Líbí, nebo nelíbí? Emoce vs. fakta.

Emotivní argumenty proti jménu Czechia a fakta, která ukazují, že Czechia je kritizována neprávem:

Czechia je prý "zkomolenina a hnus", lidem se prý nelíbí...

- Není to zkomolenina. Jde o slovo, které je utvořeno správně, a navíc pochází z latiny, která je noblesní. Nelíbí se proto, že není obvyklé. Jde ale jen o nezvyk. Používáním se stane běžným a lidem se zalíbí.
 

  Prý se Czechia plete s Čečňou.

- Podobně, ba ještě více, je zaměnitelné Chechen Republic s Czech Republic.
- Pokud se přesto plete i Czechia s Chechnya, musí se jméno Czechia používat, aby se ho všichni naučili.

 

Výslovnost dělá lidem problém a Czechia někdy vyslovují chybně jako "čečia".

- Aby to lidé vyslovovali správně jako "čekia", musí se o správné výslovnosti dozvědět. Toto je silný argument PROTI CENZUŘE jména Czechia. Dokud bude Czechia málo známá, bude k záměnám a špatné výslovnosti docházet pořád. A proč se Czechia vyslovuje s písmenem "K" jako "čekia"? Je to prosté. S písmenem "K" se vyslovuje i slovo Czech jako "ček". Toto je nutné se naučit. Slov, kde se "CH" vyslovuje jako "K", existuje více: chemistry, architekt, Anchorage, ache apod.

 

Czechia je prý patvar, který "nikdo" nepoužívá.

- Pravda je taková, že se hlavně v cizině Czechia používá stále více - viz odkazy na weby a na Google Trends. 
Brání tomu jen někteří Češi, kteří se bojí záměny s Čečnou. Tím ale naopak tuto záměnu podporují! Záměna s Čečnou totiž zmizí jen tehdy, když se Czechia bude používat a stane se známým synonymem pro Czech Republic.
 

 

Prý se Czechia lidem nelíbí.

- Subjektivní názor, daný nezvykem. Používáním se většině lidí slovo Czechia zalíbí, stejně jako se zalíbilo slovo Czechoslovakia, přestože v době vzniku po roce 1918 se také lidem nejdříve nelíbilo a zamilovali si ho až časem. A to platí stále. Ještě skoro 30 let po vzniku samostatného Česka se Češi ve světě chlubí, že jsou z (neexistujícího) Československa. A přitom jejich dědečkové včetně např. bratří Čapků nemohli v mládí jméno Československo/Czechoslovakia ani vidět! - více zde.


Czechia je údajně nelibozvučné slovo.

- Subjektivní názor. Slovo zní podobně, jako jiná běžně používaná jména států - Croatia, Austria, Czechoslovakia apod.

 

"Čekrypáblik" prý zní hrdě, a Czechia prý ne.
- Opět subjektivní názor. Podobně by se dalo tvrdit, že více hrdě zněl i název "čekoslovak-socialist-rypablik". Ale přesto se používalo spíše "čekoslovakia"! I French Republic zní hrdě, a Francouzi jsou na svoji republiku pyšní, ale PŘESTO používají raději krátké jméno státu FRANCE. A rozhodně nemají pocit, že toto krátké jméno zní méně hrdě, než Francouzská republika.
 

Máme svobodu, a tak prý nikdo nikoho nemůže nutit používat oficiální krátký název státu

-  Svoboda především nezakazuje projevovat svoji inteligenci. Každý může ukázat, že není zmanipulovaný mýty a pomluvami a dokáže si na věc vytvořit vlastní nezávislý názor podpořený fakty. A rozhodně není moc inteligentní psát politické dlouhé jméno do seznamu jmen krátkých. Naši zemi to zesměšňuje a poškozuje. Nejsme jedinou republikou Evropy, ani světa.... A většinu lidí na světě nezajímá, zda je v Česku, v Rakousku, nebo ve Francii republika, království, či sultanát...

 


 


It is not always necessary to announce the political designation of a state-law arrangement to name a state (Republic, Kingdom, Sultanate).

The Czech Republic is only political name similar to Italian Republic, French Republic or Hellenic Republic. But modern Republics use short names - France, Italy, Greece, Czechia. Call our country Czechia, please. Important: Pronounce the name Czechia with "k" - like in words chemistry, architect, headache, Anchorage, Czechoslovakia...

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *