Znají ve světě Czechoslovak republic? Ne. Dodnes je pojmem "Czechoslovakia".

Dříve se náš stát jmenoval Československá republika / Czechoslovak Republic, ale ve světě toto politické jméno nikoho neoslovilo.  Většina cizinců logicky reaguje na kratší jméno : Československo / Czechoslovakia. Vezměme si z toho příklad. Czech Republic není marketingově dobrá značka. Zapamatovatelnější je vždy kratší jméno: Česko / Czechia. Podobně jako Slovensko / Slovakia, které už ve světě známé je.   Podívejte se na fotogalerii pod tímto odstavcem:

Nevhodné použití jména Česká republika / Czech Republic

 

Ukázky použití politického jména Česká republika / Czech Republic na místech, kam patří krátké jméno Česko / Czechia, a kde dříve bývalo jméno Československo / Czechoslovakia. Nabízí se srovnání s Francií, kde mají krásný slogan: „Ať žije republika, ať žije Francie!“ A o to jde - že i naše vlast je sice republika, ale zároveň i Česko, anglicky Czechia:  „Ať žije republika, ať žije Česko!“ Anglicky: "Let Republic Live, Let Czechia Live!"

2.Fotogalerie: Nevhodné použití jména republika/Republic