MORAVA

 


   "Morava - hrdá historická země Koruny české a součást České republiky, tedy Česka"Úvodem zde musí zaznít reakce na jeden z nejčastějších argumentů proti jménu Česko/Czechia:
 

Ve jménu Česko prý není slyšet Morava... a prý to je šikana... Nesmysl.

Při vší úctě - kdyby měly být jména regionů či historických zemí slyšet ve jménech států, musela by být Morava slyšet i ve jménu Česká republika/Czech Republic.  Ale ona tam slyšet není.... A nebyla slyšet ani ve jménu Rakousko-Uhersko, ani v názvu Československo.
 

Stejně tak není slyšet Bavorsko ve jménu státu Německo nebo Štýrsko či Korutany ve jménu státu Rakousko. A přesto se nikomu používání krátkých jmen těchto států zcela jistě nepříčí. Nikdo netrvá na tom, aby se říkalo jen Rakouská republika, či Spolková republika Německo. Stačí jen Rakousko, Německo a Česko. Anglicky Austria, Germany a Czechia.  Hledat v názvech států nějakou šikanu jednotlivých regionů může jedině člověk,který trpí nějakým komplexem.

 

Proč Czechia a proč ne Czechlands?

Sousloví "české země" (angl. Czech Lands), či "země Koruny české" jsou vhodným pojmenováním středověkého českého státu, ale pro současnost se nehodí. Uvědomme si, že pojmenování naprosté většiny evropských států se neopírá o výčet jejich historických zemí, nýbrž o jméno většinového národa... Moderně uvažující občané vnímají, že akceptace jména Česko/Czechia není souhlasem s údajnou šikanou Moravy ze strany Čechů z Čech, ale že jde o podporu zachování historické kontinuity pojmenování českého státu, který je tvořen i Moravou a částí Slezska, což je všeobecně známo. Bavíme se zde o zemích Koruny české, o českém státu, dnes o České republice, a tedy o Česku. Propagace regionů Čech, Moravy a Slezska probíhá jinými způsoby a je účinná i bez nutnosti zasahovat do jména celého státu. Neříkejme ale Česku Čechy, to Moravu skutečně poškozuje! Brno opravdu v Čechách neleží!

 

 


- Jsou dějiny Moravy a Slezska současně dějinami Česka? Ano, jednoznačně.


Morava a Slezsko leží v Česku už od dob, kdy Morava patřila mezi země Koruny české.

Absurdita tvrzení o tom, že Morava v Česku údajně neleží, jasně vynikne v kontextu jiných států a jejich regionů. Tvrdil by snad někdo, že např. dějiny Rakouska nejsou dějinami Tyrolska a Štýrska? Nebo, že Tyrolsko a Štýrsko nejsou žádné Rakousko? Jedině extrémista a separatista. Pro normální Rakušany jsou dějiny Rakouska nedělitelné: Die Geschichte von Österreich.  https://www.geschichte-oesterreich.com/ 
A totéž třeba ve Švýcarsku: Dějiny Švýcarska nejsou dějinami Curychu, či Bernu? Kanton (region) Curych není žádné Švýcarsko jen proto, že jméno státu Schweiz příliš připomíná jméno kantonu Schwyz, s čímž se sousední kanton Curych rozhodně nehodlá smířit? Ne, tak to naštěstí není. Dějiny Švýcarska jsou dějinami všech švýcarských kantonů: "Geschichte der Schweiz" https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Schweiz  A dějiny Česka jsou dějinami Čech, Moravy a Slezska. Nehledejme problémy tam, kde nejsou.

 

Separatisté dále tvrdí:

Moraváci prý nejsou Češi, i když mluví česky, protože ani Rakušáci nejsou Němci, i když mluví německy. To je demagogie a ignorování faktů. Pravda je jiná: Rakousko a Německo jsou dva státy, ale Čechy a Morava jsou součástí státu jednoho. Kdyby bylo Rakousko součástí Německa, byly by Rakušáci zároveň Němci.

