►  Baroko v republice?  To rozhodně ne!

ČESKÁ REPUBLIKA - politické jméno státu, který vznikl teprve v roce 1993.
Problémem politického jména je jeho přechodný charakter ignorující historickou kontinuitu státu, kvůli čemuž nelze s jeho pomocí popisovat události před rokem 1993.  Funkce jména Česká republika je tak omezena pouze na aktuální politické zřízení.


Obrázek: Žádná z okolních republik slovo "republika" běžně nepoužívá.
 


Nespojujme jméno Czech Republic vzniklé v roce 1993 s barokem či s Bedřichem Smetanou!

https://czechia-cesko.webnode.cz/made-in-czechia/
Autor: Vladimír Baar

 
Do seznamů krátkých jmen států patří jen krátké jméno:

Nadále není možné tolerovat, aby se Česko ve světě stále prezentovalo jako nestabilní země, která jako samostatný subjekt používá pouze politické jméno "Czech Republic" až od roku 1993 a to i v seznamech krátkých názvů států, kam patří jedině "Czechia" [čekia].  Tolerance používání politického jména v seznamech krátkých názvů ze strany českých ministerstev zejména MŠMT a MMR je dlouhodobě nepřípustná, protože výskyt politického jména mezi jmény nepolitickými svojí stylistickou nepatřičností a tedy neprofesionalitou poškozuje zájmy České republiky v zahraničí více, než se může zdát. Je povinností ministerstev zaujmout jednoznačný postoj a požadovat (např.po sportovních svazech), aby se politické jméno státu používalo jen v těch seznamech, v nichž dlouhá politická jména používají i jiné státy. Tam, kde používají jména krátká, nemá dlouhé jméno žádného státu co dělat. Svoboda volby v těchto případech legalizuje chybu v prezentaci státu, což je zjevně neudržitelný stav. Viz odkaz.

Protože zákon umožňuje jméno CZECHIA např. ve sportu používat, je vhodné toho využívat, i když to povinné není. Dříve ale také nebylo ze zákona povinné používat ve sportu krátké jméno CZECHOSLOVAKIA - a přesto se používalo. - viz např. zde:

DŘÍVE CZECHOSLOVAKIA, DNES CZECHIA.
Slovo "Republic" je politické. Nebylo a není nutné ho používat vždy a všude.

 

Jen Wikipedie to stále nechápe a nesmyslně vzdoruje. Proč?

Protože vyznává absurdní filozofii: Co rozhodne nikým nekontrolovaný a anonymní administrátor, že se nepoužívá (resp. jemu se nelíbí), to na Wikipedii nesmí.
 

Administrátoři Wiki si totiž vytvořili nesmyslná a neuvěřitelná pravidla, která pro zveřejnění nového hesla v jejich encyklopedii požadují fakt, aby dané slovo bylo všeobecně známé. Např. pro zveřejnění oficiálního překladu jména Česko do angličtiny - Czechia vyžadují, aby ho např. akceptovala fotbalová reprezentace a dokázala to tím, že pod tímto jménem odehraje nějaký mezistátní zápas. Tento přístup ukazuje na dva podivné a nezdravé názory:

1) Na rozdíl od všech encyklopedií světa, v nichž jsou hesla, která nejsou známá a která lidé právě v encyklopediích hledají, jsou v české mutaci Wikipedie NAOPAK pouze jména známá a populární, takže v ní lidé to,co neznají, vůbec nenajdou!

2) Podle autorů Wikipedii není důležité, že jméno Czechia bylo jakožto oficiální překlad jména Česko schváleno Vládou České republiky, že bylo zaneseno do norem ISO, že se objevilo nejen v české legislativě, ale i v seznamech OSN, UNESCO, World Health Organization apod. Pro administrátory Wikipedie je rozhodující jen to, jestli se jméno Czechia bude líbit fotbalistům!


Cenzura na Wikipedii

Nelze se ubránit dojmu, že ti, kdo bdí nad obsahem Wikipedie, nemají zájem poskytovat objektivní informace, ale pouze bulvární, atraktivní a populární články.  Příklad - seznam zemí, kde jsou uvedeny oba názvy - dlouhý a krátký. U Česka ale krátké jméno chybí, přestože se ho sem několik lidí pokoušelo napsat a vložit. Marně. Vždy zasáhla cenzura (nejčastěji wikipedista Yopie) a jméno Czechia bylo odstraněno.  Nikdo nechápe, proč je správný překlad jména Česko z Wikipedie mazán.

 

Kromě nás se žádná republika politickým režimem nechlubí

Všimněte si:  Slovak Republic - Slovakia, Republic of Austria - Austria, Republic of Croatia - Croatia, Federal Republic of Germany - Germany, French Republic - France, Italian Republic - ltaly, Hellenic Republic - Greece   (Též Britain, či America)    Takže logicky:  Czech Republic - Czechia.  

 

 

BUDOVÁNÍ MARKETINGOVÉ ZNAČKY CZECH REPUBLIC NEFUNGUJE:

25 LET SYSTEMATICKÉHO BUDOVÁNÍ ZNAČKY ČESKÁ REPUBLIKA =
25 LET VYTVÁŘENÍ CHAOSU A OSTUDNÝCH PATVARŮ

 

KRÁTCE Z BYZNYSU:

Přinese používání jména "Česko" a jeho anglického překladu "Czechia" firmám i lidem nějaký finanční přínos?

