ARCHIV - CZECHIA A FAKTA

 

Odkaz č.2:  UNGEGN  (United Nations Group of Experts on Geographical Names).

Odkaz č.3:   CZECHIA MAP  (Cartographic Section of United Nations)Více zde: https://czechia-cesko.webnode.cz/czechia-je-oficialni/

Kladné stanovisko geografů, leden 1998

 
Stanovisko geografů, jazykovědců, historiků a pracovníků dalších vědních oborů k otázce oficiálního jednoslovného geografického názvu pro Českou republiku.  Zdroj: (Geografické rozhledy)
 

 

Kdo je hrdina a kdo zbabělec? A kdo je odborník, a kdo amatér?

Rezignovat na jméno Czechia si mohou dovolit jen amatéři, kteří ho neumí obhájit a nevědí, že výskyt jména Czech Republic v seznamech krátkých jmen států je prokazatelně chybný a tudíž neprofesionální. Toto politické dlouhé jméno - Czech Republic - totiž zapadá jen mezi ostatní dlouhá jména států, jako např. Slovak Republic, French Republic, nebo Italian Republic.  Ten, kdo to zjistil až teď, má ale stále šanci projevit svoji moudrost, nezávislost a odvahu tím, že v seznamech, kde už krátká jména jiných zemí používá - např. (Slovakia, France, Italy), začne bez obav používat i obdobný oficiální krátký název našeho státu - Česko, anglicky Czechia  [čekia], francouzsky Tchéquie, německy Tschechien, španělsky Chequia aj. Ten, kdo tato fakta pochopí a přijme, budiž i nadále považován za špičkového profesionála po všech stránkách.


Konečně jsme našli vlastní identitu

Proč je důležité si připomínat, že nejsme jen Czech Republic, ale především Czechia? Zejména proto, abychom dali celému světu najevo, že jsme konečně našli vlastní identitu. Tu jsme od rozpadu Československa dosud marně hledali. Z nouze jsme proto používali jen jméno politické Czech Republic. To má ale obrovskou nevýhodu - je velmi špatně zapamatovatelné. Důsledkem toho je, že si cizinci stále pamatují spíše pojem Czechoslovakia. Koho totiž zajímá, který stát je republikou, a který královstvím?  Například Rakousko, Francie, či Slovensko jsou také republiky. Ale prezentují se krátce - Austria, France, Slovakia. Buďme stejně jako oni hrdí na své krátké jméno. Jsme Česko. Anglicky Czechia. Jeho popularita nezáleží jen na tom, komu se líbí, či nelíbí, ale na tom, kolika lidem dojde, že krátké jméno státu prostě potřebujeme. A ne jen tak nějaké jméno, ale takové, které se používalo nejvíce a nejdéle. Takovým je právě jméno Czechia. Je známé již od 16.století.  A již od té doby označuje větší území, než jméno Bohemia. Stejně jako dnes. Ve světě se jménem Czechia nemají problém - příklady zde.

 

Czech Republic je Czechoslovakia? 

Ne, není - už od roku 1993. Přesto si to mnozí lidé v cizině stále myslí. Proč? Jednoduchá odpověď:  Protože jim sami Češi zatajují pravdu, jak se krátce jmenujeme.  Ale už se to mění. Stále více lidí vnímá, že tak, jako se náš stát dříve nejmenoval Czechoslovak, nemohou se jeho následovníci jmenovat ani Slovak, ani Czech.

 
 

Jméno Česko/ angl. Czechia je symbolem svobody a nezávislosti na politické situaci.

Mnozí si to uvědomují a začínají ho používat - viz příklady. Je přirozené používat krátké názvy států - v češtině i v angličtině.  Republikou jsme jen pár let, ale jméno Česko - anglicky Czechia - tu bylo už mnohem dříve. Jiné státy Evropy i světa také nezdůrazňují, že jsou republikami, či královstvími, i když jsou hrdí na to, že jimi jsou.

 

Každý stát potřebuje dlouhé i krátké jméno. Nic se nepřejmenovává.

Krátká jména používají dokonce i Spojené státy americké a Spojené království Velké Británie a Severního Irska - Amerika a Británie. A to jsou přitom jména neoficiální. Na rozdíl od nich jméno Czechia oficiální je a naprosto nic tedy nebrání v jeho používání. Stačí se jen zbavit zlozvyku v oblibě k politickému označení "Česká republika / Czech Republic", které je sice také stále platné a oficiální,  ale historicky limitované až vznikem republiky, takže období předrepublikové se pojmem Czech Republic prostě označovat nedá.  To naopak jménem Česko / Czechia lze popsat jakékoli historické období naší země bez ohledu na politický režim. Toto krátké jméno je tedy symbolem naprosté nezávislosti a svobody!

 

V době baroka tu nebyla republika, ale monarchie

Mluvit například o baroku České republiky je naprosto scestné. V době baroka v Česku nebyla republika, ale monarchie! Vše se dá elegantně obejít právě použitím jména Česko, a v angličtině Czechia.

 


Proč propagovat jméno Czechia pro označování naší země v angličtině:

1) Aby se jméno Česko začalo správně překládat do angličtiny slovem Czechia a ne chybně slovem Czech. Ve slovnících to lze snadno dohledat.

2)  Protože do seznamů krátkých jmen států rozhodně nepatří jméno dlouhé, politické (the Czech Republic). Dlouhé jméno mezi krátkými působí jako pěst na oko.   Používáním jména Česko, anglicky Czechia, se těmto jménům dostane uznání, jaké jim právem náleží. Jde o jména, která jsou symbolem svobody a nezávislosti na politické situaci, jména, která překlenují všechny politické režimy daleko do minulosti.  Ano, jsme republikou, ale to je např. Francie, Itálie, či třeba Řecko také. A stejně jako tyto země máme i krátké jméno pro každodenní život - v češtině, v angličtině i v jiných jazycích. Používejme je.

3) Aby si cizinci nepletli Českou republiku s Čečenskem.   Nebudou si to plést až tehdy, když bude všeobecně známé, že Czechia je ten samý stát, jako Czech Republic, a žádné Čečensko.  Passport of the Czech Republic = Passport of Czechia.

 


Krátké jméno je praktické a hodnotu republiky nijak nesnižuje

Česko, anglicky Czechia [čti čekia] je praktické, a zcela oficiální krátké jméno našeho státu s tisíciletou historií - od současnosti až po dávnou minulost, od republiky po království. Dlouhé politické jméno Česká republika, anglicky Czech Republic existuje i nadále, ale hodí se jen na úřední dokumenty a do politiky, podobně jako jiná dlouhá jména států: Italská republika, Francouzská republika, Chorvatská republika aj. Republika je OK, ale do seznamů krátkých jmen prostě nepatří. Vždyť republika je přece pouhé politické označení aktuálního mladého státoprávního uspořádání - nikoli nadčasové jméno naší země existující již stovky let. Ano, jsme republika - ale stejně jako každá jiná republika, která je hrdá na své běžně používané krátké jméno, bychom měli ve vlastním vlasteneckém zájmu svoje krátké jméno používat také - jako např. Itálie, Francie, Chorvatsko, Československo - a dnes Česko...  anglicky Italy, France, Croatia, Czechoslovakia, Czechia.

