"MORAVA - HRDÝ REGION ČESKA"

 


Motto:  "Moravané podporují jméno Česko/Czechia. Jen tak lze totiž potlačit tendence nazývat celý stát Čechy - anglicky Bohemia.  Jen tak lze zajistit rovnoprávnost Moravy s Čechami.  Česko nejsou Čechy, podobně, jako např. Österreich není Oberösterreich. Morava je hrdým regionem Česka, jako je např. Tyrolsko hrdým regionem Rakouska."

Neboli: Donutit ty, kteří říkají, že se závod pojede v Čechách, v Novém Městě na Moravě, aby to neříkali, lze jedině důsledným rozlišováním jmen Čechy (Bohemia) a Česko (Czechia). Ti, kteří tvrdí, že to je jedno a totéž, jsou sami proti sobě a právě kvůli nim se naší zemi bude říkat Čechy ještě dlouho. Alternativní návrh Czechomoravia = Českomoravsko naopak Moravané odmítají.  Jednak proto, že Morava není Moravsko, a také proto, že snahy prosadit Moravu do názvu státu jsou považovány za populistické, účelové, dětinské, nevyspělé a zcela zbytečné. V názvu Deutschland, nebo Österreich také nejsou názvy spolkových zemí obsaženy. A Česko navíc ani spolkovou republikou není. Problémem odpůrců jmen Česko, Czechia je, že vycházejí z mylného faktu, který staví na předpokladu, že prý jméno ČESKO, i jeho překlady Czechia, Tchechien, Tjekkiet, Tsjechië, Tchéquie, Cechia, Čehija,Tsjekkia, Tchéquia, Чехия, Chequia, Çekya apod. (celý seznam zde) údajně nějak poškozují Moravu tím, že není v názvu také, a požadují jméno Českomoravsko. To je absurdní.  V názvu státu přece nemusí být obsaženy všechny spolkové země (a už vůbec ne země historické) - důkazem je např. Německo, či Rakousko. A navíc: V názvu Československo (Czechoslovakia) nebyla Morava obsažena také!

 

Vyjádření rozumných Moravanů

My Moravané jsme hrdí na to, že jsme Moravany, ale současně vnímáme, že jsme také Češi - jak podle státní příslušnosti, tak i podle jazyka - vždyť žádná jednotná moravština neexistuje, a my mluvíme česky. Moravské dialekty jsou součástí češtiny.  Jsme proto jednoznačně pro jméno Česko, anglicky Czechia, protože nechceme, aby se České republice zkráceně říkalo Čechy, nebo Bohemia, jak se to občas děje.  ČESKO (Czechia) totiž dnes už opravdu není totéž, co ČECHY (Bohemia)! Aby Morava nesplynula s Čechami, musí se propagovat neutrální jméno Česko = anglicky Czechia, plně vycházející z dlouhého jména Česká republika = anglicky Czech Republic.
Česko = Čechy + Morava + Slezsko,    anglicky Czechia = Bohemia + Moravia + Silesia.

 

ČESKÁ HYMNA - Krásné záběry přírody z České televize

https://www.facebook.com/ceskatelevize/videos/10154222480987686/

 

Česká hymna - krásné zpracování. Mimochodem - napadá mě, že text České hymny krásně dokládá fakt, že jméno Česko, anglicky Czechia, je zcela v pořádku, protože i Morava patří do země české, společného to domova našeho. Moravu miluji, jen nerozumím některým Moravanům, kterým pojem "země česká" nevadí, "Česká republika" také ne, ale ve jménu Czechia pořád hledají Moravu a zlobí se, že ji tam nevidí. Přeji si, abychom jméno Czechia konečně začali mít rádi, tak jako kdysi jméno Czechoslovakia, tak, jako já mám rád Moravu a tak jako máme všichni rádi tu naši ČESKOU hymnu.

 

A ČESKÁ HYMNA PODRUHÉ - se jménem Czechia na věcech kolem nás

https://www.youtube.com/watch?v=ECXC6hR0dlM

 

Česko nejsou Čechy

Ačkoli se jméno Česko (Czechia) podobá jménu Čechy (Bohemia), mají tato dvě jména již asi 200 let různé významy. 
Přenesení či rozšíření významu z části na celek, v případě názvu historické země či území na celý stát není v evropském kontextu ničím výjimečným.

