VÝHODY.   10 hlavních výhod používání jména ČESKO,  anglicky CZECHIA:

 

PROČ POUŽÍVAT JMÉNO CZECHIA? JAKÉ NÁM TO PŘINÁŠÍ VÝHODY?

 
1. Jméno Česko (Czechia) zdůrazňuje, že nejsme jen mladou republikou, ale vyspělým státem s tisíciletou tradicí.
2. Czechia se přestává plést s Čečenskem.  Na Čečensko se díky popularizaci jména Czechia konečně začíná zapomínat, známější začíná být Czechia.
3. Dochází ke sjednocení názvosloví s cizinou, kde již jméno Czechia vnímají jako samozřejmý překlad jména Česko.  
4. Končí období chaosu, kdy se zaměňovalo politické jméno Česká republika a zeměpisné jméno Česko a do angličtiny se obojí překládalo jen jménem politickým (Czech Rep.), ačkoli se krátké jméno musí překládat jménem krátkým, t.j. Česko jako Czechia.
5. Dobu předrepublikovou i tu současnou je konečně možné označovat jednotným nadčasovým jménem státu Česko/Czechia.
6. Končí doba mýtů o údajné stálé existenci státu Czechoslovakia, což je prý totéž jako Czechrepublic (psáno takto bez mezery...)
7. Bez republiky na dresech čeští sportovci přestávají být považováni za reprezentanty jakési rozvojové republiky.
8. Původně latinské jméno Czechia je vnímáno jako jméno země, která má vážnost a respekt.
9. Krátký snadno zapamatovatelný slogan "Made in Czechia" pomáhá mnoha výrobcům.
10. Morava, Čechy a Slezsko se zviditelňují jako rovnoprávné subjekty: Moravia+Bohemia+Silesia=Czechia.
 
 
ad 1) – Jméno Czechia [čekia] nás zařazuje mezi vyspělé republiky, které politické dlouhé jméno státu používají jen na úřadech a všude jinde si vystačí se jménem krátkým. A právě jméno Czechia takovým jménem je -  jménem pro kulturu, sport, každodenní život. I Československá republika krátké jméno používala – Czechoslovakia.  Tak jako je např. Hellenic Republic prostě Greece, neboli Řecko, je i Czech Republic jednoduše Czechia, neboli Česko:

 

Obrázek: Znáte Hellenic Republic? Nebo spíše GreeceA o tom to je. Czech Republic? Raději Czechia!

 
 
ad 2) – Používání jména Czechia ve spojení s Českou republikou konečně odstraní i Čečenský mýtus. Důslednou propagací spojení "Czechia = Czech Republic = dříve Czechoslovakia" dochází k odstranění mylné domněnky mnoha cizinců, že Czechia je Čečensko.  Tento omyl by zamlčováním skutečného významu pojmu Czechia nezmizel. Naopak - jedině zviditelňováním jména Czechia se všichni na celém světě naučí, co jméno Czechia označuje - demokratický stát s tisíciletou historií dříve známý jako Czechoslovakia.
 
ad 3) – Ve světě je jméno Czechia přijímáno velmi dobře a používá se stále víc, stejně jako jeho tuzemská podoba - Česko. V době, kdy nebylo jasné, jak jméno Česko krátce překládat, se Česko překládalo nouzově dlouhým jménem Czech Republic. Dnes jsou již ve slovnících uvedena obě krátká jména - Česko i Czechia. Kdo to přesto nepoužívá, přestože o tom ví, podílí se de facto na cenzuře jména Czechia.
 
ad 4) – Kdo používá správný a potvrzený překlad jména Česko do angličtiny Czechia, dává najevo, že jde s dobou a že vnímá nesmyslnost překladu krátkého jména Česko jménem dlouhým - the Czech Republic.

ad 5) – Další výhodou jména Czechia je i jeho nadčasovost a možnost použití pro jakoukoli historickou epochu našeho státu.  Dějiny českého státu jsou totiž mnohem delší, než kam sahá krátká historie České republiky. První historický výskyt jména Czechia je doložen v latině už kolem roku 1541, kdy označovalo - tak jako dnes - území všech tří historických zemí – Bohemia, Moravia, Silesia (tedy Čech, Moravy a Slezska).  Se jménem Česko, angl. Czechia, lze snadno popsat všechny historické etapy naší země – jak republiku, tak i království. Žádný středověký hrad nevznikl v České republice. I přírodní krásy naší vlasti nejsou krásami republiky, ale Česka. Příklon ke krátkému jménu Czechia (v češtině ke jménu Česko) je výrazem vyspělosti a hrdosti na celou tisíciletou historii, nejen na posledních pár let republiky. Používání jména Česko rozhodně  hodnotu republiky nijak nesnižuje.  A kdyby přecejen došlo ke změně režimu, zůstane i nadále Česko Českem a v angličtině se i nadále budeme jmenovat Czechia - ať už je v čele státu prezident, či král.

