CZECHIA JE OFICIÁLNÍ JMÉNO - STEJNĚ JAKO CZECH REPUBLIC

Česko - anglicky Czechia - vyslov [ˈtʃɛkiə], je jméno krátké (zeměpisné) a stejně oficiální, jako jméno politické - Česká republika/ Czech Republic.

 

Jméno Czechia se stalo oficiálním poté, co bylo po dlouhé odborné přípravě a diskusi nejprve navržena a doporučena jazykovědci, historiky, geografy, odborníky na marketing apod. (již v roce 1993!)  a teprve poté bylo schváleno politiky (2016). 

 

Co z toho vyplývá? Důležitá věc: Jméno Czechia není výmyslem politiků. Používalo se už v 19.století.

Krátce po vzniku samostatné České republiky v roce 1993 uzákonilo 55 odborníků Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního krátké zeměpisné jméno Česko. Komise zároveň kodifikovala i správné překlady jména Česko do cizích jazyků, včetně anglického jména Czechia. Nejvyšším ústavním činitelům a vládě trvalo dlouhých 23 let přijmout rozhodnutí o protokolárním nahlášení anglického jména Czechia a jeho ekvivalentů v jazycích OSN do oficiálních databází jmen států OSN (UNGEGN a UNITERM), kde je krátké anglické jméno Czechia uvedeno od července 2016. Toto mezinárodní uznání je základním předpokladem pro mezinárodní používání jména Czechia v angličtině.

 

Jde o významově podobnou dvojici jmen jako někdejší Czechoslovak Republic a Czechoslovakia. V dobách Československa většina lidí používala raději a častěji v angličtině místo Czechoslovak Republic jméno Czechoslovakia. V tomto duchu je zcela přirozené říkat našim zemím opět krátkými jmény: Czechia a Slovakia.  Slováci s krátkým jménem problém nemají - viz odkaz.  Používejme tradiční jména Česko / Czechia, která se používají již přes 300 let, na rozdíl od politického jména Česká republika / Czech Republic, které existuje teprve 23 let.

Ano, jméno Czechia zde dlouho chybělo, a přitom opravdu není nové  - používalo se už v roce 1534.  Jméno Česko je jen o něco mladší - první zmínky jsou z roku 1777. I proto jméno CZECHIA doporučilo  těchto padesát pět expertů z NK ČÚZK  již v roce 1993 k opětovnému (tedy nikoli novému) používání jako nejlepší překlad jména Česko do angličtiny. Toto doporučení bylo plně v souladu se zákonem o schvalování státních symbolů a mělo být považováno za závazné. Protože se to vinou nedůslednosti těch, kteří měli jméno Czechia propagovat, nestalo, došlo 2.5.2016 k opětovné diskusi na vládě. Výsledek byl jednoznačný a očekávaný - vláda překlad Česko = Czechia s odkazem na dlouhou historickou tradici těchto jmen opětovně schválila, protože jiné alternativy byly z mnoha důvodů nepoužitelné. Příklad námitky: Proč ne třeba Bohemia? Protože Bohemia jsou jen Čechy, což je jen část území České republiky. Nezapomínejme na Moravu!   Proto je Česko / angl. Czechia nyní skutečně oficiálním krátkým jménem celé naší země.
Příklady námitek a jejich uvedení na pravou míru zde.

 

Czechia je v oficiálním seznamu zemí OSN:

Odkaz č.1:  UNTERM (United Nations Terminology Database).
Odkaz č.2:  UNGEGN  (United Nations Group of Experts on Geographical Names).

Czechia v seznamu EU Interinstitutional style guide:

 

Czechia v databázi EUROSTAT:

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_en

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/czechia_en

 

Czechia v normách ISO - 3166:

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:CZ

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1

Czechia v seznamu států světa:

https://www.state.gov/independent-states-in-the-world/
 

Czechia je uznaným a používaným jménem:

- V Organizací Spojených národů (OSN)

- Vlád ou USA

- Organizací UNESCO

- Světovou zdravotnickou organizací

- Světovou bankou

- Časopisem National Geographic

- Společností Google na jejich světoznámých mapách atd.

