JE CZECHIA [čekia] OFICIÁLNÍ?

Ano! Zeměpisné jméno Česko - anglicky Czechia, je jménem stejně oficiálním, jako jméno politické - Česká republika/ Czech Republic. I dříve byla oficiální dvě jména - Československo i Československá republika - Czechoslovakia i Czechoslovak Republic.

 

Politické (dlouhé) jméno patří jen do politiky a na úřední dokumenty. Krátké jméno lze oficiálně používat např. ve sportu, v kultuře, či v zeměpisu - zkrátka všude tam, kde i jiné republiky používají své krátké jméno.  Např. tam, kde Francouzská republika uvádí krátké jméno Francie/France a Řecká (Helénská) republika stručně jen Řecko/Greece, může od roku 2016 i Česká republika oficiálně užívat schválené a doporučené jméno Česko, anglicky Czechia.  Je v zájmu nás všech, aby se celý svět konečně dozvěděl, že Czech Republic je Czechia a nikoli Chechnya.  Budeme-li to tajit, cizinci si to budou plést pořád!

 

 

- Czechia v seznamu zemí OSN

Odkaz č.1:  UNTERM (United Nations Terminology Database).

Odkaz č.2:  UNGEGN  (United Nations Group of Experts on Geographical Names).

Odkaz č.3:   CZECHIA MAP  (Cartographic Section of United Nations)

 

 

Krátké jméno našeho státu je v několika jazycích je od 1.července 2016 zaneseno do seznamu zemí světa v OSN. Podobně v tomto seznamu najdete též např. dvojici jmen SLOVENSKO / SLOVAKIA.

 

- Czechia v normách ISO - 3166

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:CZ

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1
 

- Czechia je od roku 2016 celosvětově uznávaným jménem

Czechia je:

- Oficiálním krátkým anglickým názvem České republiky, který byl schválený vládou ČR (2.5.2016)

Uznaným a používaným jménem:

- V Organizací Spojených národů (OSN)

- Vládou USA

- Vládou Spojeného království

- Organizací UNESCO

- Světovou zdravotnickou organizací

- Světovou bankou

- Časopisem National Geographic

- Společností Google na jejich světoznámých mapách atd.
 

- Akceptace jmen Česko / Czechia celou českou vládou v roce 2016

Jméno Česko (Czechia)  je ze stejné kategorie zeměpisných jmen, jakými jsou i jiná běžně používaná jména, jako např.: Slovensko (Slovakia), Slovinsko (Slovenia), Chorvatsko (Croatia), Rakousko (Austria) nebo bývalý název naší země: Československo (Czechoslovakia).  V souladu se zákonem je tedy Czechia čekia]   správným oficiálním anglickým zeměpisným názvem země s aktuálním politickým jménem "Česká republika" (The Czech Republic).
(Celá zpráva Ministerstva zahraničí České republiky o tom, že česká vláda jméno Czechia uznává jako oficiální zde)

http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/fakta_a_data_k_aktualitam/x2016_04_21_doplneni_prekladu_kratkeho_nazvu_cesko.html


 

 

 

- Neakceptace jména Czechia kontroverzní ministryní Šlechtovou:

Proti jménu Czechia hlasovala jen ministryně Šlechtová z MMR. Jako jediná totiž asi nepochopila, že Czechia je překlad jména Česko, který už je schválen 23 let (od roku 1993) a nyní jde pouze o jeho zapsání do seznamů OSN:

http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/vlada-schvalila-nazev-czechia-proti-byla-jen-slechtova-1292327


- Paní Šlechtová se do nevhodných akcí pouští poměrně často:

Šlechtová si zaplatila oslavné články, web je prezentoval jako zpravodajství

http://forum24.cz/slechtova-si-zaplatila-oslavne-clanky-web-je-prezentoval-jako-zpravodajstvi/


Ostuda v Brně. Ministryně Šlechtová se na MotoGP sápala na Rossiho, ten ji odstrčil

http://www.tyden.cz/rubriky/sport/motorismus/vis-kdo-ja-jsem-internet-breci-smichy-nad-trapasem-slechtove_441429.html

https://www.reflex.cz/clanek/video/81121/ostuda-v-brne-ministryne-slechtova-se-na-moto-gp-sapala-na-rossiho-ten-ji-odstrcil.html

http://zpravy.idnes.cz/slechtova-rosssi-motogp-08s-/domaci.aspx?c=A170808_155033_domaci_lva

 

Šlechtová chce vyvlastnit domy na Hradě

http://zpravy.idnes.cz/komentar-k-zemanovi-a-slechtove-znarodneni-ct-a-hradu-p0u-/domaci.aspx?c=A160512_125316_domaci_jav

https://www.novinky.cz/domaci/403223-slechtova-chce-vyvlastnit-domy-na-hrade.html
- Czechia v seznamu zemí vlády USA

http://www.state.gov/s/inr/rls/4250.htm

http://www.state.gov/m/dghr/flo/c24173.htm

 

- Czechia v seznamech CIA

http://www.state.gov/p/eur/ci/ez/

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ez.html

 

- Zeměpisné jméno Czechia [čekia]  je tedy nyní stejně oficiální, jako formální, politické jméno Czech Republic.