Podnikatelé vesměs shodují, že "Made in Czechia"  je lepší, než "Made in the Czech Republic". Proč?  Hlavně proto, že jméno Czechia je totiž (stejně jako Slovakia) logickým pokračovatelem jména Czechoslovakia, které je dodnes světoznámé. Tento obrovský potenciál podobnosti jména Czechia se jménem Czechoslovakia je vhodné využít. Cizinci se na jméno Czechia díky zmíněné kontinuitě rychle zvyknou, zapamatují si ho, a výrobky se značkou "Made in Czechia" se stanou mnohem více komerčně úspěšnými, než ty, které na sobě mají napsáno kostrbaté dlouhé nezapamatovatelné politické jméno s jakousi republikou.

 

"Z hlediska marketingové komunikace ve světě je název Česká republika nevyhovující. Naopak pro Česko hovoří řada argumentů. Zkrácený název je možné prezentovat viditelněji, čitelněji, zapamatovatelněji a přesvědčivěji. Umožňuje racionální výměnu informací v mezinárodní komunikaci i u mezinárodního označení produktů. Česko přitom již existuje ve většině světových jazyků: Tschechien, Tjeckiska, Tchéquie, Čechija i právě Czechia."

Jitka Vysekalová, předsedkyně České marketingové společnosti (2007).

Více čtěte zde:  https://archiv.ihned.cz/c1-20667600-image-chce-to-tahnout-za-jeden-provaz-a-odfouknout-bublinky

 

 

ČESKÁ REPUBLIKA, CZECH REPUBLIC - dlouhé jméno politického zřízení
NEVÝHODY - stručně


1) - Politické jméno Česká republika / the Czech Republic má přechodný charakter, ignoruje historickou kontinuitu státu a jeho funkce je tak omezena pouze na aktuální politické zřízení. Dokonce i Československá republika má jen stoletou tradici (1918-2018). Historie české státnosti však sahá 10x hlouběji do historie.

3) - Jméno Czech Republic je pro cizince špatně zapamatovatelné, protože je zaměnitelné s jakoukoli jinou republikou světa.

4) - Republiku v názvu používají většinou rozvojové, nevyspělé, či nedemokratické země. (např. Korejská lidově demokratická republika).

5) - Politické jméno Česká republika má v brazilské portugalštině sprostý význam!  (Republika vagína)  - viz podrobnosti níže.

 

CZECH REPUBLIC - NEVÝHODY PODROBNĚJI:

 

-Česká republika / the Czech Republic je z časového hlediska jménem velmi problematickým, a to proto, že existuje teprve od r. 1990 a jako označení nezávislého státu až od r. 1993.  Označovat proto území Česka před rokem 1990 Českou republikou nelze. Je to tím, že politické jméno má přechodný charakter, ignoruje historickou kontinuitu státu a jeho funkce je tak omezena pouze na aktuální politické zřízení. Oproti tomu Český stát = Česko / Czechia existuje v různých formách už přes tisíc let.

 

 

Problém snadné zaměnitelnosti jména Czech Republic s jakoukoli jinou republikou.


- Jméno Czech Republic je pro cizince špatně zapamatovatelné, protože je zaměnitelné s jakoukoli jinou republikou světa.
https://archiv.ihned.cz/c1-20667600-image-chce-to-tahnout-za-jeden-provaz-a-odfouknout-bublinky

 

Foto: Je-li na šerpě vidět jen slovo "REPUBLIC", jak poznáme, z jaké země dívka pochází?

 

 

- Republiku v názvu používají za všech okolností vždy a všude většinou rozvojové, nevyspělé, či nedemokratické země jako Středoafrická republika, Korejská lidově demokratická republika, Demokratická republika Kongo, Saharská arabská demokratická republika atd., Do této kategorie zemí patřit nechceme.

 

- Politické jméno Česká republika má v brazilské portugalštině sprostý význam!

Republika na p*ču:   República Tcheca [Repúblika čéka] = Česká republika, ale pozor - zní stejně, jako Republika Vagína (Republika dámského přirození).

Víte, co znamená: "O Poder Está Na Tcheca"?  Rozhodně to není "Síla je v české, nebo v češtině..." :-).

 

 


                                        

Historie českého státu - tedy Česka - je mnohem delší, než historie České republiky, která začala teprve nedávno - v roce 1993.

Proto univerzální zeměpisný název: Česko, Czechia, Tchéquie, Chequia, Cechia, Tschechien, atd.  Není potřeba "republikovat" za všech okolností. Pro názornost: Francouzská republika také používá krátké jméno Francie. Česko (Czechia) nejsou Čechy (Bohemia). Nemáme Moravskou republiku, ale Českou republiku (The Czech Republic) - proto Česko (Czechia). Je to logické a správné. Krátké jméno je vždy odvozeno od jména dlouhého - politického. Není v tom skrytá žádná snaha diskriminovat regiony. Morava je v tomto ohledu stejně hrdým regionem Česka, jako je např. Tyrolsko hrdým regionem Rakouska. Přenesení či rozšíření významu z části na celek (Čechy - Česko), v případě názvu historické země či území na celý stát není v evropském kontextu ničím výjimečným - příkladem mohou být Rakousko se svými zeměmi (regiony): Ober- a Niederösterreich, Francie  a jeden její region s názvem Île-de-France, Finsko s provincií Varsinais Suomi a další. V žádné evropské zemi nikdo název země, který se podobá názvu některého jeho regionu - historické země, nenapadá. Stejně se k celé problematice stavějí i rozumní Moravané a podobnost jmen Česko / Čechy také nijak neřeší. Názory extrémistů, např. ze separatistické strany Moravané, kteří tvrdí, že Česko je i dnes totéž, co Čechy, je třeba sledovat a uvádět na pravou míru - tedy informovat o tom, že toto tvrzení je již od 19.století nepravdivé, protože Česko je celý stát, kdežto Čechy jsou jen jeho západní částí.  Dvě slova, dva významy.

