Jméno "Česko" v cizích jazycích

 

Czechia - Tsjeggië - Çekia - Chequia - Чзхія - Tchekia - Чехия - Češka - Tjekkiet - Tsjechië 
Ĉeĥio - Tšehhi - Tšekki -Tchéquie -Tsjechje - Tschechien - Τσεχία - Csehország - Tékkland
Chechia - Cechia - Čehija - Čekia - Tschechien -Tsjekkia - Czechy - Chéquia - Tchéquia
Cehia - Чехия - Чешка - Česko - Češka - Chequia - Tjeckien - Çekya - Чехiя

 JMÉNO CZECHIA NUTNĚ POTŘEBUJEME!
I když se každý stát neobejde bez dlouhého jména, tak více používá jméno krátké.

Oficiálně:

Slovak Republic - Slovakia, Republic of Austria - Austria, Republic of Croatia - Croatia, Federal Republic of Germany - Germany, French Republic - France, Italian Republic - Italy, Hellenic Republic - Greece, Kingdom of Spain - Spain.  A nyní už i Czech Republic - Czechia.
 

I neoficiálně:
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  - Britain, United States of America - America   (viz foto a odkazy níže).


Britain a America nejsou jmény oficiálními, a přesto se používají!
Oproti tomu Czechia oficiálním krátkým jménem je, (stejně jako např. Slovakia, Austria, či Croatia), proto je veškerý strach ze jména Czechia zbytečný. 

 

 

  Foto: Theresa May, premiérka Británie (od července 2016)
 


JMÉNO "ČESKO" V JINÝCH JAZYCÍCH:


Nejčastější jazyky:  
angličtina -
Czechia [čekia], němčina - Tschechien, francouzština - Tchéquie, italština - Cechia,  nizozemština - Tsjechië, španělština - Chequia.
Czechia, Tschechien, Tchéquie, Cechia, Tsjechië, Chequia ...

Kompletní seznam   (jazyk / překlad:)

Afrikaans (afrikánština) - Tsjeggië, Albanian (albánština)  - Çekia, Aragonese (aragonština) - Chequia, Belorussian (běloruština) - Чзхія, Breton (bretonština) - Tchekia, Bulgarian (bulharština) - Чехия, Croatian (chorvatština) - Češka, Danish (dánština) - Tjekkiet, Dutch (nizozemština) - Tsjechië, English (angličtina) - Czechia, Esperanto - Ĉeĥio, Estonian (estonština) - Tšehhi, Finnish (finština) - Tšekki, French (francouzština) - Tchéquie, Frisian (fríské jazyky) – Tsjechje, German (němčina) - Tschechien, Greek (řečtina) - Τσεχία, Hungarian (maďarština) – Csehország, Icelandic (islandština) – Tékkland
Interlingua - Chechia, Italian (italština) - Cechia, Latin (latina) - Czechia, Cechia, Latvian (lotyšština) - Čehija, Lithuanian (litevština) - Čekia, Luxembourgish (lucemburština) - Tschechien, Norwegian (norština) - Tsjekkia, Polish (polština) - Czechy, Portuguese (portugalština) -
- european (evropská) - Chéquia, - brasilian  (brasilská) - Tchéquia,
Romanian (rumunština) - Cehia, Russian (ruština) - Чехия, Serbian (srbština) - Чешка, Slovak (slovenština) - Česko, Slovenian (slovinština) - Češka, Spanish (španělština) - Chequia, Swedish (švédština) - Tjeckien, Turkish (turečtina) - Çekya, Ukrainian (ukrajinština) - Чехiя

 

 

"Republikou" v názvu se honosí za všech okolností většinou jen rozvojové a mnohdy i nikým neuznané státy:

Demokratická republika Kongo, Korejská lidově demokratická republika, Středoafrická republika, Etiopská federativní demokratická republika, Doněcká lidová republika, Podněsterská republika, Republika srbská (v Bosně a Hercegovině), Luhanská lidová republika....