 

Krátce po vzniku samostatné České republiky v roce 1993 uzákonilo 55 odborníků Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního krátké zeměpisné jméno Česko. Komise zároveň kodifikovala i správné překlady jména Česko do cizích jazyků, včetně anglického jména Czechia. Nejvyšším ústavním činitelům a vládě trvalo dlouhých 23 let přijmout rozhodnutí o protokolárním nahlášení anglického jména Czechia a jeho ekvivalentů v jazycích OSN do oficiálních databází jmen států OSN (UNGEGN a UNITERM), kde je krátké anglické jméno Czechia uvedeno od července 2016. Toto mezinárodní uznání je základním předpokladem pro mezinárodní používání jména Czechia v angličtině.

 

Jde o významově podobnou dvojici jmen jako někdejší Czechoslovak Republic a Czechoslovakia. Tehdy většina lidí používala raději a častěji jméno Czechoslovakia. V tomto duchu je zcela přirozené říkat našim zemím opět krátkými jmény: Czechia a Slovakia.  Slováci s krátkým jménem problém nemají - viz odkaz.  Používejme tradiční jména Česko / Czechia, která se používají již přes 300 let, na rozdíl od politického jména Česká republika / Czech Republic, které existuje teprve 23 let.

Ano, jméno Czechia zde dlouho chybělo, a přitom opravdu není nové  - používalo se už v roce 1602.  Jméno Česko je jen o něco mladší - první zmínky jsou z roku 1777. I proto jméno CZECHIA doporučilo  padesát pět expertů z NK ČÚZK  již v roce 1993 k opětovnému (tedy nikoli novému) používání jako nejlepší překlad jména Česko do angličtiny. Toto doporučení bylo plně v souladu se zákonem o schvalování státních symbolů a mělo být považováno za závazné. Protože se to vinou nedůslednosti těch, kteří měli jméno Czechia propagovat, nestalo, došlo 2.5.2016 k opětovné diskusi na vládě. Výsledek byl jednoznačný a očekávaný - vláda překlad Česko = Czechia s odkazem na dlouhou historickou tradici těchto jmen opětovně schválila, protože jiné alternativy byly z mnoha důvodů nepoužitelné. Příklad námitky: Proč ne třeba Bohemia? Protože Bohemia jsou jen Čechy, což je jen část území České republiky. Nezapomínejme na Moravu!   Proto je Česko / angl. Czechia nyní skutečně oficiálním krátkým jménem celé naší země.
Příklady námitek a jejich uvedení na pravou míru zde.

 

HISTORIE

- Důkazy o používání jména CZECHIA v historii  - zde.

SOUČASNOST

- Odkazy na stránky prestižních institucí, které používají jméno CZECHIA v současnosti - zde.

NEJSME JEDINOU REPUBLIKOU

- Česká republika není jedinou republikou Evropy. I naše země má kromě politického jména i jméno krátké: Česko, anglicky Czechia čekia]. Výslovnost  jména Czechia s "k" = [čekia], je podobné jako ve slově Czechoslovakia [čekoslovejkia], používané dříve.

 

 

Oficiální překlad ČESKO = CZECHIA už začaly používat i kvalitnější slovníky:

Např.: SLOVNÍK POWER FINDER - Anglicko-český, česko-anglický - kniha

http://www.yahokniha.cz

Více na: CZECHIA A SLOVNÍKY

http://czechia-cesko.webnode.cz/slovniky/


PŘÍRUČKA - JAK SE JMENUJE NAŠE VLAST

PhDr. Libuše Čižmárová, CSc., Ústav pro jazyk český, listopad 2016
Ideální výuková pomůcka pro školy. Každý učitel, který dětem vysvětlí, proč naše země potřebuje krátké jméno, si zaslouží pochvalu.
>>  Příručka zde: 


A CO REFERENDUM?  

Nebylo nutné? Nebylo. Jméno státu navrhují dle zákona experti z NK ČÚZK.
Více zde: http://czechia-cesko.webnode.cz/a55-odborniku-autori/

 

KAM DÁL?

CZECHIA A SPORT

Politický název Czech Republic patří do politiky, ale ne do sportu!