 

Časopis Forbes: "Rok se státem Czechia. Jak se ve světě uchytil nový název naší republiky"
(odkaz zde)

 

Jméno Czechia není nápadem politiků. Ti jen vzali na vědomí doporučení odborníků. 

Jméno Czechia politici nevymysleliJde o anglický překlad jména Česko, na kterém se už v roce 1993, kdy vznikla samostatná Česká republika, shodlo značné množství odborníků i vzdělaných laiků. Ti ze své praxe i z historických dokumentů zjistili, že právě Czechia je jediný správný způsob, jak překládat krátké jméno Česko do angličtiny. Politici to naopak ve strachu o hlasy voličů dlouho ignorovali a do seznamu států v OSN nechali jméno Czechia zapsat až v roce 2016. Dnes se už naštěstí i mezi politiky objevují ti moudří a odvážní, kteří jsou ochotni se za jméno Česko/Czechia postavit. Podobně, jako se přechůdce dnešní republiky - tedy republika Československo - překládá jako Czechoslovakia, je Česko anglicky Czechia. Písmeno "ch" se v obou slovech čte stejně jako v politickém jménu Czech Republic - tedy jako "k". 

 

Propagujme jméno Czechia, ať se neplete se jménem Chechnya.  Je nutné propagovat, co to Czechia je: Czech Republic = Czechia a ne Chechnya! Jméno Czechia se musí stát známější, než Chechnya (Čečensko). Když budeme mlčet a jméno Czechia tajit, nikdo se jeho správný význam nikdy nenaučí!  Když bude ale jméno Czechia známé a slavné, už se nikomu plést nebude. Tak, jako je dodnes nezaměnitelné a jedinečné jméno Czechoslovakia navzdory faktu, že země s tímto jménem již 25 let neexistuje! Jméno Czech Republic je pro cizince moc krkolomné a většinou si ho nezapamatují.  A nepomáhá tomu ani mega drahá reklamní kampaň "Land Of Stories", která stála přes 1.000.000.000 KČ.  O drahé a zbytečné reklamě na Czech Republic se psalo v médiích.   Je absurdní utrácet miliardy za něco, co se naučit prostě nedá!


Používejme proto raději takové jméno, které je zapamatovatelné rychleji a jeho propagace je výrazně, výrazně levnější - krátké oficiální jméno Czechia! Lidé si ho zapamatují prakticky ihned.  Ať už se konečně svět naučí, že Czechoslovakia patří do minulosti a že na jejím místě dnes leží dva státy: Czechia + Slovakia. Slovenská republika své anglické krátké jméno "Slovakia" propaguje už dávno. Česká republika trochu zaspala, ale nikdy není pozdě s propagací začít. "Go, Czechia, Go!"

 

Czechia je anglicky totéž, co česky Česko!    viz  YouTube ► Music Video 

 

A proč Czechia znamená Česko, a ne třeba jen Čechy?

Z výše uvedeného vyplývá, že jméno Czechia je plně oficiální a označuje v angličtině celé Česko,  tedy celý stát. Pro Čechy, Moravu a Slezsko máme v angličtině jiná jména: Bohemia, Moravia, Silesia. Dlouhé jméno Czech Republic zůstává souběžně v platnosti i nadále jakožto jméno politické. Ani jedno z uvedených jmen není nějak "více oficiální", než druhé. Lze používat obě dvě - tedy jak Czech Republic (Česká republika), tak Czechia (Česko), a to i při slavnostních příležitostech. 


1. Čechie není Czechia 
2. Čechy nejsou Česko

Česko je celý stát, Čechy (anglicky Bohemia) jsou jen jeho částí. Česko a Čechy byla kdysi dávno synonyma. Ale to už neplatí asi 200 let! Slovo Česko se postupně stalo pojmem pro celé území Čech, Moravy a Slezska.  V latině a v angličtině se pro území všech českých zemí - tedy Čech, Moravy a Slezska - vžilo jméno Czechia dokonce mnohem dříve, než v češtině Česko.   Více zde.
 

 

Jméno Czechia je podobné jménu Czechoslovakia

Používejme v angličtině jméno Czechia, tak jako naši rodiče používali jméno Czechoslovakia.  Nepodřizujme se váhající většině, která si plete dojmy s pojmy, věří demagogům a podléhá negativním emocím.

 
Jak se z Československa stalo Česko? video zde.

 

 

Oficiálně jsme Česko (Česká republika). Rozhodně ne Českozemsko - a tedy ani Czechland.

A proč není Česko anglicky prostě jen Czech? Protože Czech je jen Česká, Čech, nebo čeština. Ale rozhodně ne Česko.  Stejně tak nejsme Czechland - česky se totiž náš stát nejmenuje Českozemsko, ani České země, ale Česko. A Česko je jedině Czechia.  ... viz slovníky.   Je velmi žádoucí šířit informaci o tom, že Česko není anglicky Czech, stejně jako Německo není German, Itálie není Italian, a Británie není British.  Nejsme Česká, jsme Česko. Ve všech jazycích světa. Však už to také v cizině používají - viz  YouTube ►  

 

 

Když se v češtině ujalo Česko, ujme se i v angličtině Czechia

V češtině se už jméno Česko ujalo. Anglické jméno Czechia má podle odborníků na marketing jasný potenciál proslavit naši zemi v zahraničí mnohem více, než krkolomné, složité a pro mnohé nezapamatovatelné jméno Czech Republic, které je navíc zaměnitelné s Check Republic, nebo s Cheque Republic - tedy s kontrolní, nebo šekovou republikou...

 

Po jménu Czechia je stále větší poptávka

Stále více lidí jméno Czechia [čekia] nutně potřebuje. Proč? Každý, kdo překládá do angličtiny, a v českém textu narazí na dnes již běžně používané krátké jméno Česko, se bez znalosti jeho anglické formy Czechia neobejde.  Každý ví, že jméno Československo je anglicky Czechoslovakia [čekoslovakia], ale jak je anglicky Česko dosud mnozí neví, nebo ho překládají špatně. Důležité: V českém jazyce se pro název státu nepoužívá jméno Czechia, ani Čechie, ale Česko - viz např. píseň Jarka Nohavici: "Penzion Česko".

