"MORAVA - HRDÝ REGION ČESKA"

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:  Níže uvedené informace nejsou provokací, ale pouze konstatováním faktů. Pokud si přesto myslíte, že o provokaci jde, tak buď dále ani nečtěte, anebo naopak čtěte velmi pozorně a snažte se být objektivní. Zjistíte, že není všechno tak černobílé, jak jste si dodnes mysleli. Např. uvidíte, že jméno CZECHIA podporují především Moravané a lidé, kteří mají k Moravě velmi osobní až intimní vztah.
 

Absurdní a demagogické tvrzení separatistické politické strany Moravané o tom, že prosazení pojmu Czechia je údajně protiústavním útokem na identitu Moravanů:

"Politická strana Moravané považuje prosazení pojmu Czechia za protiústavní útok na identitu Moravanů. Podle předsedy strany Ondřeje Hýska evokuje pouze Čechy a nerespektuje ostatní země, které stát tvoří - tedy Moravu a část Slezska. Cílem je označovat vše u nás za české, nic za moravské a slezské, a to i v angličtině, uvedl Hýsek. 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/x/r~442c5656026711e6b23a0025900fea04/

 

V reakci na slova separatisty Hýska se nabízí otázka:  Jiné zavedené pojmy se slovem "ČESKÝ" straně “Moravané“ nevadí? Proč proti nim neprotestují?

Stejně jako proti jménu Czechia by mohli protestovat i proti pojmům Český národní tým (hokejový, fotbalový), Český olympijský výbor, Česká televize, Český rozhlas, Česká pošta nebo České dráhy. Jméno Czechia je s uvedenými jmény zcela v souladu. Vše, co souvisí s Českou republikou je logicky označováno pojmy jako česká, Česko - anglicky Czech, Czechia.
 

1) Czechia evokuje pouze Čechy?

Nikoli, jméno Czechia (česky Česko) evokuje Českou republiku. Podobně i malý státní znak. Je na něm jen český lev, ale jde o platný symbol celé České republiky.  Obojí je v platnosti 24 let (od roku 1993), aniž by s tím měla většina lidí nějaký problém. Vytváření problému ze jména Czechia je tedy jen účelovou propagandou sloužící ke zviditelnění moravských separatistických spolků a hnutí.


2) Czechia údajně nerespektuje Moravu a Slezsko.

Je to opačně - jméno Czechia jednotlivé regiony STMELUJE – tím, že je odlišné od všech jmen jednotlivých částí země - Bohemia, Moravia a Silesia.  Ani jedno z těchto jmen není totožné se jménem celého státu - Czechia!


3) Cílem prý je označovat vše u nás za české... Nic za moravské a slezské, a to i v angličtině.

Ne, proti pojmenování území Moravy jménem Morava, anglicky Moravia, nikdo nic nenamítá.  Ale pro všechno, co souvisí s naším státem jako s celkem, je používáno a úplně normálně přijímáno už od rozpadu Československa přídavné jména Český, anglicky Czech. Máme Českou republiku, ve státní hymně se zpívá o české zemi, sportovní redaktoři mluví o českém národním týmu.  Proti tomu nikdo neprotestuje, není proto důvod protestovat pouze proti krátkému jménu státu: Česko, anglicky CzechiaProtesty mohou být buď proti všemu českému, nebo proti ničemu. Tedy ani proti jménu Czechia.

 

 

Brno ani Lednice neleží v Čechách

Jméno Česko, anglicky Czechia, které zahrnuje i Moravu,  je tu mj. i proto,  aby se celé České republice neříkalo Čechy (Bohemia).
Kdyby se důsledně používalo jméno Česko/Czechia, nikdy by nevznikly tyto paskvily:

 

1) Brno je údajně druhé největší město Čech (místo Česka) - viz odkaz.
2) Břeclav údajně leží v Čechách (místo v Česku) - viz odkaz.
3) Lednice na Moravě (Moravia) prý leží v Čechách (Bohemia). - viz odkaz.
4) Karel Schwarzenberg navrhuje pro celou Českou republiku jméno Bohemia - tedy Čechy (!) - viz odkaz.
5) Boty se jménem Čech, čeština (Czech) a s moravským znakem. Zde mělo být buď Moravia, nebo Czechia - viz odkaz.

 

Jen takový Moravan, který odmítá, že je současně Čechem, protože nebydlí v České republice, ale na Moravě, tak ten jméno Czechia asi nikdy neuzná.  Ale ti, kterým nevadí, že Morava leží v České republice, t.j. v Česku, tak ti překlad jména Česko do angličtiny Czechia vítají.
 