 

 

 

JMÉNA STÁTŮ:

KRÁTKÁ, UNIVERZÁLNĚ použitelná nadčasová jména:

- Česko / Czechia  (tradiční historické jméno existující od 17.století)
- Slovensko / Slovakia

- Rakousko / Austria (Österreich)
- Chorvatsko / Croatia (Hrvatska)
- Německo / Germany (Deutschland)
- Francie / France (France)
- Itálie / Italy
(Italia)
- Řecko / Greece (Hellas)
- Španělsko / Spain (España)
- Spojené království  / United Kingdom, ale také Britain.

 

 

DLOUHÁ, POLITICKÁ časově omezená jména:

Czech Republic (Česká republika) - jen pro období od roku 1993.
Slovak Republic  (Slovenská republika) 
Republic of Austria  (Republik Österreich - Rakouská republika)
Republic of Croatia  (Republika Hrvatska - Chorvatská republika)
Federal Republic of Germany  (Bundesrepublik Deutschland - Spolková republika Německo)
French Republic  (République française - Francouzská republika)
Italian Republic  (Repubblica Italiana - Italská republika)
Republic of Poland  (Rzeczpospolita Polska - Polská republika)
Hellenic Republic   (Ελληνική Δημοκρατία - Helénská (Řecká) republika)
Kingdom of Spain   (Reino de España - Španělské království)
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Spojené království Velké Británie a Severního Irska)

 

 

Musí být v názvu Česko obsažena Morava?
Na níže uvedeném příkladu je vidět, že ani v názvech jiných států - např. Německo (Germany), nebo Rakousko (Austria), nejsou názvy jednotlivých regionů - spolkových zemí - obsaženy. A v názvu Československo (Czechoslovakia) nebyla Morava obsažena také.

 

NĚMECKO, ČESKO A RAKOUSKO - regiony:

 

Vzkaz všem, kteří stále hledají za slovem Czechia nějaké východní původ: 

Jména s koncovkou -ia jsou jmény převzatými z latiny, tedy jmény váženými a hodnotnými – např. též Bohemia, Moravia, Silesia, Czechoslovakia, Austria, Slovakia, Croatia, Italia.

Zároveň si všimněte, kolik regionů (zejména v Itálii a ve Španělsku) má koncovku -ia, jako naše Czechia:

Itálie - Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Umbria, Campania, Calabria, Sicilia.

Španělsko: Andalusia, Galicia, Cantabria, Murcia, Catalonia, Valencia.

 

 

ITÁLIE - regiony:

Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Umbria, Campania, Calabria, Sicilia

 

ŠPANĚLSKO - regiony:

Andalusia, Galicia, Cantabria, Murcia, Catalonia, Valencia

 

FRANCIE - regiony:

 

ŠVÝCARSKO - regiony:

  

 

CZECHIA A ÚSTAVA

Jméno Československo / Czechoslovakia také nebylo v Ústavě ! Ústava tedy nebrání používání krátkého jména. Ani Czechia tedy v Ústavě být nemusí, a může se používat.

Československo nebylo v Ústavě, a přesto se používalo.

- ani v roce 1920 ...  http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html

- ani v roce 1948  ...  http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1948.html

 

Stejně tak v Ústavě České republiky logicky není Česko, a také se používá.

- od roku 1993 ... http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html

 

NEVÝHODY JMÉNA ČESKÁ REPUBLIKA

Politické jméno Česká republika má v brazilské portugalštině sprostý význam!

Republika na p*ču:   República Tcheca [Repúblika čéka] = Česká republika, ale pozor - zní stejně, jako Republika Vagína (Republika dámského přirození)

  

Slušná jsou naopak pouze jednoslovná jména:
Checoslováquia = Československo
Chéquia = Česko

 

Problémy se slovem "Czech / Česká" jsou ale i v angličtině:

CZECH / CHEQUE / CHECK ... stejná výslovnost / různé významy!

Czech Republic   [ček rypablik] =   Česká republika
Cheque Republic [ček rypablik] =   Šeková republika, či Republika na šek
Check Republic   [ček rypablik] =   Zkontrolujte republiku

 

 

CZECH FLAG nebo CHECK FLAG?

