►  SKAUTSKÉ HNUTÍ - PROČ POUŽÍVÁ POLITICKÉ JMÉNO?

ČESKÝ SKAUTING

„Svojsíkovo junáctví se od klasického baden-powellovského skautingu odlišuje především ve dvou aspektech. V prvé řadě klade nepřehlédnutelně vyšší důraz na vlastenectví a národovectví a zároveň nižší důraz na duchovní rozměr, což je jasně vidět už na jeho symbolech: Jiráskem zpracovaném znaku, v němž "chodský pes" odkazuje na idealizované Jiráskovy Chody, kteří měli být vzorem českých skautů, a skautském slibu, v němž v prvním bodě povinnost k Bohu a králi nahradila láska k vlasti.“

Zdroj:  https://cs.scoutwiki.org/Český_skauting

 

 

 

 

OTÁZKA: 

Opravdu je zdůrazňování politického názvu státu Czech Republic, který vznikl až v roce 1993, důrazem na vlastenectví?  Proč se čeští skauti nehlásí k odkazu svých předchůdců, kteří založili český skauting už v roce 1911, tedy ještě před vznikem republiky?

 

Píseň "Battledress" / Jan Vyčítal:

"Strašně jsem chtěl, než zestárnu, battledress mít i usárnu,
a pak jsem stál na nádraží i já,
zabalený saky-paky, na sobě tu bundu khaki
s domovenkou Czechoslovakia."  (celý text zde)

Odkaz: YouTube-mp3

 

V minulosti se politický název Czechoslovak Republic ve skautu nepoužíval. Skauti nechtěli být součástí politiky. A dnes? Co má společného politické jméno Czech Republic se skautskými ideály ze začátku 20.století?

 

Myslíme si, že nastal čas na změnu - významově stejné jméno jako byla Czechoslovakia, je oficiální krátké jméno naší země - Czechia. Co brání této změně? Podle nás jen neochota naučit se "nové" jméno. Ale jméno Czechia není nové. Pochází z latiny a používalo se jako označení zemí Koruny české už v 16.století.  (viz odkaz - historie jména Czechia.)
 

 

Ani v USA nenosí skauti na košili domovenku s nápisem United States, ale mají tam nápis „BOYS SCOUTS OF AMERICA“.