A tak je každý Moravák současně Čech, jako je každý Bavorák Němec. Morava je součástí České republiky, a kdysi patřila mezi země Koruny české. Navíc i po Moravě jezdí České dráhy, poštu vám nosí Česká pošta a v Brně i v Ostravě vysílá Česká televize. O  moravských drahách, moravské poště, či celoplošné moravské televizi nic nevím.  Morava prostě není samostatným státem, takže do diskusí na téma "Morava není v ČR" nebo Moraváci nejsou Češi" se kromě zastánců odtržení Moravy od Čech nemá cenu zapojovat. Výsledek je předem jasný. Představy o samostatnosti Moravy jsou separatistickými moravisty vnímány jako hotová věc. Zapomínají ale, že útoky proti jménu Czechia jim v jejich snažení nijak nepomohou, spíše naopak. 

Historie nás učí, že všichni,  kdo zpochybňovali pravdu, byli nakonec vždy vystaveni posměchu a opovržení.


 

Za zrušení zemského uspořádání jméno Czechia nemůže.

Moravané upozorňují na to, že zrušení zemského uspořádání bylo chybou a současný systém krajů Moravu poškozují. Ano, kraje jsou velmi podivné, ignorování historických hranic je přímo nesmyslné. Je ale potřeba zdůraznit, že za to krátké jméno Česko / Czechia nemůže! V cizině nemá se jménem Czechia nikdo žádný problém.
Jméno Czechia (česky Česko) na první pohled evokuje Českou republiku. Podobně i malý státní znak. Je na něm zobrazen český lev nejen jako symbol samotných Čech, ale jako platný symbol celé České republiky v návaznosti na to, že lev býval i zatřešujícím symbolem historických zemí Koruny české, mezi které patřila i Morava. V novodobé historii jsou zmíněné symboly (včetně dlouhého i krátkého jména státu) platné již od roku 1993, kdy byly zcela demokraticky schváleny. Štvavá kampaň proti jménu Czechia je tedy jen účelovou propagandou sloužící ke zviditelnění moravských separatistických spolků a hnutí. Drtivá většina Moravanů, která nepodlehla lžím o údajné spojitosti jména Czechia s poškozováním Moravy, naopak jméno Czechia vítá a podporuje, protože se s jeho pomocí daří zviditelnit fakt, že Morava neleží v Čechách, ale v Česku. Anglicky tento fakt vyznívá ještě zřetelněji: Czechia není totéž co Bohemia.

 

S následujícím názorem, sepsaným jedním Moravanem, lze souhlasit, aniž by bylo nutné protestovat proti jménu Czechia, které plně vychází ze jména Czech Republic:
"Státoprávní uspořádání by se mělo vrátit k situaci historických hranic před rokem 1960. Možná ke kombinaci krajů v Čechách a k zemskému zřízení na Moravě a ve Slezsku. Zrušit současné nesmyslné kraje, nechat jen velkých 5 v Čechách + Prahu, na Moravě a ve Slezsku zemské zřízení, s expoziturami v Brně, max. ještě v Olomouci a pak v Ostravě. Zlikvidovat současný nesmysl s jindřichohradeckým okresem, majícím 190km na délku, sahající od pomalu Novohradských hor až k Vranovské přehradě, kde nikdy žádné Čechy nebyly. Zpátky tedy vrátit Slavonice, Dačice k Moravě, na severu Jihomoravského kraje je to Jevíčko, Moravská Třebová a celý svitavský okres, včetně Svitav), zpět dát plnou pravomoc okresům a zlikvidovat obce s rozšířeným výkonem státní správy - nejsou sto zajistit chod okresů, dopravní obslužnost a další věci. Úspory by byly v miliardách korun ročně."
 

ŠIKANA MORAVY? NESMYSL. 