 

Check flag  [ček flæg] = Šachovnicový prapor pro ukončení závodu - jinak poměrně nevhodný k přivítání českého premiéra ... :-)
Czech flag  [ček flæg] = Česká vlajka .....

 

 
Příručka ke snadnému vyvracení zažitých omylů o jménu Czechia:

http://www.go-czechia.cz

A její anglická verze:
http://www.go-czechia.com

 


Jak na „Česko“ v zahraničí

OFICIÁLNÍ MANUÁL MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ NEJEN PRO SPORTOVNÍ  SVAZY

Na základě dotazů, které MZV v posledním období obdrželo, byla vypracována série doporučení, které osvětlují, jak s krátkým názvem „Česko“ pracovat v mezinárodních vztazích.

1. Rozdíl mezi krátkým a formálním názvem země

Nejprve je důležité zdůraznit, že jak formální (jinak také politické) názvy zemí, tak jejich krátké varianty (jinak také zeměpisné názvy) jsou oba oficiálními názvy daného státu. V českém případě je formálním názvem „Česká republika“, jehož synonymem je krátký název „Česko“. Oba názvy v češtině byly přitom zaneseny v příslušných databázích OSN (viz níže) již před letošním rozhodnutím vlády ČR.

2. Právní základ pro stanovení krátkého jména státu

Základem pro uznání krátkých názvů států v mezinárodním společenství je završení procesu jejich národní standardizace dle platných zákonů dané země.  Standardizace jmen sídelních a nesídelních geografických objektů v případě ČR přísluší podle § 4 zákona 200/1994 Sb. (zákon o zeměměřictví) Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu (ČÚZK), který disponuje široce expertně obsazenou Názvoslovnou komisí. Jednoslovný název „Česko“ a jeho jazykové mutace (vč. anglického „Czechia“) byly standardizovány již v r. 1993 („Jména států a jejich územních částí“ vyd. 1993, ČÚZK).

Zatímco v češtině se název „Česko“ po rozdělení Československa postupně prosadil do neformálního užívání, cizojazyčné překlady tohoto názvu ve jmenných databázích přes dvacet let chyběly. Tento nedostatek se vláda ČR rozhodla napravit a dne 2. května 2016 přijala usnesení č. 403 k doplnění cizojazyčných překladů krátkého názvu ČR „Česko“ do příslušných databází OSN. Jde o databáze UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names) a UNTERM (United Nations Terminology Database). Vládní usnesení potvrzuje záměr MZV iniciovat proces tzv. notifikace krátkého názvu země vůči Sekretariátu OSN. V červenci 2016 došlo ke změně databáze UNGEGN, v databázi UNTERM se změna projevila na konci srpna 2016. V blízké budoucnosti budou též doplněny příslušné databáze EU.

3. Kde používat formální a kde krátký název?

Ačkoli již bylo zmíněno, že název „Česká republika“ není ani více ani méně správný než „Česko“, MZV v zahraničí doporučuje řídit se základní, jednoduchou úvahou:

Krátký název „Česko“ je vhodné použít tam, kde není nutné použít název „Česká republika“.

3.1 Ve kterých konkrétních případech je tedy NUTNÉ používat FORMÁLNÍ, neboli politický název země?

 • na oficiálních vládních dokumentech,
 • v rámci mezinárodních smluv a právně nezávazných oficiálních dokumentů jako např. Memorandum o porozumění
 • pro oficiální jednání politických představitelů státu na nejvyšší politické úrovni (zejm. na cedulkách se jmény delegací na stolech v jednacích místnostech).

3.2 KRÁTKÝ název státu je tedy vhodné používat:

 • v případě kulturní, společenské, vědecké, sportovní (viz dále), ekonomické a jiné prezentace státu, ale také např. v  projevech politických představitelů neceremoniálního charakteru,
 • při prezentaci jednotlivých osobností reprezentujících kulturní, společenské, vědecké, sportovní, ekonomické, nebo jiné zájmy státu,
 • v neformální komunikaci, korespondenci, v literárních dílech a novinových článcích, v geografických materiálech (mapy, atlasy),
 • na tiskové a prezentační materiály, které prezentují úspěchy, historii a osobnosti státu,
 • další tiskové materiály soukromých subjektů, jejich propagační tiskoviny apod.

