PŘEKLADY JMÉNA ČESKO DO JINÝCH JAZYKŮ:


Nejčastější:    Czechia, Tschechien, Tchéquie, Cechia, Tsjechië, Chequia...

angličtina - Czechia [čekia]
němčina - Tschechien
francouzština - Tchéquie
italština - Cechia
nizozemština - Tsjechië
španělština - Chequia.


Více překladů:  Czechia - Tsjeggië - Çekia - Chequia - Чзхія - Tchekia - Чехия - Češka - Tjekkiet - Tsjechië 
Ĉeĥio - Tšehhi - Tšekki -Tchéquie -Tsjechje - Tschechien - Τσεχία - Csehország - Tékkland
Chechia - Cechia - Čehija - Čekia - Tschechien -Tsjekkia - Czechy - Chéquia - Tchéquia
Cehia - Чехия - Чешка - Česko - Češka - Chequia - Tjeckien - Çekya - Чехiя ......

 


Překlady jména Česko - seznam dle jazyků:

Afrikaans (afrikánština) - Tsjeggië
Albanian (albánština)  - Çekia
Aragonese (aragonština) - Chequia
Belorussian (běloruština) - Чзхія
Breton (bretonština) - Tchekia
Bulgarian (bulharština) - Чехия
Croatian (chorvatština) - Češka
Danish (dánština) - Tjekkiet
Dutch (nizozemština) - Tsjechië
English (angličtina) - Czechia

Esperanto - Ĉeĥio, Estonian (estonština) - Tšehhi
Finnish (finština) - Tšekki
French (francouzština) - Tchéquie

Frisian (fríské jazyky) – Tsjechje
German (němčina) - Tschechien
Greek (řečtina) - Τσεχία

Hungarian (maďarština) – Csehország
Icelandic (islandština) – Tékkland
Interlingua - Chechia
Italian (italština) - Cechia
Japanese (japonština)  チェコ
Korean (korejština)
체코

Latin (latina) - Czechia, Cechia

Latvian (lotyšština) - Čehija
Lithuanian (litevština) - Čekia
Luxembourgish (lucemburština) - Tschechien
Norwegian (norština) - Tsjekkia
Polish (polština) - Czechy
Portuguese (portugalština):
>> european (evropská) - Chéquia
>> brasilian  (brasilská) - Tchéquia

Romanian (rumunština) - Cehia
Russian (ruština) - Чехия
Serbian (srbština) - Чешка
Slovak (slovenština) - Česko
Slovenian (slovinština) - Češka
Spanish (španělština) - Chequia
Swedish (švédština) - Tjeckien

Turkish (turečtina) - Çekya
Ukrainian (ukrajinština) - Чехiя


Zdroj:

https://www.geonames.org/CZ/other-names-for-czechia.html

 

PŘEKLADY JMEN OSTATNÍCH STÁTŮ:

KRÁTKÁ, ZEMĚPISNÁ - stálá, nezávislá a nadčasová jména:

- Česko / Czechia  (tradiční historické jméno existující od 17.století)
- Slovensko / Slovakia

- Rakousko / Austria (Österreich)
- Chorvatsko / Croatia (Hrvatska)
- Německo / Germany (Deutschland)
- Francie / France (France)
- Itálie / Italy
(Italia)
- Řecko / Greece (Hellas)
- Španělsko / Spain (España)
- Spojené království  / United Kingdom, ale také Britain.

 

 

DLOUHÁ, POLITICKY POPLATNÁ, časově omezená jména:
 

Czech Republic (Česká republika) - jen pro období od roku 1993.
Slovak Republic  (Slovenská republika) 
Republic of Austria  (Republik Österreich - Rakouská republika)
Republic of Croatia  (Republika Hrvatska - Chorvatská republika)
Federal Republic of Germany  (Bundesrepublik Deutschland - Spolková republika Německo)
French Republic  (République française - Francouzská republika)
Italian Republic  (Repubblica Italiana - Italská republika)
Republic of Poland  (Rzeczpospolita Polska - Polská republika)
Hellenic Republic   (Ellinikí Dimokratía - Helénská (Řecká) republika)
Kingdom of Spain   (Reino de España - Španělské království)
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Spojené království Velké Británie a Severního Irska)

 

 

Musí být v názvu Česko obsažena Morava?
Na níže uvedeném příkladu je vidět, že ani v názvech jiných států - např. Německo (Germany), nebo Rakousko (Austria), nejsou názvy jednotlivých regionů - spolkových zemí - obsaženy. A v názvu Československo (Czechoslovakia) nebyla Morava obsažena také.

