SHRNUTÍ FAKTŮ NA TÉMA CZECHIA:

 

Také říkáte Čechy krásné, Čechy mé?  Ale Česká republika nejsou jen Čechy, ale i Morava a Slezsko!

Stejně jako Československo bylo kdysi tvořeno Českem a Slovenskem. Každý cizinec snadno pochopí, že místo Czechoslovakia je teď Czechia a Slovakia. Slyšíte, jak je to libozvučné? Všechna tři slova končí na -ia! Stejně jako Bohemia a Moravia. Už se Vám to začíná líbit? Stačí si to párkrát vyslovit, a veškeré rozpaky a výhrady zmizí.


ŽÁDNÁ POLITIKA! 

Překládejme jen jméno Česko do angličtiny korektně. Pamatujme si, že Česko není "Czech", ale Czechia. Toť vše. Jednoduché a prosté, logické a pravdivé. Mnozí v tom ale stále hledají nějaké politické motivy. Marně. Žádné v tom nejsou. Propagujme jen pravdu, bojujme proti lži.

 

Výslovnost všech států Evropy zde.

Důkazů, že se Czechia už dávno používá, je plný  i n t e r n e t .
Czechia prezentace zde.
Chcete další videa? Jsou zde.


 

ÚVODEM - STRUČNĚ A JASNĚ:

Czechia - není to nic nového! Tento název pro ČR se začal používat  už v roce 1993, ale protože se o tom moc nemluvilo, tak náš stát dodnes většina lidí nazývá pouze politickým jménem the Czech Republic. Lidé si vůbec neuvědomují, že jde o velmi abnormální situaci. Je to stejné, jakobyste vždy mluvili o Germany jako o the Federal Republic of Germany. Nebo kdyby Angličani říkali - I'm from United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland...  Nebuďme jedinou republikou Evropy, která krátké jméno své země bojkotuje - jsme tím světu pro smích.

KOMU VADÍ JMÉNO ČESKO, anglicky CZECHIA?
Jméno Czechia bojkotují zejména demagogové a manipulátoři z opozice, kteří kauzu Czechia používají pro získávání politických hlasů voličů. Přátelé, nenechte se sebou cvičit - používejte vlastní hlavu.  Nejhlasitějšími odpůrci jsou ti, kdo odmítají současnou podobu uspořádání společného státu Čechů, Moravanů a Slezanů. Proti jménu Česko / Czechia někteří z důvodu neznalosti problému demonstrují, protože těmto lidem někdo namluvil, že Czechia prý bere Moravě právo na sebeurčení. Přitom je to právě naopak - jméno Czechia Moravě pomáhá! Jak? Tím, že pomáhá odstranit hrozbu pojmenování celé republiky jménem Čechy / Bohemia...


Vyplývá z toho, že k zemskému uspořádání státu - které z důvodu názorové nezávislosti ani nepodporujeme, ani se mu nebráníme - lze dojít (pokud by byl zájem) s oběma jmény - s Czech Republic i s Czechia.


Podstatné jméno Česko má historické kořeny již v 17. století. Odmítání tohoto názvu pramení z faktu, že za vlády habsburské monarchie byl tento název nežádoucím. Vídeň měla snahu oslabit zemské vlastenectví a přispívat tak k odcizování Čech, Moravy a Slezska. Podobné snahy lze v novodobé historii spatřit i se vznikem Protektorátu Čechy a Morava. Již samotný název měl dokazovat, že Česko není samostatná svrchovaná země, ale dvě nesvéprávné provincie. Není něco podobného za znevažováním jména Česko / Czechia i dnes?


 

Česko, anglicky Czechia [čekia] –  schválené krátké názvy.
Jméno Czech Republic zůstane, jméno Czechia ho pouze doplňuje.


Motto:
"Správně jsme Česko, a ne Čechy, protože jméno Čechy degraduje Moravu a Slezsko. Anglicky je správně Czechia a ne Czech, protože považovat celou zemi za CZECH (Čech), které se navíc plete s CHECK (kontrola), nebo s CHEQUE (šek), degraduje nás všechny..."

