MORAVA. Lze ji zviditelňovat i bez republikování

Jméno Czechia nijak nepoškozuje Moravu, jak občas někdo mylně tvrdí. Jména Česko i Czechia vycházejí ze jmen České země, země Koruny české, Česká republika, Czech Republic. I Morava patří historicky mezi ČESKÉ země. Krátká jména Česko a Czechia nejsou tedy s dosud platnými uvedenými skutečnostmi v žádném rozporu. Je nespravedlivé a navíc neefektivní si v boji za moravskou suverenitu brát podstatná jména Česko či Czechia jako rukojmí a dávat ho za příklad údajného českého útlaku Moravy, ale zároveň tolerovat přídavné jméno "česká" ve jménu "Česká republika".


NEŘÍKEJME CELÉMU STÁTU ČECHY. Poškozuje to Moravu.

Pokud by se místo Česko říkalo celému státu Čechy, hrozilo by, že se přestane používat jméno Morava. Propagace jména Česko pomáhá jména historických zemí Čechy a Morava zachovat. Zejména naši sousedé ze Slovenska už dnes často chybně říkají Čechy a Slovensko. Je potřeba se tohoto zlozvyku zbavit. ČESKÁ REPUBLIKA NENÍ KRÁTCE ČECHY, ALE ČESKO!   

 

V cizích jazycích se ČECHY A ČESKO také rozlišují.

- V němčině: Böhmen x Tschechien (Čechy x Česko), Böhmisch x Tschechisch (český x český).
- V angličtině: Bohemia x Czechia  (Čechy x Česko), Bohemian x Czech (český x český).
A je po problému, Moravan se necítí uražen a existuje jasné vymezení.

 

MYLNÝ ARGUMENT:  Česko/Czechia prý stále znamená totéž, co Čechy.

Pravda je taková, že to platilo jen do poloviny 19. století, ale dnes už ne. Význam slova Česko se dávno změnil. Česko a Čechy tedy dnes již synonymy nejsou, a kdo tvrdí, že ano, tak nemluví pravdu. Informace o tom, že se Česko stalo označením pro celé území Čech, Moravy a Slezska již v 19. století, lze dohledat mj. v Akademické příručce českého jazyka,  na stranách 212-213:

"V průběhu 19.století se jméno Česko objevovalo sice poněkud méně často, zato však již také jako název pro celé české země - tedy Čechy, Moravu a českou část historického Slezska..."

Vydalo nakladatelství Academia, 2014.   https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=725

 

SBLIŽOVÁNÍ ČECHŮ S MORAVANY - MYŠLENKA SLOVANSKÉ VZÁJEMNOSTI

Jedině vzájemnou spoluprací, pomocí a sjednocení Slovanů lze odolávat jiným národům. Tato myšlenka se historicky potvrdila jako správná. V době konstituování moderního českého národa a ústupu zemských sebeidentifikací v 19. století se proto česky hovořící Moravané přihlásili k češství. Slovanské Moravany označuje za Čechy též Ottův slovník naučný z konce 19. století a německé encyklopedie Meyers Konversations-Lexikon (z roku 1878) a Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon (z roku 1906). Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravan%C3%A9

Zajímavost:

Větší část česky mluvících obyvatel Moravy se hlásí k české národnosti. Na území Moravy a Slezska se k moravské národnosti hlásí samostatně asi 500 000 osob, což tvoří podíl 4,7% všech obyvatel Česka a 13 % obyvatel Moravy.
Zdroj: Wikipedia

 
 
Citát z roku 1938:

"Proti hanlivé příchuti není chráněno ani jméno nejsvětější, ale to záleží na těch, kdo ho užívají, kdo tu příchuť do něho vkládají… To, co Česko označuje, je nám příliš drahé, abychom do jeho názvu bez příčiny vkládali hanlivou příchuť.“ ...František Trávníček

 
 
Citát z roku 1949:

"Užívání názvu Česko naprosto neznamená popření existence zeměpisných útvarů nazývaných Čechy, Morava a Slezsko, neboť Česko není nic jiného než souborný název těchto tří zemí.“   (F. Trávníček, Lidové noviny, červenec 1949)

Zdroj: Ústav pro jazyk český AV ČR    https://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7483

 

 

Chybí Moravia v názvu státu Czechia? A chybí snad Němcům v názvu Germany např. jméno spolkové země Bavaria nebo Thuringia?

