CZECHIA JE OFICIÁLNÍ JMÉNO - STEJNĚ JAKO CZECH REPUBLIC

Česko - anglicky Czechia - vyslov [ˈtʃɛkiə], je jméno krátké (zeměpisné) a stejně oficiální, jako jméno politické - Česká republika/ Czech Republic. Jméno Czechia se stalo oficiálním poté, co bylo po dlouhé odborné přípravě a diskusi nejprve navržena a doporučena jazykovědci, historiky, geografy, odborníky na marketing apod. (již v roce 1993)  a teprve poté bylo schváleno politiky (2016).

 

 

Co z toho vyplývá? Důležitá věc: Jméno Czechia není výmyslem politiků. Používalo se už v 19.století.

 

Jméno Czechia je oficiální a lze ho použít i na úředních dokumentech:

Czechia je v oficiálním seznamu zemí OSN:

Odkaz č.1:  UNTERM (United Nations Terminology Database).
Odkaz č.2:  UNGEGN  (United Nations Group of Experts on Geographical Names).

Czechia v seznamu EU Interinstitutional style guide:

https://publications.europa.eu/code/en/en-370102.htm

https://publications.europa.eu/code/en/en-370100.htm


Czechia v databázi EUROSTAT:

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/czechia_en

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_en

 

► Czechia v normách ISO - 3166:

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:CZ

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1

 

► Czechia v seznamu států světa:

https://www.state.gov/independent-states-in-the-world/

 

► Czechia je uznaným a používaným jménem:

- V Organizací Spojených národů (OSN)

- Vlád ou USA

- Organizací UNESCO

- Světovou zdravotnickou organizací (WHO)

- Světovou bankou

- Společností Google na jejich světoznámých mapách atd.

 

Czechia v seznamech CIA:

https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/czechia/

Více výsledků hledání Czechia na webu CIA:
https://www.cia.gov/search/...

 

 

Czechia v seznamech vlády USA:

https://www.state.gov/p/eur/ci/ez/

Více stránek U.S.DEPARTMENT:
https://findit.state.gov/search?query=czechia&affiliate=dos_stategov

 

Tak jako je v seznamu OSN česko-anglické jméno ČESKO / CZECHIA, je tam i SLOVENSKO / SLOVAKIA:
  

 

- Akceptace jmen Česko / Czechia českou vládou v roce 2016:

►  Jméno Česko (Czechia)  je ze stejné kategorie zeměpisných jmen, jakými jsou i jiná běžně používaná jména, jako např.: Slovensko (Slovakia), Slovinsko (Slovenia), Chorvatsko (Croatia), Rakousko (Austria) nebo bývalý název naší země: Československo (Czechoslovakia).  V souladu se zákonem je tedy Czechia čekia]   správným oficiálním anglickým zeměpisným názvem země s aktuálním politickým jménem "Česká republika" (The Czech Republic).
 

Vláda ČR správně propaguje krátké jméno Česko/Czechia na svých ministerstvech:

 

1) "Jak na Česko v zahraničí" - Ministerstvo zahraničí (MZV)

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/verejna_diplomacie/jak_na_cesko_v_zahranici.html

 

 


 


2) "Česko / Czechia v koncepci rozvoje sportu do roku 2025" - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

https://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025

 

 

Czechia se může používat i v politice

Foto: Stálý představitel ČR v EU velvyslanec Jakub Dürr, 7.11.2018
Zdroj: www.mzv.cz

 

    Dohoda o založení mezinárodní nadace EU-LAC

Stálý představitel ČR v EU velvyslanec J. Dürr podepsal dne 7. listopadu 2018 v Bruselu dohodu o založení Nadace EU-LAK (Evropská unie - Latinská Amerika a Karibik) jako mezinárodní organizace. Nadace EU-LAC se zaměřuje o posílení regionálního partnerství mezi členskými státy EU a Společenstvím států Latinské Ameriky a Karibiku. Zakládající smlouva nadace je první mezinárodní dohodou mezi všemi 62 členy strategického partnerství EU - LAK.  (odkaz na originál článku zde)

 

Krátké jméno Czechia je nicméně skutečně platné a může se používat. I proto např. Ministerstvo zahraničí ČR zakomponovalo jméno Czechia do propagačního klipu o Česku v angličtině:

https://www.youtube.com/watch?v=TaLht6MGGDU

 

