat v mnoha slovnících.
Slovníky např. zde: http://czechia-cesko.webnode.cz/slovniky/

 

Nepravdivé tvrzení pana Okamury č.3: 

ČR vynaložila z daní 1,1 miliardy na propagaci dosavadní značky: "Czech Republic – Land Of Stories", tedy v překladu "Česká republika – země příběhů".

Pravda: Agentura CzechTourism nepoužívá slogan "Česká republika – země příběhů", ale "ČESKO – země příběhů" a chybně ho do angličtiny překládá jako "Czech Republic – Land Of Stories", místo "Czechia  – Land Of Stories."

Poznámka: Jistou schizofrenií je fakt, že sama agentura CzechTourism jméno Czechia v některých svých článcích používá, a to již od přelomu tisíciletí, přestože zřizovatel této agentury, Mininisterstvo pro místní rozvoj, se ústy její ministryně Karly Šlechtové nechalo v dubnu 2016 slyšet, že jméno Czechia je odporné a MMR ani Czech Tourism ho proto údajně nepoužívá...   Jde o cenzuru faktu, že jméno Czechia bylo již před cca 15 let vybráno, aby se stalo značkou, na které bude postaven celý český turistický ruch. Žel, zásahla ale vyšší moc, a všechno bylo najednou jinak – jméno Czechia mělo být navždy opuštěno a ignorováno, a to jen proto, že se pár lidem nelíbilo.

 

Pravda je tedy mnohem závažnější! Značka Czechia totiž skutečně začínala být agenturou Czech Tourism postupně zaváděna již koncem 90.let. V té době bylo dokonce vypsáno několik mega–soutěží na logo, které muselo povinně obsahovat slovo Czechia. Tyto soutěže stály obrovské peníze daňových poplatníků a vygenerovaly krásné výsledky – a přesto byl nakonec po dlouhých letech, v roce 2012, za podezřelých okolností vybrán slogan "Czech RepubLIKE", který jméno Czechia neobsahoval a nesplňoval tedy vůbec pravidla soutěže!!!  Peníze vyhozené z okna! A nejen to! Od té doby začalo být jméno Czechia úplně cenzurováno, což je naprosto skandální - už proto, že se okolnostmi likvidace materiálů s Czechií  dodnes nikdo nezabýval. Pro bystré investigativní novináře to je skvělé téma, protože na 100% garantuje téma na mnoho divácky atraktivních článků, které budou zárukou skvěle prodejných novin či časopisů.

 

Nepravdivé tvrzení pana Okamury č.4:

Prostředky na propagaci značky Czech Republic – Land Of Stories  přijdou vniveč a navíc budou potřeba další prostředky na propagaci nové značky.

Pravda:  Finance do značky  Czech Republic – Land Of Stories se vracejí průběžně, protože cizinců oslovených touto značkou již do Česka přijely tisíce a tisíce ještě přijedou – kampaň normálně proběhne až do konce. Se startem nových kampaní se jen v nových letácích, které by se musely zaplatit a vytisknout tak jako tak,  změní  slovíčko Czech Republic na Czechia.

Vniveč naopak přišly statisíce vyhozené za soutěže na logo se jménem CZECHIA z předchozích let, jejichž výsledky byly ignorovány a následně dokonce zamlčovány před veřejností - viz předchozí odstavec.

 

Nepravdivé tvrzení pana Okamury č.5:

Někdo chce vydělat na přetiskování hlaviček tiskopisů.
Pravda: Nic není potřeba přetiskovat. Czechia se objeví pouze v těch anglických textech, kde se v češtině používá krátké jméno Česko a je potřeba ho adekvátně a hlavně správně překládat.

 

 

Nepravdivé tvrzení pana Okamury č.6:

Představme si, že Czechia a Chechnya bude pro mnohé cizince úplně k nerozeznání.

Pravda: Jak pan Okamura správně říká, tak si s Čečnou název naší republiky pletou v zahraničí naopak už nyní – tedy se jménem Czech Republic, nikoli se jménem Czechia. Nedostatečné zeměpisné znalosti nemohou být důvodem pro neužívání zeměpisného jména. Kdybychom ustoupili kvůli tomu, že jakýsi region, který ani není samostatným státem, užívá podobné jméno, pasovali bychom se na ustrašence s nulovým sebevědomím. Takovými být rozhodně nechceme, pane Okamuro!

 

Nepravdivé tvrzení pana Okamury č.7: 

Členové vlády navrhují tyto nesmysly úplně odtržení od reality a vůbec neví, která bije. 

Pravda: Politici moc dobře vědí, která bije. Vědí, že ohledně nahlášení jména Czechia do OSN máme zpoždění 23 let a snaží se tuto mezinárodní ostudu napravit. Ověřili si u mnoha a mnoha odborníků, že jméno Czechia je jediný možný překlad jména Česko, který má nejen historicky dlouhou tradici, ale má i ambice stát se stejně populárním jménem, jako kdysi Czechoslovakia.

 

Nepravdivé tvrzení pana Okamury č.8: 

Vláda jsou amatéři a diletanti, kteří se snad nikdy nezeptali, co si o tom myslí profesionálové v cestovním ruchu.

Pravda: Vláda si naopak ověřila, že jméno Czechia může v některých oblastech fungovat lépe, než jméno Czech Republic, které se hodí spíše pro oficiální příležitosti. Jméno Czechia doporučuje celá řada profesionálů, např.:  http://ekonom.ihned.cz/c1-65251440-czechia-jednoslovny-nazev-zeme-pro-cizince-potrebujeme-mel-tu-byt-uz-davno

 

 

Nesmyslná petice proti jménu Czechia.

V petice se argumentuje tím, že nepotřebujeme krátké jméno, protože prý ani Velká Británie, ani Spojené státy údajně nepotřebují krátké jméno. Opak je pravdou !!!

Spojené království (United Kingdom) - dvouslovné krátké jméno, je často uváděné, jako příklad odpůrců jména Czechia, že se jednoslovné jméno v Británii nepoužívá... Opak je pravdou! Jednoslovný název Britain tam totiž běžně používají!

I krátké jednoslovné jméno "America" je v USA populárnější a používanější, než je odpůrcům jména Czechia milé. Takže ani jméno "Spojené státy" nelze uvádět jako příklad dvouslovného jména, jehož jednoslovná alternativa se údajně nepoužívá. Lidé po jednoslovných jménech volají všude na světě!

http://e-petice.cz/petitions/deklarace-geografu-proti-svevolnemu-prosazovani-nazvu-czechia.html

 

 

Ukázka jedné diskuse, v níž perlil jistý pan Řehák...

Článek "Název Czechia se mezi Čechy neuchytil, píše po půl roce britský tisk..."
Poznámka: Absurdní je, proč někdo chce, aby se anglické jméno Czechia ujímalo mezi Čechy. Je určeno pro zahraničí.

http://zpravy.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A161026_120437_domaci_jol&f=1&expand=1

 

Nahoru #
Home page #