AMERICA, BRITAIN a další pojmy, hesla a seznamy.
Jméno "Česko" v cizích jazycích aj.JMÉNO CZECHIA NUTNĚ POTŘEBUJEME!
I když se každý stát neobejde bez dlouhého jména, tak více používá jméno krátké:

Czech Republic - Czechia (výslovnost "čekija"), Slovak Republic - Slovakia, Republic of Austria - Austria, Republic of Croatia - Croatia, Federal Republic of Germany - Germany, French Republic - France, Italian Republic - Italy, Hellenic Republic - Greece, Kingdom of Spain - Spain, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  - Britain, United States fo America - America   (viz foto a odkazy níže).

 

  Foto: Theresa May, premiérka Británie (od července 2016)
 


JMÉNO "ČESKO" V JINÝCH JAZYCÍCH:


Nejčastější jazyky:  
angličtina -
Czechia [čekija], němčina - Tschechien, francouzština - Tchéquie, italština - Cechia,  nizozemština - Tsjechië, španělština - Chequia.
Czechia, Tschechien, Tchéquie, Cechia, Tsjechië, Chequia ...

Kompletní seznam:
Jazyk / překlad:


English (angličtina) - Czechia
Afrikaans (afrikánština) - Tsjeggië
Albanian (albánština)  - Çekia
Aragonese (aragonština) - Chequia
Belorussian (běloruština) - Чзхія
Breton (bretonština) - Tchekia
Bulgarian (bulharština) - Чехия
Croatian (chorvatština) - Češka
Danish (dánština) - Tjekkiet
Dutch (nizozemština) - Tsjechië

Esperanto - Ĉeĥio
Estonian (estonština) - Tšehhi
Finnish (finština) - Tšekki
French (francouzština) - Tchéquie

Frisian (fríské jazyky) – Tsjechje
German (němčina) - Tschechien
Greek (řečtina) - Τσεχία

Hungarian (maďarština) – Csehország
Icelandic (islandština) – Tékkland
Interlingua - Chechia
Italian (italština) - Cechia
Latin (latina) - Czechia, Cechia

Latvian (lotyšština) - Čehija
Lithuanian (litevština) - Čekija
Luxembourgish (lucemburština) - Tschechien
Norwegian (norština) - Tsjekkia
Polish (polština) - Czechy
Portuguese (portugalština) -
- european (evropská) - Chéquia
- brasilian  (brasilská) - Tchéquia

Romanian (rumunština) - Cehia
Russian (ruština) - Чехия
Serbian (srbština) - Чешка
Slovak (slovenština) - Česko
Slovenian (slovinština) - Češka
Spanish (španělština) - Chequia
Swedish (švédština) - Tjeckien

Turkish (turečtina) - Çekya
Ukrainian (ukrajinština) - Чехiя

 

JMÉNA STÁTŮ:

KRÁTKÁ, UNIVERZÁLNĚ použitelná nadčasová jména:

- Česko / Czechia  (tradiční historické jméno existující od 17.století)
- Slovensko / Slovakia

- Rakousko / Austria (Österreich)
- Chorvatsko / Croatia (Hrvatska)
- Německo / Germany (Deutschland)
- Francie / France (France)
- Itálie / Italy
(Italia)
- Řecko / Greece (Hellas)
- Španělsko / Spain (España)
- Spojené království  / United Kingdom, ale také Britain.


 

DLOUHÁ, POLITICKÁ časově omezená jména:

Czech Republic (Česká republika) - jen pro období od roku 1993.
Slovak Republic  (Slovenská republika) 
Republic of Austria  (Republik Österreich - Rakouská republika)
Republic of Croatia  (Republika Hrvatska - Chorvatská republika)
Federal Republic of Germany  (Bundesrepublik Deutschland - Spolková republika Německo)
French Republic  (République française - Francouzská republika)
Italian Republic  (Repubblica Italiana - Italská republika)
Republic of Poland  (Rzeczpospolita Polska - Polská republika)
Hellenic Republic   (Ελληνική Δημοκρατία - Helénská (Řecká) republika)
Kingdom of Spain   (Reino de España - Španělské království)
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Spojené království Velké Británie a Severního Irska)

 

 

REPUBLIKA NENÍ ANI FEDERACE, ANI JMÉNO STÁTU
 

1)  Republika - (rés, publica - věc veřejná) stát založený na zastupitelské demokracii
2)  Spolková republika -  federativní republika složená ze spolkových zemí
3)  Federace - spojení dvou nebo více států v jeden společný stát s federálním vedením
4)  Zbytnělý český adjektivismus - obliba používání přídavných jmen i tam, kde se to nehodí

Pozor, Česká republika není ani spolkovou republikou, ani federací.
Ve slově "republika"  není nijak ukryta informace o zemském, ani krajském uspořádání. Protože republika není jméno státu, ale jen označení dočasného politického zřízení, nepíše se s velkým písmenem: Česká republika.

