CZECHIA  (hlavní strana).

Made in Czech? No to snad ne!  Tak tedy přecejen Czechia [čekia]?

Ano, Czechia. Se jménem Czech je totiž problém. To není jméno státu. To je v překladu Čech, čeština, nebo česká.  My ale potřebujeme přeložit slovo Česko do angličtiny. A proč právě Czechia? Protože má spoustu výhod. Jednou z nich je, že se čte "Čekia" [čekia] - jako dříve Czechoslovakia. Pojďme to světu konečně vysvětlit. Oni si na to cizinci zvyknou rychle.  Stačí, když se podívají na překlad jména Česko do slovníku, nebo na mapu a když to my budeme umět obhájit. DŮLEŽITÉ!  Nejde tu o nějaké vládní nařízení, ale o to, že jméno Czechia krásně zapadá mezi ostatní jména jiných zemí, a že není podstatné, jaký politik to podporuje. Na tom totiž vůbec nezáleží. Důležité je, že podobnost NEPOLITICKÉHO jména Czechia s jinými krátkými názvy států je vidět na první pohled.  Jde tu o logiku a systematičnost. A také o to, aby skončila éra asymetrie, kdy si píšeme do názvu "republiku" i v situacích, v nichž to jiné republiky nemají zapotřebí, přestože jinak to jsou minimálně stejně hrdé republiky, jako ta naše.

Logické vyvrácení nejčastějších námitek:

Jméno Czechia si údajně vymysleli současní politici. Prý se to neujme, protože se to lidem nelíbí a zákonem prý nelze nařizovat, jaká slova mají lidé používat. Žádná oficiální instituce prý nemá rozhodovat, jak to má být, protože slova přece vznikají samovolně z potřeby něco pojmenovat. Jazyk je živý organismus, kterému se nedá poroučet,  Ano - ale jméno Czechia do této teorie zapadá, protože také vzniklo z potřeby pojmenovat jedním slovem celé české země (včetně Moravy) a to už někdy na přelomu 16. a 17.století. Navíc o státních symbolech, mezi něž jméno státu patří, rozhodnuto být musí, protože lidé i v dnešní době chtějí vědět, jaký je správný překlad jména Česko do jiných jazyků.

Protože tu jméno Czechia existuje už 400 let, vláda nic nového vymýšlet nemusela, pouze z nabízených variant vybrala jméno s nejdelší historickou tradicí a nechala ho jen zapsat mezi ostatní jména zemí v OSN.

Tato akce byla provedena v reakci na nešvar, který se rozmohl, a který naši zemi v cizině zesměšňuje a diskredituje - překládat Česko chybně jménem Czech, což je Čech, český (-á,-é), nebo čeština, ale rozhodně ne Česko. Důležité je, že Česká republika, anglicky Czech Republic, je pouze politické jméno a je tu teprve od roku 1993, zatímco Česko, anglicky Czechia, je jménem zeměpisným, a jde tedy o název území, které tu bylo vždy a na kterém je teď momentálně republika, dříve protektorát, předtím první republika, a ještě před tím monarchie, království, atd.  A ještě něco. V seznamu zemí OSN nedošlo k žádnému přejmenování. U naší země v tomto seznamu najdete obě jména - zeměpisné i politické. Tak jako u ostatních zemí. Prázdná kolonka "Country Short Name"  byla po dvaceti třech letech konečně vyplněna. To je důvod k radosti, protože jsme se konečně zařadili mezi stabilní země, které se dokázaly shodnout na svém nadčasovém jménu. Dosavadní kritické ohlasy, které jsou především znakem netolerance a nesnášenlivosti, začínají slábnout. A to je dobrá zpráva.

 

 

YouTube - Czechia vážně i nevážně :-)
Výhody jména Czechia a nevýhody jména Czech Republic:

Všem, kdo křičí, že se jim jméno Czechia "nelíbí", protože je "strašné": 

Jméno Czechia tu tedy není proto, abychom hodnotili zda se nám líbí, ale proto, aby bylo možné překládat do angličtiny jméno Česko, a abychom nebyli jedinou moderní republikou (s těmi rozvojovými se srovnávat nebudeme), která do seznamů krátkých zeměpisných jmen píše ze setrvačnosti jméno politické (Czech Republic), čímž si zbytečně sami sobě snižujeme celosvětový kredit, který jsme získali dosud slavným NEPOLITICKÝM jménem Czechoslovakia

Ve světě si nepamatují na Československou republiku, ale na Československo! A přitom toto jméno - Czechoslovakia - bylo v době svého vzniku v anglicky mluvících zemích také hodnoceno jako strašné. A dnes se líbí skoro všem. A všichni si na něj pamatují! Se jménem Czechia to bude stejné. Stačí si zvyknout.  Na světě je spousta jmen, která by se dala hodnotit jako strašná, ale nikoho nenapadne rozporovat něco, co je prostě dané.