 

 

Není nutné republikovat vždy a všude

Oficiálním krátkým jménem Italské republiky v angličtině je - ITALY, Francouzské republiky - FRANCE, Chorvatské republiky - CROATIA, a České republiky - CZECHIA.  Možnost volby mezi Czech Republic a Czechia sice existuje, ale je smutné vidět, že jsme jedinou republikou, která se odmítáním krátkého nadčasového jména Česko/Czechia zříká odkazu předků, kteří se narodili v období předrepublikovém. Byl snad Karel IV. králem České republiky? Rozhodně ne. I tento příklad jasně ukazuje, jak nutně potřebujeme krátké nadčasové nepolitické jméno státu.  Přestaňme proto "republikovat" bez rozmyslu vždy a všude, je to nedůstojný zlozvyk, který hodnotu republiky spíše znevažuje. Ano, politicky a úředně jsme republika, ale naše území - všechny ty hory, lesy, pole a rybníky v srdci Evropy - tu byly už dávno před vznikem republiky. Vždy tu bylo, je a věřme, že i bude Česko - Čechy, Morava a Slezsko.

 

 

Všem, kterým se jméno Czechia nelíbí:

Nejde o to, zda se nám Czechia líbí nebo nelíbí, ale o to, že to je správně.  Ukazuje se, že stačí jen překonat rozpaky z něčeho nového a nezvyklého. Ale překlad krátkého jména Česko do angličtiny potřebujeme. A tím jméno Czechia je - navíc překladem mezinárodně uznaným a standardizovaným. Jde jen o to si zvyknout. Podobné rozpaky budilo kolem roku 1921 i jméno Czechoslovakia - také se mnoha lidem nelíbilo. Bratři Čapkové ho označili za směšné souspřeží, a National Geographic Česko ho dokonce nazval ošklivým a handicapem pro nový stát... Přesto se krátké jméno Czechoslovakia ujalo po celém světě. Ujalo se ale jen proto, že bylo propagováno a používáno. Příklad hodný následování.

 

 

Jméno Czechia se ujme stejně, jako se ujalo jméno Czechoslovakia. Pokud se tomu ovšem nebudou nesmyslně bránit sami Češi. Jméno Czechia už naštěstí stále více lidí i firem používat začíná - viz odkaz.Czechia - Russia - Croatia ... 

Proč pořád někdo píše, že mu Czechia připomíná RUSSIA? Vždyť Czechia se čte ČEKIA, stejně jako ČEKOSLOVAKIA, nebo SLOVAKIA. Naopak Russia se čte RAŠA. Je vidět, že jde o dvě různá slova. Mimochodem, na -ia- končí i anglický překlad Chorvatska - Croatia (KROEJŠA). To se jménu Russia (RAŠA) podobá mnohem více, a Chorvatům to vůbec nevadí.

Všimněte si, kolik regionů, zejména v Itálii a ve Španělsku, má koncovku -ia, jako naše Czechia. Takže srovnávat jméno Czechia jen se jménem Russia je čistě účelové a manipulativní. Itálie - Lombardia, Liguria, Venezia, Puglia, Umbria, Campania, Calabria, Sicilia.
Španělsko - Andalusia, Galicia, Cantabria, Murcia, Catalonia. Valencia...

 

Chorvatská republika nebo Chorvatsko (Croatia, Hrvatska)?

Jaké jméno je známější? Ano, to krátké: Croatia [kroejša].
Republik je spousta ale Croatia jen jedna. A Czechia zrovna tak.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Croatia

 

 

 

Chceme být suverénní Czechia, nebo banánová republika?

Bohužel se stále ukazuje, že k málo rozvinutým státům skutečně patří i Česko (viz odkaz zde)

 

 

"Česko po 27 letech od revoluce zaostává za západními státy a propast se mu nedaří zmenšit. Tempo růstu české ekonomiky nestačí vyspělým zemím. Vyplývá to z výroční zprávy mezinárodní sítě Social Watch o situaci a udržitelném rozvoji v ČR za loňský rok." (17.7.2017)

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/cesko-ekonomika-zapad-zaostavame-vyrocni-zprava-social-watch-pu5-/domaci.aspx?c=A170717_133416_domaci_lre

 

Je smutné, že svoji zaostalost náš stát přiznává i tím, že používá za všech okolností v názvu republiku. Přesně stejně to dělají i ostatní málo rozvinuté republiky světa. Republika je OK - ale jen v úředních dokumentech, ve státní správě a v politice. Nadužívání pojmu "republika" dochází k jeho degradování a snižování skutečného významu. Řešení, jak se alespoň názvem přiblížit ostatním státům - t.j. začít v běžném životě (mimo politiku) používat pokrokové a přitom zároveň tradiční jméno Czechia - stále hodně lidí odmítá. Komu není rady, tomu není pomoci, chtělo by se zvolat.

 

Suverénní státy (království i republiky) mají vlastní jména  (Austria, Slovakia, France, Croatia a ... Czechia!)  Naopak republikou v názvu se honosí za všech okolností většinou jen země nestabilní a rozvojové, nebo dokonce republiky samozvané a nikým neuznané.
Příklady typických rozvojových republik (mezi které snad patřit necheme):  Demokratická republika Kongo, Korejská lidově demokratická republika (KLDR), Středoafrická republika, Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Etiopská federativní demokratická republika, Doněcká lidová republika, Podněsterská republika, Republika srbská (v Bosně a Hercegovině), Luhanská lidová republika, Republika Logone...  

 

Na rozdíl od zmíněných rozvojových republik typu Jihoafrické, Středoafrické či Korejské lidově demokratické republiky my v češtině krátké jméno máme a používáme (Česko) a logicky vzniká potřeba ho překládat do angličtiny. Proto je tu Czechia. Význam, či hodnotu jména politického Czech Republic to nijak nesnižuje. Každé jméno se používá v jiných situacích. Stejně, jako se např. jindy použije Hellenic Republic a jindy Greece. Všechny diskuse o líbivosti jsou proto naprostým nepochopením celé věci.

 

 

 

Rozvojová republika, nebo moderní stát s tisíciletu tradicí? Do které skupiny států tedy chceme patřit?

 

1. rozvojové republiky:
Česká republika, Demokratická republika Kongo, Korejská lidově demokratická republika, Středoafrická republika, Etiopská federativní demokratická republika, Doněcká lidová republika, Podněsterská republika, Republika srbská, Luhanská lidová republika, Republika Logone...  


2. moderní republiky:
Česko, Rakousko, Chorvatsko, Švýcarsko, Francie, Německo, Itálie 

 

 

Koncovka -ia není problém

Ta je v angličtině naprosto běžná - jména s koncovkou -ia pocházejí z latiny, nikoli z Ruska:  Austria, Croatia, Italia, Slovakia, Bohemia, Czechoslovakia, Czechia. Na jméno Czechia si zatím lidé nezvykli. Ale v minulosti to bylo podobné - už v roce 1921, lidé křičeli, že se jim nelíbí jméno Czechoslovakia.  V cizině se jménu Czechoslovakia dokonce smáli třeba i novináři z National Geographic, a v Československu protestovali mj. také bratři Čapkové.  A vidíte, nakonec si všichni zvykli. A vidíte - dnes zná jméno Czechoslovakia celý svět!  A podobně bude jednou známé i jméno Czechia - až ho sami Češi začnou propagovat a ne se mu bránit.  I z hlediska marketingu jde o skvělý brand,  či značku!  Ke slovu CZECH [ček] stačí přidat koncovku -ia a vznikne CZECHIA. Úplně pohodové jméno. Jako MORAVIA, CZECHOSLOVAKIA, CALIFORNIA, AUSTRIA apod. V historii měl koncovku -ia skoro každý stát Evropy - viz historická mapa států, takže je zřejmé, že i jméno Czechia pochází z prestižní latiny, a není to tedy žádná novinka. Důkazem, v jak slavných jménech je i dnes koncovka -ia obsažena, jsou např. jména sportovních klubů, např.  SLAVIA či VIKTORIA.  ale i třeba Valencia, Borussia apod. 