 

Ani údajná podobnost jména Czechia s Čečenskem není problém - stačí jméno Czechia důsledně propagovat a spojovat ho se jménem Czech Republic. Jen tak se všichni na celém světě naučí, že Czechia není Chechnya!   Dalším mýtem je údajná podobnost jména Czechia se jménem Russia. Jméno Russia [raša] je spíše podobné jménu Croatia [kroejša] - Chorvatsko - a nikoli jménu Czechia [čekia].
Jméno Czechia má naopak stejnou koncovku (-ia) jako jiná běžná jména: Czechoslovakia, Slovakia, Slovenia, Austria, Australia, Italia...  Útoky proti jménu Czechia jsou proto pouhým důsledkem neinformovanosti, či dokonce cílených dezinformačních kampaní, které jsou vedeny s cílem jméno diskreditovat.  Je proto třeba stále opakovat: Politické jméno Česká republika (The Czech Republic) se hodí pouze do politiky. Všude jinde působí nepatřičně a doporučujeme proto, aby se v běžném životě, v kultuře, ve sportu apod. používalo jméno nepolitické - Česko, anglicky Czechia.

 

Je věcí cti každého Čecha, Moravana i Slezana umět obhájit nutnost a důležitost existence krátkého nadčasového a tradičního jména své země - Česko, anglicky CZECHIA  [čekia] a vyvracet pomluvy důrazem na historii, nadčasovost, ligvistickou správnost, důslednou apolitičnost a hlavně na kontinuitu s názvem předchozího státu Czechoslovakia (Československo), z něhož vznikly dva státy - Czechia a Slovakia (Česko a Slovensko). Czech Republic a Czechia jsou rozdílná pojmenování, jedno je politické (tudíž přechodné a nestálé), jedno univerzálně použitelné v historických souvislostech. O to jde. Nám, komu na naší zemi záleží. Takže Česko, Czechia, Tchéquie, Tschechien, Chequia etc. Jestli jsme republika či království je v tomto duchu nepodstatné.

 

Czechia ve sbírce zákonů 2017

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-420

 

18.1.2017: Tak Czechia konečně na Google maps!

Stejně jako Germany, Hungary, France, Austria atd... i my máme jednoslovný název, zaručující trvalost, stálost a historickou kontinuitu. Díky statečným a neúnavným lidem, kteří se o to zasadili. Je neskutečné, že to trvalo 24 let!

https://google-maps.pro/Czechia#

 

 

Czechia Has Marvellous People
(Česko má úžasné lidi).

Ministerstvo zahraničí v pátek 16.12.2016 v Černínském paláci představilo videospot natočený v devíti jazykových verzích, který bude sloužit k propagaci České republiky v zahraničí. Promítnut byl na předvánočním setkání ministerstva s dvěma stovkami podnikatelů za přítomnosti premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD).

https://www.novinky.cz/domaci/423954-cesi-jsou-chytri-kulturni-umeji-delat-pivo-i-vino-proste-uzasni-hlasa-propagacni-klip-statu.html

Všechny články na toto téma zde.

 


NĚKTERÉ FIRMY UŽ JMÉNO CZECHIA POUŽÍVAJÍ, A MAJÍ S NÍM ÚSPĚCH.

Viz https://czechia-cesko.webnode.cz/firmy-se-jmenem-czechia/


I z výše uvedených důvodů veřejnost volá po tom, aby se používalo krátké jméno Česko i v angličtině - Czechia. To, že toto jméno vymysleli současní politici, je nesmysl a účelová dezinformace. Politici s krátkým jménem státu nemají opravdu nic společného - nevymysleli ho a ani ho nepropagují, pouze pod nátlakem veřejnosti nechali překlad jména Česko (Czechia) zapsat do seznamů OSN.   Naopak jméno Česká republika / Czech Republic patří právě jen do politiky. V běžném životě je nejen komerčně výhodnější, ale i praktičtější používat jméno Česko / Czechia - tak jako dříve Československo / Czechoslovakia. To nemusí lidem žádný politik nařizovat. Je to přirozené a každý na to přijde sám. Např. jazykovědec R. Šrámek to velmi názorně popisuje v tomto rozhovoru z 12.4.2016 (Zdroj: Česká televize). 