  

 

 


Obhajoba jména Czechia - stručný přehled faktů

Kdo ví, proč je právě Czechia některým lidem trnem v oku, když Slovakia, ani Czechoslovakia nikomu nevadila a nevadí. Za jméno Czechia je třeba se postavit, smýt z něj nános pomluv a mnohá fakta uvést na pravou míru.

 

Atraktivní shrnutí se vším všudy najdete v tomto odkazu:

 

Czechia = jméno s koncovkou -ia pochází z latiny, nikoli z Ruska.  Vyslovuje se čekia - s "k". Angličtina taková slova, kde se "CH" vyslovuje jako "K" zná - např. "architect, ache, chemistry, archive, Anchorage" atd.

A koncovka -ia?  Ta je v angličtině naprosto běžná: Czechoslovakia, Bohemia+Moravia+Silesia, Austria, Slovakia, Slovenia, Croatia, Valencia, Borussia, Astoria, Westfalia, Slavia, Viktoria, California, Georgia, Pennsylvania, Venezia, Sicilia, Felicia, Fabia, Octavia, Aprilia, Amelia, Camelia, Claudia, Dahlia, Georgia, Gloria, Julia, Livia, Maria, Olivia, Patricia, Saskia, Sophia, Sylvia, Valeria, Virginia...

 

Vzkaz všem zastáncům politického jména the Czech Republic:

To opravdu politiku tak milujete, že chcete vidět toto politické jméno s republikou všude?  Žádný jiný Evropský stát se takto nechová a republiku v názvu v běžném životě nevyžaduje a nepoužívá.


Moderní republiky používají krátká jména.

Nebo používáte politická jména i jiných států?  Říkáte Slovenská republika, Rakouská republika, Chorvatská republika, Spolková republika Německo, Francouzská republika, Italská republika, Polská republika, Helénská (Řecká) republika, Španělské království?  Přesto se tak opravdu jmenují! Namítáte, že Spojené království, či Spojené státy krátká jména nepoužívají? Ale používají, a to dokonce i v politice, ačkoli nejde o jména oficiální: Británie a America. Naši politici sice jméno Czechia schválili, ale nepoužívají ho, přestože oficiální je. Oni ho ale neumí obhájit. Argumentů pro jméno Czechia je přitom tolik!

Nepodléhejme postfaktickým argumentům!

V současném postfaktickém světě útočí na spolehlivé a osvědčené informační zdroje protichůdná fakta pochybného původu a kvality. Buďte ve střehu a myslete hlavou. Nepodléhejte emocím. Nehodnoťte jen na základě schematu LÍBÍ - NELÍBÍ.  Berte v úvahu hodnověrné informace. 
 

Nejsme z Čecha!
Heslo "Made in Czech" je prostě špatně a je ostudou, že si na takový patvar lidé zvykli. Říkat, že jsem z Čecha (I´m from Czech), je strašné. Na jménu Czechia naopak nic strašného není. Je to jen nezvyk.

Němci také neříkají  I´m from German (Ich bin von Deutsch),  Francouzi I´m from French,  a ani Britové by si netroufli vypustit z úst hloupost I´m from British. To jen Češi, kteří neumějí pořádně anglicky, si na podobný paskvil zvykli a klidně se chlubí větou: I´m from Czech... Probudíme se? We are from Czechia!

 

Jménu Czechia patří budoucnost, protože navazuje na slavnou minulost.


Zásadní věc: Není pravdou, že jméno Czechia vymyslel prezident Zeman. I když tomu asi sám věří. Ale ne, Czechia opravdu není jménem z poslední doby. A ani není jménem politickým. Jde o jméno pocházející z latiny, jméno nadčasové a sjednocující. Czechia je jménem s velmi bohatou historií sahající až do 16.století, a tak jím lze pojmenovat jak republiku, tak království. Což rozhodně nejde pomocí politického jména Czech Republic, které tu je teprve od roku 1993. Je proto nedůstojné přizpůsobovat se Západu jen proto, že tam jsou na jméno Czech Republic údajně zvyklí. Zvyknou si i na krátké jméno Czechia - vždyť je dokonce podobné světoznámému jménu Czechoslovakia. Jméno Czechia nutně potřebujeme, abychom mohli popsat události v české historii i před vznikem republiky!  Např. Kare l IV. nebyl králem České republiky. Knížectví, markrabství, království, monarchie, republika = Česko/Czechia.