 

NĚMECKO, ČESKO A RAKOUSKO - regiony:

 

Vzkaz všem, kteří stále hledají za slovem Czechia nějaké východní původ: 

Jména s koncovkou -ia jsou jmény převzatými z latiny, tedy jmény váženými a hodnotnými – např. též Bohemia, Moravia, Silesia, Czechoslovakia, Austria, Slovakia, Croatia, Italia.

 

 

Vyvrácení mýtu o tom, že jméno Czechia připomíná koncovkou -ia nějaké zaostalé státy z Východu:

Mapa historické Evropy - spousta států s koncovkou -ia:
Italia, Germania, Polonia, Britannia, Dalmatia, Hispania, Lusitania, Mauretania, Panonia, Gallia, Thracia, Galatia...

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Roman_Empire_125.png

 

 

 

Zároveň si všimněte, kolik regionů (zejména v Itálii a ve Španělsku) má koncovku -ia, jako naše Czechia:

ITÁLIE - regiony:

Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Umbria, Campania, Calabria, Sicilia

 

ŠPANĚLSKO - regiony:

Andalusia, Galicia, Cantabria, Murcia, Catalonia, Valencia

 

FRANCIE - regiony:

 

ŠVÝCARSKO - regiony:

  

 

Mapa historické Evropy - spousta států s koncovkou -ia:

Italia, Germania, Polonia, Britannia, Dalmatia, Hispania, Lusitania, Mauretania, Panonia, Gallia, Thracia, Galatia...

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Roman_Empire_125.pngVíce zde: https://czechia-cesko.webnode.cz/mapy-cesko-czechia/

Mapa historické Evropy - spousta států s koncovkou -ia:

Italia, Germania, Polonia, Britannia, Dalmatia, Hispania, Lusitania, Mauretania, Panonia, Gallia, Thracia, Galatia...

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Roman_Empire_125.pngVíce zde: https://czechia-cesko.webnode.cz/mapy-cesko-czechia/

CZECHIA A ÚSTAVA

Jméno Československo / Czechoslovakia také nebylo v Ústavě ! Ústava tedy nebrání používání krátkého jména. Ani Czechia tedy v Ústavě být nemusí, a může se používat.

Československo nebylo v Ústavě, a přesto se používalo.

- ani v roce 1920 ...  https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html

- ani v roce 1948  ...  https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1948.html

 

Stejně tak v Ústavě České republiky logicky není Česko, a také se používá.

- od roku 1993 ... https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html

 

NEVÝHODY JMÉNA ČESKÁ REPUBLIKA

Politické jméno Česká republika má v brazilské portugalštině sprostý význam!

Republika na p*ču:   República Tcheca [Repúblika čéka] = Česká republika, ale pozor - zní stejně, jako Republika Vagína (Republika dámského přirození)

  

Slušná jsou naopak pouze jednoslovná jména:
Checoslováquia = Československo
Chéquia = Česko

 

Problémy se slovem "Czech / Česká" jsou ale i v angličtině:

CZECH / CHEQUE / CHECK ... stejná výslovnost / různé významy!

Czech Republic   [ček rypablik] =   Česká republika
Cheque Republic [ček rypablik] =   Šeková republika, či Republika na šek
Check Republic   [ček rypablik] =   Zkontrolujte republiku

 

 

CZECH FLAG nebo CHECK FLAG?

 

Check flag  [ček flæg] = Šachovnicový prapor pro ukončení závodu - jinak poměrně nevhodný k přivítání českého premiéra ... :-)
Czech flag  [ček flæg] = Česká vlajka .....

 

 
Příručka ke snadnému vyvracení zažitých omylů o jménu Czechia:

https://www.go-czechia.cz

A její anglická verze:
https://www.go-czechia.com

 


Jak na „Česko“ v zahraničí

OFICIÁLNÍ MANUÁL MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ NEJEN PRO SPORTOVNÍ  SVAZY

Na základě dotazů, které MZV v posledním období obdrželo, byla vypracována série doporučení, které osvětlují, jak s krátkým názvem „Česko“ pracovat v mezinárodních vztazích.

1. Rozdíl mezi krátkým a formálním názvem země

Nejprve je důležité zdůraznit, že jak formální (jinak také politické) názvy zemí, tak jejich krátké varianty (jinak také zeměpisné názvy) jsou oba oficiálními názvy daného státu. V českém případě je formálním názvem „Česká republika“, jehož synonymem je krátký název „Česko“. Oba názvy v češtině byly přitom zaneseny v příslušných databázích OSN (viz níže) již před letošním rozhodnutím vlády ČR.