 

ad 6) – Jméno Czechia pomáhá i s odbouráním přetrvávajího povědomí mnoha cizinců o údajné stálé existenci státu Czechoslovakia. Jména Czechia i Slovakia jsou hrdými nástupci svého slavného předchůdce - jména Czechoslovakia.

 

ad 7) – Na dresy sportovců se jméno Czechia vejde mnohem lépe než politické jméno. Zařadíme se po bok okolních států, které jsou tak jako my povětšinou republiky, ale ve sportu se bez republiky obejdou. Není proto důvod se lišit a republiku stále dávat na odiv. Kromě nás tak činí snad jen KLDR, Středoafrická republika a Demokratická republika Kongo - shodou okolností samé krvavé a nedemokratické zaostalé státy.

 

ad 8) – Jméno s koncovkou -ia odkazuje na původ v latině, tedy v jazyce váženém a hodnotném, stejně jako např. jména Austria, Slovakia, Croatia, Italia - a právě i Czechia.

 

ad 9) – V byznysu pomůže krátké jméno a slogan "Made in Czechia" firmám k lepšímu zviditelnění jejich výrobků v zahraničí.  Krátké jméno státu je snadněji zapamatovatelné, výraznější a přesvědčivější, což potvrzují i odborníci na marketing.


ad 10) – Jméno Czechia je výhodné i pro Moravany, a to tím, že se používáním jména Czechia (Česko) potlačují snahy nazývat celý stát jménem Bohemia (Čechy). Tím se historické země Bohemia, Moravia a Silesia staví spravedlivě na stejnou úroveň a jsou zastřešovány názvem jiným - Czechia. V názvu státu Czechia se Moravia neobjevuje, stejně jako se neobjevovala v názvu Czechoslovakia. Navíc nikde v Evropě není zvykem dávat do názvu státu názvy všech regionů. Morava, která patřila mezi tzv. „země Koruny české“ už od 14.století, byla navíc zahrnuta se souhlasem většiny Moravanů, kteří se přihlásili k Češství, do jména Česko i při vytvoření Česko - Slovenska, později přejmenovaného na Československo.

 

 

1+1=2 ? To je Váš názor. Já myslím, že 1+1=3...

 

"Nejdůležitější, co má v jakékoli diskusi skutečnou váhu, jsou data a fakta. To ostatní je žvást. V politice bohužel denně lítají různé žvásty bez ohledu na to, jaká jsou data, fakta a skutečnosti. A mnozí bohužel účelově z dat a faktů udělají to, že to jen říkáte... To je jako když já vám řeknu, že 1+1 jsou dvě a vy řeknete: "To je Váš názor. Já myslím, že tři..." A demokracie je, že se budeme dohadovat. Ale v první řadě musíme vzít v potaz data a fakta."

Jan Kraus v pořadu "Kraus a blondýna", Frekvence 1, 5.4.2019

 

Tento výrok velmi přesně popisuje mnoho situací, mj. i názor politiků na jméno Czechia. Je prokazatelné, že mnohým politikům byla předložena data a fakta o tom, že Czechia je z jazykových, historických, marketingových, společenských a mnohých jiných hledisek jediným možným překladem krátkého jména Česko do angličtiny, tak jako je např. Slovakia Slovensko a jako byla Czechoslovakia Československo - tedy fakta srovnatelná s tvrzením, že 1+1=2. Přesto čeští politici stále tvrdí, že 1+1=3, tedy, že Česko=the Czech Republic.  A stále více tím prohlubují mezinárodní ostudu pramenící z neschopnosti či z neochoty přijmout fakta a oprostit se od mýtů a osobních pocitů.  Ano, Česká republika je anglicky the Czech Republic, ale Česko je Czechia. Tato fakta již celý svět akceptuje a kroutí hlavou nad tím, proč právě Češi, kteří již v češtině krátké jméno (Česko) používají, brání cizincům poznat jeho anglický překlad (Czechia).

 

Czechia - nejčastější námitky a důkazy, že jde jen o pomluvy a mýty:


Je jméno Czechia oficiální?  Nestačí jen jméno Czech Republic? Nebo Czech? Czechlands? Czechomoravia? A co Chechnya? Nebude se to plést?  Nemělo být referendum? V Ústavě je jen Česká republika, nevadí to? Co Czechia a byznys? Marketing? Ujme se jméno Czechia v cizině?