To, že se celý stát (Česko) jmenuje podobně jako jedna její historická země (Čechy), Moravu nijak nepoškozuje.  Obdobná praxe přenesení jména jednoho z regionů na celek je i v jiných státech Evropy naprosto běžná, aniž by to komukoli vadilo:

Podobná jména regionů a celých států v Evropě


1) Rakousko / Österreich a regiony:   OberösterreichNiederösterreich
2) Francie / France a region:  Île-de-France
3) Švýcarsko / Schweiz a region:  Schwyz
4) Finsko / Suomi a region: Varsinais Suomi
5) Chorvatsko / Hrvatska a region: Središnja Hrvatska
6) Polsko / Polska a regiony:  Wielkopolska, Małopolska

... a také:

7) Česko / Czechia  a region:  Čechy / Bohemia

V angličtině zmíněný problém v případě Česka/Čech dokonce vůbec neexistuje - tato jména si nejsou podobná ani trochu: Czechia/Bohemia.
 

Nikde v Evropě - kromě Moravy - se obyvatelé necítí být šikanováni tím, že v názvu celého státu chybí zmínka právě o jejich regionu, či historické zemi. Vše je jen otázka vstřícnosti a porozumění mezi národy.

 

 

NÁZORNÉ SROVNÁNÍ A ROZPTÝLENÍ OBAV Z ÚDAJNÉ ŠIKANY MORAVY:

Kanton Schwyz, stát Schweiz.   Obdobně jako region Čechy, stát Česko.
Je vidět, že jméno Česko (Czechia) nediskriminuje Moravu, stejně jako jméno Švýcarsko  (Schweiz)  nediskriminuje např. kanton Thurgau, či Bern tím, že se jeden z kantonů jmenuje podobně, jako celý stát (Schwyz - Schweiz).

 

 

V současné době se už i Morava postupně stává stejně sebevědomým regionem, jakým je třeba Tyrolsko, Sasko, či Bretaň, a útoky proti krátkému jménu Czechia ustávají. Zjistilo se, že byly jen důsledkem dezinformační a nenávistné kampaně založené na neinformovanosti lidí. Rozumní a poučení občané vnímají, že jméno Czechia Moravě nijak neškodí. Jen takový Moravan, který odmítá, že je současně Čechem, protože nebydlí v České republice, ale na Moravě, tak ten jméno Czechia asi nikdy neuzná.  Ale ti, kterým nevadí, že Morava leží v České republice, t.j. v Česku, tak ti překlad jména Česko do angličtiny Czechia vítají.

 

Morava dlouhá staletí patřila mezi Země Koruny české, což ale hodnotu Moravy nijak nesnižuje!

Ačkoli se jméno Česko (Czechia) v češtině podobá jménu Čechy (Bohemia), mají tato dvě jména již asi 200 let různé významy.  V době konstituování moderního českého národa a ústupu zemských sebeidentifikací v 19.století se česky hovořící Moravané přihlásili k češství a tím akceptovali přijetí jména Česko pro celé území Čech a Moravy. To, že Morava patří do Česka, vychází tedy z historických faktů, mj. i z toho, že Morava patřila už od 14.století mezi země Koruny české. Země "Koruny české" obsahovaly kromě Českého království i Moravské markrabství, Opavské knížectví a jednotlivá slezská knížectví.

 


V souvislosti s prosazováním zájmů Moravanů ohledně státoprávního uspořádání se proto jeví odmítání krátkého jména společného státu jako kontraproduktivní, protože zde vůbec o jméno nejde.

Tím, že Moravané odvádějí pozornost, a místo toho, aby navrhovali řešení, jak chtějí změnu systému pravomoci z krajů na okresy konkrétně provést, se stále zabývají krátkým anglickým jménem země, vzbuzují akorát nechuť u těch, kteří by se řešením pravomocí krajů zabývat třeba i chtěli.  Tvrzení separatistické politické strany Moravané o tom, že prosazení pojmu Czechia je údajně protiústavním útokem na identitu Moravanů a podobné nesmysly, se tedy jeví jako nešťastné a zbytečné:    "Politická strana Moravané považuje prosazení pojmu Czechia za protiústavní útok na identitu Moravanů. Podle předsedy strany Ondřeje Hýska evokuje pouze Čechy a nerespektuje ostatní země, které stát tvoří - tedy Moravu a část Slezska. Cílem je označovat vše u nás za české, nic za moravské a slezské, a to i v angličtině, uvedl Hýsek. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/x/r~442c5656026711e6b23a0025900fea04/   V reakci na slova O. Hýska se nabízí otázka: 
 

Co je špatného na tom označovat vše v České republice za české?