Další příklady zde:   Austria, Slovakia, Slovenia, Croatia, Valencia, Borussia, Astoria, Westfalia, Slavia, Viktoria, California, Georgia, Pennsylvania, Venezia, Sicilia, Felicia, Fabia, Octavia, Aprilia, Amelia, Camelia, Claudia, Dahlia, Georgia, Gloria, Julia, Livia, Maria, Olivia, Patricia, Saskia, Sophia, Sylvia, Valeria, Virginia...

 

Líbí se Vám jméno Czechia? Nevhodně položená otázka. Vždyť na podobná slova si lidé také zvykli - Czechoslovakia, Austria, Croatia...

Podobně jako např. jméno Slovakia, se i jméno Czechia většině lidí, co ho začali používat, brzy zalíbilo.  U jména Czechia - stejně jako u jiných jmen - nelze totiž hodnotit jen krásu, t.j. jak se nám líbí. To není spravedlivé a korektní.  U jména státu je třeba hodnotit hlavně to, zda je logické, moderní, ale i to, jestli respektuje historické tradice. V tom všem je Czechia stoprocentní. I proto se na tom, že Česko je anglicky právě Czechia, shodlo mnoho odborníků. Správnost tohoto rozhodnutí potvrzuje i stále více běžných lidí, kteří ho každodenně používají a nemají s ním problém.

Hodnotit proto, co zní lépe, nebo co je hezčí, je sice možné, ale poněkud zavádějící. Platí totiž obě varianty, každá pro jinou příležitost. Czech Republic je jméno úřední a Czechia je jménem pro každodenní život. Ptá se snad někdo, zda je např. French Republic hezčí než France? Nebo zda zní Italian Republic lépe než Italy?  Nebo že někomu tahá za uši méně Czechoslovak Republic než Czechoslovakia? Pokud by to tak bylo, celý svět by si na Czechoslovak Republic vzpomínal. Ale tak tomu není. Všichni ve světě znají krátkou verzi anglického jména  - t.j. Czechoslovakia. Zda jsme republikou "ček či šek" je všem jedno a okamžitě to pustí z hlavy. Na jméno Czechia ale nezapomenou.

 

 

Czechia je oficiální překlad jména Česko. Ve světě se běžně používá. Objevuje se i při jednání politiků. Např. Martin Stropnický, ministr zahraničí, se jménem Czechia nemá problém - ví, že jde o jméno, které Vláda ČR nechala už v roce 2016 zapsat do seznamů OSN a uznala ho tak jako plně oficiální. 

 

Foto: MZV ČR
37. zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě
Mr. Martin Stropnický, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Czechia, 27.2.2018.
(Martin Stropnický, místopředseda vlády a ministr zahraničí Česka, 27.2.2018)

 

Zásadní zlozvyk - nevhodný výskyt dlouhého jména mezi krátkými:

V seznamu krátkých jmen, v němž je Československo, Slovensko, Rakousko či Německo, musí být i Česko, nikoli Česká republika. A stejně tak i v angličtině - Czechia, a ne Czech Republic. Republika patří jen do seznamu jmen dlouhých: Rakouská republika, Spolková republika Německo, Československá republika, Česká republika, Slovenská republika apod. Do sportu nepatří politika, ale hrdost, emoce a krátké jméno státu - Česko.

"Republika" je politické jméno, proto se do sportu nehodí. Navíc republik je na světě mnoho. Naopak Česko je jen jedno. Ve všech jazycích - Czechia, Tchéquie, Tschechien.  To se prostě musí začít lídem líbit, i když je to zatím nezvyk! :-)


Ale nejde jen o emoce. Jméno Czechia má i oporu v doporučení Vlády České republiky:

Cituji:
"Krátký název státu (Česko, Czechia) je vhodné používat  v případě kulturní, společenské, vědecké, sportovní, ekonomické a jiné prezentace státu, ale také např. v  projevech politických představitelů neceremoniálního charakteru, při prezentaci jednotlivých osobností reprezentujících kulturní, společenské, vědecké, sportovní, ekonomické, nebo jiné zájmy státu, v neformální komunikaci, korespondenci, v literárních dílech a novinových článcích, v geografických materiálech (atlasy, mapy, atlasy), na tiskové a prezentační materiály, které prezentují úspěchy, historii a osobnosti státu, další tiskové materiály soukromých subjektů, jejich propagační tiskoviny apod.  Pokud výše uvedené neposkytuje dostatečné vodítko, MZV doporučuje řídit se v takovém případě praxí ostatních vyspělých zemí, zejména států EU. Pokud většina ostatních zemí v daném případě použije jednoslovný název své země, je vhodnější použít název Česko. Naopak, když většina ostatních zemí v daném případě použije formální název (Švédské království, Helénská republika), je vhodné použít název „Česká republika“.


Zdroj: Doporučení Ministerstva zahraničí České republiky. viz odkaz.

 

English version here. 

Attachment: Recommendations Czechia -  https://www.mzv.cz/file/2171932/czechia.doc

"The use of SHORT country name CZECHIA is recommended in the following cases: Cultural, social, scientific, sports, economic and other presentations, and e.g.  in speeches by political representatives (unless the speech is made on a highly formal occasion), presentations by public figures representing cultural, social, scientific, sports, economic or other national interests etc."

 

Žijeme rádi v Česku - v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

►  Proč jsme vůbec Česko? A proč by ne? Celá naše republika je přece česká, a jmenuje se proto Česká republika. Nejen obyvatelé Čech, ale celého Česka, t.j. celé  České republiky se jmenují Češi. I hrdí a moudří Moravané či Slezané jsou na své češství pyšní a nevnímají ho jako nic špatného, ale naopak jako cosi hodnotného a vzácného. Vždyť jde o symbol úspěšného svržení habsburské nadvlády v roce 1918. A Czechia je jen prostým překladem jména Česko do angličtiny. Nic víc, nic míň. 

V roce 2016 lidé konečně začali jméno Czechia používat, protože zjistili, že toto jméno je hlavně v cizině přijímáno překvapivě kladně (pokud není hloupými demagogy nesmyslně očerňováno).  Vstřícný přístup cizinců vychází nejen z toho, že Czechia už je jménem oficiálně uznaným, ale hlavně proto, že je současně i jménem velmi praktickým, moderním, a současně i historickým souhrnným pojmenováním všech českých zemí (Bohemia, Moravia, Silesia). V latině i v angličtině. Není to tedy zbytečné nové slovo, jak mnozí manipulátoři lživě tvrdí, ale jméno tradiční, vyjadřující národní hrdost sahající daleko do minulosti, až před vznik republiky.

