Stručný přehled zajímavostí o jménech Česko - Czechia

 
 1. ODBORNÍCI A NE AMATÉŘI. O správnosti překladu jména Česko do angličtiny nerozhodli politici, ale odborníci na lingvistiku, historii a marketing.

 2. ČESKO je jméno státu - souhrnný název pro Čechy+Moravu+Slezsko - již od 19.století.

 3. ČECHY nejsou jméno státu, ale pouze jeho části. Jména Čechy a Česko nemají stejný význam. (zdroj). Kdo nazývá jménem Čechy celý stát, poškozuje tím Moravu. Pro zviditelnění a sebeurčení Moravy je důležité, aby jména Čechy a Morava zůstala na stejné úrovni (spolu se Slezskem). A tomu pomáhá právě existence a význam jména Česko. Totéž platí i v angličtině: BOHEMIA není jméno státu v angličtině, ale pouze jeho části. Jména Bohemia a Czechia nemají stejný význam. Jméno Bohemia není na vyšší úrovni, než Moravia. Sjednocujícím jménem je právě jméno Czechia.

 4. CZECH je v překladu jen čeština, Čech, nebo český (-á, -é). Ale Česko ne. Česko je Czechia.

 5. CZECHIA = jméno vzniklé již v 16.století. Dnes jde o spisovné a oficiální krátké jméno Česka v angličtině, zapsané v OSN, normách ISO atd. (zdroj)

 6. VÝSLOVNOST JE ČEKIA. Czechia se vyslovuje "čekia", tak jako se Czech vyslovuje "ček". Rozhodně ne čeč, tedy ani čečija! (viz odkaz na výslovnost.)

 7. PŮVOD V LATINĚ. Jméno Czechia nepochází z Východu, ale z latiny. Podobně jako Czechoslovakia.

 8. KONCOVKA -IA JE VŠUDE NA SVĚTĚ: I na Západě existuje mnoho jmen s koncovkou -ia: Austria, Australia, California, Columbia, Georgia...

 9. CHECHNYA. Záměnu jmen Czechia a Chechnya lze odstranit jedině zvyšováním popularity jména Czechia, na které máme plné právo, protože vzniklo dříve než Chechnya.

 10. ČEČENSKO. Existence jména Čečensko není důvodem k zamlčování existence jména Česko. Ba naopak. Žádný vlastenec si jméno svého státu nenechá nikým brát a je proto hrdý na jméno Česko, tedy na celou tisíciletou historii Česka, nejen na jeho republikánskou epizodu.

 11. ČR - zkratka, která se mnohdy používá špatně a nadbytečně tam, kde se jiné státy zkratkami neoznačují. Označovat Českou republiku zkratkou ČR je pozůstatkem z doby, kdy se mnoho států prezentovalo zkratkami - ČSSR, SSSR, NDR, NSR, MLR, BLR apod. Dnes již k označování států zkratkami není důvod. Jsme Česko.

 12. CR - mezinárodní kód státu Costa-Rica. Označovat Česko v zahraničí jako ČR je proto matoucí. Česko má mezinárodní kód CZ.

 13. TSCHECHIEN. V Německu je krátký překlad jména Česko do němčiny - Tschechien - zcela běžně používaný. Tschechien není Tschechei. Ale ani jméno Tschechei již dnes není vnímáno nijak negativně, jako to bylo za 2.sv. války.

 14. ČECHIE - Staročeským jménem Čechie se dříve označovaly české země, zejména Čechy. U anglického jména Czechia (čekia) došlo k posunu významu pro pojmenování celého státu, což koresponduje s faktem, že i bájná dívka Čechie byla ochránkyní všech českých zemí - tedy i Moravy a Slezska. (zdroj)

 15. CZECH REPUBLIC / ČESKÁ REPUBLIKA je pouze momentální státně-politický útvar. Nejde ale o zeměpisné jméno, pouze o informaci, že na území Česka je zdrojem moci lid a nikoli panovník. Obecně jakákoli REPUBLIKA je jen typ státního zřízení na geograficky daném území.

 16. REPUBLIKA v názvu ale není zárukou DEMOKRACIE!  ZEMĚ TŘETÍHO SVĚTA pojem REPUBLIKA přehnaně zdůrazňují ve snaze vytvářet falešný obraz o demokracii tam, kde ve skutečnosti vládne totalita a tyranie.