Příkladem mohou být:

 

Rakousko (Ober- a Niederösterreich)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_Rakousy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_Rakousy

Polsko (Wielkopolska, Małopolska)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velkopolsko_%28historick%C3%A9_%C3%BAzem%C3%AD%29

https://cs.wikipedia.org/wiki/Malopolsko

Francie (Île-de-France)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France

Švýcarsko (Schwyz)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Schwyz

Finsko (Varsinais Suomi)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlastn%C3%AD_Finsko

Chorvatsko (Središnja Hrvatska)
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_ChorvatskoPřesně k takovému rozšíření významu "z části na celek" došlo i na území Česka.
V době konstituování moderního českého národa a ústupu zemských sebeidentifikací v 19.století se česky hovořící Moravané přihlásili k češství a tím akceptovali přijetí jména Česko pro celé území Čech a Moravy.
 

Slovanské Moravany označuje za Čechy též Ottův slovník naučný z konce 19. století (svazek 17., str. 640):
„Slovanské obyvatelstvo Moravy je sourodou částí národa českého, s nímž od věků v jednotu národní spojeno jest společnými dějinami a společnou řečí spisovnou i literaturou.“


Za Čechy označují Moravany také německé encyklopedie Meyers Konversations-Lexikon (z roku 1878) i Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon (z roku 1906).
 

Zdroje:
- http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=725

- https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravan%C3%A9

- PERNES Jiří: Pod habsburským orlem. České země a Rakousko-Uhersko na přelomu 19. a 20. století, Nakladatelství Brána, Praha (2006), ISBN 80-7243-290-7, str. 103, 105 a 109.
- Kolektiv autorů: Osobnosti moravských dějin (1), Matice moravská, Brno (2006), ISBN 80-86488-38-1, str. 15.

 

Politická strana Moravané - aktivní separatistická strana (Active separatist movement)

Pozor - jméno Českomoravsko (Czechomoravia) je jen lákadlem na voliče extrémistických a separatistických stran!  Jednou z nich je např. politická strana Moravané. Tvrdí, že chtějí zemskou samosprávu, a vyžadují, aby se jméno Czechia, tedy krátké jméno naší společné republiky, nepoužívalo. I z tohoje patrné, o co této straně skutečně jde - o odtržení Moravy od Čech. Oni se totiž necítí být Čechy.  Podle nich Moravan není Čech.

Důkazem toho, že strana Moravané je skutečně separatistickou stranou, je její uvedení v seznamu separatistických stran Evropy zde: https://www.wikiwand.com/en/List_of_active_separatist_movements_in_Europe#/Czech_Republic

 

POZOR!

Představitelé politické strany Moravané se neštítí napadat ty, kdo používají jméno Czechia výhružkou, že propagace jména Czechia podle nich naplňuje skutkovou podstatu Podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka podle § 260, což je srovnání s komunisty a fašisty. Jako argument používají pokroucený historicko-místopisný výklad něčeho, co by neobstálo ve své době, natož v té dnešní. 
To je absurdní a odsouzeníhodné, protože politická strana Moravané, jakožto strana evidovaná v seznamu evropských separatistických stran, má sama dost problémů se zmíněným paragrafem...

 Proto je pro skutečné Moravany naopak nanejvýš důležité, aby podporovali šíření správného krátkého názvu pro Českou republiku, kterým je ČESKO, anglicky CZECHIA [čekija].

Jméno Česko / Czechia nikomu nemůže vadit - vždyť plně vychází ze jména ČESKÁ republika, které se již používá od r. 1993 v souladu s přáním většiny národa. I v naší hymně se zpívá: "Země ČESKÁ domov můj." Země česká - tedy ČESKO, anglicky CZECHIA. I země "Koruny české" obsahovaly kromě Českého království i Moravské markrabství, Opavské knížectví a jednotlivá slezská knížectví, a také dnes ČESKÁ republika - ČESKO - zahrnuje Čechy, Moravu a Slezsko. Milí Moravané, pokud tedy chcete i nadále žít ve společném státu s Čechy a Slezany, nebojujte proti Czechii - pomáháte tím separatistům a některým populistickým politikům. Czechia není jméno politické, ale zeměpisné!

