CZECHIA JE OFICIÁLNÍ! 


Oficiální mezinárodní seznam zeměpisných jmen států světa obsahuje od 1.7.2016 krátká jména ČESKO a CZECHIA, podobně jako v tomto seznamu najdete též např. SLOVENSKO a SLOVAKIA:

 
Od 1.7.2016 jsou jména ČESKO / CZECHIA oficiálně uvedena
v Mezinárodním seznamu zeměpisných jmen OSN - UNGEGN:
(United Nations Group of Experts on Geographical Names)
 
Od srpna 2016 jsou jména ČESKO / CZECHIA zapsána také
v  Mezinárodní databázi terminologie OSN - UNTERM:
(The United Nations Terminology Database).
 
V září 2016 se jména ČESKO / CZECHIA objevila i
v mezinárodně platných normách ISO:
CZECHIA: ISO norma 3166-1

 

https://www.iso.org/obp/ui/#search
Návod: Zaškrtnout "Country Codes", do řádku zapsat buď Czechia, nebo  *  pro zobrazení všech států.
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1


Na tom, že jména Česko, Czechia, Tschechien apod. jsou oficiálními krátkými jmény České republiky v češtině i v jiných jazycích se shodla též:

Vláda České republiky, 2.5.2016:  

http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x_2016_05_02_vlada_schvalila_czechia.html


 

Zeměpisné jméno Czechia je tedy nyní stejně oficiální, jako formální, politické jméno Czech Republic. Jde o významově podobnou dvojici jmen jako někdejší Czechoslovak Republic a Czechoslovakia. Co jste tehdy z těchto dvou názvů používali raději a častěji? Asi Czechoslovakia, že. Pojďme tedy společně zkusit navázat na tuto tradici a říkat našim zemím opět krátkými jmény: Czechia a Slovakia.  Slováci s krátkým jménem problém nemají - viz odkaz.  Používejme tradiční jména Česko / Czechia, která se používají již přes 300 let, na rozdíl od politického jména Česká republika / Czech Republic, které existuje teprve 23 let.
Ano, jméno Czechia zde dlouho chybělo, a přitom opravdu není nové  - používalo se už v roce 1602.  Jméno Česko je jen o něco mladší - první zmínky jsou z roku 1777. I proto jméno CZECHIA doporučilo  padesát pět expertů z NK ČÚZK  již v roce 1993 k opětovnému (tedy nikoli novému) používání jako nejlepší překlad jména Česko do angličtiny. Toto doporučení bylo plně v souladu se zákonem o schvalování státních symbolů a mělo být považováno za závazné. Protože se to vinou nedůslednosti těch, kteří měli jméno Czechia propagovat, nestalo, došlo 2.5.2016 k opětovné diskusi na vládě. Výsledek byl jednoznačný a očekávaný - vláda překlad Česko = Czechia s odkazem na dlouhou historickou tradici těchto jmen opětovně schválila, protože jiné alternativy byly z mnoha důvodů (více zde) nepoužitelné. Příklad námitky: Proč ne třeba Bohemia? Protože Bohemia jsou jen Čechy, což je jen část území České republiky. Nezapomínejme na Moravu!   Proto je Česko / angl. Czechia nyní skutečně oficiálním krátkým jménem celé naší země.

- Důkazy o používání jména CZECHIA v historii  - zde.
- Odkazy na stránky prestižních institucí, které používají jméno CZECHIA v současnosti - zde.

 

A CO REFERENDUM?  

Nebylo nutné? Nebylo. Jméno státu navrhují dle zákona experti z NK ČÚZK.
Více zde: http://czechia-cesko.webnode.cz/a55-odborniku-autori/

 

KAM DÁL?

CZECHIA A SPORT

Politický název Czech Republic patří do politiky, ale ne do sportu!