 


Dvanáct výhod jména Czechia

1) Jméno Czechia má plnou oporu v české i zahraniční legislativě, je to oficiální krátké jméno České republiky v angličtině.

2) – Czechia je správný a potvrzený překlad jména Česko do angličtiny, uváděný v nových vydáních slovníků od kvalitních vydavatelů.

3) – Historická tradice nadčasového jména Czechia: Dějiny českého státu jsou mnohem delší, než krátká historie České republiky. První historický výskyt jména Czechia je doložen už kolem roku 1602.

4) – Na mapách se většina zemí neprezentuje politickými dlouhými jmény, ale krátkými, zeměpisnými,  pokud je mají. Máme ho i my - dříve Czechoslovakia, dnes Czechia!

5) – I ve sportu používají sportovci z celého světa nepolitická, krátká jména zemí – např. Germany, France, Greece, Slovakia - a nyní konečně už i Czechia. Politická jména zemí se ve sportu neobjevují.

 

6) – Stálé a nadčasové jméno Czechia se nemusí měnit při každé změně politického režimu.

7) – Jméno s koncovkou -ia není jménem z Východu, ale jménem převzatým z latiny, tedy jménem váženým a hodnotným - viz podobně jména Austria, Slovakia, Croatia, Italia apod.

8) V byznysu pomůže krátké jméno a slogan "Made in Czechia" firmám k lepšímu zviditelnění jejich výrobků v zahraničí. Krátký název je možné prezentovat viditelněji, čitelněji, zapamatovatelněji a přesvědčivěji.

9) – Všechny vyspělé státy západního typu (království, republiky aj.) se v nepolitických souvislostech prezentují krátkými zeměpisnými jmény.

10) – Anglická jména Czechia a Slovakia jsou logickými pokračovateli jména původního společného státu Czechoslovakia.

11) – Jméno Czechia pamatuje i na Moravu, a to tím, že se používáním jména Czechia (Česko) potlačují snahy nazývat celý stát jménem Bohemia (Čechy). Tím se historické země Bohemia, Moravia a Silesia staví spravedlivě na stejnou úroveň a jsou zastřešovány názvem jiným - Czechia. V názvu státu Czechia se Moravia neobjevuje, stejně jako se neobjevovala v názvu Czechoslovakia. Navíc nikde v Evropě není zvykem dávat do názvu státu názvy všech regionů. Morava, která patřila mezi tzv. „země Koruny české“ už od 14.století, byla navíc zahrnuta se souhlasem většiny Moravanů, kteří se přihlásili k Češství, do jména Česko i při vytvoření Česko - Slovenska, později přejmenovaného na Československo.

12) Mýtus, že se Czechia plete s Čečenskem, byl definitivně vyvrácen.  Všechny mediálně známé záměny s Čečenskem se týkaly jména Czech Republic a nikoli Czechia. Není známo, že by se Anglosasům pletla jména Czechia [čekia] a Chechnya [čečňa]. Jde o slova, která si ani nejsou moc podobná a navíc „Čečňa“  není samostatným státem.
(Podrobnosti zde.)

 

 

Jméno Czechia vychází vstříc Moravanům, kteří vědí, že jde o dobrou věc. 

Jméno Česko, anglicky Czechia, které zahrnuje i Moravu,  je tu mj. i proto,  aby se vyšlo vstříc Moravanům, kteří nechtějí, aby se celé České republice říkalo Čechy (Bohemia), protože Morava přece neleží v Čechách, ale v Česku. Stejně jako např. kanton Thurgau neleží v kantonu Schwyz, ale v zemi jménem Schweiz (Švýcarsko)

 

Pokud by Švýcaři uvažovali jako mnozí lidé na Moravě, pak by odmítali jméno Schweiz používat, protože nadržuje kantonu Schwyz, a to tím, že potlačuje práva a svobody jiných národů Švýcarska, např. z kantonů Thurgau, Zürich, nebo Wallis. A vyžadovali by, aby se Švýcarsku neříkalo Schweiz, ale pouze a jenom "Schweizerische Eidgenossenschaft" - t.j. Švýcarská konfederace (což je platné politické jméno, stejně jako je politickým jménem Czech Republic).