Pokud Moravanům nevadí, že Morava chybí v názvu Czech Republic, nemůže jim vadit ani to, že chybí ve jménu Czechia. Stejně tak např. jméno Bavaria chybí ve jménu státu Germany. A přesto nikdo z Němců nevyžaduje, aby se na protest říkalo jen Federal Republic Of Germany. Nikdo zkrátka netrvá na tom, aby se říkalo jen Spolková republika Německo. Stačí jen Německo (Germany) - stejně jako Česko (Czechia). 

Tvrzení o údajné šikaně jednotlivých regionů kvůli tomu, že nejsou zastoupeny v názvech států, je proto zjevně nástrojem propagandy separatistů. To bezezbytku platí i pro absurdní házení špíny na jméno Česko/Czechia: Nejde o názory odborníků, či skutečných příznivců společného státu Čechů, Moravanů a Slezanů, ale o projevy, které jsou proti všemu českému i proti společnému státu nepřátelské. Je totiž možné být i nadále hrdým Moravanem a přitom vnímat výhody soužití s Čechy a Slezany pod značkou "Made in Czechia". Větším problémem, kterým by se Moravané měli zabývat spíše, než anglickým jménem státu, je nesmyslné vedení hranic krajů, které ignorují někdejší historické země. Místo kritiky jména Czechia by se Moravané měli zabývat tím, zda jsou schopni a ochotni diskutovat o změně státoprávního uspořádání a posílení pravomocí Moravy. S případným obnovením zemského uspořádání Česka ale nemá krátké jméno našeho státu v angličtině (Czechia) nic společného a skutečné zájmy a práva Moravanů to vůbec neřeší.

 
 


Proč by tedy jméno Czechia [čekia] nemělo Moravanům vadit?

Morava není samostatným státem, ale je historicky spojena s Čechami a s Českým královstvím. Mezi Čechami a Moravou panovaly téměř vždy velmi dobré vztahy. Už ve středověku Moravské markrabství patřilo mezi Země Koruny české. I dnes Morava leží v Česku. Reprezentanti Česka jsou Češi, a to i Moravané. Všichni jsou Češi podle státní příslušnosti.  Česko není totéž, co Čechy. Čechy jsou Bohemia.  Česko je Czechia. Tak, jako je Slovensko Slovakia a  Československo bylo Czechoslovakia. To, že jde o republiky, se v běžné konverzaci nemusí zdůrazňovat. Co naopak vhodné zdůrazňovat je, že Morava neleží v Čechách, ale v Česku. V angličtině to lze snadno rozlišit pomocí jmen Moravia, Bohemia a Czechia.  Zároveň je také vhodné připomínat, že celá dlouhá tisíciletá historie Čech, Moravy a Slezska rozhodně není historií České republiky, protože republika vznikla teprve nedávno.  I v angličtině by se proto politické jméno Czech Republic nemělo zbytečně používat např. ve sportu, protože sportovní tradice Česka sahají mnohem dále do minulosti až před vznik samostatné ČR. Nehledě na to, že zkratka CR je mezinárodní značkou Kostariky, a nikoli Česka. Republika je zaměnitelná. Naopak Czechia je jedinečná.

A co záměna s Čečnou? Obavy z toho, že by se pletla jména Chechnya / Czechia vycházejí z období, kdy bylo známější právě jméno Chechnya. Se stoupající popularitou jména Czechia se ale na jméno Chechnya začíná zapomínat. Nejlepším způsobem, jak zabránit záměně s nestabilní nesamostatnou Čečnou je proto co nejčastější jméno Czechia používat a upřesňovat, že jde o suverénní a demokratický stát v srdci Evropy a že tedy nejde o nějakou banánovou republiku. Je zajímavé, že právě politici banánových republik slovo "republika" používají pro pojmenování svých států velmi často, snad proto, aby zakryli fakt, že demokracie je v jejich zemích velmi tvrdě potírána a likvidována, např. v KLDR, v Demokratické republice Kongo, v Luhanské lidové republice, v Doněcké lidové republice, ve Středoafrické republice aj.

 

Zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B_Koruny_%C4%8Desk%C3%A9

https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=725
 

* * *