Doporučení a schválení jména Czechia po roce 1993

Krátce po vzniku samostatné České republiky v roce 1993 uzákonilo 55 odborníků Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního krátké zeměpisné jméno Česko. Komise zároveň kodifikovala i správné překlady jména Česko do cizích jazyků, včetně anglického jména Czechia.  (Více o tom, proč jméno Czechia vybrali odborníci a ne laici v referendu zde.)   Nejvyšším ústavním činitelům a vládě trvalo dlouhých 23 let (1993-2016), než přijali rozhodnutí o protokolárním nahlášení anglického jména Czechia a jeho ekvivalentů v jazycích OSN do oficiálních databází jmen států OSN (UNGEGN a UNTERM), kde je krátké anglické jméno Czechia uvedeno od července 2016. Toto mezinárodní uznání je základním předpokladem pro mezinárodní používání jména Czechia v angličtině. Jde o významově podobnou dvojici jmen jako někdejší Czechoslovak Republic a Czechoslovakia. V dobách Československa většina lidí používala raději a častěji v angličtině místo Czechoslovak Republic jméno Czechoslovakia. V tomto duchu je zcela přirozené říkat našim zemím opět krátkými jmény: Czechia a Slovakia.  Slováci s krátkým jménem problém nemají - viz odkaz.  Používejme tradiční jména Česko / Czechia, která se používají již přes 300 let, na rozdíl od politického jména Česká republika / Czech Republic, které existuje teprve od rozpadu Československa. Ano, jméno Czechia zde dlouho chybělo, a přitom opravdu není nové  - používalo se už v roce 1541.  Jméno Česko je jen o něco mladší - první zmínky jsou z roku 1777. I proto jméno CZECHIA doporučilo  těchto padesát pět expertů z NK ČÚZK  již v roce 1993 k opětovnému (tedy nikoli novému) používání jako nejlepší překlad jména Česko do angličtiny. Toto doporučení bylo plně v souladu se zákonem o schvalování státních symbolů a mělo být považováno za závazné. Protože se to vinou nedůslednosti těch, kteří měli jméno Czechia propagovat, nestalo, došlo 2.5.2016 k opětovné diskusi na vládě. Výsledek byl jednoznačný a očekávaný - vláda překlad Česko = Czechia s odkazem na dlouhou historickou tradici těchto jmen opětovně schválila, protože jiné alternativy byly z mnoha důvodů nepoužitelné. Příklad námitky: Proč ne třeba Bohemia? Protože Bohemia jsou jen Čechy, což je jen část území České republiky. Nezapomínejme na Moravu!   Proto je Česko / angl. Czechia nyní skutečně oficiálním krátkým jménem celé naší země.
Příklady námitek a jejich uvedení na pravou míru zde.

 

A CO REFERENDUM?  

Nebyla chyba, že se vláda nezeptala laické veřejnosti, jak se má stát jmenovat? Nebyla to chyba, protože by referendum nebylo v souladu s legislativou. Jméno státu totiž navrhují dle zákona experti z NK ČÚZK.
Více zde: https://czechia-cesko.webnode.cz/odbornici-navrhovatele/

- Zeměpisné jméno Czechia [čekia]  je tedy nyní stejně oficiální, jako formální, politické jméno Czech Republic.

 

 


Oficiální zpráva MZV: Doplnění překladů krátkého názvu „Česko/Czechia“ do databází OSN 

Ministerstvo zahraničí ČR (MZV) v níže uvedeném článku velmi správně uvádí, že označení Czechia je jen anglickým překladem krátkého/zeměpisného názvu Česko a mělo by se tedy užívat v seznamech krátkých zeměpisných jmen států. Je tady ale rozpor mezi slovy a činy - samo MZV krátké jméno v mnoha případech neužívá.  Stále existují stránky, kam je mezi krátké zeměpisné názvy stále chybně zařazován dlouhý politický název Czech Republic. Jde o portály, na nichž by MZV mohlo - a tedy mělo - nechat opravit pojem "Czech Rep." na "Czechia", pokud chce, aby se jméno Czechia coby geografický pojem více rozšířil.  Dosud tak ale neučinilo. Nezbývá než věřit, že k tomu postupně dojde.


 

Název Czechia – nejedná se o přejmenování České republiky jako státu, ale pouze o doplnění překladů krátkého názvu „Česko“ do databází OSN.   Standardizace krátkého názvu Česko proběhla již v roce 1993 publikací Českého úřadu katastrálního a zeměměřičského a jazyková správnost byla potvrzena Ústavem pro jazyk český.

Označení Česká republika i nadále zůstává platné. Jedná se o politický název země a nic se na něm nemění. Označení Czechia je pouze anglickým překladem krátkého/zeměpisného názvu Česko. Záleží vždy na daném subjektu, zda se rozhodne užívat delší verzi, tj. Česká republika/Czech Republic nebo kratší verzi Česko/Czechia.  V ostatních jazycích se tento zkrácený název již delší dobu využívá, např. ve francouzštině – la Tchéquie, ve španělštině – Chequia, v němčině – Tschechien apod.