Obrázek: Jméno Česko (Czechia) nediskriminuje Moravany, stejně jako jméno Švýcarsko  (Schweiz)  nediskriminuje např.obyvatele kantonu Thurgau.


Moravský separatismus

Je paradoxní, že přes všechny logické a dobře míněné argumenty jméno Czechia stále mnozí Moravané rádi nemají. Je to proto, že jim kdosi nakukal, že jméno Czechia nějak Moravu poškozuje. To je samozřejmě lež zaměřená na naivní voliče moravských separatistických extrémistických stran. Těm je možno nalhat, že Bohemia a Czechia jsou jedno a totéž, aby se podporovala jejich moravsko-česká nesnášenlivost...
 


Jednou z takových stran je strana Moravané. Je uvedená v seznamu aktivních separatistických hnutí Evropy  (List of active separatist movements in Europe - Political party: Moravané.  viz odkaz. 

 

 

Líbí se Vám Czechia? Nevhodně položená otázka! Opravdu nejde o pomíjivou krásu, ale o stabilní jméno země. Jméno Czechia takovým jménem je:  Logickým - moderním - oficiálním. Stačí si na něj zvyknout, protože to je výhodné.

S používáním jména Czechia je spojeno spousta výhod. Naopak nadužíváním politického jména Czech Republic v nepolitických souvislostech se zbytečně dostáváme do směšných situací. Buďme vlastenci! Vždyť i v české státní hymně se zpívá o české zemi, nikoli o republice (tedy ne o politickém režimu). Proč tedy mnozí Češi stále tak zuřivě trvají na tom, aby se "republika" objevovala v názvu země za všech okolností? V kulturních a rozvinutých zemích se jméno "republika" používá jen v politice a na úředních dokumentech, nikde jinde ne. Ano, do politiky jméno Czech Republic patří. Ale nikam jinam. Např. ani do kultury, ani do sportu, ani do zeměpisu. Naštěstí jsou zde první vlaštovky -  např. v každém novém moderním zeměpisném atlasu už se naštěstí objevuje jméno nepolitické - Czechia. Příklady zde.
 

Do umění a do sportu politická jména nepatří. Lidé hlasují jednoznačně:

Příklad ankety, v níž lidé odmítají spojování umění s politikou zde - v odkazu pod článkem.

 

 


2017:  Nejsme jen pouhých 24 let (nebo 99 let) starou republikou, jsme především Česko s tisíciletou tradicí

Je načase se zamyslet nad tím, proč jsme poslední republikou v Evropě, která se bez republiky v názvu ne a ne obejít. Tím se totiž stále více hlásíme mezi rozvojové republiky s krátkou historií.  I proto sílí hlas občanských iniciativ, které na tuto anomálii upozorňují. Opravdu jde o národní hrdost. Krátké jméno naší země má budoucnost, protože má i bohatou minulost! Naše země tu přece existovala i před rokem 1993, ba dokonce i před rokem 1918, kdy republikou ještě nebyla!  (viz výhody jména Czechia).
 

 

 

I dříve jsme nebyli jen Czechoslovak Republic, ale i Czechoslovakia

T.G. Masaryk to dokázal. Přestože republiku založil a byl na ni hrdý, trval na tom, aby se republika mimo politiku běžně v názvu země nepoužívala. Žádná republika, ale jednoduše: Československo / Czechoslovakia!  I když se toto jméno lidem nelíbilo, bylo vládou propagováno. A co dnes? Mají současní politici odvahu na totéž a postaví se konečně důrazně za jméno Czechia?  I když vláda v roce 2016 konečně schválila, že překladem jména Česko je oficiálně jméno Czechia, tak ho bohužel neprosazuje. V každé normální zemi je to jinak. Jménu Czechoslovakia se kdysi lidé také smáli. Ale T.G.Masaryk věděl, že nové jméno je třeba tvrdě prosadit. To řešil, mj., Zákon na ochranu republiky. Od roku 1923, kdy zákon vyšel, pokud se někdo slovu Československo vysmíval, tak šel před soud. A bylo! Za deset let si všichni zvykli!  Žádné Czechomoraviaslovakia, žádné Czechoslovak, žádné Czech. Czechoslovakia! A dnes už bez Slovenska - Czechia. Každou námitku lze vysvětlit.
 


Obr.: Czechia je korektní a oficiální překlad jména Česko (uváděný v dobrých slovnících) 

Chytří Češi a Češky jméno Czechia chtějí.

