CZECHIA - HLAVNÍ STRANA

Jaké je oficiální a spisovné krátké jméno naší země?

Tímto oficiálním jménem je ČESKO = nadčasové a na 100% oficiální  krátké jméno českých zemí s tisíciletou tradicí.  Česko = Čechy+Morava+Slezsko.  CZECHIA [vyslov: čekija] je schváleným překladem jména Česko do angličtiny.  (viz odkaz na slovník). 

Důležité: Už nejsme ve fázi výběru nejvhodnějšího jména, protože vybráno (a schváleno) již bylo. Nyní jsme se posunuli dál - do fáze učení. Je na každém, aby prokázal, jak rychle je schopen se toto jméno naučit, a to i v cizích jazycích. Pozor: V angličtině není Czechia žádná [Čechie], ani [Čečija], ale [Čekija] - podle výslovnosti slov typu chemistry, architekt, nebo ache. 
Proč tedy Czechia? Prezentace na pár slajdů...

VÝHODY (PŘÍNOSY) KRÁTKÉHO JMÉNA CZECHIA:

(Podrobnosti k jednotlivým bodům naleznete ve spodní části této stránky)
 

1) – Používáním jména Česko, v angličtině Czechia [čekija]  se zařazujeme mezi tradiční, vyspělé a demokratické státy, které v nepolitických souvislostech uvádějí pouze krátká, zeměpisná jména, a nikoli dlouhá, politická.

2) Jméno s koncovkou -ia není jménem z Východu, ale jménem převzatým z latiny, tedy jménem váženým a hodnotným. (Austria, Australia, Slovakia, Slovenia, Croatia, Italia apod.)  Mezi rozvojové státy Východu a Střední Afriky nás naopak zařazuje politické jméno se slovem "republika": Česká republika, Korejská lidově demokratická republika, Středoafrická republika, Demokratická republika Kongo aj.

3) – Jméno Czechia (česky Česko) pamatuje i na Moravu a Slezsko a to tím, že se používáním jména Czechia (Česko) potlačují snahy nazývat celý stát jménem Bohemia (Čechy). Tím se historické země Bohemia, Moravia a Silesia staví spravedlivě na stejnou úroveň a jsou zastřešovány názvem jiným - Czechia. V názvu státu se Morava ani Slezsko neobjevuje - nikde v Evropě není zvykem dávat do názvu státu názvy všech regionů, či historických zemí. Morava a Slezsko, které patřily mezi tzv. „země Koruny české“, byly navíc zahrnuty (se souhlasem většiny Moravanů, kteří se přihlásili k Češství) do jména Česko už při vytvoření Česko - Slovenska, později přejmenovaného na Československo.


4) – Propagací jména Czechia, tedy správné anglické formy krátkého jména pro celé Česko, se odbourává používání chybných, či nepřesných variant (Czechlands, Czecho, Czech, Bohemia).

5) – Krátké jméno Czechia je odvozeno od přídavného jména „český“ (Czech) obsaženého ve jménu dlouhém – politickém: „Czech Republic“.

6) – Krátké jméno Czechia se nemusí měnit při každé změně režimu (politického zřízení).

7) – Czechia je logický, korektní a oficiální překlad jména Česko, uváděný v lepších slovnících.

8) – Czechia a Slovakia jsou logickými pokračovateli jména původního společného státu Czechoslovakia.

9) – Prezentovat se krátkým zeměpisným názvem Česko, anglicky Czechia je moudré, protože stát, který se nechává označovat krátkým, neformálním, nepolitickým jménem, dává najevo, že chce být vnímán jako zavedený v dlouhodobém historickém kontextu.

10) Mýtus, že se Czechia plete s Čečenskem, byl definitivně vyvrácen.  Všechny mediálně známé záměny s Čečenskem se týkaly jména Czech Republic a nikoli Czechia. Není známo, že by se Anglosasům pletla jména Czechia [čekia] a Chechnya [čečňa]. Jde o slova, která si ani nejsou moc podobná a navíc „Čečňa“  není samostatným státem.

11) – Na mapách prakticky nenajdete žádná politická dlouhá jména. Všechny republiky a království se prezentují krátkým jménem státu, pokud ho mají. - Jméno Czechia používají i např. Google mapy.

12) – I ve sportu používají sportovci z celého světa krátká jména zemí, z nichž pocházejí. Politická jména (republiky či království) do sportu nepatří.

