Výhody a nevýhody - stručný přehled

1) ČESKO, CZECHIA - krátké nadčasové a univerzální jméno

VÝHODY (PŘÍNOSY)

 

1) – Používáním jména Česko, v angličtině Czechia [čekia]  se zařazujeme mezi tradiční, vyspělé a demokratické státy, které v nepolitických souvislostech uvádějí pouze krátká, zeměpisná jména, a nikoli dlouhá, politická.

2) Jméno s koncovkou -ia není jménem z Východu, ale jménem převzatým z latiny, tedy jménem váženým a hodnotným. (Austria, Australia, Slovakia, Slovenia, Croatia, Italia apod.)  Mezi rozvojové státy Východu a Střední Afriky nás naopak zařazuje politické jméno se slovem "republika": Česká republika, Korejská lidově demokratická republika, Středoafrická republika, Demokratická republika Kongo aj.

3) – Jméno Czechia (česky Česko) pamatuje i na Moravu a Slezsko a to tím, že se používáním jména Czechia (Česko) potlačují snahy nazývat celý stát jménem Bohemia (Čechy). Tím se historické země Bohemia, Moravia a Silesia staví spravedlivě na stejnou úroveň a jsou zastřešovány názvem jiným - Czechia. V názvu státu se Morava ani Slezsko neobjevuje - nikde v Evropě není zvykem dávat do názvu státu názvy všech regionů, či historických zemí. Morava a Slezsko, které patřily mezi tzv. „země Koruny české“, byly navíc zahrnuty (se souhlasem většiny Moravanů, kteří se přihlásili k Češství) do jména Česko už při vytvoření Česko - Slovenska, později přejmenovaného na Československo.


4) – Propagací jména Czechia, tedy správné anglické formy krátkého jména pro celé Česko, se odbourává používání chybných, či nepřesných variant (Czechlands, Czecho, Czech, Bohemia).


5) – Krátké jméno Czechia je odvozeno od přídavného jména „český“ (Czech) obsaženého ve jménu dlouhém – politickém: „Czech Republic“.

6) – Krátké jméno Czechia se nemusí měnit při každé změně politického zřízení (režimu).

7) – Czechia je logický, korektní a oficiální překlad jména Česko, uváděný v lepších slovnících.

8) – Czechia a Slovakia jsou logickými pokračovateli jména původního společného státu Czechoslovakia.

9) – Prezentovat se krátkým zeměpisným názvem Česko, anglicky Czechia je moudré, protože stát, který se nechává označovat krátkým, formálním, nepolitickým jménem, dává najevo, že chce být vnímán jako zavedený v historickém kontextu.

10) Mýtus, že se Czechia plete s Čečenskem, byl definitivně vyvrácen.  Všechny mediálně známé záměny s Čečenskem se týkaly jména Czech Republic a nikoli Czechia. Není známo, že by se Anglosasům pletla jména Czechia [čekia] a Chechnya [čečňa]. Jde o slova, která si ani nejsou moc podobná a navíc „Čečňa“  není samostatným státem.

11) – Na mapách prakticky nenajdete žádná politická dlouhá jména. Všechny republiky a království se prezentují krátkým jménem státu, pokud ho mají. - Jméno Czechia používají i např. Google mapy.

12) – I ve sportu používají sportovci z celého světa krátká jména zemí, z nichž pocházejí. Politická jména (republiky či království) do sportu nepatří.

13) – Historie: Czechia – označení státu jménem, které je nadčasové. Dějiny českého státu jsou mnohem delší, než historie České republiky, která začala teprve nedávno – v roce 1993. První historický výskyt jména Czechia je doložen už kolem roku 1602.

14) V byznysu pomůže krátké jméno a slogan "Made in Czechia" firmám k lepšímu zviditelnění jejich výrobků v zahraničí. Krátký název je možné prezentovat viditelněji, čitelněji, zapamatovatelněji a přesvědčivěji.

15) - Jméno Czechia má plnou oporu v české i zahraniční legislativě:


a) Česká legislativa - V lednu 2017 byla Czechia zveřejněna ve sb. zákonů (Sdělení ČSÚ č.420/2016 Sb.)

b) Schválení vládou,  2.5.2016

c) NORMY ISO 3166-1  - V září 2016 se jména ČESKO / CZECHIA objevila i v mezinár. platných normách

d) OSN - UNGEGN. Od 1.7.2016 jsou jména Česko/Czechia oficiál. v Mezinár.seznamu zeměpisných jmen

e) OSN - UNTERM. - Od srpna 2016 jsou jména Česko/Czechia také v Mezinárodní databázi terminologie.