 

 

CZECHIA A ÚSTAVA

Jméno Československo / Czechoslovakia také nebylo v Ústavě ! Ústava tedy nebrání používání krátkého jména. Ani Czechia tedy v Ústavě být nemusí, a může se používat.

Československo nebylo v Ústavě, a přesto se používalo.

- ani v roce 1920 ...  http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html

- ani v roce 1948  ...  http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1948.html

 

Stejně tak v Ústavě České republiky logicky není Česko, a také se používá.

- od roku 1993 ... http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html

 

NEVÝHODY JMÉNA ČESKÁ REPUBLIKA

Politické jméno Česká republika má v brazilské portugalštině sprostý význam!

Republika na p*ču:   República Tcheca [Repúblika čéka] = Česká republika, ale pozor - zní stejně, jako Republika Vagína (Republika dámského přirození)

  

Slušná jsou naopak pouze jednoslovná jména:
Checoslováquia = Československo
Chéquia = Česko

 

Problémy se slovem "Czech / Česká" jsou ale i v angličtině:

CZECH / CHEQUE / CHECK ... stejná výslovnost / různé významy!

Czech Republic   [ček rypablik] =   Česká republika
Cheque Republic [ček rypablik] =   Šeková republika, či Republika na šek
Check Republic   [ček rypablik] =   Zkontrolujte republiku

 

 

CZECH FLAG nebo CHECK FLAG?

 

Check flag  [ček flæg] = Šachovnicový prapor pro ukončení závodu - jinak poměrně nevhodný k přivítání českého premiéra ... :-)
Czech flag  [ček flæg] = Česká vlajka .....

 

 
Příručka ke snadnému vyvracení zažitých omylů o jménu Czechia:

http://www.go-czechia.cz

A její anglická verze:
http://www.go-czechia.com

 


Jak na „Česko“ v zahraničí

OFICIÁLNÍ MANUÁL MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ NEJEN PRO SPORTOVNÍ  SVAZY

Na základě dotazů, které MZV v posledním období obdrželo, byla vypracována série doporučení, které osvětlují, jak s krátkým názvem „Česko“ pracovat v mezinárodních vztazích.

1. Rozdíl mezi krátkým a formálním názvem země

Nejprve je důležité zdůraznit, že jak formální (jinak také politické) názvy zemí, tak jejich krátké varianty (jinak také zeměpisné názvy) jsou oba oficiálními názvy daného státu. V českém případě je formálním názvem „Česká republika“, jehož synonymem je krátký název „Česko“. Oba názvy v češtině byly přitom zaneseny v příslušných databázích OSN (viz níže) již před letošním rozhodnutím vlády ČR.

2. Právní základ pro stanovení krátkého jména státu

Základem pro uznání krátkých názvů států v mezinárodním společenství je završení procesu jejich národní standardizace dle platných zákonů dané země.  Standardizace jmen sídelních a nesídelních geografických objektů v případě ČR přísluší podle § 4 zákona 200/1994 Sb. (zákon o zeměměřictví) Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu (ČÚZK), který disponuje široce expertně obsazenou Názvoslovnou komisí. Jednoslovný název „Česko“ a jeho jazykové mutace (vč. anglického „Czechia“) byly standardizovány již v r. 1993 („Jména států a jejich územních částí“ vyd. 1993, ČÚZK).

Zatímco v češtině se název „Česko“ po rozdělení Československa postupně prosadil do neformálního užívání, cizojazyčné překlady tohoto názvu ve jmenných databázích přes dvacet let chyběly. Tento nedostatek se vláda ČR rozhodla napravit a dne 2. května 2016 přijala usnesení č. 403 k doplnění cizojazyčných překladů krátkého názvu ČR „Česko“ do příslušných databází OSN. Jde o databáze UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names) a UNTERM (United Nations Terminology Database). Vládní usnesení potvrzuje záměr MZV iniciovat proces tzv. notifikace krátkého názvu země vůči Sekretariátu OSN. V červenci 2016 došlo ke změně databáze UNGEGN, v databázi UNTERM se změna projevila na konci srpna 2016. V blízké budoucnosti budou též doplněny příslušné databáze EU.