2. Právní základ pro stanovení krátkého jména státu

Základem pro uznání krátkých názvů států v mezinárodním společenství je završení procesu jejich národní standardizace dle platných zákonů dané země.  Standardizace jmen sídelních a nesídelních geografických objektů v případě ČR přísluší podle § 4 zákona 200/1994 Sb. (zákon o zeměměřictví) Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu (ČÚZK), který disponuje široce expertně obsazenou Názvoslovnou komisí. Jednoslovný název „Česko“ a jeho jazykové mutace (vč. anglického „Czechia“) byly standardizovány již v r. 1993 („Jména států a jejich územních částí“ vyd. 1993, ČÚZK).

Zatímco v češtině se název „Česko“ po rozdělení Československa postupně prosadil do neformálního užívání, cizojazyčné překlady tohoto názvu ve jmenných databázích přes dvacet let chyběly. Tento nedostatek se vláda ČR rozhodla napravit a dne 2. května 2016 přijala usnesení č. 403 k doplnění cizojazyčných překladů krátkého názvu ČR „Česko“ do příslušných databází OSN. Jde o databáze UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names) a UNTERM (United Nations Terminology Database). Vládní usnesení potvrzuje záměr MZV iniciovat proces tzv. notifikace krátkého názvu země vůči Sekretariátu OSN. V červenci 2016 došlo ke změně databáze UNGEGN, v databázi UNTERM se změna projevila na konci srpna 2016. V blízké budoucnosti budou též doplněny příslušné databáze EU.

3. Kde používat formální a kde krátký název?

Ačkoli již bylo zmíněno, že název „Česká republika“ není ani více ani méně správný než „Česko“, MZV v zahraničí doporučuje řídit se základní, jednoduchou úvahou:

Krátký název „Česko“ je vhodné použít tam, kde není nutné použít název „Česká republika“.

3.1 Ve kterých konkrétních případech je tedy NUTNÉ používat FORMÁLNÍ, neboli politický název země?

 • na oficiálních vládních dokumentech,
 • v rámci mezinárodních smluv a právně nezávazných oficiálních dokumentů jako např. Memorandum o porozumění
 • pro oficiální jednání politických představitelů státu na nejvyšší politické úrovni (zejm. na cedulkách se jmény delegací na stolech v jednacích místnostech).

3.2 KRÁTKÝ název státu je tedy vhodné používat:

 • v případě kulturní, společenské, vědecké, sportovní (viz dále), ekonomické a jiné prezentace státu, ale také např. v  projevech politických představitelů neceremoniálního charakteru,
 • při prezentaci jednotlivých osobností reprezentujících kulturní, společenské, vědecké, sportovní, ekonomické, nebo jiné zájmy státu,
 • v neformální komunikaci, korespondenci, v literárních dílech a novinových článcích, v geografických materiálech (mapy, atlasy),
 • na tiskové a prezentační materiály, které prezentují úspěchy, historii a osobnosti státu,
 • další tiskové materiály soukromých subjektů, jejich propagační tiskoviny apod.

4. Pro který název se rozhodnout, pokud výše uvedené neposkytuje dostatečné vodítko?

MZV doporučuje řídit se v takovém případě praxí ostatních vyspělých zemí, zejména států Evropské unie. Pokud většina ostatních zemí v daném případě použije jednoslovný název své země, je vhodnější použít název „Česko“. Naopak, když většina ostatních zemí v daném případě použije formální název, je vhodné použít název „Česká republika“.

5. Jaké je doporučení pro užívání krátkého názvu specificky ve sportovním prostředí?

Vynikající výsledky českých sportovců jsou důležité pro prezentaci Česka v zahraničí, i zde tak platí stejné obecné doporučení, jako výše:

Krátký název „Česko“ je vhodné použít tam, kde není nutné použít název „Česká republika“.

5.1 Kde je vhodné používat FORMÁLNÍ, neboli politický, název země ve sportovním prostředí?

 • v rámci mezinárodních sportovních smluv,
 • na cedulkách se jmény zástupců českých asociací na stolech v jednacích místnostech.

5.2 KRÁTKÝ název státu je tedy vhodné používat zejména:

 • na sportovní výstroji, oblečení a dresech,
 • na výsledkových listinách,
 • při sportovních komentářích a interview,
 • tam, kde i ostatní země používají krátký název.