Štěstím je, že si lidé z Česka i ze světa začínají sami od sebe uvědomovat, že jméno Czech Republic je jménem politickým, a používat ho proto např. ve sportu je zlozvykem, který je srovnatelný s nošením vysokých podpatků na vysokohorskou túru.

 

 

Pro každou příležitost vhodný název státu, stejně jako vhodné boty:

 

 

Další nesprávná a nefér otázka: Co zní lépe?

Někdo říká, že Czech Republic zní lépe než Czechia... To je podivný názor.  Copak lze říci, že např. Italian Republic zní lépe než Italy? Nebo že French Republic zní také lépe než France? Opravdu? A co America, či Britain? Naprosto běžné. Kromě nás se žádná republika politickým režimem nechlubí.

Všimněte si:   I státy s politickým dlouhým názvem používají  běžně názvy krátké. A to i ty, které nejsou oficiální (America, Britain). Na rozdíl od nich má jméno Czechia o jednu výhodu navíc: Oficiální je!
 

 

Morava:

Podpora jménu Czechia z Brna - velmi názorný výklad (video)

Hovoří PhDr. Rudolf Šrámek, CSc. - profesor Masarykovy university v Brně.

Česko nejsou jen Čechy

A stejně tak Czechia není totéž co Bohemia. (podrobnosti zde)

Ohledně Moravy se lidé někdy ptají, proč není jméno Morava obsaženo v názvu Česko/Czechia/Tschechien aj. Odpověď je překvapivě jasná - ze stejných důvodů, ze kterých nebyla Morava obsažena ani ve jménu Československo/Czechoslovakia a ze kterých není ani např. Bayern obsažen ve jménu Germany, či Calabria ve jménu Italia. Někomu se zdá, že je problematická podobnost jména země se  jménem jeho regionu (Čechy/Česko). V jiných státech to mají podobně a jako problém to nevnímají - viz. např. např. Oberösterreich/Österreich, Île de France/France, Varsinais Suomi/Suomi, Središnja Hrvatska/Hrvatska  aj. Nehledejme proto ani my problémy tam, kde nejsou.

 

Stačí si zvyknout

Už nejsme ve fázi výběru nejvhodnějšího jména, protože vybráno (a schváleno) již bylo. Nyní jsme se posunuli dál - do fáze učení. Je na každém, aby prokázal, jak rychle je schopen se toto jméno naučit, a to i v cizích jazycích. Pozor: V angličtině není Czechia žádná [Čechie], ani [Čečija], ale [Čekia] - podle výslovnosti slov typu chemistry, architekt, Anchorage, nebo ache. 

Prezentace na pár slajdů zde...

  

Odkazy na net - používání jména Czechia, např. v byznysu.

Jméno Czechia už mj. začaly používat mnohé renomované firmy - příklady skutečných www stránek zde.

Častější používání jména země  Czechia  než jména Czech Republic totiž není žádným přejmenováním! Jde pouze o logický přechod z politického jména na zeměpisné, které se už v mnoha oblastech rychle šíří (mapy, slovníky, knihy).

 

Použití jména Czechia v cestovním ruchu by mělo být samozřejmostí:

 

 

Je tedy na pováženou, že jsme poslední republikou Evropy, která na zeměpisné jméno (Czechia) dosud nepřešla více viditelně a která stále konzervativně trvá na tom, aby byla nazývána jménem politickým jen proto, že na něj jsou lidé tkzv. "zvyklí".

 

Sport


Politický název Czech Republic patří do politiky, ale ne do sportu.

 

Používání politického jména Czech Republic ve sportu není šťastné. Jde totiž jen o jméno relativně mladého politického režimu a nevystihuje slavnou historii státu před rokem 2003. Jeho používání - navíc psané  malými písmeny - opravdu k dobré reprezentaci našeho státu nepřispívá. Používejme proto i my nepolitické, jednoslovné jméno, stejně jako ostatní státy. Dříve jsme to uměli: Czechoslovakia. A umíme to i dnes: Czechia. 

 

Dnes jsme ve stavu, kdy se urputným vyžadováním politického jména zařazujeme po bok rozvojovým republikám z Asie a z Afriky, které se také republikou v názvu chlubí. Oni ale nemají žádnou slavnou předrepublikovou historii, ale my ano! Nepomáhá ani doporučení vlády sportovním svazům, aby politické jméno nepoužívaly. Chybí totiž větší osvěta zdůrazňování výhod jména nepolitického, nadčasového. Možná proto, že chybí i větší hrdost na svou zemi. Ale chybí i povědomí o rozdílu mezi politickým a zeměpisným jménem. Sportovci neváhají reprezentovat politický režim (republiku), ale když slyší jméno své země, na které by měli být hrdí (Czechia), tak je to prý tahá za uši. Někde je něco špatně.