4. Pro který název se rozhodnout, pokud výše uvedené neposkytuje dostatečné vodítko?

MZV doporučuje řídit se v takovém případě praxí ostatních vyspělých zemí, zejména států Evropské unie. Pokud většina ostatních zemí v daném případě použije jednoslovný název své země, je vhodnější použít název „Česko“. Naopak, když většina ostatních zemí v daném případě použije formální název, je vhodné použít název „Česká republika“.

5. Jaké je doporučení pro užívání krátkého názvu specificky ve sportovním prostředí?

Vynikající výsledky českých sportovců jsou důležité pro prezentaci Česka v zahraničí, i zde tak platí stejné obecné doporučení, jako výše:

Krátký název „Česko“ je vhodné použít tam, kde není nutné použít název „Česká republika“.

5.1 Kde je vhodné používat FORMÁLNÍ, neboli politický, název země ve sportovním prostředí?

 • v rámci mezinárodních sportovních smluv,
 • na cedulkách se jmény zástupců českých asociací na stolech v jednacích místnostech.

5.2 KRÁTKÝ název státu je tedy vhodné používat zejména:

 • na sportovní výstroji, oblečení a dresech,
 • na výsledkových listinách,
 • při sportovních komentářích a interview,
 • tam, kde i ostatní země používají krátký název.

6. Jak slovo „Česko“ oficiálně překládat do cizích jazyků?

Oficiální překlad slova „Česko“ (ani „Česká republika“) do všech jazyků světa není objektivně možné na jednom místě shromáždit. Do databází OSN byly notifikovány tyto jazykové překlady:

Jazyk

Krátké jméno

Čeština

Česko

Angličtina

Czechia

Francouzština

Tchéquie (la)

Španělština

Chequia

Ruština

Чехия

Arabština

Čínština

捷克

 

Zdroj: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/verejna_diplomacie/jak_na_cesko_v_zahranici.html

 

 

 

 

16.12.2016:   SOUTĚŽ O "SLOVO ROKU 2016" 

http://www.lidovky.cz/zpravy-domov.aspx?c=A161215_213348_ln_domov_ele

 

 

CZECHIA NENÍ SLOVEM Z VÝCHODU!

Jména s koncovkou -ia - jako důkaz toho, že nejde o jména z Východu, stejně jako z Východu nepochází ani jméno Czechia:

- Jména států - Austria, Australia, Slovakia, Slovenia, Croatia, Italia, Czechoslovakia, Alemania (Německo - španělsky).

- Jména našich historických zemí : Bohemia, Moravia, Silesia...

- Jména amerických států: California, Georgia, Pennsylvania, Virginia. 

- Jména fotbalových klubů - Slavia, Viktoria, Olympia, Valencia, Borussia, Astoria, Westfalia ...

- Jména automobilů a motocyklů:  Felicia, Fabia, Octavia, Aprilia... 

- Jména ženských jmen: Amalia, Alexandria, Alicia, Amelia, Anastasia, Antonia, Annamaria, Camelia, Cassiopeia, Cecilia, Celestia, Claudia, Dahlia, Emilia, Georgia, Gloria, Julia, Lethicia, Livia, Maria, Natalia, Ofelia, Olivia, Ophelia, Patricia, Saskia, Sophia, Stefania, Sylvia, Valeria, Virginia... 

Žádné z těchto jmen nemá se zeměmi bývalého SSSR nic společného.

 

 

ZÁMĚNA S ČEČENSKEM NEHROZÍ:

Česká republika není ČEČ Republic, ale ČEK Republic. Proto se Czechia čte ČEKIA a nemůže se tedy plést se jménem Chechnya, které se čte ČEČŇA Poznámka: Čečensko není samostatným státem a v žádných seznamech se proto nemůže objevit vedle jména Czechia.