 

S anglickým názvem státu CZECHIA [čekia] tedy nejde o politiku, ale o větší a lepší zapamatovatelnost našich výrobků ve světě - tedy o byznys. S tím samozřejmě souvisí i národní hrdost a právo na používání krátkého jména v češtině i cizích jazycích: Česko, Czechia, Tschechien.  Jméno Czechia navíc jednoznačně proklamuje, že v sobě (na rozdíl např. od jména Bohemia) zahrnuje všechny české země: Čechy, Moravu i Slezsko.V seznamech krátkých jmen států působí dlouhé politické jméno nepatřičně

 

Jméno Czech Republic patří do politiky, ale ne do sportu, či na soutěže krásných dívek. Typem politického zřízení (republikou či královstvím) se státy běžně neprezentují. I Česká republika má od 1.7.2016 svůj oficiální krátký název v angličtině. Proto tam, kde je např. místo French Republic napsáno France, je třeba říkat Czechia, jako dříve Czechoslovakia. Důležité je nedávat dlouhý název do seznamu názvů krátkých, tím se zbytečně pasujeme na zemi málo rozvinutou, která krátký název dosud nemá, a musí proto z nouze používat jen název politický. My ale krátký název máme!  Příklady používání zde.Na šerpě bylo Czechoslovakia, a nikoli Czechoslovak Republic. Chytří lidé dnes už vědí, že následovníky názvu Czechoslovakia jsou jména Czechia a Slovakia.

Odkaz: Miss Universe 1970 - Top 15: Kristina Hanzalová - Czechoslovakia
https://stuffnobodycaresabout.com/2012/09/02/miss-universe-contestant-1970/

 

Tím, čím je v češtině Česko, je v angličtině Czechia [čekia]. Zkuste se oprostit od emocí a subjektivních pocitů, zda se Vám jméno Czechia líbí a položte si základní otázku: Je pro Vás opravdu takovým problémem zkracovat Českou republiku na Česko podobně, jako jste dříve bez problému zkracovali Československou republiku na Československo? Totéž platí pro anglické překlady Czechoslovakia a Czechia. A všimněte si, že Slovensko / Slovakia podobné problémy vůbec nemá. Ukažme Slovákům, že nejsme o nic horší a své krátké jméno Czechia si dokážeme obhájit!Jména Česko / Czechia jsou oficiální a spisovná 

Jak se jmenuje naše vlast? Příručka Ústavu pro jazyk český  / zpracovala PhDr. Libuše Čižmárová, CSc.
Ideální výuková pomůcka pro školy. Každý učitel, který dětem vysvětlí, proč naše země potřebuje krátké jméno, si zaslouží pochvalu.
>>  Příručka zde:


Zdroj: https://www.academia.cz/jak-se-jmenuje-nase-vlast.html

 

Ministerstvo zahraničí jméno Czechia doporučuje

Manuál nejen pro sportovní svazy - "Jak používat název Česko v zahraničí"

Na základě dotazů, které MZV (Ministerstvo zahraničních věcí) obdrželo, byla vypracována série doporučení, které osvětlují, jak s krátkým názvem "Česko" pracovat v mezinárodních vztazích:   Manuál - metodika Česko   (Word dokument, 46 kB doc) 11.11.2016:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/verejna_diplomacie/ke_stazeni/jak_pouzivat_nazev_cesko_v_zahranici.html

Diskuse na MZV: "Jak a kde využít krátkého jména země k její lepší propagaci?"

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/verejna_diplomacie/diskuze_jak_a_kde_vyuzit_kratkeho_jmena_2.html

 

 


 

 
KRÁTKÉ NÁZVY STÁTŮ - PRO BĚŽNÝ ŽIVOT A SPORT:

- Česko / Czechia 
- Slovensko / Slovakia
- Československo / Czechoslovakia
- Rakousko / Austria (Österreich)
- Itálie / Italy (Italia)
- Francie / France (France)
- Řecko / Greece (Hellas)
- Německo / Germany (Deutschland)
- Norsko / Norway (Norge)
- Chorvatsko / Croatia (Hrvatska)

 

DLOUHÉ POLITICKÉ NÁZVY - JEN PRO POLITIKU:

- Česká republika / Czech Republic 
- Slovenská republika / Slovak Republic  
- Československá republika / Czechoslovak Republic
- Rakouská republika / Republic of Austria  (Republik Österreich)
- Francouzská republika / French Republic  (République française)
- Řecká (Helénská) republika / Hellenic Republic  (Ελληνική Δημοκρατία)
- Spolková republika Německo / Federal Republic of Germany  (Bundesrepublik Deutschland)
- Norské království / Kingdom of Norway (Kongeriket Norge)
- Italská republika / Italian Republic  (Repubblica Italiana)
- Chorvatská republika / Republic of Croatia  (Republika Hrvatska)
 

Zdůrazňujeme: Dlouhé politické jméno Czech Republic je samo o sobě v pořádku. Nelze ho ale psát do seznamů krátkých názvů zemí (česky i anglicky).
https://czechia-cesko.webnode.cz/na-delce-zalezi/
Pokud někdo namítá,že jméno Česko (či Czechia) není v Ústavě ČR, měl by vědět, že ani jméno Československo (Czechoslovakia) nebylo v Ústavě ČSR (ani ČSSR), a přesto se běžně všude používalo.
Kdo chce, může si Ústavy prostudovat podrobně - Československo v nich nenajde:
Ústava 1920
Ústava 1948

 

Do sportu politické jméno Czech Republic nepatří.

Kombinovat dlouhé a krátké názvy je přežitek a zlozvyk, kterého bychom se měli zbavit, abychom nebyli světu pro smích. Tam kde říkáme Norsko, či Norway, je třeba říkat Česko, či Czechia. Politický název Czech Republic patří do politiky, ale ne do sportu!


Czechia se ve sportu používala už v roce 1993!