 

Vedle úředního neboli formálního názvu Česká republika – anglicky Czech Republic [ček rípablik], se poslední dobou stále více začíná užívat také krátké formy názvu naší země, kterým je Česko, anglicky Czechia [čekia].

 

Proč potřebujeme mít v angličtině krátké jméno - Czechia?

Zde je nejstručnější možné zdůvodnění :

1) Naše země jasnou značku potřebuje. Kostrbaté "Made in the Czech Republic" si ve světě skoro nikdo nepamatuje.

2) Je šance, že se jméno Czechia v zahraničí stane populární jako jméno Czechoslovakia - vyslovuje se skoro stejně: čekia / čekoslovakia.

2) Nadčasovost jména Czechia. Czech Republic je tady od roku 1993. Jak popíšete území, které tu bylo dříve?

3) Chceme být normální země, jako Francie, Německo, Švédsko, tedy ne French Republic, Federal Republic of Germany nebo Kingdom of Sweden.

4) Nikdo jiný kromě nás v Evropě politický název státu (Republic, Kingdome) nepoužívá ve všedním životě, pouze v politických souvislostech.

 

Nejde o přejmenování, ale o propagaci překladu jména Česko v angličtině - Czechia. Czechia je schváleným anglickým překladem jména Česko, stejně jako je schválena státní hymna, vlajka, nebo státní znak. Česko, angl. Czechia, stejně jako Slovensko, angl. Slovakia. Slovensko i Česko jsou i nadále republiky - Česká a Slovenská. Novináři, kteří tvrdí, že jde o přejmenování republiky, buď prezentují jen vlastní hloupost, nebo se snaží zvýšit prodej svých novin za každou cenu. Nic jiného v tom není. Je to tak těžké pochopit?  Pokud jste dočetli až sem, tak to jistě pochopíte, protože projevujete zájem se o celé kauze dozvědět maximum.

 

SCHVÁLENO UŽ JEDNOU, V ROCE 1993!

Je ale jméno Czechia oficiálně schváleno? Ano, je. Jde o jediný spisovný a oficiálně schválený anglický překlad jména Česko, jehož varianty v jiných jazycích byly schváleny už v roce 1993 Názvoslovnou komisí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, jemuž standardizace zeměpisných názvů ze zákona přísluší, a jsou uvedeny v publikaci, která se jmenuje „Jména států a jejich územních částí“, která vyšla v edici Geografické názvoslovné seznamy OSN.


ODBORNÍCI:
Pro úplnost dodejme, že o jménu státu i o jeho cizojazyčných překladech do všech jazyků světa se, stejně jako o jiných státních symbolech, nerozhoduje v referendu, ale na širokém fóru odborníků. Nerozhoduje tu totiž jen pocit z toho, zda je jméno hezké, ale mnoho dalších faktorů, které laická veřejnost většinou nezná.

Po kliknutí se zvětší:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVNÍKY !

Překlad Česko - Czechia je i v respektovaných slovnících, a to jak v tištěných, tak i v elektronických včetně aplikací pro mobily.
V žádném ČESKO-ANGLICKÉM slovníku není jméno Česko přeloženo jako Czech, či Czechlands. Tyto názvy byly mnoha odborníky už dávno odmítnuty.

 

HISTORIE !

A proč odborníci vybrali právě jméno Czechia?  Protože jde o překlad s nejdelší tradicí a historií. První historický záznam názvu Czechia je v latině a pochází už z roku 1602. V angličtině je poprvé doložen v roce 1841, dále v roce 1856, 1866 a zejména mezi lety 1918 – 1960, kdy byl běžně užíván americkým tiskem.

