Náprava zlozvyku:

Nikdo proti republice nic nemá. Ano jsme republikou. Jsme republikou, která se dříve jmenovala Československo, a dnes Česko. A v angličtině Czechoslovakia a dnes Czechia. Obě jména jsou spisovná a oficiální. I milovníci republiky proto mohou mít (a v drtivé většině i mají) zároveň rádi i uvedená krátká jména. Vždyť  slovo "republika" přece nepoužíváme ani při pojmenovávání jiných republik. A běžně používáme raději kratší názvy - např. Československo, Francie, či Chorvatsko. Proč netrváme vždy a všude na jménech jako je Československá republika, Francouzská republika, nebo Chorvatská republika? Ze stejných důvodů můžeme přestat říkat Česká republika a s výjimkou úředního styku můžeme bez obav začít používat jméno Česko. A v angličtině Czechia. Používat jméno Česká republika, či Czech Republic za všech okolností je skutečně jen zlozvykem. Problém se jménem Czech Republic je navíc i ten, že je zbytečně krkolomný a snadno zaměnitelný s jakoukoli jinou republikou.

- viz fotogalerie zde. 

 


Úvaha o čechoslovakismu a o českorepublikánství

Proč v r. 1993 lidé preferovali jméno Czech Republic před jménem Czechia a proč dnes již tyto preference naštěstí slábnou.

 

Proč se po rozdělení Československa v roce 1993 lidé stavěli ke jménu Czechia rezervovaně a preferovali politické jméno Czech Republic?  Tehdy – krátce po rozdělení – vycházela obliba dlouhého jména z toho, že na rozdíl od Slováků, kteří se vždy cítili být Slováky, se Češi cítili být spíše Čechoslováky. Jméno Czech Republic jim – zřejmě svojí délkou - asociovalo jméno Czechoslovakia, a logické zdůvodnění, že Czechoslovakia je zeměpisné jméno, zatímco Czech Republic je jménem politickým, v té rozjitřené době jaksi nikdo nechtěl slyšet - nostalgie a stesk po Československu byly v té době ještě příliš čerstvé a silné. Jméno Czechia prostě bývalým Čechoslovákům připadalo moc krátké, oni byli zvyklí na více slabik. Po dvaceti čtyřech letech (v roce 2017) lze ale s jistotou tvrdit, že výše uvedené důvody pominuly, protože generace Čechoslováků se už s rozdělením Československa vyrovnala.

 

Důkazem, že potřeba dlouhého názvu skutečně pominula, je dnes již běžně používané a tedy oblíbené jméno Česko. A logicky se objevuje i potřeba překladu tohoto krátkého jména do cizích jazyků. Do angličtiny se Česko přeloží jako Czechia. Vzhledem k tomu, že důvody k preferování krátkého jména Czechia před jménem Czech Republic nejsou politické, ale čistě praktické, logické a vlastenecké, tak je stále zřetelnější nepravdivost hlavního argumentu odpůrců mluvící o tom, že jméno Czechia si údajně vymysleli politici.  Nikoli, ti byli naopak dlouho proti krátkému jménu.  A přitom pro krátké jméno hovoří i další důležité argumenty, které by měli podporovat mj. právě i politici - např. lepší zapamatovatelnost krátkého názvu, která je velmi důležitá v oblasti marketingu při propagaci Česka v zahraničí, protože tím prokazatelně přinese větší zisky plynoucí z turistického ruchu.  Politické názvy se mění, zeměpisné jméno přežívá věky a staletí. Mezi tato dočasná politická jména patří pojmy jako království, monarchie, protektorát, ale i republika. Zeměpisným a tedy neměnným jménem je Česko, anglicky Czechia, existující už minimálně od 17.století.

 

Nahraďme proto konečně čechoslovakismus češstvím, s nímž se identifikuje i většina moravanů (dávajíc to najevo souhlasem s přídavným jménem naší republiky – Česká). Používejme moderní; zeměpisné, krátké jméno státu, tak jako ostatní republiky Evropy –  např. francouzská, italská, chorvatská, či slovenská: France, Italy, Croatia, Slovakia, Czechia. Ne proto, abychom je napodobovali, ale proto, abychom přestali dávat najevo svoji sebestřednou a zdánlivou republikánskou odlišnost, protože ta žádnou odlišností není. Republik existuje na světě asi stopadesát. Z nich se paradoxně republikou v názvu chlubí hlavně státy nestabilní a nedemokratické. Buďme chytří a nekritizujme jméno Czechia jen proto, že ho kritizují i ostatní. Nepodléhejme emocím a zjišťujme si pravdu. Nikdy a za žádných okolností nevyměňujme úctu k faktům za většinový souhlas, protože davy prokazatelně snadněji podléhají omylům a hloupostem.

Používat za všech okolností politické jméno Czech Republic není znakem výjimečnosti a hrdosti, ale znakem porevoluční nestálosti a nevyzrálosti. Tam, kde lze použít vlastní jméno státu (ČESKOSLOVENSKO / CZECHOSLOVAKIA,  ČESKO / CZECHIA), je nevhodné používat jméno časově limitovaného státoprávního uspořádání (REPUBLIKA / REPUBLIC).  Nadbytečným používáním republiky znevažujeme celou "předrepublikovou" historii našeho státu.

 

V souvislostech, kde jsme dříve používali jméno Československo (Czechoslovakia), můžeme dnes používat jméno Česko (Czechia). Je načase začít používat vlastní rozum a nechlubit se stále bezmyšlenkovitě až arogantně republikou tam, kde se jiné republiky bez republiky v názvu obejdou.

 

Vladimír Filip, 8.6.2017