Jiné zavedené pojmy se slovem "český" straně “Moravané“ nevadí? Proč proti nim neprotestují? Vše, co souvisí s Českou republikou je logicky označováno pojmy jako česká, Česko - anglicky Czech, Czechia.   Komu vadí Czechia, měl by protestovat i proti pojmům Český tým, Český olympijský výbor, Česká televize, Český rozhlas, Česká pošta, České dráhy aj. Jméno Česko i jeho anglický překlad Czechia je s uvedenými pojmy zcela v souladu.
 

1) Czechia evokuje pouze Čechy?

Nikoli, jméno Czechia (česky Česko) evokuje Českou republiku. Podobně i malý státní znak. Je na něm jen český lev, ale jde o platný symbol celé České republiky.  Obojí je v platnosti 24 let (od roku 1993), aniž by s tím měla většina lidí nějaký problém. Vytváření problému ze jména Czechia je tedy jen účelovou propagandou sloužící ke zviditelnění moravských separatistických spolků a hnutí.


2) Czechia údajně nerespektuje Moravu a Slezsko.

Je to opačně - jméno Czechia jednotlivé regiony STMELUJE – tím, že je odlišné od všech jmen jednotlivých částí země - Bohemia, Moravia a Silesia.  Ani jedno z těchto jmen není totožné se jménem celého státu - Czechia! 

 

3) Označování celého státu jako Česko, (angl. Czechia) prý Moravu poškozuje...

Naopak, Moravu poškozují ti, kdo dávají rovnítko mezi Česko a Čechy. t.j. mezi Bohemia a Czechia. Z toho totiž vznikají nesmyslná tvrzení, na Slovensku už bohužel běžná, o tom, že spolu např. hrají Slovensko a Čechy, nebo že někdo pojede ze Slovenska do Čech, do Brna apod.


4) Cílem prý je označovat vše u nás za české... Nic za moravské a slezské, a to i v angličtině.

Ne, proti pojmenování území Moravy jménem Morava, anglicky Moravia, nikdo nic nenamítá.  Ale pro všechno, co souvisí s naším státem jako s celkem, je používáno a úplně normálně přijímáno už od rozpadu Československa přídavné jména Český, anglicky Czech. Máme Českou republiku, ve státní hymně se zpívá o české zemi, sportovní redaktoři mluví o českém národním týmu.  Proti tomu nikdo neprotestuje, není proto důvod protestovat pouze proti krátkému jménu státu: Česko, anglicky Czechia

Protesty proti všemu českému jsou projevem extrémistů, kteří se chtějí od Česka odtrhnout. Naopak ti Moravané a Slezané, kteří se považují za obyvatele České republiky a nikoli pouze Moravy a Slezska,  nemají se svým češstvím sebemenší problém a tak i jméno Česko, anglicky Czechia vnímají jako jméno svého státu.

 


Morava v názvu státu nebyla ani za Československa

Námitka moravských separatistů: "Ve jménu Česko prý není slyšet Morava a Slezsko a je třeba to nějak změnit."   Reakcí na tuto námitku je logicky toto:
 

Kde je slyšet Morava ve jménu Česká republika? Kde byla Morava a Slezsko ve slově Československo?