13) – Historie: Czechia – označení státu jménem, které je nadčasové. Dějiny českého státu jsou mnohem delší, než historie České republiky, která začala teprve nedávno – v roce 1993. První historický výskyt jména Czechia je doložen už kolem roku 1602.

14) V byznysu pomůže krátké jméno a slogan "Made in Czechia" firmám k lepšímu zviditelnění jejich výrobků v zahraničí. Krátký název je možné prezentovat viditelněji, čitelněji, zapamatovatelněji a přesvědčivěji.

15) - Jméno Czechia má plnou oporu v české i zahraniční legislativě:


a) Česká legislativa - V lednu 2017 byla Czechia zveřejněna ve sb. zákonů (Sdělení ČSÚ č.420/2016 Sb.)

b) Schválení vládou,  2.5.2016

c) NORMY ISO 3166-1  - V září 2016 se jména ČESKO / CZECHIA objevila i v mezinár. platných normách

d) OSN - UNGEGN. Od 1.7.2016 jsou jména Česko/Czechia oficiál. v Mezinár.seznamu zeměpisných jmen

e) OSN - UNTERM. - Od srpna 2016 jsou jména Česko/Czechia také v Mezinárodní databázi terminologie.


NEVÝHODY POLITICKÉHO JMÉNA CZECH REPUBLIC:

(Podrobnosti k jednotlivým bodům naleznete ve spodní části této stránky)

1) - Republiku v názvu používají většinou rozvojové, nevyspělé, či nedemokratické země. (např. Korejská lidově demokratická republika).

2) - Politické jméno Česká republika / the Czech Republic má přechodný charakter, ignoruje historickou kontinuitu státu a jeho funkce je tak omezena pouze na aktuální politické zřízení. Dokonce i Československá republika má jen stoletou tradici (1918-2018). Historie české státnosti však sahá 10x hlouběji do historie.
3) - Jméno Czech Republic je pro cizince špatně zapamatovatelné, protože je zaměnitelné s jakoukoli jinou republikou světa.
4) - Někteří cizinci si prokazatelně několikrát jméno Czech Republic spletli se jménem Chechnya. O jméno Czechia v těchto případech vůbec nešlo.POLITICKÁ PODPORA JMÉNU CZECHIA VE SPORTU

Je naléhavě nutné vysvětlovat - zejména té části politiků, která se na propagaci jména Czechia odmítá podílet - všechny výhody s touto propagací spojené a nevýhody plynoucí s financováním dosavadní propagace politického jména Czech Republic.
Více čtěte v sekci SPORT

 


Czechia - oficiální reprezentativní jméno

Team Czechia - tým nejlepších sportovců reprezentujících Česko.

Označení "CZECH TEAM" nestačí. Vždyť jde o reprezentační, a tedy nikoli libovolný český tým.
Jde o hrdost na reprezentaci své země, na její jméno - Česko, Czechia, Tschechien, Tchéquie.Úspěchy se jménem Czechia na dresu - 3.místo české reprezentace Kin-Ballu!
Madrid, 22.srpna 2015 - Světový pohár: Česko získalo bronzové medaile!
https://youtu.be/IuCjbn09tLw
ÚSTŘEDNÍ PREZENTAČNÍ VIDEO

Czechia - jméno s bohatou historií
https://www.youtube.com/watch?v=RJyAidlfsvU&index=3&list=PLPYV3oIxEk8clOf7omx5bkQgFXpn6Tři zásadní otázky:
 

PROČ NÁŠ STÁT VŮBEC POTŘEBUJE KRÁTKÉ JMÉNO?
- Protože  jménem dlouhým, politickým, teprve nedávno vzniklým - Česká republika / Czech Republic - nelze popsat cca 98% z naší tisícileté historie. Jménem krátkým, zeměpisným to lze. Jméno Česko / Czechia zahrnuje všechny historické i současné politické názvy: království, monarchii, protektorát, republiku.  Dalším důvodem je, že nejsme jedinou republikou Evropy a také to, že existuje přirozená potřeba nazývat každý stát jedním slovem, a to i ty státy, které jsou známé názvem dvouslovným. Přesto se používají i jednoslovné varianty: Britain - Británie, America - Amerika (Státy) apod.