 


Ukázka chybného a správného použití jména Čechy (Bohemia) a Česko (Czechia):  Suvenýry moravských motivů:Nelze upřednostňovat jména regionů na úkor společného názvu, který zastřešuje všechny regiony. Protože Čechy (anglicky Bohemia), a Morava (anglicky Moravia) jsou právě a pouze jména regionů, souhlasíme s názorem odborníků, abychom společně vystupovali pod jménem celého společného státu, kterým je právě Česko, anglicky Czechia.  Čechy zkrátka leží v Česku, a Morava a Slezsko také. Tento argument každý moudrý Moravan vítá.

Odmítáme také, aby se České republice říkalo anglicky Czech, protože toto slovo neoznačuje název státu, ale je to v překladu Čech, nebo čeština.

A tak jako jsme dříve místo Československá republika raději říkali Československo, tak i dnes si rychle a rádi zvykáme namísto kostrbatého Česká republika na Česko.

 

Jméno CZECHIA [ˈtʃɛkiə]  není výmyslem politiků!

Proto Vy, kdo protestujete proti vládě, přestaňte na jméno CZECHIA útočit. Jméno ČESKO, anglicky CZECHIA, není Váš nepřítel, ale spojenec - symbol boje za nadčasovou národní identitu všech Čechů, Moravanů a Slezanů!

 


Jméno Czechia skutečně moudří Moravané podporují

Dokládá to např. rozhovor s Moravanem Rudolfem Šrámkem, profesorem Masarykovy university v Brně, (mj. oceněném 11.2.2015 primátorem města Brna Petrem Vokřálem), na tomto videu.

 

Absurdní argument, který používají extrémisté:
Prý se ve jménech Česko / Czechia ztrácí Morava.


Ve jménu Czech Republic je prý naopak Morava jasně patrná... Slovo "Republika" prý totiž znamená federace, či spolkový stát... To je ale omyl. Jaká je tedy skutečnost?

Republika neznamená federace! V názvu státu se žádné regiony neztrácejí. Jen prostě všechna jména regionů nemohou být součástí jména státu. Rozumní lidé chápou, že Česko není spolkovou republikou, jen demokratickým státem s krajským uspořádáním, které zaručuje všem regionům rovné zacházení bez ohledu na podobnost názvu státu s názvem jedné historické země.

Malý slovníček:

1)  Republika - (rés, publica - věc veřejná) stát založený na zastupitelské demokracii
2)  Spolková republika -  federativní republika složená ze spolkových zemí
3)  Federace - spojení dvou nebo více států v jeden společný stát s federálním vedením

Česká republika ale není ani spolkovou republikou, ani federací!
Morava by se navíc podle výše uvedených spekulací musela "ztrácet" už dříve i ve jménu Československo / Czechoslovakia.  A co Německo (Germany)?  V něm se také "ztrácí" Bavorsko, Durynsko, či Sasko?  A v názvu Rakousko (Austria) třeba Štýrsko, nebo Tyrolsko?  Vadí to někomu? Nevadí. A to se dvě země Rakouska (Österreich) jmenují Horní a Dolní Rakousy (Oberösterreich a Niederösterreich). Zbytek Rakouska s tím nemá problém. Jsou snad obyvatelé Štýrska pro, aby se pro název státu nepoužívalo krátké jméno Rakousko jen proto, že je toto jméno podobné jednomu z regionů?  Trvají na tom, aby se vždy používal pouze dlouhý název Rakouská republika??? Samozřejmě, že ne.

I když se tedy jedna regionální země jmenuje podobně, jako název celého státu – tedy např. část Česka - Čechy, ale i zmíněná část Rakouska - Horní a Dolní Rakousy, není to u vyspělých národů důvodem k jakékoli žárlivosti mezi regiony jedné země.  

Věříme, že v současné době se už i Morava postupně stává stejně sebevědomým regionem, jakým je třeba Tyrolsko, Sasko, či Bretaň, a útoky proti krátkému jménu Czechia byly jen důsledkem dezinformační a nenávistné kampaně založené na neinformovanosti lidí. Rozumní a poučení občané stále více vnímají, že jméno Czechia Moravě nijak neškodí.

Pokud jde o právo na sebeurčení Moravy, tak to Moravě samozřejmě nikdo nebere, ale se jménem Czechia toto téma nemá vůbec nic společného.  Říkat České republice Česko, anglicky Czechia je totiž  zcela v pořádku. Toto jméno přece plně vychází ze jména Czech Republic, podobně jako jméno Slovakia vychází ze jména Slovak Republic.