 

 

Dnes oba názvy – jak Czech Republic, tak i Czechia [čekia]- existují přirozeně vedle sebe.  Oba jsou platné a nejde tedy o žádné přejmenovávání, jak se občas někde píše.
Jiné státy mají totiž také dva názvy. Např. formálním jménem Francie je Francouzská republika,
anglicky krátce France [fráns]  a dlouze: French Republic [frenč rípablik]


Ale proč je anglickým krátkým jménem Česka právě Czechia [čekia]? Proč ne třeba Czech [ček]?  Protože Czech [ček] je 1) člověk – tedy Čech, nebo 2) čeština  nebo  3) přídavné jméno – český, česká, české.

Překladem jména Česko tedy není Czech [ček], ale pouze Czechia [čekia]. 
Obdobně jako Czech [ček] není ekvivalentem za Česko, není ani German [džermen] ekvivalentem
za Germany [džermeny] nebo British [britiš] za Britain [britn].

 

KAŽDÝ STÁT SI URČUJE SVÉ JMÉNO SÁM, A TO I V CIZÍCH JAZYCÍCH

Každý stát má právo sám určit, jak chce, aby cizinci překládali jeho dlouhé i krátké jméno. Nové anglické zeměpisné názvy států mají i jiné státy - a ani ony nečekaly na nějaké schválení v zahraničí, a anglické překlady daly na vědomí světu samy: Belarus, Zimbabwe, Bangladesh, Eritrea, Myanmar nebo Croatia. V Názvoslovných seznamech OSN a v Číselníku zemí (Collection of Country Codes) je přímo v úvodu napsáno, že každá země si musí do těchto seznamů sama dodat, jak si přeje, aby byla v angličtině nazývána.  Je tam pro každou zemi uveden její politický a krátký název v domácím jazyce a v angličtině.  Pro nás je tam uvedeno: Formal name - Česká republika / the Czech Republic a short name - Česko / Czechia.

 


PŘEKLAD JMÉNA ČESKO DO VŠECH JAZYKŮ

Je nezpochybnitelnou skutečností, že je potřeba mít za jméno Česko v každém jazyce příslušný ekvivalent, do něhož by se Česko dalo přeložit. Všechny jazyky v Evropě takový ekvivalent
za Česko mají. Bylo by proto podivné, aby právě angličtina takový ekvivalent neměla.

Pro angličtinu není jméno Czechia nijak neobvyklé - jde o standardní odvozeninu z latiny. Tímto způsobem se v angličtině názvy států vytvářely zcela běžně – např. Austria, Australia, Slovakia a další... včetně zeměpisných názvů českých historických zemí – Bohemia [bohímia], Moravia[moréjvia], Silesia [silézia], což jsou Čechy, Morava a Slezsko.

 

 

A co Čečensko? Nebude se to plést? Nebude, pokud budeme jméno Czechia používat.

Jedině důslednou propagací jména Czechia a hlavně jeho spojováním se jménem Czech Republic může dojít k zamezení pletení s Čečenskem, protože jen tak se všichni na celém světě naučí, že Czechia není Chechnya!

 

 


NA NÁTLAK VEŘEJNOSTI POLITICI JMÉNO CZECHIA SCHVÁLILI JAKO OFICIÁLNÍ
V novodobé historii bylo jméno Czechia již v 90.letech doporučeno k používání Ministerstvem zahraničí a Ministerstvem školství. Konkrétně jméno Czechia doporučil 17.března ´98  JUDr. Jan Winkler, náměstek ministra zahraničí a 5.října ´99 Eduard  Zeman, ministr školství. Státní instituce přesto svévolně tato doporučení nadále ignorovala, na což poslední dobou intenzivně upozorňují některé občanské iniciativy, snažící se tuto chybu napravit. Jejich snahu v roce 2015 podpořili i nejvyšší státní představitelé ČR: Bohuslav Sobotka - předseda vlády ČR, Milan Štech - předseda Senátu, Jan Hamáček - Předseda Parlamentu i prezident republiky Miloš Zeman.  Opakovaně zdůraznili, že nejde o jejich nápad, ale že pouze připomínají doporučení odborníků – jazykovědců z roku 1993, kteří se jednomyslně přiklonili k tomu, že Czechia je jediným možným anglickým překladem jména Česko, a že souhlasí s jeho větší popularizací.