 

►  Je jméno Czechia oficiální? Ano, je. Jde o zcela oficiální krátké jméno Česka v angličtině.  Vláda ČR o tom rozhodla v dubnu 2016 schválením doplnění jména Czechia ke jménu the Czech Republic do seznamů OSN.

►  Proč Czechia?  Jsme jen Czech Republic, ne?  Nejen Czech Republic, ale i Czechia. Platí obě jména. Czechia je překladem krátkého jména Česko.  Pojem Czechia má tu výhodu, že s ním lze označit i dobu předrepublikovou. 

►  Nejsme krátce jen Czech?  Ne, nejsme.  "Czech" není Česko, ale jen Čech, český (-á,-é), nebo čeština.  Česko je Czechia.

►  Co pořád máte s tou "čechijí"? Jsme Česko, ne? Ano, jsme Česko. Czechia je anglicky.  Žádná "čechije" tedy neexistuje, stejně jako neexistuje "čechoslovakije", či "austrije", ale pouze Czechoslovakia nebo Austria. 

►  Některým lidem se Czechia nelíbí. Ale jde jen o nezvyk. Je to totiž jediný správný překlad. Jeho obliba stále roste.  

►  Proč ne Czechlands? Protože nejsme Českozemsko, ale Česko.

►  A proč ne Czechomoravia? Protože Čechy jsou Bohemia, a ne Czecho. To bychom museli být Bohemiamoravia, což je otřesný patvar, který navíc neobsahuje Slezsko/Silesia...  Jméno Česko (Czechia) obsahuje všechny regiony.


►  Mýtus ČEČENSKO:  Neplete se Czechia se slovem Chechnya? Nepřipomíná to Russia?

Důležité!  Aby se jméno Czechia nepletlo s Chechnya, je třeba propagovat, že Czechia je Czech Republic a ne Chechnya. Jméno Czechia se musí stát známější, než Chechnya (Čečensko). 

Když budeme mlčet a jméno Czechia tajit, nikdo se to, co je správně, nikdy nenaučí!  Když bude ale jméno Czechia slavné, nikdo si ho už nikdy s ničím nesplete! Mimochodem  - jméno Croatia (KROEJŠA) - Chorvatsko, je podobné jménu Russia (RAŠA) - Rusko, a přesto s tím Chorvaté nemají žádný problém.


►  Czechia není v Ústavě. To vůbec nevadí. Ani jméno Czechoslovakia v ní nebylo a používalo se. 

►  Referendum. Nemohli o překladu jména Česko do angličtiny rozhodnout běžní lidé, tedy laici?  Podle platného zákona nemohli. Jde o odborné téma, o kterém rozhodli odborníci (neplést s politiky – ti to jen vzali na vědomí a nechali zapsat do seznamů OSN). Laici bez seznámení se s fakty tuto věc posuzují jen podle toho, co se jim líbí, či nelíbí a ne podle toho, co je lepší z mnoha dalších hledisek - z historického, marketingového, ekonomického apod. Konzultovat problémy s odborníky není ostudou, ale běžnou praxí profesionalů všech oborů.

►  Neignoruje jméno Czechia Moravu? Ne, jméno Czechia označuje všechny české země, mezi které patří i Morava. A to již od 16.století, nejdříve v latině, později i v angličtině. 

►  Bude jméno Czechia fungovat i v byznysu? Jde o jasný a zapamatovatelný brand? Rozhodně ano! Již se tak děje – viz odkazy na net.

Ujme se jméno Czechia v cizině? V zahraničí se jméno Czechia šíří zcela přirozeně a bez problémů - tak jako se v Česku stále více používá jméno Česko. Cizinci chápou, (a dokonce i ti, kteří jméno Czechia slyší poprvé), že Czechia je překlad jména Česko a přijímají ho tak velmi dobře.

 

Více mýtů zde:

https://www.go-czechia.cz

 

Republika? Ano: Česko!

Nikdo proti republice nic nemá. Ano jsme republikou. Jsme republikou, která se dříve jmenovala Československo, a dnes Česko. A v angličtině Czechoslovakia a dnes Czechia. Obě jména jsou spisovná a oficiální. I milovníci republiky proto mohou mít zároveň rádi i uvedená krátká jména. Vždyť  slovo "republika" přece nepoužíváme ani při pojmenovávání jiných republik. A běžně používáme raději kratší názvy - např. Československo, Francie, či Chorvatsko. Proč netrváme vždy a všude na jménech jako je Československá republika, Francouzská republika, nebo Chorvatská republika? Ze stejných důvodů můžeme přestat říkat Česká republika a s výjimkou úředního styku můžeme bez obav začít používat jméno Česko. A v angličtině Czechia. Používat jméno Česká republika, či Czech Republic za všech okolností je skutečně jen zlozvykem. Problém se jménem Czech Republic je navíc i ten, že je zbytečně krkolomný a snadno zaměnitelný s jakoukoli jinou republikou.