6. Jak slovo „Česko“ oficiálně překládat do cizích jazyků?

Oficiální překlad slova „Česko“ (ani „Česká republika“) do všech jazyků světa není objektivně možné na jednom místě shromáždit. Do databází OSN byly notifikovány tyto jazykové překlady:

Jazyk

Krátké jméno

Čeština

Česko

Angličtina

Czechia

Francouzština

Tchéquie (la)

Španělština

Chequia

Ruština

Чехия

Arabština

Čínština

捷克

 

Zdroj: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/verejna_diplomacie/jak_na_cesko_v_zahranici.html

 

 

 

 

16.12.2016:   SOUTĚŽ O "SLOVO ROKU 2016" 

https://www.lidovky.cz/zpravy-domov.aspx?c=A161215_213348_ln_domov_ele

 

 

CZECHIA NENÍ SLOVEM Z VÝCHODU!

Jména s koncovkou -ia - jako důkaz toho, že nejde o jména z Východu, stejně jako z Východu nepochází ani jméno Czechia:

- Jména států - Austria, Australia, Slovakia, Slovenia, Croatia, Italia, Czechoslovakia, Alemania (Německo - španělsky).

- Jména našich historických zemí : Bohemia, Moravia, Silesia...

- Jména amerických států: California, Georgia, Pennsylvania, Virginia. 

- Jména fotbalových klubů - Slavia, Viktoria, Olympia, Valencia, Borussia, Astoria, Westfalia ...

- Jména automobilů a motocyklů:  Felicia, Fabia, Octavia, Aprilia... 

- Jména ženských jmen: Amalia, Alexandria, Alicia, Amelia, Anastasia, Antonia, Annamaria, Camelia, Cassiopeia, Cecilia, Celestia, Claudia, Dahlia, Emilia, Georgia, Gloria, Julia, Lethicia, Livia, Maria, Natalia, Ofelia, Olivia, Ophelia, Patricia, Saskia, Sophia, Stefania, Sylvia, Valeria, Virginia... 

Žádné z těchto jmen nemá se zeměmi bývalého SSSR nic společného.

 

 

ZÁMĚNA S ČEČENSKEM NEHROZÍ:

Česká republika není ČEČ Republic, ale ČEK Republic. Proto se Czechia čte ČEKIA a nemůže se tedy plést se jménem Chechnya, které se čte ČEČŇA.  Poznámka: Čečensko není samostatným státem a v žádných seznamech se proto nemůže objevit vedle jména Czechia.

 

 

NENÍ SRBSKO, JAKO SRBSKO - a není republika jako republika

Republika Srbsko (Srbsko) .... samostatný stát.
Република Србија, Republika Srbija.
Hlavním městem je Bělehrad.

Bosna a Hercegovina (Bosna) .... samostatný stát.
Země je do značné míry decentralizovaná a skládá se ze dvou autonomních entit a jednoho regionu: Federace Bosny a Hercegoviny, dále Republiky srbské, a regionu Brčko, který patří pod místní vládu.
Hlavním městem je Sarajevo.

 

Republika srbská (Srbska) ..... region BiH   (nejde o samostatný stát!):
Република Српска, Republika Srpska, Republic of Srpska – region státu Bosna a Hercegovina.
Hlavním městem regionu je Banja Luka / státu BiH:  Sarajevo.

 

PŘEKLADY JMEN ČESKÁ REPUBLIKA A ČESKO DO RŮZNÝCH JAZYKŮ  (oficiální):

https://www.mzv.cz/file/2363626/Czechia_seznam_prekladu_final.docx

 

Čeština

Česká republika

Česko

Albánština

Republika Çeke

Çekia

Angličtina (notifikováno v OSN)

Czech Republic

Czechia

Arabština (notifikováno v OSN)

الجمهورية التشيكية

تشيكيا

Arménština

ՉեխիայիՀանրապե

տություն

Չեխիա

Assamese (Indie)

চেকগণৰাজ্য

চযেহি

Azerština

Çexiya Respublikası

Çexiya

   

Bengali  (Indie)

চেকপ্রজাতন্ত্র

চ্জেচিয়া

Bodo  (Indie)

क्झेचरेपुब्लिक

च्शेचिअ

Bulharština

Чешката република

Чехия (Čechija)

Čínština (ČLR) (notifikováno v OSN)

捷克共和国

捷克

Čínština (Tchaj-wan)

