Odborníci místo laiků

Padesát pět odborníků se již v roce 1993 shodlo na tom, že jméno CZECHIA splňuje většinu požadavků pro jednotné používání správných geografických jmen v celosvětovém měřítku


Proč o tom, jak se má náš stát jmenovat, nebylo referendum? Protože k tomu jsou kompetentní ze zákona odborníci, a ne laici. Tito odborníci z různých oborů jednoznačně na základě mnoha faktorů vybrali a doporučili jméno, které vychází z českých dějin a které se objevuje již ve starých latinských textech - Czechia.

Při posuzování tohoto jména bylo přihlédnuto nejen k subjektivnímu posuzování estetiky jména, tedy zda se nám líbí, či nelíbí (většinou jediné kritérium laické veřejnosti), ale především k tomu, jestli toto slovo dává správný smysl.  A to jednoznačně dává.


Proč tedy nebylo referendum?
1) Laici by se na tom, jak bychom se měli anglicky jmenovat, nedokázali shodnout. Posuzovali by jen to, zda se jim jméno líbí, případně vycházeli z polopravd a mýtů.

2) V souladu s legislativou o standardizaci geografických jmen (v češtině i v jiných jazycích) se o jménu státu v referendu ani rozhodovat nemůže, protože tento proces dle zákona přísluší pouze expertům z NK ČÚZK (Názvoslovná komise Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního).
Již v roce 1993 se proto padesát pět odborníků vyslovilo pro, aby anglickým překladem jména Česko bylo schváleno jméno Czechia. Jména těchto odborníků nejsou tajná - najdete je zde. 
Jméno Czechia tedy nevymysleli v roce 2016 současní politici, jak se mylně traduje. Jméno Czechia totiž není nové, ale používalo se už přibližně od roku 1602. Je proto zřejmé, že v současné době nebylo nutné žádné nové jméno vymýšlet, a současní odborníci tak měli ulehčenou práci - jméno Czechia se ukázalo být nejpřesnějším pojmem označujícím české země již od dávných časů. I proto bylo toto jméno nakonec doporučeno a schváleno.

 

O standardizaci geografických jmen a NK ČÚZK - jde o složitý proces.

1) Na národní úrovni

https://www.cuzk.cz/O-resortu/Poradci-a-poradni-organy/Nazvoslovna-komise-CUZK/O-standardizaci-geografickych-jmen-a-NK-CUZK/160191922-Vyhled-standardizace-2016_20.aspx

 

2) V OSN - celosvětově:

Skupina expertů OSN pro geografická jména (UNGEGN) -
Jednotné používání správných geografických jmen v celosvětovém měřítku

https://www.cuzk.cz/O-resortu/Poradci-a-poradni-organy/Nazvoslovna-komise-CUZK/O-standardizaci-geografickych-jmen-a-NK-CUZK/UNGEGN_letak_cesky.aspx


Jméno Czechia konzultovali odborníci z NK ČÚZK s marketingovými profesionály, byznysmeny a mnoha jinými experty - nejde o nějaké rozhodnutí z kanceláře od stolu odtržené od života. To vůbec ne. Na jménu Czechia se shodli lidé, kteří zjišťovali, jaké jméno bude v zahraničí nejlépe přijímané a co si cizinci nejrychleji zapamatují.

Seznam zmíněných odborníků z NK ČÚZK, kteří v souladu se zákonem v r. 1993 rozhodli, že historické jméno Czechia je vhodné i pro současnost: 

Dr. J. Bečka, CSc., D. Bečková, prom.fil., doc.dr. T. Bešta, CSc., J.Braun, prom.fil., O. Černohorská, prom.fil., dr. V. Černý, CSc., ing. Z. Dubovská, J. Filipský, prom.fil., dr. F. Frohlich, M. Havlíková, prom.fil., dr. M. Hellmuthová, dr. S. Heřman, dr. Z. Heřmanová, CSc., E. Horáková, CSc., doc.dr. I. Hrbek, CSc., dr. V. Huňáček, doc. P. Janota, K. Kabeláčová, prom.fil ., dr. H. Kadečková, CSc., I. Kiinderová, prom.fil., Z. Kioslová, prom.fil.,dr. J. Kolmaš, CSc., dr. V. Krupa, DrSc., dr. A. Křikavová, dr. V. Macura, dr. J. Marek, CSc., dr. D. Marková, CSc., dr. E. Merhautová, dr. V. Miltner, CSc., dr. T. Nedělka, CSc., doc.dr. P. Novák, CSc., dr. S. Pantůček, CSc., prof.dr. R. Parolek, dr. Z. Poláček, CSc., prof.dr. I. Poldauf, dr. H. Preinhaelterová, dr. P. Rákos, doc.dr. E. Skála, dr. O. Smékal, CSc., dr. J. Smrčková, prof.dr. J. Šabršula, DrSc., dr. J. Šedinová, dr. J. Šíma, prof.dr. P. Trost, DrSc., D. Tvrdá, dr. J. Vacek, CSc., dr. Z. Veselá, CSc., dr. L. Vidman, CSc., dr. Z. Wrttoch, dr. D. Zbavitel, DrSc., ing. M. Zelený, dr. P. Zima, CSc., dr. M. Zima, N. Zimová, prom. fil., CSc., prof. PhDr. et PhMr. J. Zýka.


Přílohy:

Nahoru #
Home page #