Tím, že jméno Česko (a všechny jeho překlady do jiných jazyků) není limitováno časem, ani politickým režimem, nabízí velkou přidanou hodnotu, kterou mnozí lidé začínají chápat a využívat.  Ať už tedy na našem území byla republika, či království, vždy tu bylo, je a bude Česko, anglicky Czechia.  Máme tedy plné právo být na toto jméno hrdí.

 

Jméno Czechia je moderní - používá ho již řada známých firem.

►  A další se přidávají, protože jméno Czechia začíná být pojmem - viz odkaz.


 

A co America, či Britain? Krátká jména, která se používají naprosto běžně.

Kromě nás se žádná republika politickým režimem nechlubí. Namítáte, že jména America a Britain nejsou oficiální? A vidíte - přesto se používají!  Dokonce i v politice! Je to důkazem, že i státy s politickým dlouhým názvem (United States, United Kingdom), používají  jména krátká (America, Britain). Na rozdíl od nich má jméno Czechia o jednu výhodu navíc: Oficiální je!
 

 

Krátké jméno Czechia je skutečně platné a může se používat: (propagační video MZV ČR)

 


Republika není vlastní jméno, ale pouze časově omezený typ státoprávního uspořádání.  

Dlouhodobé vlastní jméno země je Česko.  A navíc: Republika neznamená totéž, co spolková republika, či federace. Republika (z latinského res publica věc veřejná) je pouze forma státu, v němž jsou hlava státu (obvykle prezident) i parlament voleni na určité období. Ve slově "republika" tedy není nijak obsaženo to, že je celé Česko složeno z více historických zemí, jak mylně tvrdí zastánci politického jména a není to tedy ani důvodem k nepoužívání krátkého jména naší země (stejně jako to nebylo důvodem za Československa).

 

Czechia  je nepolitické jméno.

Stále více proto stoupá obliba krátkého, praktického a nadčasového jména Česko (v angličtině pak Czechia) u běžných lidí, reklamních expertů, tvůrců map, slovníků, ale i v českých a zahraničních firmách a v různých světových organizacích (WHO, UNESCO, National Geographic aj.). Příklad odjinud: Ve Francii se také v politice používá jméno Francouzská republika - République fraaise a přesto to běžným lidem nebrání, aby používali krátké jméno Francie, francouzsky France.

 
 

Musí být v názvu Česko obsažena Morava? 

Na níže uvedeném příkladu je vidět, že ani v názvech Německo (Germany), nebo Rakousko (Austria), nejsou názvy jednotlivých regionů - spolkových zemí - obsaženy. A v názvu Československo (Czechoslovakia) nebyla Morava obsažena také.

 

Vzkaz všem, kteří stále hledají za slovem Czechia nějaké východní původ: 

Jména s koncovkou -ia jsou jmény převzatými z latiny, tedy jmény váženými a hodnotnými – např. též Bohemia, Moravia, Silesia, Czechoslovakia, Austria, Slovakia, Croatia, Italia.

 

Jméno Czechia opravdu není jménem z Dálného Východu! Koncovka -ia je v zejména v Itálii a ve Španělsku naprosto běžná.

ITÁLIE - regiony:

Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Umbria, Campania, Calabria, Sicilia

ŠPANĚLSKO - regiony:

Andalusia, Galicia, Cantabria, Murcia, Catalonia, Valencia

 

 

Mapa historické Evropy - spousta států s koncovkou -ia:

Italia, Germania, Polonia, Britannia, Dalmatia, Hispania, Lusitania, Mauretania, Panonia, Gallia, Thracia, Galatia...

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Roman_Empire_125.pngVíce zde: https://czechia-cesko.webnode.cz/mapy-cesko-czechia/

Mapa historické Evropy - spousta států s koncovkou -ia:

Italia, Germania, Polonia, Britannia, Dalmatia, Hispania, Lusitania, Mauretania, Panonia, Gallia, Thracia, Galatia...

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Roman_Empire_125.pngVíce zde: https://czechia-cesko.webnode.cz/mapy-cesko-czechia/

CZECHIA A ÚSTAVA

Jméno Československo / Czechoslovakia také nebylo v Ústavě ! Ústava tedy nebrání používání krátkého jména. Ani Czechia tedy v Ústavě být nemusí, a může se používat.

Československo nebylo v Ústavě, a přesto se používalo.

- ani v roce 1920 ...  https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html

- ani v roce 1948  ...  https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1948.html

 

Stejně tak v Ústavě České republiky logicky není Česko, a také se používá.

- od roku 1993 ... https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html

 

NEVÝHODY JMÉNA CZECH REPUBLIC:

- ANGLIČTINA:  tři významy:
Czech se anglicky vyslovuje stejně jako kontrola (check), nebo šek (cheque).
 

Cizinci si proto pod pojmem "ČEK RYPABLIK" mohou myslet, že to je

- a) KONTROLNÍ REPUBLIKA (Check Republic)

- b) ŠEKOVÁ REPUBLIKA  (Cheque Republic)

- c) ČESKÁ REPUBLIKA (Czech Republic)

 
 

NEVÝHODY JMÉNA CZECH FLAG:

- ANGLIČTINA:  dva významy:
Czech flag se anglicky vyslovuje stejně jako startovní šachovnicový prapor při závodech automobilů (check flag).
 

- a) ŠACHOVNICOVÝ PRAPOR (Check Flag)

- b) ČESKÝ PRAPOR  (Czech flag)

 

 
 
Příručka ke snadnému vyvracení zažitých omylů o jménu Czechia:

https://www.go-czechia.cz
A její anglická verze:
https://www.go-czechia.com

 


Jak na „Česko“ v zahraničí

OFICIÁLNÍ MANUÁL MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ NEJEN PRO SPORTOVNÍ  SVAZY

Na základě dotazů, které MZV v posledním období obdrželo, byla vypracována série doporučení, které osvětlují, jak s krátkým názvem „Česko“ pracovat v mezinárodních vztazích.

1. Rozdíl mezi krátkým a formálním názvem země

Nejprve je důležité zdůraznit, že jak formální (jinak také politické) názvy zemí, tak jejich krátké varianty (jinak také zeměpisné názvy) jsou oba oficiálními názvy daného státu. V českém případě je formálním názvem „Česká republika“, jehož synonymem je krátký název „Česko“. Oba názvy v češtině byly přitom zaneseny v příslušných databázích OSN (viz níže) již před letošním rozhodnutím vlády ČR.