捷克共和國

捷克

Dánština

Den Tjekkiske Republik

Tjekkiet

Dogri (Indie)

क्झेचरेपुब्लिक

च्शेचिअ

Estonština

Tšehhi  Vabariik

Tšehhi

Finština

Tšekin tasavalta

Tšekki

Francouzština (notifikováno v OSN)

République tchèque

Tchéquie (la)

Gujarati (Indie)

ચેકરિપબ્લિક

ચ્ઝેચિયા

Gruzínština

ჩეხეთისრესპუბლიკა

ჩეხური

Hebrejština

הצ'כיתהרפובליקה

צ'כיה

Hindština

चेक गणतंत्र

चेककिया

chorvatština

Češka Republika

Češka

Irština (gaelština)

Poblacht na Seice

tSeicia

Italština

Repubblica Ceca

Cechia

Japonština

チェコ共和国

チェコ 

Kannada (Indie)

ಜೆಕ್ರಿಪಬ್ಲಿಕ್

ಜೆಕಿಯಾ

Kashmiri (Indie)

کزچھہ

چیک ریپبلک

Kazaština

Чех Республикасы

Чехия

Konkani (Indie)

क्झेचरेपुब्लिक

च्शेचिअ

Korejština (KLDR)

체스꼬공화국 ("česko konghvaguk")

체스꼬 ("česko")

Korejština (Korejská rep.)

체코공화국

체코

Litevština

Čekijos Respublika

Čekija

Lotyšština

Čehijas Republika

Čehija

Lucemburština

Tschechesch Republik

Tschechien

Maďarština

Cseh Köztársaság

Csehország

Mailthili (Indie)

क्झेचरेपुब्लिक

च्शेचि

Makedonština

Република Чешка

Чехија

Malayalam (Indie)

ചെക്ക്റിപ്പബ്ലിക്

ച്ഴെചിയ

Maltština

Republika Čechija

Čechija

Manipuri (Meitei) (Indie)

চেকরিপব্লিক

চেকিয়া

Marathi (Indie)

झेकप्रजासत्ताक

च्शेचिअ

Mongolština

Бүгд Найрамдах Чех Улс

Чех Улс

Němčina

Tschechische Republik

Tschechien

Nepali (Indie)

चेकगणतन्त्र

च्ज़ेचिया

Nizozemština

Tsjechische Republiek

Tsjechië

Norština

Tsjekkiske republikk

Tsjekkia

Orijština (Indie)

ସିଜ଼ଏଚରିପୟୁବିଲିସି

ସିଜ଼ଇଚିଆ

Paštó/dárí

جمهوریچک

چخیا

Polština

Republika Czeska

Czechy

Portugalština (Brazílie)

República Tcheca

Tchéquia

Portugalština (Portugalsko)

República Checa

Chéquia

Punjabi (Indie)

ਚੇਕਗਣਤੰਤਰ

ਚੈਕੀਆ

Rätorománština

Republica Tscheca

Tschechia

Rumunština/moldavština

Republica Ceha

Cehia

Ruština (notifikováno v OSN)

Че́шская Респу́блика

Чехия

Řečtina

(η) Τσεχική Δημοκρατία / (Η) ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

(η) Τσεχία / (Η) ΤΣΕΧΙΑ

 

Sámština

Čeahka dásseváldi

Čeahkka

Sanskrit (Indie)

छ्शेच्ऋएपुब्लिच्

च्शेचिअ

Sindhi (Indie)

چڪ جمهوري

كذكية

Slovinština

Češka republika

Češka

Srbština

Republika Češka

Češka

Svahilština

Jamhuri ya Cheki  

Ucheki

Španělština (notifikováno v OSN)

La República Checa

Chequia

Švédština

Tjeckiska republiken

Tjeckien

Tádžičtina

ЧехЧумxyрии

Чехиа

Tamil (Indie)

செகுடியரசு

ச்சசியா

Tamilština

செக்குடியரசு

செக்

Telugu (Indie)

చెక్రిపబ్లిక్

చ్జేచియా

Thajština

สาธารณรัฐเช็ก

เช็กเกีย

Turečtina

Çek Cumhuriyeti

Çekya

Turkménština

Çehiýa Respublikasy

Çehya

Ukrajinština

Чеська Республіка

Чехія

Urdu (Indie)

جمہوریہ چیک

کزچھہ

Uzbečtina

Chex Respublikasi

Chexia

 

Czech Republic - Czechia
Slovak Republic - Slovakia
Republic of Austria - Austria
Republic of Croatia - Croatia
Federal Republic of Germany - Germany
French Republic - France
Italian Republic - Italy
Hellenic Republic - Greece
Kingdom of Spain - Spain

 

 

Pro připomenutí: 

Republika neznamená federaceRepublika neznamená ani demokracie. I Svaz republik může být nedemokratický.