 

NEBUDOU NÁM CIZINCI ŘÍKAT, JAK BUDOU SAMI CHTÍT?
- Nebudou. Oni čekají na nás, abychom jim to řekli. Každý stát si určuje své jméno sám, dlouhé i krátké, a to i v cizích jazycích.  V Číselníku zemí OSN je přímo v úvodu napsáno, že každá země si musí do tohoto seznamu sama dodat, jak si přeje, aby byla v angličtině nazývána. Alibisté tvrdí, že překlad jména Česko do angličtiny vznikne samovolně přirozeným vývojem jazyka, a že to prý není potřeba řešit. Ale ono to je potřeba řešit, protože přirozeným vývojem vznikly akorát jazykové zkomoleniny (např. Czech), které je nyní potřeba napravit.

 

NEPOSOUVÁ NÁS KONCOVKA -IA VE JMÉNU CZECHIA NA VÝCHOD?

Nejde o východní, ale o latinskou koncovku. I jméno Czechia pochází z latiny, jde tedy o jméno vážené a hodnotné - stejně jako mnohá jiná, celosvětově známá jména států, regionů, automobilů, ženských jmen apod. Jen namátkou - Austria, Slovakia, Croatia, Czechoslovakia, Bohemia, Moravia, Silesia, ale také např. Slavia, Viktoria, Valencia, Borussia, Amelia, Claudia, Emilia, Sophia...  Nikoho by nenapadlo tato jména odmítat s tím, že jsou podobná jménu Russia, nebo jiným jménům z bývalé SSSR. Stejně tak je nesmyslné toto tvrdit o jménu Czechia.

 


Foto: 
Problém jména Czech Republic je v jeho snadné zaměnitelnosti s jakoukoli jinou republikou. Uhádnete, z jaké republiky je dívka s šerpou "REPUBLIC"? Kupodivu není z Česka!

 

VÝSLOVNOST A NEPRAVDIVÉ TVRZENÍ O ZÁMĚNĚ S "ČEČŇOU"

- Česká republika není v angličtině ČEČ Republic, ale ČEK Republic. A proto se Czechia vyslovuje jako ČEKIJA. To, že se "ch" čte jako "k" je třeba se prostě naučit. Nenechme se zahanbit - vyslovit CZECHIA - ČEKIJA se za pár sekund naučí i dvouleté dítě:  https://www.youtube.com/watch?v=PFvNbq-IaaQ

Czech - Czechia / Slovak - Slovakia / Czechoslovak / Czechoslovakia. [ČEK - ČEKIJA / SLOVAK - SLOVAKIA / ČEKOSLOVAK -  ČEKOSLOVAKIA]

Proto se tedy Czechia, která se čte ČEKIJA, nemůže plést se jménem Chechnya, které se čte ČEČŇA.  Důležité: Čečensko (Čečňa) není samostatným státem a v žádných seznamech se proto nemůže objevit vedle jména Česko (Czechia).

Srovnejte výslovnost:  ČEKIJA  X ČEČŇAVÝHODY A NEVÝHODY KRÁTKÉHO A DLOUHÉHO JMÉNA STÁTU

1) ČESKO, CZECHIA - krátké nadčasové a univerzální jméno 

 

VÝHODY (PŘÍNOSY)

 

 - Používáním jména Česko, v angličtině Czechia [čekija],  se zařazujeme mezi tradiční, vyspělé a demokratické státy, které v nepolitických souvislostech uvádějí pouze krátká, zeměpisná jména, a nikoli dlouhá, politická.

 

- Jméno s koncovkou -ia (Czechia) není jménem z Východu, ale jménem převzatým z latiny, tedy jménem váženým a hodnotným. Důkazem, že koncovka -ia je naprosto běžně používanou, je spousta světoznámých jmen, zmíněných dříve na této stránce. Tato jména opravdu nemají se zeměmi bývalého SSSR nic společného.

Mezi rozvojové státy Východu a Střední Afriky nás naopak zařazuje politické jméno se slovem "republika":  Česká republika / Czech Republic, Korejská lidově demokratická republika, Středoafrická republika, Demokratická republika Kongo, Saharská arabská demokratická republika aj.

 

- Propagací jména Czechia, tedy správné anglické formy krátkého jména pro celé Česko, se odbourává používání chybných, či nepřesných variant (Czechlands, Czecho, Czech, Bohemia).

Pozn.: Např. "Czechlands / České země" má jako geografický název ten nedostatek, že v současné době pojem "České země" jakožto název státu neexistuje - na současné mapě ho nenajdete.  Stejně tak Czecho - to dokonce neznamená vůbec nic. Czech znamená pouze Čech, český, nebo čeština, ale rozhodně ne Česko. Bohemia jsou jen samotné Čechy bez Moravy a Slezska. Jediným správným překladem jména Česko je tedy Czechia.