 

Právě pro vedení sportovních svazů, je tolerance tohoto asymetrického stavu, (kdy jedině naše republika trvá na tom, aby se slovo "republika" objevovala v názvu státu vždy a všude) velmi špatnou vizitkou, s níž se v budoucnosti, až se jméno Czechia prosadí i bez jejich pomoci, nebudou rádi chlubit. Apelujeme proto na všechny sportovní funkcionáře, ale i na další zodpovědné manažery a politiky, aby se ve vlastním zájmu zasadili o propagaci výhod plynoucí z používání krátkého jména. Všechny státy Evropy už výhody krátkých jmen pochopili. Je smutné a trapné sledovat, jak se bráníme přirozenému vývoji.
 

Malá republika, jméno s malými písmeny. Nebo raději velké Česko, hrdá Czechia?

 

Zásadní otázka pro sportovce:

Chcete reprezentovat politický režim (republiku), nebo svoji vlast (Česko/Czechia)?

 

Peněz je ve sportu dost - i pro jméno Czechia na dresech. Žádné výdaje navíc, jen samé výhody.

Kdo tvrdí opak, buď není informován, nebo záměrně lže. Nehledě na to, že sportovní svazy dostaly navíc dvě miliardy - peněz tedy mají dost. (viz odkaz) Ale ono není nutné nic okamžitě přejmenovávat, stačí jen začít s postupnou obměnou, která nevyžaduje ani korunu navíc.

Sportovní mýtus č.1 - Sportovní svazy prý potřebují 2 00 miliónů na to, aby na dresech bylo Czechia...

Skutečnost: Nové dresy sportovci potřebují vždy, když je roztrhají. A zadarmo nejsou nikdy. Jestli je na nich napsáno Czech Republic, nebo CZECHIA, nemůže cenu nových dresů zdražit, jak podivně argumentuje ČOV a sportovní svazy! Navíc sportovci v roce 2017 dostali 6 miliard - mj. i na nové dresy!

Sportovní mýtus č.2 - Sportovním svazům se Czechia nelíbí, a tak ji používat nemusí.

Skutečnost:  Argumentace Českého olympijského výboru o tom, že se Czechia používat nebude, protože se sportovcům nelíbí, a proto jí používat nemusí, je stejně nesmyslná, jako by byla argumentace Ministerstva dopravy o tom, že se např. nebudou zvyšovat pokuty za rychlost, protože se to řidičům nelíbí...  Na označení jména státu se nelze ptát, to je potřeba rozhodnout a vyžadovat. O podobě státního znaku, či vlajky také nikdo nepochybuje.

O tom, že je pro sport jméno Czechia vhodné, rozhodlo Ministerstvo zahraničí - viz manuál pro sportovní svazy "Jak na Česko v zahraničí?".A pak že to nejde:

Sportovní svaz kin-ballu  také neměl s umístěním jména Czechia na dresy žádné finanční výdaje navíc.

 

Foto:  Úspěchy se jménem Czechia na dresu - 3.místo české reprezentace Kin-Ballu!

Madrid, 22.srpna 2015 - Světový pohár: Česko získalo bronzové medaile!
Video zde: https://youtu.be/IuCjbn09tLw


 

Manuál MZV - podpora jména Czechia z Ministerstva zahraničí ČR (2016):

"Jak na Česko v zahraničí"  (manuál, kdy a jak používat krátké jméno)

Krátký název státu ČESKO, CZECHIA  je vhodné používat zejména:

  • na sportovní výstroji, oblečení a dresech,
  • na výsledkových listinách,
  • při sportovních komentářích a interview,
  • tam, kde i ostatní země používají krátký název.

Zdroj:  http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/verejna_diplomacie/jak_na_cesko_v_zahranici.html

 


NEPOCHOPENÍ ZE STRANY ČOV A SPORTOVNÍCH SVAZŮ. KDY SE TO ZMĚNÍ?

Bohužel  - výše uvedený manuál ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR (ČOV) zatím neprosazuje a místo toho argumentuje tím, že si v lednu 2017 provedl vlastní anketu mezi sportovními svazy, z nichž vyplynulo, že sportovcům se "více líbí" politické jméno (Czech Republic), a proto se manuálem řídit nebudou.