Proč to dříve nevadilo a najednou to vadí? Celý svět zná jméno Czechoslovakia, a nikoli CzechomoraviaslovakiaDokonce ani alternativní návrh Czechomoravia = Českomoravsko není průchozí. Jednak proto, že Morava není Moravsko, a také proto, že Čechy+Morava jsou Bohemia+Moravia, proto by se i případná složenina Českomoravsko musela překládat jako Bohemiamoravia a nikoli Czechomoravia.  Ale v tomto jménu by se pro změnu ztrácelo Slezsko. Snahy prosadit Moravu a Slezsko do názvu státu jsou prostě na první pohled populistické a nerealizovatelné. V názvu Deutschland, nebo Österreich také nejsou názvy spolkových zemí obsaženy. Jednoznačný závěr ted zní:  jméno Česko / Czechia nijak nepoškozuje ani Moravu, ani Slezsko. Vždyť v názvu Československo (Czechoslovakia) nebyly ani Morava, ani Slezsko obsaženy také. 

 

Budoucnost společného soužití Čech a Moravy

Lidé (zejména Moravané) mají na výběr:

Buď jim nevadí současné platné jméno Czech Republic - a pak jim nemůže vadit ani Czechia. Anebo jim vadí všechno české, Czechia i Czech Republic - a pak musí Moravu od Čech odtrhnout. Dokud ale bude existovat Česká republika v současných hranicích, je veškerá kritika jména Czechia zcela irelevantní a nesmyslná.  Česko (Czechia) je totiž "zemí českou, domovem naším", jak se zpívá v české hymně, která je i hymnou všech Moravanů a Slezanů. To není útok proti Moravě, to je citace z textu státní hymny platné vlastně už od roku 1918.

  

A.Hitler znevažoval jednotu Čechů a Moravanů hanlivým označením toho, co zbylo z Československa jménem "Tschechei" (Čechárna).  Záměrně tak komolil správný výraz Tschechien, aby dal najevo, že bez Sudet už toho z Česka moc nezbylo.  Sebevědomému jménu Česko/Czechia/ Tschechien se jako symbolu jednoty Čechů a Moravanů logicky A.Hitler vyhýbal.

Pro mnohé despotické vládce byla politická jednota Čech, Moravy a Slezska nežádoucí, a proto se snažili souhrnné označení pro celé toto území - Česko - zesměšňovat. Už pro politiky habsburské monarchie před rokem 1918 byla myšlenka takové jednoty nepřijatelná, nechtěli, aby se český a moravský národ spojil a svrhl režim - což se jim jak známo stejně nepovedlo.  Podobně se k českému a moravskému odboji stavěli i nacisté za 2.sv. války a tak Hitler pro jistotu Česko přejmenoval hanlivými označeními "Protektorát Čechy a Morava", nebo "Čechárna" (Tschechei), která měla zdůrazňovat, že nejsme svrchovaný stát, nýbrž dvě nesvéprávné a bezvýznamně malé provincie Velkoněmecké říše. Právě proto, že nacisté jméno Tschechei zdiskreditovali, dohodli se odborníci z Česka spolu s Němci, Rakušany a Švýcary na tom, že bude lepší nepřekládat jméno Česko jako Tschechei, ale jakoTschechien.


Vyjádření rozumných Moravanů

My Moravané jsme hrdí na to, že jsme Moravany, ale současně vnímáme, že jsme podle státní příslušnosti také Češi. Jsme jednoznačně pro jméno Česko, anglicky Czechia, protože nechceme, aby se České republice zkráceně říkalo Čechy, nebo Bohemia, jak se to občas děje.  ČESKO (Czechia) totiž dnes už opravdu není totéž, co ČECHY (Bohemia)! Aby Morava nesplynula s Čechami, musí se propagovat neutrální jméno Česko = anglicky Czechia, které je plnohodnotným ekvivalentem dlouhého jména Česká republika = anglicky Czech Republic.  Čechy + Morava + Slezsko = Česko.    Anglicky Bohemia + Moravia + Silesia = Czechia.

 

Moravané jsou současně Češi


Za Čechy označuje slovanské Moravany mj. i Ottův slovník naučný z konce 19. století (svazek 17., str. 640):

„Slovanské obyvatelstvo Moravy je sourodou částí národa českého, s nímž od věků v jednotu národní spojeno jest společnými dějinami a společnou řečí spisovnou i literaturou.“


Také německé encyklopedie Meyers Konversations-Lexikon (z roku 1878) i Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon (z roku 1906) označují Moravany za Čechy.


