ČESKO, i jeho anglický překlad CZECHIA [čekia] JSOU OFICIÁLNÍ.

Politickým (dlouhým) jménem zůstává jméno Česká republika/ Czech Republic.  Jméno Česko/Czechia je jménem zeměpisným (krátkým). Oficiální jsou ale obě jména - dlouhé i krátké! Dlouhé jméno patří jen do politiky a na úřední dokumenty. Krátké jméno lze oficiálně používat např. ve sportu, v kultuře, či v zeměpisu - t.j. v seznamech států, v nichž i jiné republiky používají své krátké jméno.  Např. tam, kde Francouzská republika uvádí krátké jméno Francie/France a Řecká republika stručně jen Řecko/Greece, tak by Česká republika měla ve vlastním zájmu užívat jméno Česko/Czechia.

- Czechia v seznamu zemí OSN

Odkaz č.1:  UNTERM (United Nations Terminology Database).

Odkaz č.2:  UNGEGN  (United Nations Group of Experts on Geographical Names).

Odkaz č.3:   CZECHIA MAP  (Cartographic Section of United Nations)
 

Krátké jméno našeho státu je v několika jazycích je od 1.července 2016 zaneseno do seznamu zemí světa v OSN. Podobně v tomto seznamu najdete též např. dvojici jmen SLOVENSKO / SLOVAKIA.

 

- Czechia v normách ISO - 3166

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:CZ

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1
 

- Czechia je od roku 2016 celosvětově uznávaným jménem

Czechia je:

- Oficiálním krátkým anglickým názvem České republiky, který byl schválený vládou ČR (2.5.2016)

Uznaným a používaným jménem:

- V Organizací Spojených národů (OSN)

- Vládou USA

- Vládou Spojeného království

- Organizací UNESCO

- Světovou zdravotnickou organizací

- Světovou bankou

- Časopisem National Geographic

- Společností Google na jejich světoznámých mapách atd.
 

Jméno Česko (Czechia)  je ze stejné kategorie zeměpisných jmen, jakými jsou i jiná běžně používaná jména, jako např.: Slovensko (Slovakia), Slovinsko (Slovenia), Chorvatsko (Croatia), Rakousko (Austria) nebo bývalý název naší země: Československo (Czechoslovakia).  V souladu se zákonem je tedy Czechia čekia]   správným oficiálním anglickým zeměpisným názvem země s aktuálním politickým jménem "Česká republika" (The Czech Republic).


 

 

 

- Czechia v seznamu zemí vlády USA

http://www.state.gov/s/inr/rls/4250.htm

http://www.state.gov/m/dghr/flo/c24173.htm

 

- Czechia v seznamech CIA

http://www.state.gov/p/eur/ci/ez/

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ez.html

 

- Česká republika není jedinou republikou Evropy.

I naše země má kromě politického jména i jméno krátké: Česko, anglicky Czechia čekia]. Výslovnost  jména Czechia s "k" = [čekia], je podobné jako ve slově Czechoslovakia [čekoslovejkia], používané dříve.

 

- Zeměpisné jméno Czechia [čekia]  je tedy nyní stejně oficiální, jako formální, politické jméno Czech Republic.

Jde o významově podobnou dvojici jmen jako někdejší Czechoslovak Republic a Czechoslovakia. Co jste tehdy z těchto dvou názvů používali raději a častěji?  Zkusím si tipnout: Czechoslovakia? Pokud souhlasíte, pojďme tedy společně zkusit navázat na tuto tradici a říkat našim zemím opět krátkými jmény: Czechia a Slovakia.  Slováci s krátkým jménem problém nemají - viz odkaz.  Používejme tradiční jména Česko / Czechia, která se používají již přes 300 let, na rozdíl od politického jména Česká republika / Czech Republic, které existuje teprve 23 let.

Ano, jméno Czechia zde dlouho chybělo, a přitom opravdu není nové  - používalo se už v roce 1602.  Jméno Česko je jen o něco mladší - první zmínky jsou z roku 1777. I proto jméno CZECHIA doporučilo  padesát pět expertů z NK ČÚZK  již v roce 1993 k opětovnému (tedy nikoli novému) používání jako nejlepší překlad jména Česko do angličtiny. Toto doporučení bylo plně v souladu se zákonem o schvalování státních symbolů a mělo být považováno za závazné. Protože se to vinou nedůslednosti těch, kteří měli jméno Czechia propagovat, nestalo, došlo 2.5.2016 k opětovné diskusi na vládě. Výsledek byl jednoznačný a očekávaný - vláda překlad Česko = Czechia s odkazem na dlouhou historickou tradici těchto jmen opětovně schválila, protože jiné alternativy byly z mnoha důvodů nepoužitelné. Příklad námitky: Proč ne třeba Bohemia? Protože Bohemia jsou jen Čechy, což je jen část území České republiky. Nezapomínejme na Moravu!   Proto je Česko / angl. Czechia nyní skutečně oficiálním krátkým jménem celé naší země.
Příklady námitek a jejich uvedení na pravou míru zde.


- Důkazy o používání jména CZECHIA v historii  - zde.
- Odkazy na stránky prestižních institucí, které používají jméno CZECHIA v současnosti - zde.

 

 

Oficiální překlad ČESKO = CZECHIA už začaly používat i kvalitnější slovníky:

Např.: SLOVNÍK POWER FINDER - Anglicko-český, česko-anglický - kniha

http://www.yahokniha.cz

Více na: CZECHIA A SLOVNÍKY

http://czechia-cesko.webnode.cz/slovniky/


PŘÍRUČKA - JAK SE JMENUJE NAŠE VLAST

PhDr. Libuše Čižmárová, CSc., Ústav pro jazyk český, listopad 2016
Ideální výuková pomůcka pro školy. Každý učitel, který dětem vysvětlí, proč naše země potřebuje krátké jméno, si zaslouží pochvalu.
>>  Příručka zde: 


A CO REFERENDUM?  

Nebylo nutné? Nebylo. Jméno státu navrhují dle zákona experti z NK ČÚZK.
Více zde: http://czechia-cesko.webnode.cz/a55-odborniku-autori/

 

KAM DÁL?

CZECHIA A SPORT

Politický název Czech Republic patří do politiky, ale ne do sportu!