CZECHIA V DĚJINÁCH

Historie: Czechia, tradiční značka prověřená časem.

Politický název Česká republika jako pojmenování samostatného státu funguje až od 1.1.1993. Jde o novodobé jméno politického subjektu 20. století, které se proto nedá použít např. při popisu historických událostí, k nimž došlo v době předrepublikové. K tomu se naopak jméno Česko, které je nepolitické, hodí naprosto dokonale. Karel IV. se tedy např. nenarodil v politickém subjektu Česká republika, ale v Česku, protože České království (což je také politické jméno), leželo, stejně jako Česká republika, na území Česka.  Podrobnosti o historii jména Czechia od historika Jiřího Šitlera zde:  "Jméno Czechia si to bude muset protrpět"    Zdroj: PressReader.com

 

16.století - první výskyt jména Czechia.

První historicky doložený záznam lze nalézt v Kronice české Václava Hájka z Libočan v roce 1541.

  

17.století - jméno Czechia se objevuje v dalších dokumentech

Další prokazatelný historický záznam názvu Czechia se objevil v latinsky psané publikaci od Jiřího Bartholda Pontanuse z Breitenberka již v roce 1602 v knize Hymnorum sanctorum de beatissima virgine Maria et S. Patronis Bohemiae Libri Tres, Praha 1602:
"Inter tot celebres Czechia quos colit patronos, minimus non celebraberis votis Iane sacer, presbyter optime, prognate a Nepomutio..." (t.j. "Mezi mnoha patrony, které Česko uctívá, neméně budeš uctíván, svatý Jene, vynikající knězi!")

 

18.století - používání jména Czechia v latině

Název obrazu z roku 1723:
"Veřejné vyhlášení nálezu většího zemského soudu pod předsednictvím Karla VI. dne 15.října 1723."

Nimirum Libra atque Themis sunt Signa Leoni / Proxima, Sol Carolus, Czechia nostra Leo est.“ (tj.: "Zajisté Váhy a též Themis jsou znamení Lvu nejbližší, Slunce je Karel, Lev naše Česko.")

 

 

 

Na soklu pomníku Jana Nepomuckého z roku 1765 před kostelem v Mariánském Týnci se vyskytuje jméno Czechia. Překlad z latiny zní: "Bezúhonnému knězi, mlčenlivému zpovědníkovi města pražského, slávy Česka potěše - sv.Janu Nepomuckému".

 

Jméno Czechia naleznete i na soklu pomníku  sv. Václava z roku 1761 v Libochovicích:
VIR SANCTVS WENCESLAVS INVICITVS REX CZECHIAE LAVREAVIT LEONEM GLORIOSE.
F. B. WENCESLAVS HNEDETZ DEDICAT A 1761
"Muž svatý, Václav, nepřemožitelný král Česka, slávou Lva ověnčený.
F.B.Václav Hnědec 1761"

 

 

19.století (1841 a 1866) - používání jména Czechia v angličtině

Vlevo: První historický záznam slova Czechia v angličtině z roku 1841, H. a T.Rose: "A New General Biographical Dictionary Projected and Partly Arranged" ; vpravo: Zpráva o situaci na bojišti z prusko-rakouské války v australském deníku "The Mercury" (23.5.1866)

 


Pro zajímavost:

V prvním překladu české státní hymny do angličtiny z r. 1882 je "česká země" přeložena jako Czechia.19.století a Morava:
 

SBLIŽOVÁNÍ ČECHŮ S MORAVANY - MYŠLENKA SLOVANSKÉ VZÁJEMNOSTI
Šlo o to, že jedině vzájemnou spoluprací, pomocí a sjednocení Slovanů lze odolávat jiným národům. Tato myšlenka se ostatně historicky potvrdila jako správná a ti, kdo dnes usilují o přesný opak, t.j. např. o odtržení Moravy od Čech tak, ať už vědomě, či nevědomě dávají jiným národům signál k tomu, že jim odolávat nadále nechceme, neboli, že jsme rezignovali na svůj pud sebezáchovy. První krok jsme udělali už při rozpadu silného Československa v roce 1993. Dva malé státy bylo mnohem snadnější ekonomicky zničit, než jeden stát velký. Odolávat jiným národům z pozice malého Česka, nebo Slovenska je teď mnohem těžší, než z pozice velkého Československa. Jak bychom se asi byli schopni bránit, kdyby se Česko ještě zmenšilo na samostatné Čechy a Moravu?  Komu by to prospělo?