 

Zdroje:
- https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=725

- https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravan%C3%A9

- PERNES Jiří: Pod habsburským orlem. České země a Rakousko-Uhersko na přelomu 19. a 20. století, Nakladatelství Brána, Praha (2006), ISBN 80-7243-290-7, str. 103, 105 a 109.
- Kolektiv autorů: Osobnosti moravských dějin (1), Matice moravská, Brno (2006), ISBN 80-86488-38-1, str. 15.

 

 

České země, tedy Česko, opravdu nejsou jen Čechy - viz odkaz.


 

Argument, že se ve jménech Česko / Czechia ztrácí Morava, používají hlavně extrémisté:

Politická strana Moravané - aktivní separatistická strana (Active separatist movement)

Pozor - jméno Českomoravsko (Czechomoravia) je jen lákadlem na voliče extrémistických a separatistických stran!  Jednou z nich je např. politická strana Moravané. Tvrdí, že chtějí zemskou samosprávu, a vyžadují, aby se jméno Czechia, tedy krátké jméno naší společné republiky, nepoužívalo. I z tohoje patrné, o co této straně skutečně jde - o odtržení Moravy od Čech. Oni se totiž necítí být Čechy.  Podle nich Moravan není Čech.

Důkazem toho, že strana Moravané je skutečně separatistickou stranou, je její uvedení v seznamu separatistických stran Evropy zde: https://www.wikiwand.com/en/List_of_active_separatist_movements_in_Europe#/Czech_Republic

 

POZOR!

Představitelé politické strany Moravané se neštítí napadat ty, kdo používají jméno Czechia výhružkou, že propagace jména Czechia podle nich naplňuje skutkovou podstatu Podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka podle § 260, což je srovnání s komunisty a fašisty. Jako argument používají pokroucený historicko-místopisný výklad něčeho, co by neobstálo ve své době, natož v té dnešní. 
To je absurdní a odsouzeníhodné, protože politická strana Moravané, jakožto strana evidovaná v seznamu evropských separatistických stran, má sama dost problémů se zmíněným paragrafem...

 

 

Brno ani Lednice neleží v Čechách.

S tím, aby se celé České republice neříkalo Čechy (Bohemia), pomůže právě jméno Česko, anglicky Czechia, které zahrnuje i Moravu.
Kdyby se důsledně používalo jméno Česko/Czechia, nikdy by nevznikly tyto paskvily:

 

1) Brno je údajně druhé největší město Čech (místo Česka) - viz odkaz.
2) Břeclav údajně leží v Čechách (místo v Česku) - viz odkaz.
3) Lednice na Moravě (Moravia) prý leží v Čechách (Bohemia). - viz odkaz.
4) Karel Schwarzenberg navrhuje pro celou Českou republiku jméno Bohemia - tedy Čechy (!) - viz odkaz.
5) Boty se jménem Čech, čeština (Czech) a s moravským znakem. Zde mělo být buď Moravia, nebo Czechia - viz odkaz.

 


 


Foto: Ukázka chybného a správného použití jména Čechy (Bohemia) a Česko (Czechia) - suvenýry moravských motivů

 

 

Nelze upřednostňovat jména regionů na úkor společného názvu, který zastřešuje všechny regiony. Protože Čechy (anglicky Bohemia), a Morava (anglicky Moravia) jsou právě a pouze jména regionů, souhlasíme s názorem odborníků, abychom společně vystupovali pod jménem celého společného státu, kterým je právě Česko, anglicky Czechia.  Čechy zkrátka leží v Česku, a Morava a Slezsko také. Tento argument každý moudrý Moravan vítá.

Odmítáme také, aby se České republice říkalo anglicky Czech, protože toto slovo neoznačuje název státu, ale je to v překladu Čech, nebo čeština.

