Česko, i jeho překlad do angličtiny Czechia [čekija] jsou oficiálními krátkými jmény našeho státu. Dlouhým jménem (politickým) zůstáva jméno Czech Republic. Důvod práva na existenci jména Czechia: Politickým jménem Czech Republic nelze v angličtině popisovat události v Česku před rokem 1993.

 

Czechia - krátké jméno našeho státu (v několika jazycích) je od 1.července 2016 zaneseno do databáze UNTERM (United Nations Terminology Database).

Kromě toho se vyskytuje i v další důležité databázi UNGEGN  (United Nations Group of Experts on Geographical Names).

 

CZECHIA V NORMÁCH ISO-3166

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:CZ

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1
 

Czechia je oficiální krátký anglický název České republiky schválený vládou ČR (2.5.2016) a uznaný a používaný v rámci Spojených národů, vládou USA, vládou Spojeného království, organizací UNESCO, Světovou zdravotnickou organizací, Světovou bankou, časopisem National Geographic, společností Google na jejich světoznámých mapách atd.
 

Česko (Czechia)  je standardní krátký název země - v češtině a v angličtině - ze stejné kategorie zeměpisných jmen, jakými jsou i jiná běžně používaná jména, jako např.: Slovensko (Slovakia), Slovinsko (Slovenia), Chorvatsko (Croatia), Rakousko (Austria) nebo bývalý název naší země: Československo (Czechoslovakia).  V souladu se zákonem je tedy Czechia čekija]    /  správným oficiálním anglickým zeměpisným názvem země s aktuálním politickým jménem "Česká republika" (The Czech Republic).


 

 

 
 
OSN:  Oficiální mezinárodní seznam zeměpisných jmen států světa obsahuje od 1.7.2016 krátká jména ČESKO a CZECHIA, podobně jako v tomto seznamu najdete též např. SLOVENSKO a SLOVAKIA:

 


- Czechia v seznamu zemí (databáze vlády USA)

http://www.state.gov/s/inr/rls/4250.htm

http://www.state.gov/m/dghr/flo/c24173.htm

 

- Czechia v seznamech CIA

http://www.state.gov/p/eur/ci/ez/

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ez.html

 

Česká republika není jedinou republikou Evropy.  I naše země má kromě politického jména i jméno krátké: Česko, anglicky Czechia čekija]. Výslovnost  jména Czechia s "k" = [čekija], je podobné jako ve slově Czechoslovakia [čekoslovejkija], používané dříve.

 

Zeměpisné jméno Czechia [čekija]  je tedy nyní stejně oficiální, jako formální, politické jméno Czech Republic. Jde o významově podobnou dvojici jmen jako někdejší Czechoslovak Republic a Czechoslovakia. Co jste tehdy z těchto dvou názvů používali raději a častěji?  Zkusím si tipnout: Czechoslovakia? Pokud souhlasíte, pojďme tedy společně zkusit navázat na tuto tradici a říkat našim zemím opět krátkými jmény: Czechia a Slovakia.  Slováci s krátkým jménem problém nemají - viz odkaz.  Používejme tradiční jména Česko / Czechia, která se používají již přes 300 let, na rozdíl od politického jména Česká republika / Czech Republic, které existuje teprve 23 let.
Ano, jméno Czechia zde dlouho chybělo, a přitom opravdu není nové  - používalo se už v roce 1602.  Jméno Česko je jen o něco mladší - první zmínky jsou z roku 1777. I proto jméno CZECHIA doporučilo  padesát pět expertů z NK ČÚZK  již v roce 1993 k opětovnému (tedy nikoli novému) používání jako nejlepší překlad jména Česko do angličtiny. Toto doporučení bylo plně v souladu se zákonem o schvalování státních symbolů a mělo být považováno za závazné. Protože se to vinou nedůslednosti těch, kteří měli jméno Czechia propagovat, nestalo, došlo 2.5.2016 k opětovné diskusi na vládě. Výsledek byl jednoznačný a očekávaný - vláda překlad Česko = Czechia s odkazem na dlouhou historickou tradici těchto jmen opětovně schválila, protože jiné alternativy byly z mnoha důvodů nepoužitelné. Příklad námitky: Proč ne třeba Bohemia? Protože Bohemia jsou jen Čechy, což je jen část území České republiky. Nezapomínejme na Moravu!   Proto je Česko / angl. Czechia nyní skutečně oficiálním krátkým jménem celé naší země.
Příklady námitek a jejich uvedení na pravou míru zde.

- Důkazy o používání jména CZECHIA v historii  - zde.
- Odkazy na stránky prestižních institucí, které používají jméno CZECHIA v současnosti - zde.

 

 

Oficiální překlad ČESKO = CZECHIA už začaly používat i kvalitnější slovníky:

Např.: SLOVNÍK POWER FINDER - Anglicko-český, česko-anglický - kniha

http://www.yahokniha.cz

Více na: CZECHIA A SLOVNÍKY

http://czechia-cesko.webnode.cz/slovniky/


PŘÍRUČKA - JAK SE JMENUJE NAŠE VLAST

PhDr. Libuše Čižmárová, CSc., Ústav pro jazyk český, listopad 2016
Ideální výuková pomůcka pro školy. Každý učitel, který dětem vysvětlí, proč naše země potřebuje krátké jméno, si zaslouží pochvalu.
>>  Příručka zde: 


A CO REFERENDUM?  

Nebylo nutné? Nebylo. Jméno státu navrhují dle zákona experti z NK ČÚZK.
Více zde: http://czechia-cesko.webnode.cz/a55-odborniku-autori/

 

KAM DÁL?

CZECHIA A SPORT

Politický název Czech Republic patří do politiky, ale ne do sportu!