Mistrovství světa v biatlonu a rok 1993
se zlatým úspěchem žen ve štafetě. Již tehdy se geografické jméno Česko používalo a překládalo do angličtiny správně jako Czechia. Více v sekci CZECHIA A SPORT.

 

Používat krátké jméno státu je moderní a praktické. Dlouhá politická jména států se všude na světě používají jen v politice.

Česká republika (the Czech Republic) je právě takovým politickým jménem, které se např. do zeměpisu, do dějepisu, či do sportu naprosto nehodí. To, že jsme zvyklí ho používat, neznamená, že to je správně. Měli bychom uznat, že jsme jediným státem, který porušuje zaběhnuté konvence a přejít na běžnou praxi používání krátkých názvů - v češtině, i v jiných jazycích.  V očích celého světa tím získáme větší prestiž. Podobnou, jakou jsme měli, když jsme ještě krátké jméno používali - Československo (angl. Czechoslovakia). Česko (angl. Czechia) na toto světoznámé jméno plynule navazuje.

   

ČESKO:

Česko je spisovné slovo - viz odkaz.

"Můžeme konstatovat, že Česko se plně prosadilo jako jednoslovný geografický název republiky vedle politického dvouslovného názvu Česká republika, a to nejen v běžné komunikaci (například ve sportovních přenosech). Doporučuje ho ČSN EN ISO 3166-1, a také Slovník spisovné češtiny uvádí oba názvy." 

Zdroj:  Akademická příručka českého jazyka vydaná Ústavem pro jazyk český Akademie věd ČR.
 

Jméno ČESKO už se vžilo, protože je propagováno. Stejně tak si už v cizině rychle zvykají na jeho schválený oficiální anglický překlad CZECHIA [čekia] .  Je to logické: Kde je dlouhé jméno Česká republika, je anglicky Czech Republic, ale tam, kde je krátké jméno Česko, tak musí být Czechia!  Pokud není, jde o chybu.  Vždyť skoro každá republikadlouhé politické jméno "s republikou" ale také - mnohem častěji používané - krátké zeměpisné jméno "bez republiky".

 

MAPA KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH JMEN STÁTŮ (republik a království),

neboli mapa zeměpisných a politických jmen států Evropy - obrázek zde.

YouTube audioviziuální příloha k mapě Evropy s výslovností ZDE.


 

 


Krátké jméno Česko i jeho cizojazyčné ekvivalenty doporučovalo k používání už v roce 1999 Ministerstvo školství:

CZECHIA:

V roce 2016 došlo k dalšímu kroku:
- k plnohodnotnému uznání anglické formy jména Česko - "Czechia" jejím zapsáním do seznamu států při OSN.
Tím, se jméno Czechia stalo plně oficiálním  anglickým ekvivalentem krátkého jména Česko. Jde o jazykově naprosto správně utvořený překlad, podobně jako bylo překladem Československa jméno Czechoslovakia. Podobná je i výslovnost: [ček, čeko, čekia].

Obrázek: Dlouhá a krátká jména našeho státu. Všechna jsou oficiální.

 

Czechia, jakožto anglický překlad krátkého jména Česko, je jméno schválené vládou České republiky, zapsané jako oficiální krátké jméno v OSN, v normách ISO, objevuje se v nových vydáních slovníků, používá ho čím dál více institucí a firem, protože krátké jméno je z marketingového hlediska vhodnější, než dlouhý, politický název. Dokonce i pro Moravu je lepší, protože jméno Czechia, tedy celé Česko - celá Česká republika, Moravu obsahuje, na rozdíl od jména Bohemia (Čechy), které Moravu nezahrnuje. Rozumní Moravané jsou hrdí na to, že jsou Moravany, ale současně vnímají, že jsou také Češi - jak podle jazyka, tak podle státní příslušnosti - mluví česky a bydlí v České republice.  Jsou proto jednoznačně pro jméno Česko, anglicky Czechia, protože nechtějí, aby se České republice zkráceně říkalo Čechy, nebo Bohemia, jak se to občas děje. Naopak ti Moravané, kteří tvrdí, že nejsou Češi, by si měli připomenout, že k češství se přihlásili již jejich předkové - česky hovořící Moravané, a to v 19.století, kdy docházelo ke konstituování moderního českého národa a ústupu zemských sebeidentifikací.

Důležité:  Česko a Čechy, stejně jako jejich anglické překlady Czechia a Bohemia nejsou synonymy už cca 150 let! Více v publikaci "Jak se jmenuje naše vlast" na str. 3.
 

 

NA DÉLCE ZÁLEŽÍ...

Nepišme dlouhé jméno do seznamu zemí s krátkými jmény - viz odkaz.

  

 

Žádná Čechie ale Czechia (Česko).

Aby nedošlo k mýlce: Jde tu o anglické (původně latinské) slovo Czechia. V češtině Česko zůstává Českem, nikdo ho na Čechii nepřejmenovává. Czechia je tedy anglickým jménem - jménem překlenujícím věky, i politická zřízení, jménem s bohatou historií i jménem budoucnosti. Jménem, které jako jediné splňuje všechna posuzovaná kritéria a bylo proto vyhodnoceno mnoha odborníky  (v souladu se zákonem) jako nejlepší ze všech navržených překladů jména Česko.