- viz fotogalerie zde. 


Úvaha o čechoslovakismu a o českorepublikánství

Proč v r. 1993 lidé preferovali jméno Czech Republic před jménem Czechia a proč dnes již tyto preference naštěstí slábnou.

 

Proč se po rozdělení Československa v roce 1993 lidé stavěli ke jménu Czechia rezervovaně a preferovali politické jméno Czech Republic?  Tehdy – krátce po rozdělení – vycházela obliba dlouhého jména z toho, že na rozdíl od Slováků, kteří se vždy cítili být Slováky, se Češi cítili být spíše Čechoslováky. Jméno Czech Republic jim – zřejmě svojí délkou - asociovalo jméno Czechoslovakia, a logické zdůvodnění, že Czechoslovakia je zeměpisné jméno, zatímco Czech Republic je jménem politickým, v té rozjitřené době jaksi nikdo nechtěl slyšet - nostalgie a stesk po Československu byly v té době ještě příliš čerstvé a silné. Jméno Czechia prostě bývalým Čechoslovákům připadalo moc krátké, oni byli zvyklí na více slabik. Po dvaceti čtyřech letech (v roce 2017) lze ale s jistotou tvrdit, že výše uvedené důvody pominuly, protože generace Čechoslováků se už s rozdělením Československa vyrovnala.

 

Důkazem, že potřeba dlouhého názvu skutečně pominula, je dnes již běžně používané a tedy oblíbené jméno Česko. A logicky se objevuje i potřeba překladu tohoto krátkého jména do cizích jazyků. Do angličtiny se Česko přeloží jako Czechia. Vzhledem k tomu, že důvody k preferování krátkého jména Czechia před jménem Czech Republic nejsou politické, ale čistě praktické, logické a vlastenecké, tak je stále zřetelnější nepravdivost hlavního argumentu odpůrců mluvící o tom, že jméno Czechia si údajně vymysleli politici.  Nikoli, ti byli naopak dlouho proti krátkému jménu.  A přitom pro krátké jméno hovoří i další důležité argumenty, které by měli podporovat mj. právě i politici - např. lepší zapamatovatelnost krátkého názvu, která je velmi důležitá v oblasti marketingu při propagaci Česka v zahraničí, protože tím prokazatelně přinese větší zisky plynoucí z turistického ruchu.  Politické názvy se mění, zeměpisné jméno přežívá věky a staletí. Mezi tato dočasná politická jména patří pojmy jako království, monarchie, protektorát, ale i republika. Zeměpisným a tedy neměnným jménem je Česko, anglicky Czechia, existující už minimálně od 17.století.

 

Nahraďme proto konečně čechoslovakismus češstvím, s nímž se identifikuje i většina moravanů (dávajíc to najevo souhlasem s přídavným jménem naší republiky – Česká). Používejme moderní; zeměpisné, krátké jméno státu, tak jako ostatní republiky Evropy –  např. francouzská, italská, chorvatská, či slovenská: France, Italy, Croatia, Slovakia, Czechia. Ne proto, abychom je napodobovali, ale proto, abychom přestali dávat najevo svoji sebestřednou a zdánlivou republikánskou odlišnost, protože ta žádnou odlišností není. Republik existuje na světě asi stopadesát. Z nich se paradoxně republikou v názvu chlubí hlavně státy nestabilní a nedemokratické. Buďme chytří a nekritizujme jméno Czechia jen proto, že ho kritizují i ostatní. Nepodléhejme emocím a zjišťujme si pravdu. Nikdy a za žádných okolností nevyměňujme úctu k faktům za většinový souhlas, protože davy prokazatelně snadněji podléhají omylům a hloupostem.

Používat za všech okolností politické jméno Czech Republic není znakem výjimečnosti a hrdosti, ale znakem porevoluční nestálosti a nevyzrálosti. Tam, kde lze použít vlastní jméno státu (ČESKOSLOVENSKO / CZECHOSLOVAKIA,  ČESKO / CZECHIA), je nevhodné používat jméno časově limitovaného státoprávního uspořádání (REPUBLIKA / REPUBLIC).  Nadbytečným používáním republiky znevažujeme celou "předrepublikovou" historii našeho státu.

 

V souvislostech, kde jsme dříve používali jméno Československo (Czechoslovakia), můžeme dnes používat jméno Česko (Czechia). Je načase začít používat vlastní rozum a nechlubit se stále bezmyšlenkovitě až arogantně republikou tam, kde se jiné republiky bez republiky v názvu obejdou.

 

Vladimír Filip, 8.6.2017

"Omnia mea Czechia est"

 

 

Nahoru #

Home page #