 

Jméno Czechia (česky Česko) pamatuje i na Moravu a Slezsko a to tím, že se používáním jména Czechia (Česko) potlačují snahy nazývat celý stát jménem Bohemia (Čechy). Tím se historické země Bohemia, Moravia a Silesia staví spravedlivě na stejnou úroveň a jsou zastřešovány názvem jiným - Czechia. Do názvu státu se Morava ani Slezsko nevkládá (ani do krátkého Czechia, ani do politického Czech Republic), protože jak Morava, tak Slezsko které patřily mezi tzv. „země Koruny české“, byly zahrnuty (se souhlasem většiny Moravanů, kteří se přihlásili k Češství) do jména Česko už při vytvoření Česko - Slovenska, později přejmenovaného na Československo. Nikde v Evropě není zvykem dávat do názvu státu - např. Rakousko (Austria) názvy všech regionů, či historických zemí - např. Tyrolsko, Štýrsko, nebo Korutany. Navíc nevadí ani to, když se jeden z regionů jmenuje podobně (Horní Rakousy), nebo dokonce stejně, jako celý stát. Příkladů na toto téma najdeme jen v Evropě hned několik: Oberösterreich/Österreich, Île de France/France, Varsinais Suomi/Suomi, Središnja Hrvatska/Hrvatska, Wielkopolska/Polska, Schwyz/Schweiz  aj.  Naše Čechy/Česko (Bohemia/Czechia) nejsou tedy v tomto ohledu žádnou výjimkou.


- Krátké jméno Czechia není nové ani zvláštní! Je odvozeno od přídavného jména „český“ (Czech) obsaženého ve jménu dlouhém – politickém: „Czech Republic“.


- Krátké jméno Czechia se nemusí měnit při každé změně režimu  (politického zřízení).

 

- Czechia je logický a korektní překlad jména Česko (uváděný v lepších slovnících)

 

- Czechia a Slovakia jsou logickými pokračovateli jména původního společného státu  Czechoslovakia.

 

- Prezentovat se krátkým zeměpisným názvem Česko, anglicky Czechia je moudré, protože stát, který se nechává označovat krátkým, neformálním, nepolitickým jménem, dává najevo, že chce být vnímán jako zavedený v historickém kontextu. Někteří Češi dosud nepochopili, že svými protesty proti univerzálně použitelnému krátkému názvu jsou sami proti sobě, protože tím poukazují na svoje slabé národní sebeuvědomění, nevyspělost a neúctu k historickým tradicím státu, který nebyl jen republikou, ale také královstvím.

 

- Mýtus, že se Czechia plete s Čečenskem, byl definitivně vyvrácen.  Všechny mediálně známé záměny s Čečenskem se týkaly jména Czech Republic a nikoli Czechia. Není známo, že by se Anglosasům pletla jména Czechia [čekia] a Chechnya [čečňa]. Jde o slova, která si ani nejsou moc podobná a navíc „Čečňa“  není samostatným státem.

 

- Na mapách prakticky nenajdete žádná politická dlouhá jména. Všechny republiky a království se prezentují  krátkým jménem státu, pokud ho mají.

 

- Jméno Czechia používají i např. Google mapy.
Stejně jako Germany, Hungary, France, Austria atd... i my máme jednoslovný název, zaručující trvalost, stálost a historickou kontinuitu. http://technet.idnes.cz/czechia-google-mapy

 

- I ve SPORTU používají sportovci z celého světa krátká jména zemí, z nichž pocházejí. Politická jména (republiky či království) do sportu nepatří.

http://czechia-cesko.webnode.cz/sport-czechia/

 

- HISTORIE: Czechia - označení státu jménem, které je nadčasové. Dějiny českého státu jsou mnohem delší, než historie České republiky, která začala teprve nedávno – v roce 1993. První historický výskyt jména Czechia je doložen už kolem roku 1602.

http://czechia-cesko.webnode.cz/czechia-od-roku-1602/

 


- V BYZNYSU krátké jméno a slogan "Made in Czechia" pomůže firmám k lepšímu zviditelnění jejich výrobků v zahraničí. Krátký název je možné prezentovat viditelněji, čitelněji, zapamatovatelněji a přesvědčivěji. Umožňuje racionální výměnu informací v mezinárodní komunikaci i u mezinárodního označení produktů  - nejen Czechia, ale i např. Tschechien, Tjeckiska, Tchéquie, Čechija a další.