MORAVA V NÁZVU

Námitka moravských separatistů: Ve jménu Česko prý není slyšet Morava a Slezsko a je třeba to nějak změnit...

Nabízí se logická otázka:

Kde je slyšet Morava ve jménu Česká republika? Kde byla Morava a Slezsko ve slově Československo? Proč to dříve nevadilo a najednou to vadí? Celý svět zná jméno Czechoslovakia, a nikoli CzechomoraviaslovakiaDokonce ani alternativní návrh Czechomoravia = Českomoravsko není průchozí. Jednak proto, že Morava není Moravsko, a také proto, že snahy prosadit Moravu do názvu státu jsou na první pohled populistické a zbytečné. V názvu Deutschland, nebo Österreich také nejsou názvy spolkových zemí obsaženy. Problémem odpůrců jmen Česko, Czechia je, že vycházejí z mylného faktu, který staví na předpokladu, že prý jméno ČESKO, i jeho překlady (Czechia, Tchechien, Tjekkiet, Tsjechië, Tchéquie, Cechia, Čehija,Tsjekkia, Tchéquia, Чехия, Chequia, Çekya apod) údajně nějak poškozují Moravu tím, že jméno Morava není v názvu.  To je názor dávno překonaný.  Vždyť v názvu Československo (Czechoslovakia) nebyla Morava obsažena také. 

 

Budoucnost společného soužití Čech a Moravy

Lidé (zejména Moravané) mají na výběr:

Buď jim nevadí současné platné jméno Czech Republic - a pak jim nemůže vadit ani Czechia. Anebo jim vadí všechno české, Czechia i Czech Republic - a pak musí Moravu od Čech odtrhnout. Dokud ale bude existovat Česká republika v současných hranicích, je veškerá kritika jména Czechia zcela irelevantní a nesmyslná.  Česko (Czechia) je totiž "zemí českou, domovem naším", jak se zpívá v české hymně, která je i hymnou všech Moravanů a Slezanů. To není útok proti Moravě, to je citace z textu státní hymny platné vlastně už od roku 1918, kterou neobhajujeme, pouze na ní stavíme při obhajobě jména Czechia.

 

Brno – The Most Entertaining City in Czechia When You Know Where to Go

http://en.infoglobe.cz/tip-na-vylet/cz-brno-the-most-entertaining-city-in-czechia-when-you-know-where-to-go-i-video/

 

 

Česká státní hymna -  video (krásné záběry přírody z České televize)

https://www.facebook.com/ceskatelevize/videos/10154222480987686/


A proč má vlastně jméno Česko u některých lidí stále jakýsi pejorativní nádech?

Vysvětlení je prosté - pro mnohé vládce byla politická jednota Čech, Moravy a Slezska nežádoucí, a proto se snažili souhrnné označení pro celé toto území - Česko - zesměšňovat. Pro politiky habsburské monarchie byla myšlenka takové jednoty nepřijatelná, nechtěli, aby se český a moravský národ spojil a svrhl režim.  Podobně se k českému a moravskému odboji stavěli i nacisté za 2.sv. války a tak Hitler pro jistotu Česko přejmenoval hanlivým označením "Protektorát  Čechy a Morava", které mělo zdůrazňovat, že nejsme svrchovaný stát, nýbrž dvě nesvéprávné provincie Velkoněmecké říše.

 

ÚDAJNÁ ŠIKANA MORAVY PROSTŘEDNICTVÍM JMÉNA ČESKO/CZECHIA:

Ačkoli se jméno Česko (Czechia) v češtině podobá jménu Čechy (Bohemia), mají tato dvě jména již asi 200 let různé významy.  V době konstituování moderního českého národa a ústupu zemských sebeidentifikací v 19.století se česky hovořící Moravané přihlásili k češství a tím akceptovali přijetí jména Česko pro celé území Čech a Moravy. To, že Morava patří do Česka, vychází tedy z historických faktů, mj. i z toho, že Morava patřila už od 14.století mezi země Koruny české. Země "Koruny české" obsahovaly kromě Českého království i Moravské markrabství, Opavské knížectví a jednotlivá slezská knížectví.