 

DŮLEŽITÉ!
V době konstituování moderního českého národa a ústupu zemských sebeidentifikací v 19. století se česky hovořící Moravané přihlásili k češství. Slovanské Moravany označuje za Čechy též Ottův slovník naučný z konce 19. století a německé encyklopedie Meyers Konversations-Lexikon (z roku 1878) a Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon (z roku 1906). Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravan%C3%A9

 

 

20. století - jméno Czechia v mnoha zahraničních novinách - stovky důkazů

 

► https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/search/results?basicsearch=czechia

 

► https://newspaperarchive.com/tags/?plo=czechia/

 

► https://chroniclingamerica.loc.gov/search/pages/results/?state&date1=1789&date2=1943&proxtext=Czechia&x=15&y=10&dateFilterType=yearRange&rows=20&searchType=basic


► https://newspaperarchive.com/tags/czechia/?pci=2%2F/


► https://trove.nla.gov.au/newspaper/result?q=Czechia

 

 

20. století - jméno Czechia (Чехия) v Rusku (1909)

Důkaz, že Czechia není novotvar, ale jméno s dlouhou tradicí:

Šachový turnaj  Чехия - Голландия (Česko-Holandsko), Petrohrad 1909.
Šachista Oldřich Duras reprezentuje Česko (v ruské variantě tohoto jména, t.j. Čechija - Чехия)
Už za Rakouska-Uherska bylo území dnešního Česka v zahraničí prezentováno
jako Czechia, Tschechien, Чехия apod.

 

20. století - jméno Czechia v britských novinách (1912)
 

GUARDIAN, prestižní britský list
Popisek u 2.fotografie: PODOLÍ, Prague 1912 - Czechoslovakia (made up of Czechia and Slovakia, now separate.
https://www.theguardian.com/commentisfree/gallery/2011/mar/15/europe-in-pictures-1900-1945
20. století - jméno Czechia v australských novinách (1939)

Jeden z mnoha důkazů, že Czechia není žádný novotvar, který nikdo nikdy nepoužíval

https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/55754258

 

 

20. století - jméno Czechia v českých novinách (1939)

 

ČESKOSLOVENSKO, Národní listy - 1939:

"Anglický název Czechia (česky Česko) pro Čechy a Moravu není špatný, je krátký, výstižný a pro Angličany snadno vyslovitelný".

 

 

V roce 1921 existovaly proti "strašnému" jménu Czechoslovakia podobné námitky, jako dnes proti jménu Czechia. Czechoslovakia se nelíbila ani bratří Čapkům...  Tehdejší vláda ale správně rozhodla o tom, že jméno Czechoslovakia je nutno propagovat a názory laické veřejnosti nelze brát v úvahu jako dominantní. Je skvělé, že se dnešní politici z historie poučili a začali také propagovat jméno Czechia - tak jako jejich předchůdci.

 
 

 

 

Czechia: Dáme přednost tradicím, nebo povrchním pocitům?

Příslušníci jiných národů by byli na jméno svého státu, které má tak dlouhou tradici, hrdí. A co Češi? Jsou rádi, že se konečně našlo nadčasové jméno pro jejich stát, jméno, na kterém se shodly desítky odborníků, jazykovědců, geografů, ale i politiků? Nejsou! Odmítají fakta, odmítají tradice, odmítají vlastní historii, podléhají jen dojmům, pocitům a neověřeným informacím, které jim servírují noviny, televize, internet... Dokonce i šlechtic Karel Schwarzenberg bojuje za republiku (!) v dlouhém názvu a za krátké jméno Bohemia bez ohledu na to, že Bohemia jsou jen samotné Čechy bez Moravy!
Češi, proberte se, jménem, za které stojí za to bojovat je jedině Czechia [čekia] - není to nápad Miloše Zemana, je to jméno s mnohasetletou tradicí, jméno celého státu, zahrnujícícího Čechy, Moravu i Slezsko!

 

 

 

90. léta 20.století - první vlna podpory jménu Czechia ze strany úřadů a vlády

V novodobé historii bylo jméno Czechia již v 90.letech doporučeno k používání Ministerstvem zahraničí a Ministerstvem školství.
Konkrétně jméno Czechia doporučili:

- 17.března ´98  JUDr. Jan Winkler, náměstek ministra zahraničí
- 5.října ´99 Eduard  Zeman, ministr školství.

Státní instituce přesto svévolně tato doporučení nadále ignorovala, na což poslední dobou intenzivně upozorňují některé občanské iniciativy, snažící se tuto chybu napravit. Jejich snahu v roce 2015 podpořili i nejvyšší státní představitelé ČR: Bohuslav Sobotka - předseda vlády ČR, Milan Štech - předseda Senátu, Jan Hamáček - Předseda Parlamentu i prezident republiky Miloš Zeman.  Opakovaně zdůraznili, že nejde o jejich nápad, ale že pouze připomínají doporučení odborníků – jazykovědců z roku 1993, kteří se jednomyslně přiklonili k tomu, že Czechia je jediným možným anglickým překladem jména Česko, a že souhlasí s jeho větší popularizací.

 

Vyvrácení mýtu o tom, že jméno Czechia připomíná koncovkou -ia nějaké zaostalé státy z Východu:

Koncovku -ia měla kdysi většina států Evropy!  Italia, Germania, Polonia, Britannia, Sardinia, Sicilia, Dalmatia, Hispania, Lusitania, Panonia, Gallia, Thracia, Galatia...  Viz. historická mapa.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Roman_Empire_125.png

 

 

A co jméno Česko?

