Pojmy, hesla, seznamy, jméno Česko v cizích jazycích:

 

JMÉNA STÁTŮ:

KRÁTKÁ, UNIVERZÁLNĚ použitelná nadčasová jména:

- Česko / Czechia  (tradiční historické jméno existující od 17.století)
- Slovensko / Slovakia

- Rakousko / Austria (Österreich)
- Chorvatsko / Croatia (Hrvatska)
- Německo / Germany (Deutschland)
- Francie / France (France)
- Itálie / Italy
(Italia)
- Řecko / Greece (Hellas)
- Španělsko / Spain (España)
- Spojené království  / United Kingdom  (jednoslovné jméno pro celé území nemá)


 

DLOUHÁ, POLITICKÁ časově omezená jména:

Czech Republic (Česká republika) - jen pro období od roku 1993.
Slovak Republic  (Slovenská republika) 
Republic of Austria  (Republik Österreich - Rakouská republika)
Republic of Croatia  (Republika Hrvatska - Chorvatská republika)
Federal Republic of Germany  (Bundesrepublik Deutschland - Spolková republika Německo)
French Republic  (République française - Francouzská republika)
Italian Republic  (Repubblica Italiana - Italská republika)
Republic of Poland  (Rzeczpospolita Polska - Polská republika)
Hellenic Republic   (Ελληνική Δημοκρατία - Helénská (Řecká) republika)
Kingdom of Spain   (Reino de España - Španělské království)
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Spojené království Velké Británie a Severního Irska)

 

 

JMÉNO "ČESKO" V JINÝCH JAZYCÍCH:


Nejčastější jazyky:   angličtina - Czechia, dánština - Tjekkiet, finština - Tšekki, francouzština - Tchéquie, italština - Cechia, němčina - Tschechien, nizozemština - Tsjechië,  portugalština (EU) - Chéquia, španělština - Chequia, švédština - Tjeckien.

Kompletní seznam:
Language (jazyk) / Translation (překlad):


English (angličtina) - Czechia
Afrikaans (afrikánština) - Tsjeggië
Albanian (albánština)  - Çekia
Aragonese (aragonština) - Chequia
Belorussian (běloruština) - Чзхія
Breton (bretonština) - Tchekia
Bulgarian (bulharština) - Чехия
Croatian (chorvatština) - Češka
Danish (dánština) - Tjekkiet
Dutch (nizozemština) - Tsjechië

Esperanto - Ĉeĥio
Estonian (estonština) - Tšehhi
Finnish (finština) - Tšekki
French (francouzština) - Tchéquie

Frisian (fríské jazyky) – Tsjechje
German (němčina) - Tschechien
Greek (řečtina) - Τσεχία

Hungarian (maďarština) – Csehország
Icelandic (islandština) – Tékkland
Interlingua - Chechia
Italian (italština) - Cechia
Latin (latina) - Czechia, Cechia

Latvian (lotyšština) - Čehija
Lithuanian (litevština) - Čekija
Luxembourgish (lucemburština) - Tschechien
Norwegian (norština) - Tsjekkia
Polish (polština) - Czechy
Portuguese (portugalština) -
- european (evropská) - Chéquia
- brasilian  (brasilská) - Tchéquia

Romanian (rumunština) - Cehia
Russian (ruština) - Чехия
Serbian (srbština) - Чешка
Slovak (slovenština) - Česko
Slovenian (slovinština) - Češka
Spanish (španělština) - Chequia
Swedish (švédština) - Tjeckien

Turkish (turečtina) - Çekya
Ukrainian (ukrajinština) - Чехiя

 

REPUBLIKA NENÍ ANI FEDERACE, ANI JMÉNO STÁTU
 

1)  Republika - (rés, publica - věc veřejná) stát založený na zastupitelské demokracii
2)  Spolková republika -  federativní republika složená ze spolkových zemí
3)  Federace - spojení dvou nebo více států v jeden společný stát s federálním vedením

Pozor, Česká republika není ani spolkovou republikou, ani federací!
Ve slově "republika"  není nijak ukryta informace o zemském, ani krajském uspořádání. Protože republika není jméno státu, ale jen označení dočasného politického zřízení, nepíše se s velkým písmenem: Česká republika.

 

 

CZECHIA A ÚSTAVA

Jméno Československo / Czechoslovakia také nebylo v Ústavě ! Ústava tedy nebrání používání krátkého jména. Ani Czechia tedy v Ústavě být nemusí, a může se používat.

Československo nebylo v Ústavě, a přesto se používalo.

- ani v roce 1920 ...  http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html

- ani v roce 1948  ...  http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1948.html

 

Stejně tak v Ústavě České republiky logicky není Česko, a také se používá.

- od roku 1993 ... http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html

 

Dlouhý název není lepší než krátký = oba názvy jsou oficiální.

Vyspělé země ale používají dlouhý název jen v politice. Mimo politiku působí dlouhý název nepatřičně, nevhodně a nevyspěle.

Czech Republic   / Czechia
Slovak Republic  / Slovakia
French Republic   / France
Italian Republic  / Italy
Republic of Austria / Austria
Republic of Croatia  / Croatia
Kingdom of Spain  /  Spain
Swiss Confederation / Switzerland

 

 

 

Politické jméno Česká republika má
v brazilské portugalštině
sprostý význam!

Republika na p*ču:   República Tcheca [Repúblika čéka] = Česká republika,
ale pozor - zní stejně, jako Republika Vagína (Republika dámského přirození)

  

Slušná jsou naopak pouze jednoslovná jména:
Checoslováquia = Československo
Chéquia = Česko

 

Problémy se slovem "Czech / Česká" jsou ale i v angličtině:

CZECH - CHEQUE - CHECK ... stejná výslovnost / různé významy!

Czech Republic   [ček rypablik] =   Česká republika
Cheque Republic [ček rypablik] =   Šeková republika, či Republika na šek
Check Republic   [ček rypablik] =   Zkontrolujte republiku

 

 

CZECH FLAG nebo CHECK FLAG?

Check flag  [ček flæg] = Šachovnicový prapor pro ukončení závodu - jinak poměrně nevhodný k přivítání českého premiéra ... :-)
Czech flag  [ček flæg] = Česká vlajka .....

 

 
Příručka ke snadnému vyvracení zažitých omylů o jménu Czechia:

http://www.go-czechia.cz

A její anglická verze:
http://www.go-czechia.com

 


Jak na „Česko“ v zahraničí

OFICIÁLNÍ MANUÁL MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ NEJEN PRO SPORTOVNÍ  SVAZY

Na základě dotazů, které MZV v posledním období obdrželo, byla vypracována série doporučení, které osvětlují, jak s krátkým názvem „Česko“ pracovat v mezinárodních vztazích.

1. Rozdíl mezi krátkým a formálním názvem země

Nejprve je důležité zdůraznit, že jak formální (jinak také politické) názvy zemí, tak jejich krátké varianty (jinak také zeměpisné názvy) jsou oba oficiálními názvy daného státu. V českém případě je formálním názvem „Česká republika“, jehož synonymem je krátký název „Česko“. Oba názvy v češtině byly přitom zaneseny v příslušných databázích OSN (viz níže) již před letošním rozhodnutím vlády ČR.

2. Právní základ pro stanovení krátkého jména státu

Základem pro uznání krátkých názvů států v mezinárodním společenství je završení procesu jejich národní standardizace dle platných zákonů dané země.  Standardizace jmen sídelních a nesídelních geografických objektů v případě ČR přísluší podle § 4 zákona 200/1994 Sb. (zákon o zeměměřictví) Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu (ČÚZK), který disponuje široce expertně obsazenou Názvoslovnou komisí. Jednoslovný název „Česko“ a jeho jazykové mutace (vč. anglického „Czechia“) byly standardizovány již v r. 1993 („Jména států a jejich územních částí“ vyd. 1993, ČÚZK).

Zatímco v češtině se název „Česko“ po rozdělení Československa postupně prosadil do neformálního užívání, cizojazyčné překlady tohoto názvu ve jmenných databázích přes dvacet let chyběly. Tento nedostatek se vláda ČR rozhodla napravit a dne 2. května 2016 přijala usnesení č. 403 k doplnění cizojazyčných překladů krátkého názvu ČR „Česko“ do příslušných databází OSN. Jde o databáze UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names) a UNTERM (United Nations Terminology Database). Vládní usnesení potvrzuje záměr MZV iniciovat proces tzv. notifikace krátkého názvu země vůči Sekretariátu OSN. V červenci 2016 došlo ke změně databáze UNGEGN, v databázi UNTERM se změna projevila na konci srpna 2016. V blízké budoucnosti budou též doplněny příslušné databáze EU.