A tak jako jsme dříve místo Československá republika raději říkali Československo, tak i dnes si rychle a rádi zvykáme namísto kostrbatého Česká republika na Česko.

 

Jméno CZECHIA [ˈtʃɛkiə]  není výmyslem politiků!

Proto Vy, kdo protestujete proti vládě, přestaňte na jméno CZECHIA útočit. Jméno ČESKO, anglicky CZECHIA, není Váš nepřítel, ale spojenec - symbol boje za nadčasovou národní identitu všech Čechů, Moravanů a Slezanů!

 


Jméno Czechia skutečně moudří Moravané podporují

Dokládá to např. rozhovor s Moravanem Rudolfem Šrámkem, profesorem Masarykovy university v Brně, (mj. oceněném 11.2.2015 primátorem města Brna Petrem Vokřálem), na tomto videu.

 


Pokud jde o právo na sebeurčení Moravy, tak to Moravě samozřejmě nikdo nebere, ale se jménem Czechia toto téma nemá vůbec nic společného.  Říkat České republice Česko, anglicky Czechia je totiž zcela v pořádku. Toto jméno je přece ekvivalentem jména Czech Republic, podobně jako je jméno Slovakia ekvivalentem jména Slovak Republic.

 

Vše je tedy jinak, než se zdá! Jméno Česko/ angl. Czechia je vstřícným gestem vůči Moravě a Slezsku. Mnohem více lidí (např. i Karel Schwarzenberg) by totiž chtělo pro celou republiku raději jméno Čechy/ angl. Bohemia. To by ale Moravu definitivně vymazalo z mapy. To si nepřejeme - proto podporujeme jméno Czechia!

 

JMÉNO ČESKOSLOVENSKO NEBYLO V ÚSTAVĚ...

Ohledně absence slova Česko v Ústavě uveďme pro uklidnění emocí skutečnost, že slovo "Československo/ angl. Czechoslovakia" také nebylo v Ústavě, a přesto se používalo a dodnes ho zná celý svět. A přitom v Ústavě bylo pouze jméno Československá republika!

 

...A JMÉNO SLOVENSKO V ÚSTAVĚ NENÍ TAKÉ!

Slováci se svým krátkým jménem Slovensko/Slovakia nemají žádný problém a běžně ho používají. i když ve slovenské Ústavě je také uvedena pouze Slovenská republika.

 


Víno z Česka.
České a moravské vinařství a vinohradnictví jako na dlani.

 


Brno – The Most Entertaining City in Czechia When You Know Where to Go

https://en.infoglobe.cz/tip-na-vylet/cz-brno-the-most-entertaining-city-in-czechia-when-you-know-where-to-go-i-video/

 

 

Česká státní hymna -  video (krásné záběry přírody z České televize)

https://www.facebook.com/ceskatelevize/videos/10154222480987686/HUDBA

Chinaski - Víno (oficiální videoklip)

Češi z Čech na Moravu jezdí rádi!


Jaromír Nohavica, zpěvák z Moravskoslezského kraje, nemá problém se slovem Česko.

Píseň "Penzion Česko" zde:   https://www.youtube.com/watch?v=Fk9O4-E4jl8

 

 

ABSURDITA

Příklad důsledků antikampaně proti jménu Czechia - moravské boty s nápisem "CZECH"...

Kdyby se více propagovalo jméno Czechia, nikdy by nemohly vzniknout třeba tyto moravské boty (s moravským znakem), které na sobě mají nápis CZECH.  Proč Čech? Vždyť jde o boty z Moravy.  Správně by na těchto botách mělo být slovo  MORAVIA.  Anebo právě CZECHIA. To je název celého státu, v němž leží jak Čechy, tak i Morava. (A Slezsko, samozřejmě).