 

KAŽDÁ REPUBLIKA POUŽÍVÁ ČASTĚJI SVÉ KRATŠÍ JMÉNO (POKUD HO MÁ)
Republik je totiž v Evropě mnoho, ale všechny mají kromě dlouhého formálního jména i jméno krátké, které se používá z praktických důvodů mnohem častěji a raději. I my tedy neříkáme, že jedeme do Francouzské republiky, ale do Francie, ani že budeme na prázdninách v Chorvatské republice, ale v Chorvatsku.  Přesto i tyto země slovo "republika" skutečně v politickém názvu mají - viz:

Francouzská republika - https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie  

Chorvatská republika - https://cs.wikipedia.org/wiki/Chorvatsko


Přidejme se proto k ostatním zemím, a v každodenním životě
používejme krátké jméno Czechia,
jak je to stále více běžné:


Politická jména už přestávají používat dokonce i politici!

 

CZECHOSLOVAKIA UŽ NEEXISTUJE...

Když po roce 1918 nebyl problém prosadit a propagovat krkolomné jméno Czechoslovakia, které se v té době skoro nikomu nelíbilo, a ani nikdy nebylo v Ústavě, nemůže být problém propagovat a zapsat do příslušných světových databází OSN i jméno CZECHIA, zvláště, když to na další existenci a používání jména Czech Republic nebude mít sebemenší vliv. Díky propagaci se jméno Czechoslovakia stalo světoznámým. Je v zájmu nás všech, abychom světu dali konečně vědět, že Czechoslovakia už opravdu neexistuje a místo ní tu teď je Czechia.

 

 

95% ČECHŮ, MORAVANŮ A SLEZANŮ NEZNÁ ANGLICKÝ PŘEKLAD JMÉNA ČESKO. JE TO Z HLEDISKA TOHO, ŽE JSME PŘÍLIŠ MALÝ NÁROD, PRKOTINA?

Právě proto, že jsme malý národ, si nemůžeme dovolit nechat ostatní národy, aby si nás nazývali, jak chtějí oni. My jim to musíme jasně sdělit, že nejsme jen tak nějaká banánová republika, která vznikla před pár lety (1993), ale země s tisíciletou tradicí a s krátkým hrdým nadčasovým jménem. O to nám jde - posilovat vlastenectví všech Čechů, Moravanů a Slezanů jako celku. Slovní základ je ve jménu Česko stejný, jako v dlouhém jménu Česká republika, které Moravanům nevadí. Nemůže jim proto vadit ani jméno Česko. Slovo republika v sobě neskrývá Moravu, Moravu v sobě skrývá celé jméno Česká republika. A Moravu v sobě skrývají úplně stejně i jména Česko, či anglické Czechia. Myslím, že mezi Moravany a Čechy vzniklo velké nedorozumění. Někteří Moravané mají pocit, že Česko jsou Čechy, a že nazývání Česka Českem Moravě škodí. Ale Moravu naopak poškodilo to, že se dlouhá léta České republice neříkalo krátce ani Česko, ani nijak jinak, přestože potřeba krátkého jména tu byla vždy. A tak si našinci sami vymysleli, že budou naší republice krátce říkat Čechy, a cizinci, že jí budou nazývat Czech. Obojí je špatně. Kdyby se od začátku vzniku státu v roce 1993 říkalo Česko a anglicky Czechia, dneska už se nad tím nikdo nepozastaví. Takhle to musíme řešit pořád dokola, což působí tragikomicky, což ale nezbavuje celý problém důležitosti. Vždyť co je pro opravdového vlastence důležitější, než umět představit jméno své vlasti nejen krátkodobým politickým jménem, ale i jménem nadčasovým, historicky stálým, zeměpisným, t.j. takovým, kterým se prezentuje 90% států světa. Otázka líbí-nelíbí musí jít stranou. Czechia je prostě schválený název, tak ho prosím respektujme, jako respektujeme ostatní státní symboly.