 17. MODERNÍ DEMOKRATICKÉ REPUBLIKY z výše zmíněných důvodů proto pojem REPUBLIKA nezdůrazňují, aby naopak nevyvolávaly pochybnosti o skutečné míře demokracie ve své zemi. Opravdová demokracie se projevuje činy, nikoli prázdnými slovy a přehnaným republikováním.

 18. Pojem REPUBLIKA nerovná se "federace více zemí". Popularita a hrdost regionů (historických zemí) proto nijak nezávisí na tom, jestli se pro označení celého státu použije pojem "republika", nebo ne.

 19. ČESKOSLOVENSKO bylo ve světě populárnější jako CZECHOSLOVAKIA, než jako Czechoslovak Republic. Jméno CZECHIA má šanci na tuto popularitu navázat. Investice do propagace jména Czech Republic jsou zbytečně nákladná a neefektivní. Jméno Czechia by se stalo známějším s mnohem nižšími náklady.

 20. VĚTŠÍ POPULARITĚ JMÉNA CZECHIA brání mnoho pomluv a nepravdivých mýtů. Ty se naštěstí daří stále snadněji vyvracet.

 21. MARKETING A CZECHOSLOVAKIA: Neobvyklé jméno Czechoslovakia bylo v době svého vzniku odmítáno, ale protože bylo používáno, stalo se světoznámým pojmem.

 22. MARKETING A CZECHIA: Podobně mohou šikovní podnikatelé marketingově využít neobvyklosti a neokoukanosti jména Czechia.

 23. HISTORIE ČESKÝCH ZEMÍ JE HISTORIÍ ČESKA.  O všech událostech od počátku vzniku českého státu až dodnes lze psát, že se staly v Česku. Naopak jen o málo událostech lze tvrdit, že se staly v České republice. V tomto ohledu se často chybuje.

 24. ANI JEDEN STŘEDOVĚKÝ HRAD NEBYL POSTAVEN V ČESKÉ REPUBLICE.  Před rokem 1918 totiž v Česku nebyla republika, ale monarchie.

 25. ZEMĚ KORUNY ČESKÉ: Už v historii zahrnovaly země Koruny české i Moravské markrabství. Proto i dnes Česká republika zahrnuje kromě Čech i Moravu a Slezsko.

 26. MORAVANÉ: Jsou to současně i Češi. Podle státní příslušnosti. Vychází se z toho, že Morava není samostatný stát. I na Moravě žijí reprezentanti Česka, čeští obyvatelé - tedy Češi. Kdo bydlí na Moravě, je Moravan a zároveň Čech, protože Morava leží v Česku.

 27. "Nejsu Čech" -  politická provokace a nevhodná prezentace protičeských nálad, která přitom paradoxně případným snahám o zvýšení autonomie Moravy více škodí než pomáhá. Prezentace nenávisti k subjektu, od něhož očekáváte spolupráci (zde Brno proti Praze), k úspěchu rozhodně nevede. Německy by kontroverzní slogan "Nejsu Čech" šel vyjádřit mnohem tolerantněji: Ich bin Mährer aus Tschechien. Ich bin kein Böhme, aber ich bin trotzdem auch Tscheche.

 28. ČESKÝ TÝM -  nepřesně a nadbytečně používaný pojem pro reprezentanty Česka. Českým týmem je totiž jakýkoli klubový tým z území Česka - tedy např. i "FC Kotěhůlky". Přesnější označení reprezentačního družstva je říkat jim Češi, podobně jako mluvíme o Francouzích nebo Němcích. Není důvod, aby se mezi nimi místo Čechů pohyboval český tým... Netřeba týmovat, když ostatní státy také netýmují.

 
 
-----------------------------------------

ODKAZY:


Jak nazývat náš stát?
https://www.severskelisty.cz/jazyk/jazy0015.php


Rychlá prezentace
Proč je ČESKO anglicky CZECHIA a proč to podporovat?

https://youtu.be/2oK_k51ezUA?list=UUQUa5YDz_YSDI6Ge3xu4vMg

 

 

 

* * *