2. Právní základ pro stanovení krátkého jména státu

Základem pro uznání krátkých názvů států v mezinárodním společenství je završení procesu jejich národní standardizace dle platných zákonů dané země.  Standardizace jmen sídelních a nesídelních geografických objektů v případě ČR přísluší podle § 4 zákona 200/1994 Sb. (zákon o zeměměřictví) Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu (ČÚZK), který disponuje široce expertně obsazenou Názvoslovnou komisí. Jednoslovný název „Česko“ a jeho jazykové mutace (vč. anglického „Czechia“) byly standardizovány již v r. 1993 („Jména států a jejich územních částí“ vyd. 1993, ČÚZK).

Zatímco v češtině se název „Česko“ po rozdělení Československa postupně prosadil do neformálního užívání, cizojazyčné překlady tohoto názvu ve jmenných databázích přes dvacet let chyběly. Tento nedostatek se vláda ČR rozhodla napravit a dne 2. května 2016 přijala usnesení č. 403 k doplnění cizojazyčných překladů krátkého názvu ČR „Česko“ do příslušných databází OSN. Jde o databáze UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names) a UNTERM (United Nations Terminology Database). Vládní usnesení potvrzuje záměr MZV iniciovat proces tzv. notifikace krátkého názvu země vůči Sekretariátu OSN. V červenci 2016 došlo ke změně databáze UNGEGN, v databázi UNTERM se změna projevila na konci srpna 2016. V blízké budoucnosti budou též doplněny příslušné databáze EU.

3. Kde používat formální a kde krátký název?

Ačkoli již bylo zmíněno, že název „Česká republika“ není ani více ani méně správný než „Česko“, MZV v zahraničí doporučuje řídit se základní, jednoduchou úvahou:

Krátký název „Česko“ je vhodné použít tam, kde není nutné použít název „Česká republika“.

3.1 Ve kterých konkrétních případech je tedy NUTNÉ používat FORMÁLNÍ, neboli politický název země?

 • na oficiálních vládních dokumentech,
 • v rámci mezinárodních smluv a právně nezávazných oficiálních dokumentů jako např. Memorandum o porozumění
 • pro oficiální jednání politických představitelů státu na nejvyšší politické úrovni (zejm. na cedulkách se jmény delegací na stolech v jednacích místnostech).

3.2 KRÁTKÝ název státu je tedy vhodné používat:

 • v případě kulturní, společenské, vědecké, sportovní (viz dále), ekonomické a jiné prezentace státu, ale také např. v  projevech politických představitelů neceremoniálního charakteru,
 • při prezentaci jednotlivých osobností reprezentujících kulturní, společenské, vědecké, sportovní, ekonomické, nebo jiné zájmy státu,
 • v neformální komunikaci, korespondenci, v literárních dílech a novinových článcích, v geografických materiálech (mapy, atlasy),
 • na tiskové a prezentační materiály, které prezentují úspěchy, historii a osobnosti státu,
 • další tiskové materiály soukromých subjektů, jejich propagační tiskoviny apod.

4. Pro který název se rozhodnout, pokud výše uvedené neposkytuje dostatečné vodítko?

MZV doporučuje řídit se v takovém případě praxí ostatních vyspělých zemí, zejména států Evropské unie. Pokud většina ostatních zemí v daném případě použije jednoslovný název své země, je vhodnější použít název „Česko“. Naopak, když většina ostatních zemí v daném případě použije formální název, je vhodné použít název „Česká republika“.

5. Jaké je doporučení pro užívání krátkého názvu specificky ve sportovním prostředí?

Vynikající výsledky českých sportovců jsou důležité pro prezentaci Česka v zahraničí, i zde tak platí stejné obecné doporučení, jako výše:

Krátký název „Česko“ je vhodné použít tam, kde není nutné použít název „Česká republika“.

5.1 Kde je vhodné používat FORMÁLNÍ, neboli politický, název země ve sportovním prostředí?

 • v rámci mezinárodních sportovních smluv,
 • na cedulkách se jmény zástupců českých asociací na stolech v jednacích místnostech.

5.2 KRÁTKÝ název státu je tedy vhodné používat zejména:

 • na sportovní výstroji, oblečení a dresech,
 • na výsledkových listinách,
 • při sportovních komentářích a interview,
 • tam, kde i ostatní země používají krátký název.

6. Jak slovo „Česko“ oficiálně překládat do cizích jazyků?

Oficiální překlad slova „Česko“ (ani „Česká republika“) do všech jazyků světa není objektivně možné na jednom místě shromáždit. Do databází OSN byly notifikovány tyto jazykové překlady:

Jazyk

Krátké jméno

Čeština

Česko

Angličtina

Czechia

Francouzština

Tchéquie (la)

Španělština

Chequia

Ruština

Чехия

Arabština

Čínština

捷克

 

Zdroj: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/verejna_diplomacie/jak_na_cesko_v_zahranici.html

 

 

16.12.2016:   SOUTĚŽ O "SLOVO ROKU 2016" 

https://www.lidovky.cz/zpravy-domov.aspx?c=A161215_213348_ln_domov_ele

 

 

NENÍ SRBSKO, JAKO SRBSKO - a není republika jako republika

Republika Srbsko (Srbsko) .... samostatný stát.
Република Србија, Republika Srbija.
Hlavním městem je Bělehrad.

 

Bosna a Hercegovina (Bosna) .... samostatný stát.
Země je do značné míry decentralizovaná a skládá se ze dvou autonomních entit a jednoho regionu: Federace Bosny a Hercegoviny, dále Republiky srbské, a regionu Brčko, který patří pod místní vládu.
Hlavním městem je Sarajevo.

 

Republika srbská .... region v BiH (Bosně a Hercegovině)  Nejde tedy o samostatný stát!
Република Српска, Republika Srpska, Republic of Srpska – krátce srbsky Srpska.
Hlavním městem regionu je Banja Luka / Hlavním městem státu BiH:  Sarajevo.

 

Pro připomenutí: 

Republika neznamená federaceRepublika neznamená ani demokracie. I Svaz republik může být nedemokratický.

 

NOVÉ NÁZVY ZEMÍ

Nové anglické zeměpisné názvy států, které bylo nutno se naučit. Tyto názvy byly totiž - podobně jako Czechia - schváleny v těchto zemích, nikoli v zahraničí.

Czechia a Slovakia (obě dříve Czechoslovakia) .... Czech Republic and Slovak Republic (dříve Czechoslovak Republic), Zimbabwe (dříve Rhodesie), Myanmar (dříve Barma), Etiopie (dříve Habeš),  Croatia, Slovenia, Montenegro, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Macedonia (dříve Yugoslavia), Burkina Faso (dříve Upper Volta) apod.

 

NOVÉ NÁZVY MĚST

Chennai (dříve Madras) - Indie, Almaty (dříve Alma-Ata) - Kazachstán, Jekatěrinburg (dříve Sverdlovsk) - Rusko, Zlín (dříve Gottwaldov) - Česko,  Chemnitz (dříve Karl-Marx-Stadt) - Německo apod.

 

 

Zbytek světa se jménu Czechia nebrání. Jsou to sami Češi, kteří neumí oficiální překlad jména Česko obhájit...