Je to stejné, jako kdyby se majitel klubu ptal hráčů, jak se jim líbí hrát a neřídil se doporučením trenéra.


Věřme, že se toto změní, a Český olympijský výbor vydá jasná nařízení a současně začne i vyžadovat jejich plnění.

Nelze přece akceptovat, aby ČOV ignoroval odborné stanovisko Ministerstva zahraničí a vlády, která doporučuje jméno Czechia ve sportu používat, a která do sportu investuje ročně šest miliard, a aby místo toho zohledňovalo laický, subjektivní a emotivní názor sportovních svazů (příjemci dotací od vlády), které jméno Czechia odmítají, aniž by je někdo seznámil s jeho výhodami. 

Používání politického jména (Czech Republic) je v Evropském, ale i celosvětovém kontextu, střelbou do vlastních řad, kterou nelze hodnotit jinak, než jako nesmyslné sebepoškozování, ve smyslu poškozování dobrého jména naší země.  Odvolávat se na výsledky hlasování o líbivosti obou jmen a na to, že jsou lidé na Czech Republic zvyklí, nelze. Změna k lepšímu je možná jen tehdy, pokud lidé zjistí, o co přicházejí. A to jim zatím nikdo nevysvětluje - jen se jich stále někdo zcela neprofesionálně ptá, která varianta se jim více "líbí". 

 

 

Czechia - oficiální reprezentativní jméno

Team Czechia - tým nejlepších sportovců reprezentujících Česko.
Označení "CZECH TEAM" není úplně přesný. Vždyť jde o reprezentační, a tedy nikoli libovolný český tým.
Reprezentace je především o hrdosti na jméno země na hrudi  - Česko, Czechia, Tschechien, Tchéquie.ÚSTŘEDNÍ PREZENTAČNÍ VIDEO

Czechia - jméno s bohatou historií
https://www.youtube.com/watch?v=RJyAidlfsvU&index=3&list=PLPYV3oIxEk8clOf7omx5bkQgFXpn6Tři obecné zásadní námitky a odpovědi na ně:
 

PROČ NÁŠ STÁT VŮBEC POTŘEBUJE KRÁTKÉ JMÉNO?
- Protože  jménem dlouhým, politickým, teprve nedávno vzniklým - Česká republika / Czech Republic - nelze popsat cca 98% z naší tisícileté historie. Jménem krátkým, zeměpisným to lze. Jméno Česko / Czechia zahrnuje všechny historické i současné politické názvy: království, monarchii, protektorát, republiku.  Dalším důvodem je, že nejsme jedinou republikou Evropy a také to, že existuje přirozená potřeba nazývat každý stát jedním slovem, a to i ty státy, které jsou známé názvem dvouslovným. Přesto se používají i jednoslovné varianty: Britain - Británie, America - Amerika (Státy) apod.


 

NEBUDOU NÁM CIZINCI ŘÍKAT, JAK BUDOU SAMI CHTÍT?
- Nebudou. Oni čekají na nás, abychom jim to řekli. Každý stát si určuje své jméno sám, dlouhé i krátké, a to i v cizích jazycích.  V Číselníku zemí OSN je přímo v úvodu napsáno, že každá země si musí do tohoto seznamu sama dodat, jak si přeje, aby byla v angličtině nazývána. Alibisté tvrdí, že překlad jména Česko do angličtiny vznikne samovolně přirozeným vývojem jazyka, a že to prý není potřeba řešit. Ale ono to je potřeba řešit, protože přirozeným vývojem vznikly akorát jazykové zkomoleniny (např. Czech), které je nyní potřeba napravit.

 

NEPOSOUVÁ NÁS KONCOVKA -IA VE JMÉNU CZECHIA NA VÝCHOD?

Nejde o východní, ale o latinskou koncovku. I jméno Czechia pochází z latiny, jde tedy o jméno vážené a hodnotné - stejně jako mnohá jiná, celosvětově známá jména států, regionů, automobilů, ženských jmen apod. Jen namátkou - Austria, Slovakia, Croatia, Czechoslovakia, Bohemia, Moravia, Silesia, ale také např. Slavia, Viktoria, Valencia, Borussia, Amelia, Claudia, Emilia, Sophia...  Nikoho by nenapadlo tato jména odmítat s tím, že jsou podobná jménu Russia, nebo jiným jménům z bývalé SSSR. Stejně tak je nesmyslné toto tvrdit o jménu Czechia.