3. Kde používat formální a kde krátký název?

Ačkoli již bylo zmíněno, že název „Česká republika“ není ani více ani méně správný než „Česko“, MZV v zahraničí doporučuje řídit se základní, jednoduchou úvahou:

Krátký název „Česko“ je vhodné použít tam, kde není nutné použít název „Česká republika“.

3.1 Ve kterých konkrétních případech je tedy NUTNÉ používat FORMÁLNÍ, neboli politický název země?

 • na oficiálních vládních dokumentech,
 • v rámci mezinárodních smluv a právně nezávazných oficiálních dokumentů jako např. Memorandum o porozumění
 • pro oficiální jednání politických představitelů státu na nejvyšší politické úrovni (zejm. na cedulkách se jmény delegací na stolech v jednacích místnostech).

3.2 KRÁTKÝ název státu je tedy vhodné používat:

 • v případě kulturní, společenské, vědecké, sportovní (viz dále), ekonomické a jiné prezentace státu, ale také např. v  projevech politických představitelů neceremoniálního charakteru,
 • při prezentaci jednotlivých osobností reprezentujících kulturní, společenské, vědecké, sportovní, ekonomické, nebo jiné zájmy státu,
 • v neformální komunikaci, korespondenci, v literárních dílech a novinových článcích, v geografických materiálech (mapy, atlasy),
 • na tiskové a prezentační materiály, které prezentují úspěchy, historii a osobnosti státu,
 • další tiskové materiály soukromých subjektů, jejich propagační tiskoviny apod.

4. Pro který název se rozhodnout, pokud výše uvedené neposkytuje dostatečné vodítko?

MZV doporučuje řídit se v takovém případě praxí ostatních vyspělých zemí, zejména států Evropské unie. Pokud většina ostatních zemí v daném případě použije jednoslovný název své země, je vhodnější použít název „Česko“. Naopak, když většina ostatních zemí v daném případě použije formální název, je vhodné použít název „Česká republika“.

5. Jaké je doporučení pro užívání krátkého názvu specificky ve sportovním prostředí?

Vynikající výsledky českých sportovců jsou důležité pro prezentaci Česka v zahraničí, i zde tak platí stejné obecné doporučení, jako výše:

Krátký název „Česko“ je vhodné použít tam, kde není nutné použít název „Česká republika“.

5.1 Kde je vhodné používat FORMÁLNÍ, neboli politický, název země ve sportovním prostředí?

 • v rámci mezinárodních sportovních smluv,
 • na cedulkách se jmény zástupců českých asociací na stolech v jednacích místnostech.

5.2 KRÁTKÝ název státu je tedy vhodné používat zejména:

 • na sportovní výstroji, oblečení a dresech,
 • na výsledkových listinách,
 • při sportovních komentářích a interview,
 • tam, kde i ostatní země používají krátký název.

6. Jak slovo „Česko“ oficiálně překládat do cizích jazyků?

Oficiální překlad slova „Česko“ (ani „Česká republika“) do všech jazyků světa není objektivně možné na jednom místě shromáždit. Do databází OSN byly notifikovány tyto jazykové překlady:

Jazyk

Krátké jméno

Čeština

Česko

Angličtina

Czechia

Francouzština

Tchéquie (la)

Španělština

Chequia

Ruština

Чехия

Arabština

Čínština

捷克

 

Zdroj: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/verejna_diplomacie/jak_na_cesko_v_zahranici.html

 

 

 

Občanská iniciativa za propagaci krátkých jmen Česko - Czechia
http://www.czechia-initiative.com/index.html

 

 

16.12.2016:   SOUTĚŽ O "SLOVO ROKU 2016" 

http://www.lidovky.cz/zpravy-domov.aspx?c=A161215_213348_ln_domov_ele

 

 

 

Nahoru #
Home page #