A přitom tu vůbec nejde o nějaké vládní nařízení, ale o to, že jméno Czechia krásně zapadá mezi ostatní jména jiných zemí, a že není podstatné, jaký politik to podporuje. Na tom totiž vůbec nezáleží. Důležité je, že podobnost NEPOLITICKÉHO jména Czechia s jinými krátkými názvy států je vidět na první pohled.  Jde tu o logiku a systematičnost. A také o to, aby skončila éra asymetrie, kdy si píšeme do názvu "republiku" i v situacích, v nichž to jiné republiky nemají zapotřebí, přestože jinak to jsou minimálně stejně hrdé republiky, jako ta naše. 

Jménu Czechia patří budoucnost, protože navazuje na slavnou minulost. 
 

Zásadní věc: Není pravdou, že jméno Czechia vymyslel prezident Zeman. I když tomu asi sám věří. Ale ne, Czechia opravdu není jménem z poslední doby. A ani není jménem politickým. Jde o jméno pocházející z latiny, jméno nadčasové a sjednocující. Czechia je jménem s velmi bohatou historií sahající až do 16.stoletía tak jím lze pojmenovat jak republiku, tak království. Což rozhodně nejde pomocí politického jména Czech Republic, které tu je teprve od roku 1993. Je proto nedůstojné přizpůsobovat se Západu jen proto, že tam jsou na jméno Czech Republic údajně zvyklí. Zvyknou si i na krátké jméno Czechia - vždyť je dokonce podobné světoznámému jménu Czechoslovakia. Jméno Czechia nutně potřebujeme, abychom mohli popsat události v české historii i před vznikem republiky!  Např. Karel IV. nebyl králem České republiky. Knížectví, markrabství, království, monarchie, republika = Česko/Czechia. 

MÝTY (neboli výmluvy):

Takže co vlastně brání používání jmen Česko / Czechia?  Hlavně neochota něco měnit a lenost si zjistit, že jde o změnu k lepšímu. Stále dokolo jsou omílány stejné polopravdy, mýty, či účelové lži. Mezi ně patří zejména tyto tři: 

 

Výmluva č.1: Jméno Czech Republic je už zažité, proto je prý problém si zvykat na něco nového...  Na jméno Czechia by si ale přitom lidé zvykli snadno a rychle, kdyby nebylo cenzurováno. Naopak ani masivně propagované krkolomné jméno Czech Republic cizinci stále moc neznají a vzpomínají si spíše na krátké a stručné Czechoslovakia. Podobně vstřícně a ze stejných důvodů cizinci reagují i na jméno "Czechia". Ano, jméno Czechia se v cizině ujme velmi rychle, když nebudeme cizincům vnucovat, že musí používat jen politickou nálepku s "republikou" a když jim umožníme se se jménem Czechia častěji setkávat v kultuře, ve sportu i jinde.
 

Výmluva č.2: Údajné vysoké náklady propagace jména Czechia...  Nebezpečný zavádějící argument. Do propagace státu se totiž investuje pořád.  Není proto problém doplnit ke jménu politickému i jméno krátké: Czech Republic - Czechia. Výdaje se tím nijak nezvýší. Naopak je na pováženou, že nikomu nevadí, jak obrovské sumy jsou v oblasti propagace státu utráceny za často nesmyslné aktivity - např. zkomponování a nazpívání delší verze státní hymny v únoru 2018 stálo statisíce. Tento záměr včetně výše nákladů přitom nebyl schválen odborníky - na rozdíl od schválení jména Czechia, které právě odborníci schválili - a to už v roce 1993. Např. experti na marketing jméno Czechia jednoznačně doporučují, protože bylo ověřeno, že se tím naše země pozitivně zviditelní. Naopak nepovedenou státní hymnou bychom se ve světě znemožnili. Přesto se s penězi do propagace jména Czechia váhá, ale za neschválené trestuhodné mrzačení státní hymny se peníze utratily raz dva.... To se musí změnit.
 

Výmluva č.3: Czechia se plete se jménem Chechnya. Záměna příčiny s následkem. Plete se to proto, že se málo propaguje význam slova Czechia.
Plést se to nebude, pokud budeme jméno Czechia používat - a cizinci se rychle naučí, že jde o Česko. S Čečnou si je většina cizinců schopna splést i politické jméno Czech Republic, protože většina cizinců zná mnohem více jméno Czechoslovakia.  Jméno Czech Republic je pro ně špatně zapamatovatelné, protože je zaměnitelné s jakoukoli jinou republikou světa. Navíc není známo, že by se Anglosasům pletla jména Czechia [čekia] a Chechnya [čečňa]. Jde o slova, která si ani nejsou moc podobná a navíc „Čečňa“ není samostatným státem. To jen Češi neumí anglicky a vyslovují obě slova jako hotentoti. Nejznámější příklad záměny Čečenska se jménem Czech Republic (a nikoli Czechia) - po atentátu v Bostonu 15.4.2013: "...Also the young brother Dschochar, named after the… similar name anyhow.. the president of the Czech Republic, the Islamic republic that was formed there…" (důkaz je na YouTube zde).

K zamezení dalších případných omylů a záměn je tedy potřeba, aby jméno Czechia bylo propagováno a spojováno se jménem Czech Republic - jen tak se všichni na celém světě naučí, že hrdý stát Czechia se slavnou historií není nějaký region Ruska, který ani samostatným státem není.  Existuje řada zemí s podobnějšími názvy (Austria/Australia, Slovakia/Slovenia), aniž by některá z těchto zemí trpěla pocitem nutnosti své zeměpisné krátké jméno nepoužívat.  A pozor!  Chechnya  se nečte čečnyja, ale čečňa.


Výslovnost jména CZECHIA je: [čekia - jako ček republik].

Žádná čečija! Je to přece jasné - naše země je politickým jménem ČEK Republic, a nikoli ČEČ Republic. Dříve se také nikdo nespletl a neříkal ČEČOSLOVAKIA.   V angličtině je více takových slov, kde se "ch" vyslovuje jako "k" - např. chemistry, architekt, anchorage, ache apod. 


https://www.youtube.com/watch?v=cNznRxncOe4&feature=youtu.be


V anglofonních zemích se výslovnost rychle naučí i malé dítě:
https://www.youtube.com/watch?v=PFvNbq-IaaQ

 


2017:  Nejsme jen pouhých pár let mladou republikou, jsme především Česko s tisíciletou tradicí

Je načase se zamyslet nad tím, proč jsme poslední republikou v Evropě, která se bez republiky v názvu ne a ne obejít. Tím se totiž stále více hlásíme mezi rozvojové republiky s krátkou historií.  I proto sílí hlas občanských iniciativ, které na tuto anomálii upozorňují. Opravdu jde o národní hrdost. Krátké jméno naší země má budoucnost, protože má i bohatou minulost! Naše země tu přece existovala i před rokem 1993, ba dokonce i před rokem 1918, kdy republikou ještě nebyla!  (viz výhody jména Czechia).
 