 

Závěrem jedna zajímavost:

Občanská iniciativa Česko / Czechia (The Civic initiative Czechia), která už od října 1997 propaguje jednoslovný název českého státu, byla založena v Brně rodilými Moravany, a není tedy nástrojem Čechů z Čech proti Moravě, jak se extrémisté snaží stále lživě tvrdit. Nikdo tedy nepřejmenovává Českou republiku na Čechii, jak tvrdí některé moravské extrémistické strany. Jméno ČESKÁ REPUBLIKA, které je v Ústavě, zůstává politickým jménem státu i nadále, stejně jako jeho anglický překlad CZECH REPUBLIC. Nejde tedy o přejmenování.

 

Říkat České republice anglicky Czechia je skutečně naprosto korektní, jako říkat např. Slovenské republice anglicky Slovakia.  Není tu Moravská republika, nemluvíme moravsky, v hymně České republiky se nezpívá "Země moravská, domov můj", a nemáme ani Moravský národní tým...  Morava a Slezsko jsou zkrátka součástí Česka. Překládáme-li tyto pojmy do angličtiny, mluvíme o tom, že Czechia obsahuje regiony Bohemia, Moravia a Silesia.

Kdo je poučen, nemůže být manipulován. Buďme chytří, buďme spolu - v Čechách, na Moravě i ve Slezsku!

 

 

ODKAZY - NÁZVY STÁTŮ STEJNÉ JAKO NĚJAKÝ JEJICH REGION:

Rakousko (Ober- a Niederösterreich)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_Rakousy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_Rakousy

Polsko (Wielkopolska, Małopolska)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velkopolsko_%28historick%C3%A9_%C3%BAzem%C3%AD%29

https://cs.wikipedia.org/wiki/Malopolsko

Francie (Île-de-France)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France

Švýcarsko (Schwyz)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Schwyz

Finsko (Varsinais Suomi)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlastn%C3%AD_Finsko

Chorvatsko (Središnja Hrvatska)
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_Chorvatsko

 

 

A ČESKÁ HYMNA PODRUHÉ - se jménem Czechia na věcech kolem nás

https://www.youtube.com/watch?v=ECXC6hR0dlM

 

 

Reakce na diskuse s extrémisty - moravskými separatisty:

Problémem diskusí s těmito extrémisty - "moravisty" -  je to, že já objasňuji jen a pouze důvody, proč se Česko přeloží do angličtiny jako Czechia, zatímco oni odmítají i to, že Morava je součástí Česka, a tvrdí, že já už pouhou obhajobou jména Czechia prý dávám najevo údajnou nenávist vůči Moravě. Přestože vědí, že jsem o Moravě nikdy nic špatného nenapsal, tak jim pouhý souhlas se jménem Czechia stačí k tomu, abych byl zařazen mezi nepřátele Moravy. Naprosto ignorují moje slova o tom, že Moravu naopak miluji.

Pokud tedy moravisté nadávají mně, tak si vybrali špatný hrob, u kterého brečí. Já jim s jejich bludným komplexem ubližovaných chudáků, kteří trpí pod vymyšleným bičem českého otrokáře, opravdu nepomůžu, protože mně jde OPRAVDU jen o překlad momentálně používaného českého jména Česko do angličtiny. Ale protože byl tento překlad oficiálně uznán už v roce 1993, a znovu v roce 2016, tak vlastně nemám co k tomu více dodat. Snad jen - naučme se jméno Czechia používat, ať nejsme za hlupáky. Morava je krásná zem, a stejně jako země Čechy, je i Morava také země Česká, domov můj, jak se zpívá ve státní hymně. Moravisté by jistě nesouhlasili a při hymně by zarytě mlčeli, ale to je jejich právo. Já jsem demokrat a chápu, že pokud tito extrémisté nenávidí Čechy, nemohou se smířit s tím, že se naše republika nejmenuje Moravská, ale Česká. Pokud jim ale pomůže, když za to vynadají mně, tak jen do toho. Sice za to nemohu, ale i tak jim velmi rád budu dělat osobního terapeuta a diskutovat s nimi. Třeba jim to nějak pomůže.

(Filip Czechia)

kontakt: admin-czechia@seznam.cz

 

https://www.youtube.com/watch?v=SZIk5CfwdJA&t=11s

 

 

Nahoru #
Home page #