Poznámka ke znalostem Čechů: To, že někteří Češi nechápou, že Czechia není nové české jméno Česka, ale jeho anglický překlad, pramení z toho, že právě Češi umí anglicky nejhůře z celé EU.  

Nesmyslné závěry odpůrců jména Czechia - prý se tento název neujal!  Ujal se (viz linky), ale pravda je, že by to mohlo jít rychleji. Aby se něco ujalo a vešlo ve známost, musí se to propagovat! Odvážně a vlastenecky! To je úkolem politiků, novinářů, byznysmenů, sportovních manažerů, adminů Googlu, autorů encyklopedií, učebnic, slovníků apod. Vláda se 2.5.2016 zavázala, že jméno Czechia bude propagovat - t.j. spolupracovat s výše uvedenými institucemi na tom, aby jméno Czechia vešlo ve známost. Zatím to nedělají. Až začnou, Czechia se ujme rychleji. Jednoduché a logické.V cizině už začali. Se jménem Czechia nemají problém - viz např. zde (Světová federace sportu Kin-ball).


Kdo tedy může za to, že se Czechia zatím neujala?

Viník je jasný - málo odvážní politici a úředníci z Ministerstva zahraničních věcí, z Ministerstva pro místní rozvoj a z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kteří nedokáží a hlavně nechtějí lidem vysvětlovat a zdůvodňovat nutnost a výhodnost krátkého jména, přestože se k tomu zavázali ve vládním prohlášení z dubna 2016. Tehdy jasně proklamovali, že je sice dobrovolné, zda použít Czech Republic, nebo Czechia, ale zároveň jasně definovali některé oblasti (sport, marketing, kultura) v nichž je žádoucí jméno Czechia používat. Přesto stále není používání jména Czechia - např. po sportovních svazech - ze strany ministerstev vůbec vyžadována! Naopak - ministerstvo školství mlád. a tělov. dává sportovcům stále vyšší dotace, přestože se sportovní svazy doporučením vlády neřídí, a jméno Czechia (až na vzácné a příkladné výjimky) zatím nepoužívají. 

 


Nyní tedy záleží na nás na všech, abychom po politicích vyžadovali, aby své sliby plnili, a pokud tak neučiní, aby odstoupili. Pokud se ale naopak přístup ministrů i jejich úředníků změní, a rozhodnou se začít své sliby, které ohledně propagace jména Czechia v dubnu 2016 dali (viz zde), rádi to zde zveřejníme. Na takový odvážný přístup k této věci čeká celý svět. Propagace jména Česko, anglicky Czechia je nutná v zájmu celého státu, a čeká se na politika, který toto pochopí a dokáže se za zájmy Česka dlouhodobě zasadit.
 

Kdo bude VYVOLENÝM?

Zdálo se, že tím Vyvoleným  bude ministr zahraničí L.Zaorálek, ale zklamal. V dubnu 2016 začal jméno Czechia podporovat (podobně jako T.G.Masaryk podporoval po roce 1920 jméno Czechoslovakia), ale na rozdíl od  T.G.Masaryka, který jméno Czechoslovakia podporoval celý život (i když se toto jméno lidem také zpočátku nelíbilo), tak L.Zaorálek ukončil svou podporu jménu Czechia už pár týdnů poté, co jí slíbil...
 

Takto nadějně se přitom L.Zaorálek jevil v dubnu 2016:

Praha - Nechybělo mnoho a čeští sportovci mohli mít na letních olympijských hrách v Brazílii na svých dresech i sportovních soupravách jediné slovo: Czechia. Takový byl alespoň sen ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, který v úterý odpoledne oznámil, že Česká republika (i Česko) se bude v zahraničí prezentovat jednotným označením - právě označením Czechia. Velká sportovní událost tak mohla být prvním místem, kde by Češi dali najevo, jak by chtěli, aby je svět četl i psal.  "Obrátil jsem se na náš olympijský výbor, ale bylo už pozdě, sportovní oblečení se už vyrábí," uvedl Zaorálek. Přesto doufá, že při dalších sportovních akcích už budou mít čeští sportovci na prsou právě takový jednoslovný název země.

Pokud si chtějí L.Zaorálek spolu s celou vládou, která jméno Czechia schválila (t.j. spolu se všemi ministry), udržet čistý morální i profesní kredit, měli by se k celé věci postavit čelem, a odvážně se za jméno Czechia postavit. Rozhodnutí vlády jako celku musí respektovat všichni, tedy i ti, kdo hlasovali proti - taková je demokracie. Proto je nepřípustné, aby toto rozhodnutí některá ministerstva bojkotovala. Je naopak jejich povinností se chovat profesionálně a při vhodných příležitostech, která byla vyjmenována ve vládním prohlášení z dubna 2016 (marketing, sport, kulturní akce), proto jméno Czechia používat a vysvětlovat lidem, že přestože je jméno Czech Republic stále platné, tak se prostě do seznamů krátkých jmen států nehodí, a musí se do nich psát Czechia, obdobně jako kdysi Czechoslovakia. 

Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz
 


Něco z marketingu:

"Z hlediska marketingové komunikace ve světě je název Česká republika nevyhovující. Naopak pro Česko / Czechia hovoří řada argumentů. Krátký název je možné prezentovat viditelněji, čitelněji, zapamatovatelněji a přesvědčivěji."  Názory odborníků na marketing zde.

 

Zajímavost:
Anglické listy doporučovaly
slogan "Made in Czechia" už v roce 1939! viz odkaz.