 

Soutěž TV PRIMA "Máme rádi Česko", 26.3.2016 - video zde.

 

 

 

NÁZOR Z DAVU: PROČ NÁS PŘEMLOUVÁTE, ABYSME ŘÍKALI ČESKU CZECHIA?
Nikdo nikoho nepřemlouvá, ale jak chcete přeložit slovo ČESKO do angličtiny? Abyste se před cizinci neztrapňovali tím,  že budete říkat, že jste z ČESKÉ (from Czech), máte zde řešení: CZECHIA. Kdybyste říkali CZECH, tak by vám také mohli rozumět třeba "from check", nebo "from cheque" - tedy z kontroly, nebo ze šeku, což by byl trapas jako vrata. Když řeknete from CZECHIA, bude to správně a naprosto jasné. Czech from Czechia [ček from čekia] - Čech z Česka – to je přece naprosto transparentní záležitost.

 

Logické argumenty:

Každý stát v Evropě - tedy minimálně každá republika, která má republiku v oficiálním názvu, používá v běžném životě jméno krátké. My přece už také říkáme více Česko, než Česká republika. Takže je jasné, že mít povědomí o tom, jak se Česko překládá do angličtiny, by mělo být základní potřebou každého z nás, kdo bydlíme v Česku, nebo chcete-li v České republice (Oba názvy platí, takže si nekonkurují). Potřeba krátkého jména tu ostatně je od vzniku ČR v roce 1993 a protože se málo propagovalo ČESKO i CZECHIA, tak Češi začli ze zoufalství říkat Česku ČECHY, a cizinci CZECH. Což je průšvih, poněvadž jsme tím světu pro smích, že nevíme, že Čechy jsou BOHEMIA a Czech znamená jen ČESKÁ. Takže hlásit se hrdě ke jménu CZECHIA by mělo být radostí a projevem hrdosti každého Čecha, Moravana i Slezana a ne vymýšlet důvody proti tomuto jménu. Je to stejné, jakoby někdo začal bojkotovat státní hymnu, protože se v ní zpívá ZEMĚ ČESKÁ, a to ignoruje fakt, že ČR je složena ze země nejen české, ale i moravské a slezské.

 

 

DALŠÍ NÁZOR Z DAVU:  PROČ SE VŮBEC ÚČASTNÍTE SPORU O JMÉNO CZECHIA?

Ono nejde o spor, ale o šíření pravdy o tom, že kromě dlouhého jména máme i jméno krátké - stejně jako např. Francouzská, Italská, či Slovenská republika. Stále více lidem v Česku prostě vadí, že zatímco jména jako France, Italy, či Slovakia každý zná a nemá s tím problém, tak z anglického jména Czechia se stále uměle vytváří cosi záhadného a nového, i když jde o slovo s předlouhou historií, jméno schválené a doporučované k používání a navíc je ze stejné řady jmen s koncovkou -ia: Czechoslovakia, Slovakia, Bohemia, Moravia, Silesia, Czechia.

 

 

OBHAJOBA JMÉNA CZECHIA V OSMNÁCTI BODECH:

(Následující text byl převzat z blogu https://blog.vlastenci.cz/)
 