 


REGIONY EVROPY (HISTORICKÉ ZEMĚ), KTERÉ SE JMENUJÍ STEJNĚ JAKO CELÝ STÁT
 

Přenesení či rozšíření významu z části na celek, v případě názvu historické země či území na celý stát totiž není v evropském kontextu ničím výjimečným. Přesně k takovému rozšíření významu "z části na celek" došlo i na území Česka. Níže uvádíme několik příkladů, kdy se určitý region dané země jmenuje stejně jako celý stát, a přesto obyvatelé ostatních regionů nepoukazují na údajnou šikanu svého národa v rámci dané země. Je potěšující, že to jako šikanu přestávají vnímat i Moravané:
 

1) Rakousko / Österreich
a jeho regiony:   OberösterreichNiederösterreich

2) Francie / France
a její region:  Île-de-France

3) Švýcarsko / Schweiz
a jeho region:  Schwyz

4) Finsko / Suomi 
a jeho region: Varsinais Suomi

5) Chorvatsko / Hrvatska
a jeho region: Središnja Hrvatska

6) Polsko / Polska
a jeho regiony:  Wielkopolska, Małopolska

7) Česko / Czechia
a jeho region:  Čechy / Bohemia

 

 

NÁZORNÉ SROVNÁNÍ A ROZPTÝLENÍ OBAV Z ÚDAJNÉ ŠIKANY MORAVY:

Kanton Schwyz, stát Schweiz.   Obdobně jako region Čechy, stát Česko.
Je vidět, že jméno Česko (Czechia) nediskriminuje Moravu, stejně jako jméno Švýcarsko  (Schweiz)  nediskriminuje např. kanton Thurgau, či Bern tím, že se jeden z kantonů jmenuje podobně, jako celý stát (Schwyz - Schweiz).

 

 

V současné době se už i Morava postupně stává stejně sebevědomým regionem, jakým je třeba Tyrolsko, Sasko, či Bretaň, a útoky proti krátkému jménu Czechia ustávají. Zjistilo se, že byly jen důsledkem dezinformační a nenávistné kampaně založené na neinformovanosti lidí. Rozumní a poučení občané vnímají, že jméno Czechia Moravě nijak neškodí.


Vyjádření rozumných Moravanů

My Moravané jsme hrdí na to, že jsme Moravany, ale současně vnímáme, že jsme podle státní příslušnosti také Češi. Jsme jednoznačně pro jméno Česko, anglicky Czechia, protože nechceme, aby se České republice zkráceně říkalo Čechy, nebo Bohemia, jak se to občas děje.  ČESKO (Czechia) totiž dnes už opravdu není totéž, co ČECHY (Bohemia)! Aby Morava nesplynula s Čechami, musí se propagovat neutrální jméno Česko = anglicky Czechia, které je plnohodnotným ekvivalentem dlouhého jména Česká republika = anglicky Czech Republic.  Čechy + Morava + Slezsko = Česko.    Anglicky Bohemia + Moravia + Silesia = Czechia.

 

Moravané jsou současně Češi


Za Čechy označuje slovanské Moravany mj. i Ottův slovník naučný z konce 19. století (svazek 17., str. 640):

„Slovanské obyvatelstvo Moravy je sourodou částí národa českého, s nímž od věků v jednotu národní spojeno jest společnými dějinami a společnou řečí spisovnou i literaturou.“


Také německé encyklopedie Meyers Konversations-Lexikon (z roku 1878) i Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon (z roku 1906) označují Moravany za Čechy.


 

Zdroje:
- http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=725

- https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravan%C3%A9

- PERNES Jiří: Pod habsburským orlem. České země a Rakousko-Uhersko na přelomu 19. a 20. století, Nakladatelství Brána, Praha (2006), ISBN 80-7243-290-7, str. 103, 105 a 109.
- Kolektiv autorů: Osobnosti moravských dějin (1), Matice moravská, Brno (2006), ISBN 80-86488-38-1, str. 15.

 

 

České země, tedy Česko, opravdu nejsou jen Čechy - viz odkaz.


 

Argument, že se ve jménech Česko / Czechia ztrácí Morava, používají hlavně extrémisté:

Politická strana Moravané - aktivní separatistická strana (Active separatist movement)

Pozor - jméno Českomoravsko (Czechomoravia) je jen lákadlem na voliče extrémistických a separatistických stran!  Jednou z nich je např. politická strana Moravané. Tvrdí, že chtějí zemskou samosprávu, a vyžadují, aby se jméno Czechia, tedy krátké jméno naší společné republiky, nepoužívalo. I z tohoje patrné, o co této straně skutečně jde - o odtržení Moravy od Čech. Oni se totiž necítí být Čechy.  Podle nich Moravan není Čech.

Důkazem toho, že strana Moravané je skutečně separatistickou stranou, je její uvedení v seznamu separatistických stran Evropy zde: https://www.wikiwand.com/en/List_of_active_separatist_movements_in_Europe#/Czech_Republic

 

POZOR!