 

CZECHIA JAKO PRODEJNÍ ARTIKL

Jméno Czechia skýtá obrovský marketingový potenciál i pro Fotbalovou asociaci České republiky  (FAČR) - nová trička, fandítka, trubky, vlaječky, klobouky. Každý klub vydělává hlavně na prodeji každoročně obměňovaných fanouškovských předmětů. Proč by tedy neměla na těchto věcech vydělávat i „česká repre“?  Vnímá FAČR, o kolik přicházejí, když jméno Czechia na trička a šály vytisknout zatím nedali? Taková díra na trhu si přece přímo říká o to, aby byla využita. Pokud se FAČR bojí, že by se FAN VĚCI s Czechií nekupovaly, protože to lidem připadá nezvyklé, je tento strach zbytečný. Vždyť třeba nové dresy FC BARCELONA si také fanoušci kupují hned na začátku sezony, i když si na ně ještě nezvykli ani sami hráči. To je přece to samé.

 


Protože se Czechia zatím propaguje jen v zahraničí, k nám dorazí později. Nejde o to zdali, ale kdy. Tím, že jméno Czechia čeští politici nepropagují, ačkoli to slíbili, si z dlouhodobého hlediska velmi škodí. Vždyť jméno Czechia jako anglický překlad jména Česko tu velmi chybí a je potřeba, aby ho lidé znali, a nepřekládali Česko jako Czech nebo Bohemia, anebo různými vlastními zkomoleninami. To je úkol politiků - jít s kůží na trh a vysvětlovat lidem, že doteď žili v omylu, protože Czech není Česko, ale Čech, čeština, nebo česká. A Bohemia jsou jen Čechy, což by jako jméno celého státu neakceptovali Moravané. Jméno Czechia naopak rozumní Moravané chtějí, i když se je propaganda snaží umlčet a přesvědčit, aby naopak protestovali, i když k odmítání jména Czechia není žádný rozumný důvod. Opravdu není. 


Jméno Czechia tedy Moravu zahrnuje, jméno Bohemia nikoli.

Jméno Česko, anglicky Czechia  je tu tedy mj. i proto,  aby se celé České republice neříkalo Čechy (Bohemia), jako např. zde:

1) Brno je údajně druhé největší město Čech - viz odkaz.
2) Lednice na Moravě prý leží v Čechách (Bohemia) - viz odkaz.
3) Karel Schwarzenberg nesmyslně navrhuje pro celou Českou republiku jméno Bohemia - tedy Čechy (!) - viz odkaz.
4) Boty s moravským znakem mají na sobě místo Czechia, nebo Moravia nápis Czech (Čech, čeština).  - viz odkaz.

Proto je Czechia jasnou volbou a všichni, kdo nejsou zmanipulovaní propagandou v médiích a umí si ještě udělat nezávislý názor,  pro ní rozhodně zvedají ruku.
 

A proč se nemůže ujmout občas navrhované Czechlands?

Protože toto jméno se v historii nikdy neobjevilo jako jednoslovný pojem (na rozdíl od jména Czechia, které existuje už přes 400 let) a navíc - jeho překladem je neexistující Českozemsko. Náš stát se ale oficiálně jmenuje Česko  (a nikoli Českozemsko).  A překladem jména Česko je Czechia. Všechny překlady jména Česko do cizích jazyků ZDE.

 

Czechia je ve slovnících, knižních i on-line.  
Česko - anglicky Czechia:


Czechia se nám začne líbit, až si na ni zvykneme.

I jméno Czechoslovakia se také zpočátku (v roce 1922) lidem nelíbilo (např. bratří Čapkům!), ale nebyl to důvod k tomu, aby se stát dobrovolně vzdal krátkého jména, které ho později proslavilo. Bránit propagaci a používání krátkého jména Czechia, které by náš stát proslavilo také, jako kdysi Czechoslovakia, je nebezpečné a hloupé, protože tím dáváme světu najevo svoji slabost.
 

Zdroj: https://www.lidovky.cz


Jméno CZECHOSLOVAKIA bylo po roce 1920  vládou ČSR propagováno navzdory protestům. Byli tehdy politici odvážnější?

V roce 1921 existovaly proti "strašnému" jménu Czechoslovakia podobné námitky, jako dnes proti jménu Czechia. Tehdejší vláda ale správně rozhodla, že je potřeba jméno Czechoslovakia ve světě propagovat a že názory laické veřejnosti nelze brát v úvahu jako dominantní. Bylo by dobré, aby se i dnešní politici z historie poučili a začali také propagovat jméno Czechia - tak jako jejich předchůdci.

 

Je podivuhodné, kde se stále odpůrci krátkého názvu našeho státu berou. Tito lidé zjevně vůbec nechápou hlavní výhodu krátkého názvu - to, že vyjadřuje jeho trvalost, kontinuitu v čase a v prostoru.
Anebo chápou, a z nějakého důvodu se tomu právě proto snaží zabránit - snad aby český národ oslabili, a zachovali jeho poslušnost a letargii a podpořili tak odklon od národního sebeuvědomnění a od ochoty bránit své národní hodnoty, i svoje práva - tak, jako se podobné tendence objevovaly už za Rakouska-Uherska. Tehdy to mělo smysl pro zastánce monarchie, kteří nechtěli připustit vznik samostatného českého (resp. československého) státu. Ale dnes?