 

 

NENÍ SRBSKO, JAKO SRBSKO - a není republika jako republika

Republika Srbsko (Srbsko) .... samostatný stát.
Република Србија, Republika Srbija.
Hlavním městem je Bělehrad.

Bosna a Hercegovina (Bosna) .... samostatný stát.
Země je do značné míry decentralizovaná a skládá se ze dvou autonomních entit a jednoho regionu: Federace Bosny a Hercegoviny, dále Republiky srbské, a regionu Brčko, který patří pod místní vládu.
Hlavním městem je Sarajevo.

 

Republika srbská (Srbska) ..... region BiH   (nejde o samostatný stát!):
Република Српска, Republika Srpska, Republic of Srpska – region státu Bosna a Hercegovina.
Hlavním městem regionu je Banja Luka / státu BiH:  Sarajevo.

 

PŘEKLADY JMEN ČESKÁ REPUBLIKA A ČESKO DO RŮZNÝCH JAZYKŮ  (oficiální):

http://www.mzv.cz/file/2363626/Czechia_seznam_prekladu_final.docx

 

Čeština

Česká republika

Česko

Albánština

Republika Çeke

Çekia

Angličtina (notifikováno v OSN)

Czech Republic

Czechia

Arabština (notifikováno v OSN)

الجمهورية التشيكية

تشيكيا

Arménština

ՉեխիայիՀանրապե

տություն

Չեխիա

Assamese (Indie)

চেকগণৰাজ্য

চযেহি

Azerština

Çexiya Respublikası

Çexiya

   

Bengali  (Indie)

চেকপ্রজাতন্ত্র

চ্জেচিয়া

Bodo  (Indie)

क्झेचरेपुब्लिक

च्शेचिअ

Bulharština

Чешката република

Чехия (Čechija)

Čínština (ČLR) (notifikováno v OSN)

捷克共和国

捷克

Čínština (Tchaj-wan)

捷克共和國

捷克

Dánština

Den Tjekkiske Republik

Tjekkiet

Dogri (Indie)

क्झेचरेपुब्लिक

च्शेचिअ

Estonština

Tšehhi  Vabariik

Tšehhi

Finština

Tšekin tasavalta

Tšekki

Francouzština (notifikováno v OSN)

République tchèque

Tchéquie (la)

Gujarati (Indie)

ચેકરિપબ્લિક

ચ્ઝેચિયા

Gruzínština

ჩეხეთისრესპუბლიკა

ჩეხური

Hebrejština

הצ'כיתהרפובליקה

צ'כיה

Hindština

चेक गणतंत्र

चेककिया

chorvatština

Češka Republika

Češka

Irština (gaelština)

Poblacht na Seice

tSeicia

Italština

Repubblica Ceca

Cechia

Japonština

チェコ共和国

チェコ 

Kannada (Indie)

ಜೆಕ್ರಿಪಬ್ಲಿಕ್

ಜೆಕಿಯಾ

Kashmiri (Indie)

کزچھہ

چیک ریپبلک

Kazaština

Чех Республикасы

Чехия

Konkani (Indie)

क्झेचरेपुब्लिक

च्शेचिअ

Korejština (KLDR)

체스꼬공화국 ("česko konghvaguk")

체스꼬 ("česko")

Korejština (Korejská rep.)

체코공화국

체코

Litevština

Čekijos Respublika

Čekija

Lotyšština

Čehijas Republika

Čehija

Lucemburština

Tschechesch Republik

Tschechien

Maďarština

Cseh Köztársaság

Csehország

Mailthili (Indie)

क्झेचरेपुब्लिक

च्शेचि

Makedonština

Република Чешка

Чехија

Malayalam (Indie)

ചെക്ക്റിപ്പബ്ലിക്

ച്ഴെചിയ

Maltština

Republika Čechija

Čechija

Manipuri (Meitei) (Indie)

চেকরিপব্লিক

চেকিয়া

Marathi (Indie)