 

NOVÉ NÁZVY ZEMÍ 

Nové anglické zeměpisné názvy států, které bylo nutno se naučit. Tyto názvy byly totiž - podobně jako Czechia - schváleny v těchto zemích, nikoli v zahraničí.
Czechia a Slovakia (obě dříve Czechoslovakia) .... Czech Republic and Slovak Republic (dříve Czechoslovak Republic), Zimbabwe (dříve Rhodesie), Myanmar (dříve Barma), Etiopie (dříve Habeš),  Croatia, Slovenia, Montenegro, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Macedonia (dříve Yugoslavia), Burkina Faso (dříve Upper Volta) apod.

 

NOVÉ NÁZVY MĚST

Chennai (dříve Madras) - Indie, Almaty (dříve Alma-Ata) - Kazachstán, Jekatěrinburg (dříve Sverdlovsk) - Rusko, Zlín (dříve Gottwaldov) - Česko,  Chemnitz (dříve Karl-Marx-Stadt) - Německo apod.

 

 

Některé oficiální anglické geografické (zkrácené) názvy nezávislých členských států OSN, jejich částí, nebo historických zemí či území


Podle dopisu pověřeného vedoucího úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání z 1. 3. tr. (zn. IKZ, vyřizuje Bureš) reagujícího na „Otevřený dopis OI Česko/Czechia...o nedůstojném....“ ze dne 28. 1. 2002 se „...v anglickém jazyce... neujalo používání koncovky -ia v jednoslabičných názvech“, což je “hlavním důvodem, proč se název „Czechia“ ve světě ani u nás nepoužívá.“ Zde je důkaz toho, že dotyčný expert lže::

 

STÁTŮ S KONCOVKOU -ia JE CCA 23% VŠECH !

 

Albania

Algeria

Armenia

Austria

Australia

Bolivia

Bosnia and Herzegovina

Bulgaria

Cambodia

Colombia

Croatia

Czechia / dříve Czechoslovakia

Ethiopia

Estonia

Gambia

Georgia

India

Indonesia

Latvia

Liberia

Libya

Lithuania

Macedonia

Malaysia

Mauritania

Micronesia

Mongolia

Namibia

Nigeria

Papua New Guinea

Polynesia

Romania

Russia

Saudi Arabia

Slovakia / dříve Czechoslovakia

Slovenia

Somalia

Syria

Tanzania

Yugoslavia

Yugoslavia

Zambia

 

Části států, závislá území:

British Columbia (canada)

California (USA)

Cumbria (UK)

Carinthia (Austria)

Georgia (USA)

Serbia (Yugoslavia)

Pennsylvania (USA)

New Caledonia (France)

Nova Scotia (Canada)

South Australia

Styria (Austria)

Western Australia

Tasmania (Australia)

Victoria (Australia)

Virginia (USA)

West Wirginia (USA)

 

 

Historické země, historická území

Bohemia

Dalmatia

Galicia

Hybernia

Moravia

Lusatia (Upper, Lower)

Mazovia

Pomerania

Rumelia

Ruthenia

Prussia

Silesia

Transylvania

 

Více viz: Geografické názvoslovné seznamy OSN – ČR: Jména států a jejich územních částí. Names of States and their Territorial Parts (Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha 1993, 113 s. + mp. příl., 3. přepracované vydání)

Sestavil: Leoš Jeleček, Praha, 3. 3. 2002

 

 

Itálie - Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Umbria, Campania, Calabria, Sicilia.

Španělsko: Andalusia, Galicia, Cantabria, Murcia, Catalonia, Valencia.

 

Historické zeměpisné názvy některých evropských území - z latiny:

Italia, Germania, Polonia, Britannia, Dalmatia, Hispania, Lusitania, Mauretania, Dacia, Panonia, Gallia, Thracia, Galatia...

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Roman_Empire_125.png

 

 

Ze 195 států světa je 150 republik! Každá z nich používá krátké jméno, pokud ho má. Až na jednu výjimku. Je načase to změnit.