 

- Jméno Czechia má plnou oporu v české i zahraniční legislativě:

    a) Česká legislativa - V lednu 2017 byla Czechia zveřejněna ve sb. zákonů (Sdělení ČSÚ č.420/2016 Sb.):
     

    b) Schválení vládou,  2.5.2016:
    http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x_2016_05_02_vlada_schvalila_czechia.html

 

    c) NORMY ISO 3166-1  - V září 2016 se jména ČESKO / CZECHIA objevila i v mezinár. platných normách:

    https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:CZ
 

    d) OSN - UNGEGN. Od 1.7.2016 jsou jména Česko/Czechia oficiál. v Mezinár.seznamu zeměpisných jmen:

    http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/geonames/

   

 

    e) OSN - UNTERM. - Od srpna 2016 jsou jména Česko/Czechia také v Mezinárodní databázi terminologie:

    https://unterm.un.org/UNTERM/Display/Record/UNHQ/NA/4275087d-4018-4082-899d-95f37efeda65

 

 


NEVÝHODY

- Lidé si zvykli na nepřirozený stav; republiku chybně vnímají jako jméno, zkratku ČR jako jméno zkrácené. Neví, že CR je označením Kostariky.
Pod vlivem lživé propagandy si myslí, že Czechia je nově vymyšlené jméno.

Co s tím?  Je třeba lidi informovat o tom, že to tak není. Zdůrazňovat, že vyspělé a demokratické státy svá politická jména v nepolitických souvislostech neuvádějí a pokud to děláme, pasujeme se logicky do role státu nevyspělého. Vysvětlovat, že politický název je pouhé označení momentálního politického systému v zemi.

http://www.cafepress.co.uk/+costa-rica-oval+bumper-stickers


- Pro část obyvatel je krátké jméno symbolem diskriminace jiných regionů.
Vyvrácení obav: Morava i Slezsko jsou v tomto ohledu stejně hrdými regiony Česka, jako je např. Tyrolsko hrdým regionem Rakouska. Přenesení či rozšíření významu z části na celek (Čechy >> Česko), v případě názvu historické země či území na celý stát, není v evropském kontextu ničím výjimečným a v mnoha státech existují regiony, které se jmenují podobně, jako celý stát: Ober- a Niederösterreich, Île-de-France, Varsinais Suomi, Središnja Hrvatska aj. Navíc krátké jméno Czechia plně vychází ze jména dlouhého Czech Republic, které je všeobecně akceptováno dnes, a ze jména Czechoslovakia, které bylo běžné kdysi.

 

- Někteří kritici jména Czechia se snaží přesvědčit národ o nesmyslu, že jména Česko a Čechy jsou synonyma.

Vyvrácení obav:  Česko a Čechy nejsou synonymy už asi 200 let. Slovo Česko (anglicky Czechia) se postupně stalo pojmem pro celé území Čech, Moravy a Slezska. Informace o tom se objevuje např. v Akademické příručce českého jazyka: "V průběhu 19.století se jméno Česko objevovalo sice poněkud méně často, zato však již také jako název pro celé české země (tedy pro Čechy, Moravu a českou část historického Slezska ..." 
http://czechia-cesko.webnode.cz/cesko-nejsou-cechy/

 

- Existuje mýtus, že se Czechia plete s Čečenskem.

Vyvrácení obav:  Všechny mediálně známé záměny s Čečenskem se týkaly jména Czech Republic a nikoli Czechia. Není známo, že by se Anglosasům pletla jména Czechia [čekia] a Chechnya [čečňa]. Jde o slova, která si ani nejsou moc podobná a navíc „Čečňa“  není samostatným státem.
Nejznámější příklad záměny Čečenska se jménem Czech Republic (a nikoli Czechia) - po atentátu v Bostonu 15.4.2013:  "...Also the young brother Dschochar, named after the… similar name anyhow.. the president of the
Czech Republic, the Islamic republic that was formed there…"   
Video CNN zde:  https://www.youtube.com/watch?v=F6RvSTiM3Yk

Více zde: http://czechia-cesko.webnode.cz/cecensko/

 

2)  ČESKÁ REPUBLIKA, CZECH REPUBLIC - dlouhé jméno politického zřízení 


NEVÝHODY

- Republiku v názvu používají za všech okolností vždy a všude většinou rozvojové, nevyspělé, či nedemokratické země jako Středoafrická republika, Korejská lidově demokratická republika, Demokratická republika Kongo, Saharská arabská demokratická republika atd., Do této kategorie zemí patřit nechceme.