 

Czechia je v seznamu zemí vlády USA a CIA

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ez.html

https://www.state.gov/s/inr/rls/4250.htm

https://www.state.gov/m/dghr/flo/c24173.htm

https://www.state.gov/p/eur/ci/ez/

 

Tak jako je v seznamu OSN česko-anglické jméno ČESKO / CZECHIA, je tam i SLOVENSKO / SLOVAKIA:

 

- Akceptace jmen Česko / Czechia českou vládou v roce 2016:

►  Jméno Česko (Czechia)  je ze stejné kategorie zeměpisných jmen, jakými jsou i jiná běžně používaná jména, jako např.: Slovensko (Slovakia), Slovinsko (Slovenia), Chorvatsko (Croatia), Rakousko (Austria) nebo bývalý název naší země: Československo (Czechoslovakia).  V souladu se zákonem je tedy Czechia čekia]   správným oficiálním anglickým zeměpisným názvem země s aktuálním politickým jménem "Česká republika" (The Czech Republic).
 

Vláda ČR správně propaguje krátké jméno Česko/Czechia na svých ministerstvech:

 

1) "Jak na Česko v zahraničí" - Ministerstvo zahraničí (MZV)

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/verejna_diplomacie/jak_na_cesko_v_zahranici.html

 

 


 


2) "Česko / Czechia v koncepci rozvoje sportu do roku 2025" - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

https://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025

 

3)  "Česko / Czechia při jednání politiků. Ministerstvo zahraničí

37. zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě
Mr. Martin Stropnický, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Czechia, 27.2.2018.
Martin Stropnický, místopředseda vlády a ministr zahraničí Česka, 27.2.2018, Foto: MZV ČR.

 

 

Dohoda o založení mezinárodní nadace EU-LAC

Stálý představitel České republiky v EU velvyslanec Jakub Dürr podepsal dne 7. listopadu 2018 v Bruselu dohodu o založení Nadace EU-LAK (Evropská unie - Latinská Amerika a Karibik) jako mezinárodní organizace. Nadace EU-LAC se zaměřuje o posílení regionálního partnerství mezi členskými státy EU a Společenstvím států Latinské Ameriky a Karibiku. Zakládající smlouva nadace je první mezinárodní dohodou mezi všemi 62 členy strategického partnerství EU - LAK.  (odkaz na originál článku zde)

 

 

Krátké jméno Czechia je nicméně skutečně platné a může se používat:

I proto např. Ministerstvo zahraničí ČR zakomponovalo jméno Czechia do propagačního klipu o Česku v angličtině:

https://www.youtube.com/watch?v=TaLht6MGGDU

 

Oficiální překlad ČESKO = CZECHIA už začaly používat i kvalitnější slovníky:

Např.: SLOVNÍK POWER FINDER - Anglicko-český, česko-anglický - kniha

https://www.yahokniha.cz

Více na: CZECHIA A SLOVNÍKY

https://czechia-cesko.webnode.cz/slovniky/


PŘÍRUČKA - JAK SE JMENUJE NAŠE VLAST

PhDr. Libuše Čižmárová, CSc., Ústav pro jazyk český, listopad 2016
Ideální výuková pomůcka pro školy. Každý učitel, který dětem vysvětlí, proč naše země potřebuje krátké jméno, si zaslouží pochvalu.
>>  Příručka zde: 


A CO REFERENDUM?  

Nebylo nutné? Nebylo. Jméno státu navrhují dle zákona experti z NK ČÚZK.
Více zde: https://czechia-cesko.webnode.cz/odbornici-navrhovatele/

- Zeměpisné jméno Czechia [čekia]  je tedy nyní stejně oficiální, jako formální, politické jméno Czech Republic.

 

 

CZECHIA A SPORT

Politický název Czech Republic patří do politiky, ale ne do sportu!