Krátké jméno Česko (a jeho překlady do cizích jazyků) má přece značný význam vnitřně- i zahraničně - politický, geopolitický, historický, kulturní, ekonomický (Made in Czechia coby pokračovatel Made in Czechoslovakia) aj. Český stát existuje více než tisíc let, samostatný slovenský stát až od roku 1993.  A přitom se jménem Slovakia, vzniklým v 18. století, Češi problém neměli a nemají. Latinské Czechia, vzniklé na počátku století sedmnáctého, by proto mělo být přijímáno stejně vstřícně. Politické (konvenční) jméno našeho státu se od roku 1918 změnilo asi osmkrát. O čem to vypovídá? Komu je ku prospěchu zapírání či odmítání jeho krátkého, nadčasového jména? Státu rozhodně nikoli. Jeho nejvyšší představitelé by měli za jméno Czechia sami bojovat!


Česká republika, angl. Czech Republic je pouze politické jméno, proto v běžném každodenním životě mimo politiku používejme  jméno nepolitické - Česko, anglicky Czechia. Povinné to není, ale praktické a rozumné rozhodně ano!  Na dovolenou také nejezdíte do Chorvatské republiky, nebo Francouzské republiky, ale raději říkáte, že jedete do Chorvatska nebo do Francie. Nejde o to, co je, či není povinné, ale o to, že krátké názvy jsou praktičtější. A hlavně - všechna tato jména jsou oficiální,  Czech Republic od roku 1993, Czechia od roku 2016.  Právě 5.7.2016 konečně došlo k zápisu jména Czechia do seznamů OSN po předchozím doporučení řady odborníků.

Oba názvy jsou stejně oficiální - zde dva rovnocenné turistické štítky.
 

Jméno Czechia je třeba propagovat, samo od sebe se nikdy nezviditelní.

Jsme posledním národem Evropy, na který ostatní čekali, až začne používat své krátké schválené a doporučené jméno. Byli jsme to totiž právě my, kdo jsme museli zbytku světa sdělit, jak se chceme jmenovat, česky, i anglicky: Česko / Czechia. Dělají to tak všechny nově vzniklé státy na zeměkouli.

V červenci 2016 jsme se konečně osmělili a světu své krátké jméno sdělili: Známá Czechoslovakia už není. Jsou z ní dva státy - Czechia a Slovakia. Pamatujme si to, ať nejsme před cizinci za hlupáky. Ať se nestává, že cizinci budou o tom, že Česko je Czechia poučovat nás. Ne! To my musíme být těmi, kteří se ke svému jménu hrdě přihlásí, jinak z nás bude mít celý svět legraci.

 Ani slovo Československo, anglicky Czechoslovakia, by se kdysi neujalo, kdyby ho prezident T.G.Masaryk nepropagoval.
Nebýt jeho, říkalo by se pouze Czechoslovak Republic.

Najde se i v dnešní době stejně odvážný politik, který bude bojovat za krátké jméno Czechia, tak jako Masaryk bojoval za slovo Czechoslovakia? V Česku se takový politik zatím nenašel, zato ve Velké Británii ano! Tam vláda udělala přesně to, co by měla udělat i vláda česká: Nejen, že oznámili lidem, že Česká republika má konečně i krátké jméno, jako každý normální stát, a tímto jménem je Czechia, ale hlavně udělali i druhý krok: začali toto jméno používat všude tam, kde se běžně dlouhé jméno nepoužívá.

Vezměme si proto z Britů příklad a používejme i my jméno Czechia. Propagujme krátké jméno Czechia stejně odvážně, jako kdysi naši předkové propagovali krátké jméno Czechoslovakia. Navažme v používání krátkého jména státu na odkaz našich předků!  Dříve Czechoslovakia, dnes Czechia. Království, monarchie, i republiky vznikají a zanikají, ale Česko je věčné.

 

HLUPÁCI JMÉNO CZECHIA KRITIZUJÍ, ALE ČESKO DO ANGLIČTINY PŘELOŽIT NEUMÍ

Je alarmující, kolik hlupáků dokáže ještě v roce 2016 (23 let po vzniku samostatného Česka) prohlásit, že krátké zeměpisné jméno Czechia není vhodným anglickým ekvivalentem jména Česko a nabízí alternativy, které jsou většinou na první pohled neakceptovatelné, někdy i směšné - např. slovo Czech, což není Česko, ale Čech, čeština, nebo česká. Prostě jen ČESKÁ... Takový člověk tímto prohlášením současně oznamuje, že není odborníkem, že jeho znalosti jsou nulové. Takovému jedinci (novináři, politikovi, učiteli) je třeba jasně do očí říci, že je hlupák, který na svoji práci nestačí. Dokazuje totiž, že není schopen si v době internetu vyhledat spolehlivé zdroje informací a získané podklady zpracovat, to jest vyvodit z nich pro svoji práci správné závěry.

OTÁZKY A ODPOVĚDI - STRUČNĚ A JASNĚ

Nejčastější námitky proti jménu Czechia a uvedení na pravou míru zde.

 

 

 

Obrázek: Jméno Česká republika nelze používat pro období před rokem 1993

 

 

Československá republika byla kdysi v atlasech uváděna jako Československo (Czechoslovakia). Dnes je obdobně místo České republiky logicky uváděno Česko (Czechia).

 

 

Nahoru #
Home page #