I dříve jsme nebyli ve světě moc známí jako Czechoslovak Republic, ale hlavně jako Czechoslovakia

T.G. Masaryk to dokázal. Přestože republiku založil a byl na ni hrdý, trval na tom, aby se republika mimo politiku běžně v názvu země nepoužívala. Žádná republika, ale jednoduše: Československo / Czechoslovakia!  I když se toto jméno lidem nelíbilo, bylo vládou propagováno. A co dnes? Mají současní politici odvahu na totéž a postaví se konečně důrazně za jméno Czechia?  I když vláda v roce 2016 konečně schválila, že překladem jména Česko je oficiálně jméno Czechia, tak ho bohužel neprosazuje. V každé normální zemi je to jinak. Jménu Czechoslovakia se kdysi lidé také smáli. Ale T.G.Masaryk věděl, že nové jméno je třeba tvrdě prosadit. To řešil, mj., Zákon na ochranu republiky. Od roku 1923, kdy zákon vyšel, pokud se někdo slovu Československo vysmíval, tak šel před soud. A bylo! Za deset let si všichni zvykli!  Žádné Czechomoraviaslovakia, žádné Czechoslovak, žádné Czech. Czechoslovakia! A dnes už bez Slovenska - Czechia. Každou námitku lze vysvětlit.

 

► Začít více používat krátké jméno našeho státu tam, kde krátká jména používají i jiné státy, je proto prokazatelně změnou k lepšímu. Kdo tvrdí, že ne, nemá dostatek informací, nebo účelově lže.   Česko / Czechia / Tschechien / Tchéquie ... krátké, výstižné, snadno zapamatovatelné.

 

 

CZECHIA A POJMY

Mnoho republik má krátké jméno, nejsme jedinou republikou Evropy, ani světa:

Czech Republic - Czechia
Slovak Republic - Slovakia
Republic of Austria - Austria
Republic of Croatia - Croatia
Federal Republic of Germany - Germany
French Republic - France
Italian Republic - Italy
Hellenic Republic - Greece
Kingdom of Spain - Spain

 

 

Jména  republik a jejich běžná známá krátká jména (anglicky):

Albania           Republic of Albania  

Armenia          Republic of Armenia

Austria            Republic of Austria

Azerbaijan      Republic of Azerbaijan         

Belarus            Republic of Belarus   

Bulgaria          Republic of Bulgaria

Croatia            Republic of Croatia   

Cyprus            Republic of Cyprus   

Czechia           Czech Republic         

Estonia            Republic of Estonia   

Finland           Republic of Finland  

France             French Republic        

Germany         Federal Republic of Germany          

Greece            Hellenic Republic      

Italy                Italian Republic         

Kazakhstan     Republic of Kazakhstan        

Latvia             Republic of Latvia    

Lithuania        Republic of Lithuania           

Malta               Republic of Malta     

Moldova         Republic of Moldova            

Poland            Republic of Poland  

 


 

Protože nejsme jedinou republikou, máme právo používat i krátké jméno, jako ostatní republiky:

 

ČESKY ....

Jména republik - kratší seznam - česky:


Rakousko        Rakouská republika

Chorvatsko      Chorvatská republika

Česko             Česká republika

Finsko            Finská republika

Francie           Francouzská republika

Německo        Spolková republika Německo

Řecko             Helénská (Řecká) republika

Itálie               Italská republika

 

... i ANGLICKY:

 

Jména republik - kratší seznam - anglicky:

Austria            Republic of Austria

Croatia            Republic of Croatia   

Czechia           Czech Republic         

Finland           Republic of Finland  

France             French Republic        

Germany         Federal Republic of Germany          

Greece            Hellenic Republic      

Italy                Italian Republic        

 

Republic of Austria, Republic of Croatia, Czech Republic, Republic of Finland, French Republic         

Federal Republic of Germany, Hellenic Republic, Italian Republic...

Austria, Croatia, Czechia, Finland, France, Germany, Greece, Italy ...

 

Česko v jiných jazycích:

Czechia - Czech Republic, Tchéquie - République tchèque, Cechia - Repubblica Ceca, Čekija - Čekijos Respublika, Čehija - Čehijas Republika, Tschechien - Tschechische Republik, Tsjechië - Tsjechische Republiek, Tsjekkia - Tsjekkiske republikk, Tchéquia - República Tcheca, Chequia - La República Checa, Tjeckien - Tjeckiska republiken... (a další)

 

 

Czechia je jméno logické, schválené, a oficiální:

Stačí nahlédnout do ISO normy 3166,  do seznamu zemí světa OSN - UNTERM, UNGEGN, do Sbírky zákonů České republiky 420/2016 Sb., do slovníků , do Google maps, apod. 

Chceme, aby se svět konečně dozvěděl, že stát se jménem Czechoslovakia už neexistuje, a že jeho nástupcem je stát s podobně hrdým jménem -  Czechia.  Toto jméno je dávno uvedeno v ISO normě i v dalších oficiálních seznamech.  Nezvyk? Možná. Ale protože jméno Czechia existuje již od 16.století, je na co navazovat. Udržuje se tím národní hrdost, nezávislost, nadčasovost a tradice... Důkazem, že tyto hodnoty jsou i dnes pro mnoho lidí klíčové, je i třeba zvyšující se oblíbenost jména Czechia na webu. Používáním jména Czechia dáváme najevo, že vnímáme všechny historické země Koruny české jako sobě rovné: Čechy, Morava a Slezsko = Česko.  Bohemia + Moravia + Silesia = Czechia.

 


Czech = čeština, česká (-ý,-é), Čech.  Ale rozhodně ne Česko. 

Překládat jméno Česko do angličtiny chybně jako Czech je stejné, jako překládat Británii jako British (místo Britain), Francii jako French (místo France), nebo Croatian (místo Croatia). Vznikají tak podobné patvary, jako na níže zobrazených fotografiích. Místo Česko / Czechia ve sportu i v byznysu stále straší jméno Czech = Čech, česká, čeština... (Made in Czech = Vyrobeno v češtině apod...)  Ale už se to zlepšuje a konečně se objevuje i Czechia - jak ve sportu, tak v byznysu. I marketingoví odborníci stále hlasitěji doporučují krátké jméno používat.

 

Dříve Czechoslovakia, dnes Czechia a Slovakia.

Rok 1993: Československo (Czechoslovakia - CS) bylo rozděleno na Česko (Czechia - CZ), a Slovensko (Slovakia - SK).

Krátké jméno Czechia je stejně oficiální, jako Czech Republic (jméno politické).  Obě jména (dlouhé i krátké) jsou zapsána v databázích OSN, v seznamech UNESCO, v ISO normách aj.

Doporučuje ho Česká vláda
Používá se v OSN,
V úřadu vlády USA,
V databázi CIA - The World Factbook,
V úřadu vlády Spojeného království,
V UNESCO,
Ve World Health Organization,
Ve Světové bance (World Bank),
V National Geographic,
V Google Maps ...  atd.
 

************************************************************************************