 

- Česká republika / the Czech Republic je z časového hlediska jménem velmi problematickým, a to proto, že existuje teprve od r. 1990 a jako označení nezávislého státu až od r. 1993.  Označovat proto území Česka před rokem 1990 Českou republikou nelze. Je to tím, že politické jméno má přechodný charakter, ignoruje historickou kontinuitu státu a jeho funkce je tak omezena pouze na aktuální politické zřízení. Oproti tomu Český stát = Česko / Czechia existuje v různých formách už přes tisíc let.

 

- Jméno Czech Republic je pro cizince špatně zapamatovatelné, protože je zaměnitelné s jakoukoli jinou republikou světa.
http://archiv.ihned.cz/c1-20667600-image-chce-to-tahnout-za-jeden-provaz-a-odfouknout-bublinky

Foto: Problém snadné zaměnitelnosti jména Czech Republic s jakoukoli jinou republikou.

 

- Czech Republic se některým cizincům plete se jménem Chechnya.

https://www.youtube.com/watch?v=F6RvSTiM3Yk

 

VÝHODY (PŘÍNOSY) 

- Jméno Česká republika / The Czech Republic se hodí jen pro slavnostní příležitosti, pro státní instituce a pro politiku. Všude jinde je vhodné v souladu se zdravým rozumem i se zákonem, který to umožňuje, používat jméno krátké - Česko / Czechia, které mj. odkazuje i na dřívější krátké jméno Československo / Czechoslovakia.

 

* * * * * * * * * *


Proč je právě Czechia nejlepším překladem jména Česko pěkně názorně vysvětluje Rudolf Šrámek, profesor Masarykovy university v Brně, (mj. oceněný 11.2.2015 primátorem města Brna Petrem Vokřálem), na tomto videu.

 

ČLÁNKY:

Vladimír Baar, Hospodářské noviny, 30.11.2016

 

Milan Vodička, MF DNES, 12.6.2016

 

PhDr. Libuše Čižmárová, CSc., Ústav pro jazyk český, listopad 2016
Ideální výuková pomůcka pro školy. Každý učitel, který dětem vysvětlí, proč naše země potřebuje krátké jméno, si zaslouží pochvalu.
>>  Příručka zde:


 

 

FOTOGRAFIE:

Ve fotogalerii - zde.

 

Holky a kluci z Česka / Girls and Boys from Czechia

Fotogalerie Čechů a Češek


Jde jen o zvyk

- Moderní evropské republiky jméno "republika" prakticky nepoužívají. Není důvod se lišit.
- Používání krátkého názvu je jen otázka zvyku, není důvod hledat proti krátkému jménu negativní pseudoargumenty.
- Ale pozor, žádná Čechie, nebo Czech, ale Czechia.
- Nevyslovuje se [čechia], ale [čekija] - s "k".
- Víte, že... Czech znamená jen Čech, česká nebo čeština? Ale nic víc.
- Používání krátkého jména státu je zcela přirozené - i v dobách, kdy jsme byli Československou republikou,  jsme raději používali krátký název - Československo (tedy žádná Čechoslovakie), anglicky CZECHOSLOVAKIA. (viz např. FOTO MISS UNIVERSE 1970).  

 


 

MARKETING, BYZNYS, SPORT, HISTORIE

Jméno Czechia [ˈtʃɛkiə]  v názvu firem - šance pro lepší byznys. Za rozhodnutím používat jméno Czechia v podnikání stojí jistota odborníků na marketing, že pro propagaci firem je mnohem vhodnější mít ve sloganech krátké moderní a současně tradiční a nadčasové jméno Česko / Czechia, než dlouhé a nezapamatovatelné Czech Republic - jméno snadno zaměnitelné s jakoukoli jinou republikou. O využití jména Czechia v podnikání více zde.

Kam dál: Např. na porovnání výhod a nevýhod, na odkazy na skutečné stránky firem, které jméno Czechia úspěšně používají a na další a další fakta doložená odkazy. Např. Google Maps apod.


DVA SEZNAMY STÁTŮ K ZAMYŠLENÍ
Je běžné a praktické používat dlouhé, nebo krátké názvy?


1) Zeměpisné:  Czechia, France, Croatia, Spain, Germany, Switzerland.
2) Politické:      Czech Republic, French Republic, Republic of Croatia, Kingdom of Spain, Federal Republic of Germany, Swiss Confederation.


Nahoru / Top #