3. Kde používat formální a kde krátký název?

Ačkoli již bylo zmíněno, že název „Česká republika“ není ani více ani méně správný než „Česko“, MZV v zahraničí doporučuje řídit se základní, jednoduchou úvahou:

Krátký název „Česko“ je vhodné použít tam, kde není nutné použít název „Česká republika“.

3.1 Ve kterých konkrétních případech je tedy NUTNÉ používat FORMÁLNÍ, neboli politický název země?

 • na oficiálních vládních dokumentech,
 • v rámci mezinárodních smluv a právně nezávazných oficiálních dokumentů jako např. Memorandum o porozumění
 • pro oficiální jednání politických představitelů státu na nejvyšší politické úrovni (zejm. na cedulkách se jmény delegací na stolech v jednacích místnostech).

3.2 KRÁTKÝ název státu je tedy vhodné používat:

 • v případě kulturní, společenské, vědecké, sportovní (viz dále), ekonomické a jiné prezentace státu, ale také např. v  projevech politických představitelů neceremoniálního charakteru,
 • při prezentaci jednotlivých osobností reprezentujících kulturní, společenské, vědecké, sportovní, ekonomické, nebo jiné zájmy státu,
 • v neformální komunikaci, korespondenci, v literárních dílech a novinových článcích, v geografických materiálech (mapy, atlasy),
 • na tiskové a prezentační materiály, které prezentují úspěchy, historii a osobnosti státu,
 • další tiskové materiály soukromých subjektů, jejich propagační tiskoviny apod.

4. Pro který název se rozhodnout, pokud výše uvedené neposkytuje dostatečné vodítko?

MZV doporučuje řídit se v takovém případě praxí ostatních vyspělých zemí, zejména států Evropské unie. Pokud většina ostatních zemí v daném případě použije jednoslovný název své země, je vhodnější použít název „Česko“. Naopak, když většina ostatních zemí v daném případě použije formální název, je vhodné použít název „Česká republika“.

5. Jaké je doporučení pro užívání krátkého názvu specificky ve sportovním prostředí?

Vynikající výsledky českých sportovců jsou důležité pro prezentaci Česka v zahraničí, i zde tak platí stejné obecné doporučení, jako výše:

Krátký název „Česko“ je vhodné použít tam, kde není nutné použít název „Česká republika“.

5.1 Kde je vhodné používat FORMÁLNÍ, neboli politický, název země ve sportovním prostředí?

 • v rámci mezinárodních sportovních smluv,
 • na cedulkách se jmény zástupců českých asociací na stolech v jednacích místnostech.

5.2 KRÁTKÝ název státu je tedy vhodné používat zejména:

 • na sportovní výstroji, oblečení a dresech,
 • na výsledkových listinách,
 • při sportovních komentářích a interview,
 • tam, kde i ostatní země používají krátký název.

6. Jak slovo „Česko“ oficiálně překládat do cizích jazyků?

Oficiální překlad slova „Česko“ (ani „Česká republika“) do všech jazyků světa není objektivně možné na jednom místě shromáždit. Do databází OSN byly notifikovány tyto jazykové překlady:

Jazyk

Krátké jméno

Čeština

Česko

Angličtina

Czechia

Francouzština

Tchéquie (la)

Španělština

Chequia

Ruština

Чехия

Arabština

Čínština

捷克

 

Zdroj: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/verejna_diplomacie/jak_na_cesko_v_zahranici.html

 

 

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI PROCESU SCHVALOVÁNÍ JMÉNA CZECHIA:

5.7.2016 - jména ČESKO / CZECHIA jsou oficiálně uvedena v Mezinárodním seznamu zeměpisných jmen OSN - UNGEGN:
(United Nations Group of Experts on Geographical Names)


Srpen 2016  -  jména ČESKO / CZECHIA jsou zapsána také v  Mezinárodní databázi terminologie OSN - UNTERM:
(The United Nations Terminology Database).


Září 2016 - jména ČESKO / CZECHIA se objevila i v mezinárodně platných normách ISO:
CZECHIA: ISO norma 3166-1
https://www.iso.org/obp/ui/#search
Návod: Zaškrtnout "Country Codes", do řádku zapsat buď Czechia, nebo  *  pro zobrazení všech států.
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1

 

 

VÝHODY (PŘÍNOSY) KRÁTKÉHO JMÉNA CZECHIA

 