 

Vznik názvu Czechia

Slovo „Czechia“ je spisovné, navržené a schválené Ústavem pro jazyk český. První historický záznam názvu Czechia je v latině a pochází z roku 1602. V angličtině je poprvé doložen v roce 1841, dále v roce 1856, v roce 1866 v australském tisku a zejména mezi lety 1918–1960 byl běžně užíván americkým tiskem k odlišení západní a východní části Československa (resp. do r. 1920 Česka-Slovenska), tedy pro označení Česka v dnešním významu.

Czechia je standardním derivátem z latiny. Tvoření jmen zemí původně latinskou příponou -ia je v angličtině systémové a zcela běžné (Austria, Australia, Croatia, Virginia, California, Indonesia, Slovakia, Latvia, Colombia a další, včetně zeměpisných názvů českých historických zemí – Bohemia, Moravia, Silesia). Jméno může někomu při prvním poslechu znít neobvykle, stejně tak jako celá řada názvů odvozených z cizích jazyků, které angličtina zcela běžně užívala nebo užívá (Idaho, Utah, Massachusetts, Lithuania, Zimbabwe, Belarus, Croatia atd.).

Proč není název Czech, Czechlands a Bohemia správně?

Ústav pro jazyk český uvádí, že v současném anglickém úzu lze doložit několik jednoslovných podob pojmenování našeho státu, a to zejména Czech, Czechland/Czechlands a Czechia. První z nich nelze akceptovat, neboť jeho význam je ‚Čech/Češka; čeština; český, česky‘. Označení Czechland či Czechlands sice nelze z lingvistického hlediska pokládat za chybně tvořené, ale proti jeho doporučení hovoří fakt, že jde o ad hoc utvořený neologismus, který navíc může asociovat historické pojmenování české země/České země. Bohemia naopak je název označující pouze část země - Čechy a nezahrnuje území Moravy či Slezska, na rozdíl od názvu Czechia.

Domněnka, že název Czechia může být zaměňováno s ,čečnyou:

Otázkou bývá možná záměna s Čečenskem (Chechnya). Nedostatečné zeměpisné znalosti nemohou být důvodem pro neužívání zeměpisného jména. Od „Czechia“ k „Chechnya“ je stejně daleko/blízko jako od „Czech Republic“ k „Chechen Republic“. Navíc „Chechnya“ není samostatným státem. Již z tohoto důvodu je možnost záměny např. při sportovních soutěžích či mezinárodních konferencích minimální až nulová. Existují dvojice zemí s podobnějšími zeměpisnými jmény (Austria/Australia, Iran/Iraq, India/Indonesia, Mali/Malawi, Niger/Nigeria, Gambia/Zambia, Slovakia/Slovenia, dokonce – identické Georgia/Georgia), aniž by některá z nich trpěla pocitem nutnosti od svého zeměpisného názvu ustoupit a používat výhradně název politický.

Navíc je zajímavé, že u slova „Czech“ je riziko chybné výslovnosti [čeč] podobné. V angličtině navíc existuje asi 300 slov, ve kterých se „ch“ vyslovuje jako [k] – např. architect, anarchy, anchor, chemistry, chaos, mechanism apod. Výslovnost v angličtině nemá zcela běžně ustálená pravidla a je nezbytné se ji prostě naučit.

Bez finančních nároků na rozpočet ČR či vracení peněz z fondů EU

Vzhledem k tomu, že nejde o změnu ale o doplnění názvu, je i nadále samozřejmě možné využívat formální název „Česká republika“ ve všech kontextech. Z toho vyplývá, že nelze ani mluvit o „finančních nákladech na změnu“, protože pokud se jednotlivé subjekty samy dobrovolně nerozhodnou změnit formální název pro jejich produkty, brožury, loga, atd. na krátký název, pak žádné finanční náklady tento záměr MZV nenese. Nelze tedy mluvit ani o zmařené investici do kampaně „Czech Republic - Land of stories“, protože záleží pouze na agentuře CzechTourism (která tuto kampaň vytvořila), zda-li při propagaci i nadále upřednostní formální delší název před tím krátkým zeměpisným.

Doména Czechia.eu

V rámci dlouhodobých úvah MZV o doplnění překladu Česko do databází, zejména anglického krátkého názvu země, byla u evropského sdružení registračních autorit EURid zarezervována doména czechia.eu, na níž postupně přesuneme prezentaci země. Tato rezervace byla bezplatná.

 
Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, https://www.mzv.cz
 
 
 
 

 

Nahoru #