 

NEVÝHODY

- Pod vlivem lživé propagandy si někteří lidé myslí, že Czechia je nově vymyšlené jméno.
Co s tím?  Je třeba lidi informovat o tom, že to tak není. Zdůrazňovat, že vyspělé a demokratické státy svá politická jména v nepolitických souvislostech neuvádějí. Vysvětlovat, že politický název Czech Republic je pouhé označení momentálního politického systému v zemi, navíc vzniklého teprve  nedávno. Upozorňovat na fakt, že jménem Czech Republic nelze popsat tisíciletou historii českého státu, na rozdíl od jména Česko/Czechia, které to umožňuje.

 


- Pro část obyvatel je krátké jméno symbolem diskriminace jiných regionů. Snaží se přesvědčit národ o nesmyslu, že jména Česko a Čechy jsou synonyma, neuznávají tedy fakt, že Morava leží v Česku.
Vyvrácení obav: Přenesení či rozšíření významu z části na celek (Čechy >> Česko), v případě názvu historické země či území na celý stát, není v evropském kontextu ničím výjimečným a v mnoha státech existují regiony, které se jmenují podobně, jako celý stát - např. Ober- a Niederösterreich, Île-de-France, Varsinais Suomi, Središnja Hrvatska aj. Naše Čechy nejsou tedy v tomto ohledu žádnou výjimkou. Česko a Čechy nejsou synonymy už asi 200 let. Slovo Česko (anglicky Czechia) se postupně stalo pojmem pro celé území Čech, Moravy a Slezska. Informace o tom se objevuje např. v Akademické příručce českého jazyka: "V průběhu 19.století se jméno Česko objevovalo sice poněkud méně často, zato však již také jako název pro celé české země (tedy pro Čechy, Moravu a českou část historického Slezska ..."
https://czechia-cesko.webnode.cz/cesko-nejsou-cechy/

 

 

- Existuje mýtus, že se Czechia plete s Čečenskem.

Vyvrácení obav:  Všechny mediálně známé záměny s Čečenskem se týkaly jména Czech Republic a nikoli Czechia. Není známo, že by se Anglosasům pletla jména Czechia [čekia] a Chechnya [čečňa]. Jde o slova, která si ani nejsou moc podobná a navíc „Čečňa“  není samostatným státem.

 

2)  ČESKÁ REPUBLIKA, CZECH REPUBLIC - dlouhé jméno politického zřízení 

NEVÝHODY

- Republiku v názvu používají za všech okolností vždy a všude většinou rozvojové, nevyspělé, či nedemokratické země jako Středoafrická republika, Dominikánská republika, Korejská lidově demokratická republika, atd. - a do této kategorie zemí patřit nechceme.

 

- Česká republika / the Czech Republic je z časového hlediska jménem velmi problematickým, a to proto, že existuje teprve od r. 1990 a jako označení nezávislého státu až od r. 1993.  Označovat proto území Česka před rokem 1990 Českou republikou nelze. Je to tím, že politické jméno má přechodný charakter, ignoruje historickou kontinuitu státu a jeho funkce je tak omezena pouze na aktuální politické zřízení. Oproti tomu Český stát = Česko / Czechia existuje v různých formách už přes tisíc let.

 

- Jméno Czech Republic je pro cizince špatně zapamatovatelné, protože je zaměnitelné s jakoukoli jinou republikou světa.
https://archiv.ihned.cz/c1-20667600-image-chce-to-tahnout-za-jeden-provaz-a-odfouknout-bublinky


- Problém snadné zaměnitelnosti jména "Republic" s jakoukoli jinou republikou - viz odkaz:

https://czechia-cesko.webnode.cz/_files/200194564-a6a25a79bd/Republika%20-%20ale%20jak%C3%A1-%21.jpg

- Problém zaměnitelnosti zkratky CR se státem Kostarika, který zkratku CR používá jako mezinárodní poznávací značku - viz odkaz:

https://www.cafepress.co.uk/+costa-rica-oval+bumper-stickers

 

VÝHODY (PŘÍNOSY) 

- Jméno Česká republika / The Czech Republic se hodí jen pro slavnostní příležitosti, pro státní instituce a pro politiku. Všude jinde je vhodné v souladu se zdravým rozumem i se zákonem, který to umožňuje, používat jméno krátké - Česko / Czechia, které mj. odkazuje i na dřívější krátké jméno Československo / Czechoslovakia.

 

*************************************************