1) – Používáním jména Czechia [čekija]  se zařazujeme mezi tradiční, vyspělé a demokratické státy, které v nepolitických souvislostech uvádějí pouze krátká, zeměpisná jména, a nikoli dlouhá, politická.
2) – Na mapách prakticky nenajdete žádná politická dlouhá jména. Všechny republiky a království se prezentují krátkým jménem státu, pokud ho mají.
3) – I ve sportu používají sportovci z celého světa krátká jména zemí, z nichž pocházejí. Politická jména (republiky či království) do sportu nepatří.
4) – Historie: Czechia – označení státu jménem, které je nadčasové. Dějiny českého státu jsou mnohem delší, než historie České republiky, která začala teprve nedávno – v roce 1993. První historický výskyt jména Czechia je doložen už kolem roku 1602.
5) – Propagací jména Czechia, tedy správné anglické formy krátkého jména pro celé Česko, se odbourává používání chybných, či nepřesných variant (Czechlands, Czecho, Czech, Bohemia).
6) – Krátké jméno Czechia je odvozeno od přídavného jména „český“ (Czech) obsaženého ve jménu dlouhém – politickém: „Czech Republic“.
7) – Krátké jméno Czechia se nemusí měnit při každé změně politického zřízení (režimu).
8) – Czechia a Slovakia jsou logickými pokračovateli jména původního společného státu Czechoslovakia.
9) – Czechia je logický, korektní a oficiální překlad jména Česko, uváděný v lepších slovnících.
10) – Prezentovat se krátkým zeměpisným názvem Česko, anglicky Czechia je moudré, protože stát, který se nechává označovat krátkým, formálním, nepolitickým jménem, dává najevo, že chce být vnímán jako zavedený v historickém kontextu.
11) M
ýtus, že se Czechia plete s Čečenskem, byl definitivně vyvrácen.  Všechny mediálně známé záměny s Čečenskem se týkaly jména Czech Republic a nikoli Czechia. Není známo, že by se Anglosasům pletla jména Czechia [čekia] a Chechnya [čečňa]. Jde o slova, která si ani nejsou moc podobná a navíc „Čečňa“  není samostatným státem.

12) - Jméno Czechia (česky Česko) pamatuje i na Moravu (na rozdíl např. od jména Bohemia = Čechy). Morava byla totiž zahrnuta do jména Česko už při vytvoření Československa. Morava je historická země, která patřila mezi tzv. „země Koruny české“, takže nebyl důvod zahrnovat jméno Morava do názvu státu. Proto Morava není obsažena ani v názvu Československo, Československá republika, ale ani v současném názvu Česká republika. Proto je pro Moravany nejpřijatelnějším krátkým slovem státu Czechia - tak jako dříve akceptovali jméno Czechoslovakia.

 

 

16.12.2016:   SOUTĚŽ O "SLOVO ROKU 2016" 

http://www.lidovky.cz/zpravy-domov.aspx?c=A161215_213348_ln_domov_ele

 

CZECHIA NENÍ SLOVEM Z VÝCHODU!

Jména s koncovkou -ia - jako důkaz toho, že nejde o jména z Východu, stejně jako z Východu nepochází ani jméno Czechia:

- Jména států - Austria, Australia, Slovakia, Slovenia, Croatia, Italia, Czechoslovakia, Alemania (Německo - španělsky).

- Jména našich historických zemí : Bohemia, Moravia, Silesia...

- Jména amerických států: California, Georgia, Pennsylvania, Virginia. 

- Jména fotbalových klubů - Slavia, Viktoria, Olympia, Valencia, Borussia, Astoria, Westfalia ...

- Jména automobilů a motocyklů:  Felicia, Fabia, Octavia, Aprilia... 

- Jména ženských jmen: Amalia, Alexandria, Alicia, Amelia, Anastasia, Antonia, Annamaria, Camelia, Cassiopeia, Cecilia, Celestia, Claudia, Dahlia, Emilia, Georgia, Gloria, Julia, Lethicia, Livia, Maria, Natalia, Ofelia, Olivia, Ophelia, Patricia, Saskia, Sophia, Stefania, Sylvia, Valeria, Virginia... 

Žádné z těchto jmen nemá se zeměmi bývalého SSSR nic společného.

 

ZÁMĚNA S ČEČENSKEM NEHROZÍ:

Česká republika není ČEČ Republic, ale ČEK Republic. Proto se Czechia čte ČEKIJA a nemůže se tedy plést se jménem Chechnya, které se čte ČEČŇA Poznámka: Čečensko není samostatným státem a v žádných seznamech se proto nemůže objevit vedle jména Czechia.

 

Občanská iniciativa za propagaci krátkých jmen Česko - Czechia
http://www.czechia-initiative.com/index.html

 

 

Nahoru #
Home page #