 1. V prvé řadě – Czechia nenahradí název the Czech Republic. Ten zůstává.
 2. Valná většina států na světě má dva názvy – formální a neformální (např. Slovensko má Slovakia a Slovak republic). Česko je téměř jedinou zemí, která neformální název oficiálně v angličtině neužívá.
 3. Czechia je ekvivalentem slova Česko a vyjma angličtiny se užívá ve velké části jazyků (ruština – Чехия [čechija], němčina Tschechien, italština Cechia atd.)
 4. Czechia nemá nic společného s Ruskem (či slovem Russia). Vzniká podobně jako například Slovakia (Slovak + ia; tj. Czech + ia).
 5. Czechia nemá nic společného s Adolfem Hitlerem. Výraz „Tschechei„, který prý užíval jako hanlivé označení pro naši zemi, v němčině hanlivým není. Stejně tak by totiž musely být hanlivé běžně užívané názvy Slowakei či Türkei.
 6. Czechia nijak neignoruje Moravu či České Slezsko, stejně, jako se to neděje v případě the Czech Republic.
 7. Czechia si nebudou v zahraničí plést více s Čečenskem (anglicky Chechnya). V době bostonských atentátů si zahraniční novináři spletli Čečensko právě s výrazem Czech Republic (ekvivalentem je Chechen republic).
 8. Navíc, Čečensko není suverénní stát, je součástí Ruské federace. Stejně by svůj názvem kvůli možné záměně nemohly používat Slovinsko a Slovensko, Rakousko (Austria) a Austrálie atd.
 9. Czechia začali spontánně užívat novináři hovořící anglicky již v první polovině 20. století.
 10. Czechia přitom pochází z latiny, název je doložen minimálně od 18. století.
 11. Czechia neznamená Čechy, ty jsou anglicky Bohemia.
 12. Někdy navrhované slovo Czechlands není jazykově správně a nemá historickou tradici.
 13. Bohemia sice kdysi označovalo všechny české země (Česko), ale dávno v historii se jeho výraz posunul tak, že označuje jen Čechy (tj. asi 1/2 Česka).
 14. „Czech“ nemůže znamenat Česko, stejně jako German neznamená Německo nebo French neznamená Francie. Czech znamená Čech, Češka, čeština, český…
 15. Czechia není zkomolenina, je jazykově i historicky správně. Zahraniční politici měli za krkolomný i název Czechoslovakia a vytýkali to T. G. Masarykovi.
 16. V zahraničí Czechia užívají prozatím málo, ale je naším právem vybrat si, jak si budeme říkat. Stejně se rozhodly například Bělorusko nebo Barma. Barma světu řekla, že se zkrátka jmenuje Myanmar. Bělorusko nedávno změnilo svůj anglický název z Byelorussia na Belarus. V angličtině se také změnil způsob zápisu názvu Pekingu, který se nyní píše Beijing. Podobně Indie změnila anglický název svého města Bombay na Mumbai.
 17. Česko si s Československem pletou právě i proto, že se neužívá neformální jednoslovný ekvivalent pro Českou republiku (tedy Czechia) a nemohou jej tak jednoduše nahradit a Česko a Československo od sebe rozlišit.
 18. Czech Republic označuje náš stát jen po roce 1993, Czechia za celou dobu jeho existence (Karel IV. byl v angličtině králem země Czechia, ale ne Czech republic; Masaryk se narodil „v Czechii“ (Česku), ale ne v České republice atd.).

   

CECHIA ROZHODNĚ NENÍ ITALSKY SLEPÁ HOLKA.
Naopak Repubblica Cieca je slepá republika!

 

Tvrzení o tom, Cechia [čekia] je italsky slepá holka, je nesmyslné! Slepá holka je Ragazza cieca, tedy [ragáca čeka]. Ověřil jsem si to u přátel, kteří v Itálii bydlí přes dvacet let. Italové prý naopak vítají, že se objevuje možnost volby, zda říkat Cechia [čekia] - (Česko), nebo Repubblica Ceca [republika čeka] - (Česká republika).
Jde o to, že Repubblica Ceca zní stejně jako Repubblica Cieca, což je slepá republika.
S tím mají problém již 23 let. Jméno Cechia [čekia] se jim tedy zdá vhodnější, zní jim mnohem více jako sebevědomé jméno státu! A nepřekládali by ho tedy jako cokoli slepého.

