DOBRÝ PREZIDENT JMÉNO SVÉ ZEMĚ CHVÁLÍ, ŠPATNÝ NA NĚJ HÁŽE ŠPÍNU.

Neprofesionální a nesprávné názory Michala Horáčka na oficiální krátké jméno Česko/Czechia, 11.1.2017:


Negativní emoce a manipulace:

„ ...Je to věc citová, můj rod je z Moravy a lidi tam uráží, že se něco jmenuje Czechia, nezohledňuje to po tisíce let specifickou zemskou identitu. Strašně jsem se kvůli tomu veřejně hádal, protože jsme měli příležitost vrátit se k názvu Země koruny české, jednoslovně jako Czechlands. Stejně jako je třeba Netherlands. Ale my jsme zvolili nějakou Czechii.“  Michal Horáček

Zdroj: https://www.lidovky.cz/chci-byt-silny-prezident-ne-prezident-sjednotitel-fwk-/zpravy-domov.aspx?c=A180110_193636_ln_domov_krku

 

Ověřená fakta:

Je smutné, že si kandidát na českého prezidenta nezjistí fakta a operuje s city.

1) Citová věc?  Jde o nepochopení. O líbí / nelíbí vůbec nejde. Jde o to, že Czechia je prostě správný překlad jména Česko. Nezáleží  jen na subjektivním posuzování estetiky jména, tedy zda se nám líbí, či nelíbí, ale především na tom, jestli toto slovo dává správný smysl.Nerozhodli o tom politici, ale odborníci na danou problematiku. 
Více zde: https://czechia-cesko.webnode.cz/a55-odborniku-autori/2) Jméno nezohledňuje tisíciletou identitu?

Je tomu právě naopak. Jméno Czechia se objevuje jako pojmenování území Čech a Moravy již v Kronice české Václava Hájka z Libočan v roce 1541.
Více zde:  https://czechia-cesko.webnode.cz/czechia-od-roku-1602/

 

3) Země koruny české / Czechlands?

Návrhy Michala Horáčka jsou zcela odtržené od reality. V současné době se jmenujeme  Česká republika, jednoslovně  Česko -  nikoli  České země. I kdyby se náš stát jmenoval České země, tak by překladem do angličtiny nebylo slovo Czechlands, ale Czech Lands.  Jednoslovné Czechlands  je česky Českozemsko, což je novotvar, který nikdy neexistoval a právě tu panem Horáčkem tolik zdůrazňovanou tisíciletou identitu tedy zcela ignoruje.

 

4) Koho uráží  jméno Czechia ?

Jedině ty, kteří se odmítají seznámit s fakty. Problém je s neinformovaností. Jméno Czechia budí rozpaky pouze proto, že je málo známé a neobvyklé. Podobně kdysi reagovali lidé i na jméno Czechoslovakia. Kdyby byla dvojice jmen Česko/Czechia propagováno stejně, jako např. jména Slovensko/Slovakia, bylo by dnes dávno běžně používáno a žádné negativní emoce by nebudilo. Za tento stav tedy mohou ti, kdo jméno Czechia od roku 1993, kdy bylo odsouhlaseno, nepropagovali - A MNOZÍ NEPROPAGUJÍ DOTEĎ..

A ještě něco: Pokud nevadilo, že se Morava neobjevovala v názvu Československo / Czechoslovakia, nemůže vadit ani to, že se neobjevuje ani v názvu Česko / Czechia. V žádném názvu státu nejsou obsaženy všechny jeho regiony. Tím není význam žádného z regionů nikterak snížen. Morava se naopak v Čechách těší velké oblibě, možná větší, než Čechy na Moravě.
 

Závěr:
Pan Michal Horáček svými názory poškozuje dobré jméno naší země a nezaslouží si být jejím prezidentem. Špatný prezident na jméno své země háže špínu. Dobrý prezident jméno své země chválí. Ve všech jazycích.

https://czechia-cesko.webnode.cz/pojmy/

 

Nahoru #
Home page #