I jméno Česko je starší, než se myslelo.

Rozhovor s diplomatem a historikem Jiřím Šitlerem - zde.
(Zdroj: Lidové noviny, 27.4.2016)

 

 

Má toto jméno historické kořeny? A označovalo se jménem Česko i v minulosti území celé dnešní České republiky? Rozhodně ano!
 

Název "Česko" byl oficiální hned po vzniku ČSR. Není žádným tajemstvím,že jsme se v letech 1918-1920 jmenovali Česko-Slovensko.

Ale pozor! Přestože byly kdysi jména Česko a Čechy synonymem, tak už v roce 1777 se objevuje použití pojmu Česko jako označení pro celé České země: tedy dnes pro Čechy, Moravu, českou část Slezska a tzv. České Rakousy, kam patří Vitorazsko, Valticko a Dyjský trojúhelník, které byly do roku 1920 součástí Dolních Rakous. A podobně je to i s názvy jiných zemí: Rakouskem se označují země Ober a Niederösterreich, Polsko je vytvořeno Wielkopolskem a Malopolskem a třeba Chorvatsko Središnjou a Hrvatskem. V obrozenecké době se u nás používaly i tvary češský a Češsko. Lidově se tehdy užíval i nespisovný tvar čechský. Slovák Ján Kollár označení Česko použil i v básni Slávy dcera, která vyšla v roce 1832, a najdeme ho i v časopise Čechoslav či u básníka Boleslava Jablonského, jednoho z nejoblíbenějších našich básníků XIX. století, autora Písní milosti.

A jako oficiální označení české části československé federace, tedy ČSR, neboli České, tehdy socialistické, republiky, se slovo Česko objevilo i ve Slovníku spisovné češtiny v roce 1960 sice jako výraz zastaralý, ale již v roce 1978 je v tomto slovníku uvedeno Česko jako název běžně používaný. V roce 1993 po rozpadu Československa dostala Česká republika na základě pověření vlády od Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního  oficiální jednoslovné označení Česko.

 

Odmítání názvu Česko pramení z faktu, že za vlády habsburské monarchie byl tento název nežádoucím. Vídeň totiž měla snahu oslabit zemské vlastenectví a přispívat tak k odcizování Čech, Moravy a Slezska. (Být proti jménu Česko, anglicky Czechia tedy znamená podporovat česko-moravskou nesnášenlivost.)
 

Jméno Česko má opravdu dlouhou historickou tradici! Nejstarší známá zmínka je z roku 1704:
Úryvek:
"Já ku příkladu Vlasko, Nyderlandsko, Česko, Polsko, Uhersko dříveji psáti nebudu mocti, leč dřívěji celé Fransko s krajinami k němu promíšeně přilezlými vodbydu."  (Atlas Marianus, autor: Wilhelm Gumppenberg)

 

Že se Česko jako pojem pro celé území Čech, Moravy a Slezska objevuje už
v 19. století, lze dohledat mj. v Akademické příručce českého jazyka,  na stranách 212-213:

"V průběhu 19.století se jméno Česko objevovalo sice poněkud méně často, zato však již také jako název pro celé české země (tedy pro Čechy, Moravu a českou část historického Slezska ..."

Vydalo nakladatelství Academia, 2014.

 

Ve 20.století se o tom, že Česko je krátký výraz pro Českou (tehdy soc.) republiku, píše ve Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost na straně 762:

Česko, -a s,   =   Česká socialistická republika, ČSR

Vydalo nakladatelství Academia, 1978.

 

CZECHIA A ÚSTAVA

Jméno Československo / Czechoslovakia také nebylo v Ústavě ! Ústava tedy nebrání používání krátkého jména. Ani Czechia tedy v Ústavě být nemusí, a může se používat.

Československo nebylo v Ústavě, a přesto se používalo:

- ani v roce 1920 ...  https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html

- ani v roce 1948  ...  https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1948.html

 

Stejně tak v Ústavě České republiky logicky není Česko, a také se používá.

- od roku 1993 ... https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html


 

SHRNUTÍ:

Nejhorší je mylné přesvědčení většiny lidí, že nástupcem jména Czechoslovakia není Czechia, ale Czech Republic... Lidé se naučili tuto chybu považovat za pravdu a nikdo jim to 23 let nevymlouval. Dnes je náprava chyb mnohem těžší, protože lidé za tuto hloupost dokonce bojují....Aby tedy nevznikla mýlka: Czech Republic hloupostí není, hloupostí je tvrzení, že jméno Czechoslovakia bylo nahrazeno jménem Czech Republic. Jak to tedy je?
Dříve:   Czechoslovak Republic  >>  Dnes:  Czech Republic.
Dříve:   Czechoslovakia  >>  Dnes: Czechia

 

 

 

 

 

Nahoru #
Home page #