 

Krátké jméno (anglicky)

Politické jméno (anglicky)

 
     
Afghanistan Islamic Republic of Afghanistan Republic
Albania Republic of Albania Republic
Algeria People's Democratic Republic of Algeria Republic
Angola Republic of Angola Republic
Argentina Argentine Republic Republic
Armenia Republic of Armenia Republic
Austria Republic of Austria Republic
Azerbaijan Republic of Azerbaijan Republic
Bangladesh People's Republic of Bangladesh Republic
Belarus Republic of Belarus Republic
Benin Republic of Benin Republic
Bolivia Bolivia Republic
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Republic
Botswana Republic of Botswana Republic
Brazil Federative Republic of Brazil Republic
Bulgaria Republic of Bulgaria Republic
Burkina Faso Burkina Faso Republic
Burundi Republic of Burundi Republic
Cameroon Republic of Cameroon Republic
Cape Verde Republic of Cabo Verde Republic
Central African Republic (CAR) Central African Republic Republic
Colombia Republic of Colombia Republic
Comoros Union of the Comoros Republic
Congo Republic of the Congo Republic
Congo, Democratic Republic of the Democratic Republic of the Congo Republic
Costa Rica Republic of Costa Rica Republic
Côte d'Ivoire Republic of Côte d'Ivoire Republic
Croatia Republic of Croatia Republic
Cuba Republic of Cuba Republic
Cyprus Republic of Cyprus Republic

Czechia

Czech Republic Republic
Djibouti Republic of Djibouti Republic
Dominica Commonwealth of Dominica Republic
Dominican Republic Dominican Republic Republic
East Timor Democratic Republic of Timor-Leste Republic
Ecuador Republic of Ecuador Republic
Egypt Arab Republic of Egypt Republic
El Salvador Republic of El Salvador Republic
Equatorial Guinea Republic of Equatorial Guinea Republic
Eritrea State of Eritrea Republic
Estonia Republic of Estonia Republic
Ethiopia Federal Democratic Republic of Ethiopia Republic
Federated States of Micronesia Federated States of Micronesia Republic
Fiji Republic of Fiji Republic
Finland Republic of Finland Republic
France French Republic Republic
Gabon Gabonese Republic Republic
Gambia, The Republic of The Gambia Republic
Georgia Georgia Republic
Germany Federal Republic of Germany Republic
Ghana Republic of Ghana Republic
Greece Hellenic Republic Republic
Guatemala Republic of Guatemala Republic
Guinea Republic of Guinea Republic
Guinea-Bissau Republic of Guinea-Bissau Republic
Guyana Co-operative Republic of Guyana Republic
Haiti Republic of Haiti Republic
Honduras Republic of Honduras Republic
Hungary Hungary Republic
Chad Republic of Chad Republic
Chile Republic of Chile Republic
China People's Republic of China Republic
Iceland Iceland Republic
India Republic of India Republic
Indonesia Republic of Indonesia Republic
Iran Islamic Republic of Iran Republic
Iraq Republic of Iraq Republic
Ireland Republic of Ireland Republic
Israel State of Israel Republic
Italy Italian Republic Republic
Kazakhstan Republic of Kazakhstan Republic
Kenya Republic of Kenya Republic
Kiribati Republic of Kiribati Republic
Korea, North Democratic People's Republic of Korea Republic
Korea, South Republic of Korea Republic
Kyrgyzstan Kyrgyz Republic Republic
Laos Lao People's Democratic Republic Republic
Latvia Republic of Latvia Republic
Lebanon Lebanese Republic Republic
Liberia Republic of Liberia Republic
Lithuania Republic of Lithuania Republic
Macedonia Republic of Macedonia Republic
Madagascar Republic of Madagascar Republic
Malawi Republic of Malawi Republic
Maldives Republic of Maldives Republic
Mali Republic of Mali Republic
Malta Republic of Malta Republic
Marshall Islands Republic of the Marshall Islands Republic
Mauritania Islamic Republic of Mauritania Republic
Mauritius Republic of Mauritius Republic
Mexico United Mexican States Republic
Moldova Republic of Moldova Republic
Mongolia Mongolia State Republic
Montenegro Montenegro Republic
Mozambique Republic of Mozambique Republic
Myanmar Republic of the Union of Myanmar Republic
Namibia Republic of Namibia Republic
Nauru Republic of Nauru Republic
Nepal Federal Democratic Republic of Nepal Republic
Nicaragua Republic of Nicaragua Republic
Niger Republic of Niger Republic
Nigeria Federal Republic of Nigeria Republic
Pakistan Islamic Republic of Pakistan Republic
Palau Republic of Palau Republic
Palestine State of Palestine Republic
Panama Republic of Panama Republic
Paraguay Republic of Paraguay Republic
Peru Republic of Peru Republic
Philippines Republic of the Philippines Republic
Poland Republic of Poland Republic
Portugal Portuguese Republic Republic
Romania Romania Republic
Russia Russian Federation Republic
Rwanda Republic of Rwanda Republic
Samoa Independent State of Samoa Republic
San Marino Republic of San Marino Republic
São Tomé and Príncipe Democratic Republic of São Tomé and Príncipe Republic
Senegal Republic of Senegal Republic
Serbia Republic of Serbia Republic
Seychelles Republic of Seychelles Republic
Sierra Leone Republic of Sierra Leone Republic
Singapore Republic of Singapore Republic
Slovakia Slovak Republic Republic
Slovenia Republic of Slovenia Republic
Somalia Federal Republic of Somalia Republic
South Africa Republic of South Africa Republic
South Sudan Republic of South Sudan Republic
Sri Lanka Democratic Socialist Republic of Sri Lanka Republic
Sudan Republic of the Sudan Republic
Suriname Republic of Suriname Republic
Switzerland Swiss Confederation Republic
Syria Syrian Arab Republic Republic
Tajikistan Republic of Tajikistan Republic
Tanzania United Republic of Tanzania Republic
Togo Togolese Republic Republic
Trinidad and Tobago Republic of Trinidad and Tobago Republic
Tunisia Republic of Tunisia Republic
Turkey Republic of Turkey Republic
Turkmenistan Turkmenia Republic
Uganda Republic of Uganda Republic
Ukraine Ukraine Republic
United States United States of America Republic
Uruguay Oriental Republic of Uruguay Republic
Uzbekistan Republic of Uzbekistan Republic
Vanuatu Republic of Vanuatu Republic
Venezuela Bolivarian Republic of Venezuela Republic
Vietnam Socialist Republic of Vietnam Republic
Yemen Republic of Yemen Republic
Zambia Republic of Zambia Republic
Zimbabwe Republic of Zimbabwe Republic