 

Foto: 

Problém jména Czech Republic je v jeho snadné zaměnitelnosti s jakoukoli jinou republikou. Všimněte si, že dívka s šerpou "REPUBLIC"  není z Česka!

 

 

Jméno Czechia nepochází z Ruska!

Za jménem s koncovkou -ia nelze hledat žádný východní původ, nejde o žádné Russija, ale o jméno převzaté z latiny, tedy o jméno vážené a hodnotné - stejně jako např.  Austria, Australia, Slovakia, Slovenia, Croatia nebo naše Bohemia, Moravia, Silesia nebo Czechoslovakia. Důkazem, že se jména s koncovkou -ia běžně používají např. také ve sportu, jsou mj. jména velkých evropských fotbalových klubů:  

Valencia (Spain), Borussia, Astoria, Westfalia (Germany), Slavia, Viktoria (Czechia) ....Čečensko

VÝSLOVNOST A NEPRAVDIVÉ TVRZENÍ O ZÁMĚNĚ S "ČEČŇOU"

- Česká republika není v angličtině ČEČ Republic, ale ČEK Republic. A proto se Czechia vyslovuje jako ČEKIA. To, že se "ch" čte jako "k" je třeba se prostě naučit. Nenechme se zahanbit - vyslovit CZECHIA jako ČEKIA se za pár sekund naučí i dvouleté dítě:  https://www.youtube.com/watch?v=PFvNbq-IaaQ

Czech - Czechia / Slovak - Slovakia / Czechoslovak / Czechoslovakia. [ČEK - ČEKIA / SLOVAK - SLOVAKIA / ČEKOSLOVAK -  ČEKOSLOVAKIA]

Proto se tedy Czechia, která se čte ČEKIA, nemůže plést se jménem Chechnya, které se čte ČEČŇA Důležité: Čečensko (Čečňa) není samostatným státem a v žádných seznamech se proto nemůže objevit vedle jména Česko (Czechia).

Srovnejte výslovnost:  ČEKIA  X ČEČŇA.    Více o tématu Čečensko zde.

 


ČLÁNKY:

Vladimír Baar, Hospodářské noviny, 30.11.2016

 

Milan Vodička, MF DNES, 12.6.2016

 

PhDr. Libuše Čižmárová, CSc., Ústav pro jazyk český, listopad 2016
Ideální výuková pomůcka pro školy. Každý učitel, který dětem vysvětlí, proč naše země potřebuje krátké jméno, si zaslouží pochvalu.
>>  Příručka zde:


 

 

FOTOGRAFIE:

Ve fotogalerii - zde.

 

Holky a kluci z Česka / Girls and Boys from Czechia

Fotogalerie Čechů a ČešekMarketing a byznys

Za rozhodnutím používat jméno Czechia v podnikání stojí jistota odborníků na marketing, že pro propagaci firem je mnohem vhodnější mít ve sloganech krátké moderní a současně tradiční a nadčasové jméno Česko / Czechia, než dlouhé a nezapamatovatelné Czech Republic - jméno snadno zaměnitelné s jakoukoli jinou republikou.

Zajímavost:
Anglické listy doporučovaly slogan "Made in Czechia" už v roce 1939! viz odkaz.

  

 

 

MAPA EVROPY - jména zemí:
krátká zeměpisná a dlouhá politická - všechna oficiální


Na mapách se politická dlouhá jména skoro nepoužívají:

You Tube - audiovizuální příloha k mapě Evropy s výslovností.Jméno Czechia používají i např. Google mapy.


 

Shrnutí:

- Jde jen o zvyk. Není důvod hledat proti krátkému jménu negativní pseudoargumenty.
- M
oderní evropské republiky jméno "republika" prakticky nepoužívají. Není důvod se lišit, naše země tu přece existovala i před rokem 1993, ba dokonce i před rokem 1918!    
- Pozor, žádná Čechie, nebo Czech, ale Czechia.
- Nevyslovuje se [čechie], ale [čekia] - s "k".
- Czech znamená jen Čech, český (-á, -é)  nebo čeština.
- Používání krátkého jména státu je zcela přirozené - i v dobách, kdy jsme byli Československou republikou,  jsme raději používali krátký název - byli jsme Československo (tedy žádná Čechoslovakie), anglicky Czechoslovakia (žádné Czechoslovak)    (viz např. foto z Miss Universe 1970).  
 

Občanská iniciativa Česko - Czechia
http://www.czechia-initiative.com/index.htmlLikvidace zažitých mýtů a omylů o jménu Czechia:
http://www.go-czechia.cz


 
 
 

Nahoru / Top #