 

Vše je tedy jinak, než se zdá! Jméno Česko/ angl. Czechia je vstřícným gestem vůči Moravě a Slezsku. Mnohem více lidí (např. i Karel Schwarzenberg) by totiž chtělo pro celou republiku raději jméno Čechy/ angl. Bohemia. To by ale Moravu definitivně vymazalo z mapy. To si nepřejeme - proto podporujeme jméno Czechia!

 

JMÉNO ČESKOSLOVENSKO NEBYLO V ÚSTAVĚ...

Ohledně absence slova Česko v Ústavě uveďme pro uklidnění emocí skutečnost, že slovo "Československo/ angl. Czechoslovakia" také nebylo v Ústavě, a přesto se používalo a dodnes ho zná celý svět. A přitom v Ústavě bylo pouze jméno Československá republika!

 

...A JMÉNO SLOVENSKO V ÚSTAVĚ NENÍ TAKÉ!

Slováci se svým krátkým jménem Slovensko/Slovakia nemají žádný problém a běžně ho používají. i když ve slovenské Ústavě je také uvedena pouze Slovenská republika.

 


Víno z Česka.
České a moravské vinařství a vinohradnictví jako na dlani.

 


HUDBA

Chinaski - Víno (oficiální videoklip)

Češi z Čech na Moravu jezdí rádi!


Jaromír Nohavica, zpěvák z Moravskoslezského kraje, nemá problém se slovem Česko.

Píseň "Penzion Česko" zde:   https://www.youtube.com/watch?v=Fk9O4-E4jl8

 

 

ABSURDITA

Příklad důsledků antikampaně proti jménu Czechia - moravské boty s nápisem "CZECH"...

Kdyby se více propagovalo jméno Czechia, nikdy by nemohly vzniknout třeba tyto moravské boty (s moravským znakem), které na sobě mají nápis CZECH.  Proč Čech? Vždyť jde o boty z Moravy.  Správně by na těchto botách mělo být slovo  MORAVIA.  Anebo právě CZECHIA. To je název celého státu, v němž leží jak Čechy, tak i Morava. (A Slezsko, samozřejmě).

 

Závěrem jedna zajímavost:

Občanská iniciativa Česko / Czechia (The Civic initiative Czechia), která už od října 1997 propaguje jednoslovný název českého státu, byla založena v Brně rodilými Moravany, a není tedy nástrojem Čechů z Čech proti Moravě, jak se extrémisté snaží stále lživě tvrdit. Nikdo tedy nepřejmenovává Českou republiku na Čechii, jak tvrdí některé moravské extrémistické strany. Jméno ČESKÁ REPUBLIKA, které je v Ústavě, zůstává politickým jménem státu i nadále, stejně jako jeho anglický překlad CZECH REPUBLIC. Nejde tedy o přejmenování.

 

Říkat České republice anglicky Czechia je skutečně naprosto korektní, jako říkat např. Slovenské republice anglicky Slovakia.  Není tu Moravská republika, nemluvíme moravsky, v hymně České republiky se nezpívá "Země moravská, domov můj", a nemáme ani Moravský národní tým...  Morava a Slezsko jsou zkrátka součástí Česka. Překládáme-li tyto pojmy do angličtiny, mluvíme o tom, že Czechia obsahuje regiony Bohemia, Moravia a Silesia.

Kdo je poučen, nemůže být manipulován. Buďme chytří, buďme spolu - v Čechách, na Moravě i ve Slezsku!

 

Jméno Česko, anglicky Czechia, které zahrnuje i Moravu,  je tu tedy mj. i proto,  aby se celé České republice neříkalo Čechy (Bohemia), jako např. zde:

1) Brno je údajně druhé největší město Čech - viz odkaz.
2) Břeclav údajně leží v Čechách - viz odkaz.
3) Lednice na Moravě prý leží v Čechách (Bohemia) - viz odkaz.
4) Karel Schwarzenberg navrhuje pro celou Českou republiku jméno Bohemia - tedy Čechy (!) - viz odkaz.

5) Boty s moravským znakem mají na sobě místo Czechia, nebo Moravia nápis Czech (Čech, čeština).  - viz odkaz.

 

 

 

Nahoru #
Home page #