 

 

POZNÁMKA ZNEPOKOJENÉHO ČTENÁŘE. CR NENÍ ČESKO ALE KOSTARIKA!

Jméno Czechia by pomohlo odstranit i jednu mezinárodní ostudu. Stránky kanceláře prezidenta České republiky používají v angličtině chybně zkratku CR, což je oficiální zkratkou Kostariky a nikoli Česka.  Mezinárodní zkratkou Česka je CZ. Mnohem lepší by ovšem bylo používat celé krátké jméno. Místo patvaru "President of the CR" by bylo ideální a správné uvádět buď dlouhý název "President of the Czech Republic", nebo kratší "Czech President" , nebo "President of Czechia".

 

 

Občanská iniciativa za propagaci krátkých jmen Česko - Czechia
https://www.czechia-initiative.com/index.html

 

 

 

 

Pracovní materiály: 

 

JMÉNA STÁTŮ:

Krátké jméno (anglicky) /  Politické jméno (anglicky)

                                    

Albania           Republic of Albania  

Armenia          Republic of Armenia

Austria            Republic of Austria

Azerbaijan      Republic of Azerbaijan         

Belarus            Republic of Belarus   

Bulgaria          Republic of Bulgaria

Croatia            Republic of Croatia   

Cyprus            Republic of Cyprus   

Czechia           Czech Republic         

Estonia            Republic of Estonia   

Finland           Republic of Finland  

France             French Republic        

Germany         Federal Republic of Germany          

Greece            Hellenic Republic      

Italy                Italian Republic         

Kazakhstan     Republic of Kazakhstan        

Latvia             Republic of Latvia    

Lithuania        Republic of Lithuania           

Malta               Republic of Malta     

Moldova         Republic of Moldova            

Poland            Republic of Poland   

 

 

Austria            Republic of Austria

Croatia            Republic of Croatia   

Czechia           Czech Republic         

Finland           Republic of Finland  

France             French Republic        

Germany         Federal Republic of Germany          

Greece            Hellenic Republic      

Italy                Italian Republic         

 

 

Republic of Austria, Republic of Croatia, Czech Republic, Republic of Finland, French Republic         

Federal Republic of Germany, Hellenic Republic, Italian Republic...

 

Austria, Croatia, Czechia, Finland, France, Germany, Greece, Italy ...

 

 

Nahoru #
Home page #