Představitelé politické strany Moravané se neštítí napadat ty, kdo používají jméno Czechia výhružkou, že propagace jména Czechia podle nich naplňuje skutkovou podstatu Podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka podle § 260, což je srovnání s komunisty a fašisty. Jako argument používají pokroucený historicko-místopisný výklad něčeho, co by neobstálo ve své době, natož v té dnešní. 
To je absurdní a odsouzeníhodné, protože politická strana Moravané, jakožto strana evidovaná v seznamu evropských separatistických stran, má sama dost problémů se zmíněným paragrafem...

 

 


Ukázka chybného a správného použití jména Čechy (Bohemia) a Česko (Czechia):  Suvenýry moravských motivů:Nelze upřednostňovat jména regionů na úkor společného názvu, který zastřešuje všechny regiony. Protože Čechy (anglicky Bohemia), a Morava (anglicky Moravia) jsou právě a pouze jména regionů, souhlasíme s názorem odborníků, abychom společně vystupovali pod jménem celého společného státu, kterým je právě Česko, anglicky Czechia.  Čechy zkrátka leží v Česku, a Morava a Slezsko také. Tento argument každý moudrý Moravan vítá.

Odmítáme také, aby se České republice říkalo anglicky Czech, protože toto slovo neoznačuje název státu, ale je to v překladu Čech, nebo čeština.

A tak jako jsme dříve místo Československá republika raději říkali Československo, tak i dnes si rychle a rádi zvykáme namísto kostrbatého Česká republika na Česko.

 

Jméno CZECHIA [ˈtʃɛkiə]  není výmyslem politiků!

Proto Vy, kdo protestujete proti vládě, přestaňte na jméno CZECHIA útočit. Jméno ČESKO, anglicky CZECHIA, není Váš nepřítel, ale spojenec - symbol boje za nadčasovou národní identitu všech Čechů, Moravanů a Slezanů!

 


Jméno Czechia skutečně moudří Moravané podporují

Dokládá to např. rozhovor s Moravanem Rudolfem Šrámkem, profesorem Masarykovy university v Brně, (mj. oceněném 11.2.2015 primátorem města Brna Petrem Vokřálem), na tomto videu.

 


Pokud jde o právo na sebeurčení Moravy, tak to Moravě samozřejmě nikdo nebere, ale se jménem Czechia toto téma nemá vůbec nic společného.  Říkat České republice Česko, anglicky Czechia je totiž zcela v pořádku. Toto jméno je přece ekvivalentem jména Czech Republic, podobně jako je jméno Slovakia ekvivalentem jména Slovak Republic.

 

Vše je tedy jinak, než se zdá! Jméno Česko/ angl. Czechia je vstřícným gestem vůči Moravě a Slezsku. Mnohem více lidí (např. i Karel Schwarzenberg) by totiž chtělo pro celou republiku raději jméno Čechy/ angl. Bohemia. To by ale Moravu definitivně vymazalo z mapy. To si nepřejeme - proto podporujeme jméno Czechia!

 

JMÉNO ČESKOSLOVENSKO NEBYLO V ÚSTAVĚ...

Ohledně absence slova Česko v Ústavě uveďme pro uklidnění emocí skutečnost, že slovo "Československo/ angl. Czechoslovakia" také nebylo v Ústavě, a přesto se používalo a dodnes ho zná celý svět. A přitom v Ústavě bylo pouze jméno Československá republika!

 

...A JMÉNO SLOVENSKO V ÚSTAVĚ NENÍ TAKÉ!

Slováci se svým krátkým jménem Slovensko/Slovakia nemají žádný problém a běžně ho používají. i když ve slovenské Ústavě je také uvedena pouze Slovenská republika.

 


Víno z Česka.
České a moravské vinařství a vinohradnictví jako na dlani.

 


HUDBA

Chinaski - Víno (oficiální videoklip)

Češi z Čech na Moravu jezdí rádi!


Jaromír Nohavica, zpěvák z Moravskoslezského kraje, nemá problém se slovem Česko.

Píseň "Penzion Česko" zde:   https://www.youtube.com/watch?v=Fk9O4-E4jl8

 

 

ABSURDITA

Příklad důsledků antikampaně proti jménu Czechia - moravské boty s nápisem "CZECH"...