 

ČESKO / CZECHIA

Převážná většina států má dvě oficiální pojmenování: politické a zeměpisné. V textu ústavy, zákonů a mezistátních smluv bude nepochybně figurovat název politický, upřesňující typ státního zřízení (např. Belgické království, Portugalská republika, Spolková republika Německo, atd. – v anglickém znění Kingdom of Belgium, Portuguese Republic, Federal Republic of Germany). Pod tímto pojmenováním vstupují jednotlivé státy i do mezinárodních organizací. V běžné praxi však je informace o typu státního zřízení redundantní, ze stylistického hlediska afektovaná, a proto se všude (v oblasti veškerého zpravodajství, obchodu, dopravy, cestovního ruchu, sportu, i v mezinárodních organizacích) užívá názvu stručnějšího, zeměpisného (tedy Belgie, Portugalsko, Německo, atd. – v anglickém znění Belgium, Portugal, Germany).

Obdobnou dvojicí byla do roku 1993 Československá [socialistická; federativní] republika (Czechoslovak [Socialist; Federal] Republic, République [socialiste; fédérale] tchécoslovaque, Tschechoslowakische [Sozialistische; Föderative] Republik, atd.) a Československo (Czechoslovakia, Tchécoslovaquie, Tschechoslowakei, atd.). Po rozdělení tohoto státu ji tvoří Česká republika (Czech Republic, République tchčque, Tschechische Republik atd.) a Česko (Czechia, Tchéquie, Tschechien atd.). Oba tyto funkčně rozlišené názvy (Česká republika i Česko) jsou spisovné, kodifikované, a to nejen v češtině, ale i v cizích jazycích (viz akademický Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, 2. vyd., Praha 1994, str. 627; Jména států a jejich územních částí. Names of States and Their Territorial Parts, Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha 1993; česká technická norma ČSN EN ISO 3166-1, Praha 1999; oběžník Ministerstva zahraničních věcí ČR z 26. 2. 1993; Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z 5. 10. 1999).

Z cizojazyčných mutací jednoslovného pojmenování Česko se téměř ihned a bez potíží vžila verze německá (Tschechien), nizozemská (Tsjechië), dánská (Tjekkiet), švédská (Tjeckien), norská (Tsjekkia), ruská a bulharská (Čekia), rumunská (Cehia) a další. Naproti tomu anglická podoba Czechia potřebuje výraznější podporu: objevuje se na mapách, na Internetu, v některých slovnících i jinde, ale většina českých reprezentantů v anglofonních zemích se výrazu Czechia vyhýbá a užívá pouze politického názvu Czech Republic bez ohledu na kontext (stylistickou vhodnost), čímž vybočuje z mezinárodních zvyklostí. Argumentují tím, že Britové ani Američané výraz Czechia neznají, ale sami k jejich lepší informovanosti v tomto smyslu nijak nepřispívají. Anglicky mluvící obyvatelé naopak argumentují tím, že Češi názvu Czechia v hovoru s nimi neužívají. Protože však potřeba jednoslovného pojmenování i pro Českou republiku (Czech Republic) je přirozeně pociťována, uchylují se někteří k absurdní „zkrácenině“ Czech (např. Gillette Czech, Made in Czech, „Czech“ na úborech českých sportovců), případně k jménu Bohemia (tj. Čechy), což je naprosto nepřesné, poněvadž označuje pouze západní část Česka (bez Moravy a Slezska).

O korektní a smysluplné pojmenování českého státu v cizích jazycích mají samozřejmě usilovat především jeho občané. Významnou pomoc jim v tom ale mohou poskytnout jejich zahraniční partneři, budou-li zeměpisného názvu Czechia (Tschechien, Tchéquie, Chequia, Cechia...) používat bez váhání ve veřejných projevech i v soukromé konverzaci.

Source: https://www.cepol.stosunki.pl/textyc/czechian_nazev.htm

 

  

Nahoru #

Home page #