झेकप्रजासत्ताक

च्शेचिअ

Mongolština

Бүгд Найрамдах Чех Улс

Чех Улс

Němčina

Tschechische Republik

Tschechien

Nepali (Indie)

चेकगणतन्त्र

च्ज़ेचिया

Nizozemština

Tsjechische Republiek

Tsjechië

Norština

Tsjekkiske republikk

Tsjekkia

Orijština (Indie)

ସିଜ଼ଏଚରିପୟୁବିଲିସି

ସିଜ଼ଇଚିଆ

Paštó/dárí

جمهوریچک

چخیا

Polština

Republika Czeska

Czechy

Portugalština (Brazílie)

República Tcheca

Tchéquia

Portugalština (Portugalsko)

República Checa

Chéquia

Punjabi (Indie)

ਚੇਕਗਣਤੰਤਰ

ਚੈਕੀਆ

Rätorománština

Republica Tscheca

Tschechia

Rumunština/moldavština

Republica Ceha

Cehia

Ruština (notifikováno v OSN)

Че́шская Респу́блика

Чехия

Řečtina

(η) Τσεχική Δημοκρατία / (Η) ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

(η) Τσεχία / (Η) ΤΣΕΧΙΑ

 

Sámština

Čeahka dásseváldi

Čeahkka

Sanskrit (Indie)

छ्शेच्ऋएपुब्लिच्

च्शेचिअ

Sindhi (Indie)

چڪ جمهوري

كذكية

Slovinština

Češka republika

Češka

Srbština

Republika Češka

Češka

Svahilština

Jamhuri ya Cheki  

Ucheki

Španělština (notifikováno v OSN)

La República Checa

Chequia

Švédština

Tjeckiska republiken

Tjeckien

Tádžičtina

ЧехЧумxyрии

Чехиа

Tamil (Indie)

செகுடியரசு

ச்சசியா

Tamilština

செக்குடியரசு

செக்

Telugu (Indie)

చెక్రిపబ్లిక్

చ్జేచియా

Thajština

สาธารณรัฐเช็ก

เช็กเกีย

Turečtina

Çek Cumhuriyeti

Çekya

Turkménština

Çehiýa Respublikasy

Çehya

Ukrajinština

Чеська Республіка

Чехія

Urdu (Indie)

جمہوریہ چیک

کزچھہ

Uzbečtina

Chex Respublikasi

Chexia

 

Czech Republic - Czechia
Slovak Republic - Slovakia
Republic of Austria - Austria
Republic of Croatia - Croatia
Federal Republic of Germany - Germany
French Republic - France
Italian Republic - Italy
Hellenic Republic - Greece
Kingdom of Spain - Spain

 

 

Pro připomenutí: 

Republika neznamená federaceRepublika neznamená ani demokracie. I Svaz republik může být nedemokratický.

 

NOVÉ NÁZVY ZEMÍ 

Nové anglické zeměpisné názvy států, které bylo nutno se naučit. Tyto názvy byly totiž - podobně jako Czechia - schváleny v těchto zemích, nikoli v zahraničí.
Czechia a Slovakia (obě dříve Czechoslovakia) .... Czech Republic and Slovak Republic (dříve Czechoslovak Republic), Zimbabwe (dříve Rhodesie), Myanmar (dříve Barma), Etiopie (dříve Habeš),  Croatia, Slovenia, Montenegro, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Macedonia (dříve Yugoslavia), Burkina Faso (dříve Upper Volta) apod.

 

NOVÉ NÁZVY MĚST

Chennai (dříve Madras) - Indie, Almaty (dříve Alma-Ata) - Kazachstán, Jekatěrinburg (dříve Sverdlovsk) - Rusko, Zlín (dříve Gottwaldov) - Česko,  Chemnitz (dříve Karl-Marx-Stadt) - Německo apod.


 

 

 

Občanská iniciativa za propagaci krátkých jmen Česko - Czechia
http://www.czechia-initiative.com/index.html

 

 

Nahoru #
Home page #