Kdyby se více propagovalo jméno Czechia, nikdy by nemohly vzniknout třeba tyto moravské boty (s moravským znakem), které na sobě mají nápis CZECH.  Proč Čech? Vždyť jde o boty z Moravy.  Správně by na těchto botách mělo být slovo  MORAVIA.  Anebo právě CZECHIA. To je název celého státu, v němž leží jak Čechy, tak i Morava. (A Slezsko, samozřejmě).

 

Závěrem jedna zajímavost:

Občanská iniciativa Česko / Czechia (The Civic initiative Czechia), která už od října 1997 propaguje jednoslovný název českého státu, byla založena v Brně rodilými Moravany, a není tedy nástrojem Čechů z Čech proti Moravě, jak se extrémisté snaží stále lživě tvrdit. Nikdo tedy nepřejmenovává Českou republiku na Čechii, jak tvrdí některé moravské extrémistické strany. Jméno ČESKÁ REPUBLIKA, které je v Ústavě, zůstává politickým jménem státu i nadále, stejně jako jeho anglický překlad CZECH REPUBLIC. Nejde tedy o přejmenování.

 

Říkat České republice anglicky Czechia je skutečně naprosto korektní, jako říkat např. Slovenské republice anglicky Slovakia.  Není tu Moravská republika, nemluvíme moravsky, v hymně České republiky se nezpívá "Země moravská, domov můj", a nemáme ani Moravský národní tým...  Morava a Slezsko jsou zkrátka součástí Česka. Překládáme-li tyto pojmy do angličtiny, mluvíme o tom, že Czechia obsahuje regiony Bohemia, Moravia a Silesia.

Kdo je poučen, nemůže být manipulován. Buďme chytří, buďme spolu - v Čechách, na Moravě i ve Slezsku!

 

 

ODKAZY - NÁZVY STÁTŮ STEJNÉ JAKO NĚJAKÝ JEJICH REGION:

Rakousko (Ober- a Niederösterreich)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_Rakousy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_Rakousy

Polsko (Wielkopolska, Małopolska)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velkopolsko_%28historick%C3%A9_%C3%BAzem%C3%AD%29

https://cs.wikipedia.org/wiki/Malopolsko

Francie (Île-de-France)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France

Švýcarsko (Schwyz)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Schwyz

Finsko (Varsinais Suomi)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlastn%C3%AD_Finsko

Chorvatsko (Središnja Hrvatska)
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_Chorvatsko

 

 

A ČESKÁ HYMNA PODRUHÉ - se jménem Czechia na věcech kolem nás

https://www.youtube.com/watch?v=ECXC6hR0dlM

 

 

Reakce na diskuse s extrémisty - moravskými separatisty:

Problémem diskusí s těmito extrémisty - "moravisty" -  je to, že já objasňuji jen a pouze důvody, proč se Česko přeloží do angličtiny jako Czechia, zatímco oni odmítají i to, že Morava je součástí Česka, a tvrdí, že já už pouhou obhajobou jména Czechia prý dávám najevo údajnou nenávist vůči Moravě. Přestože vědí, že jsem o Moravě nikdy nic špatného nenapsal, tak jim pouhý souhlas se jménem Czechia stačí k tomu, abych byl zařazen mezi nepřátele Moravy. Naprosto ignorují moje slova o tom, že Moravu naopak miluji.

Pokud tedy moravisté nadávají mně, tak si vybrali špatný hrob, u kterého brečí. Já jim s jejich bludným komplexem ubližovaných chudáků, kteří trpí pod vymyšleným bičem českého otrokáře, opravdu nepomůžu, protože mně jde OPRAVDU jen o překlad momentálně používaného českého jména Česko do angličtiny. Ale protože byl tento překlad oficiálně uznán už v roce 1993, a znovu v roce 2016, tak vlastně nemám co k tomu více dodat. Snad jen - naučme se jméno Czechia používat, ať nejsme za hlupáky. Morava je krásná zem, a stejně jako země Čechy, je i Morava také země Česká, domov můj, jak se zpívá ve státní hymně. Moravisté by jistě nesouhlasili a při hymně by zarytě mlčeli, ale to je jejich právo. Já jsem demokrat a chápu, že pokud tito extrémisté nenávidí Čechy, nemohou se smířit s tím, že se naše republika nejmenuje Moravská, ale Česká. Pokud jim ale pomůže, když za to vynadají mně, tak jen do toho. Sice za to nemohu, ale i tak jim velmi rád budu dělat osobního terapeuta a diskutovat s nimi. Třeba jim to nějak pomůže.

(Filip Czechia)

kontakt: admin-czechia@seznam.cz

 

https://www.youtube.com/watch?v=SZIk5CfwdJA&t=11s

 

 

Nahoru #
Home page #