OFICIÁLNÍ FAKTA vs. EMOCE
 

Jména CZECHIA i CZECH REPUBLIC jsou platná obě - jen se každé používá pro jiné účely.
Emotivní kritika krátkého jména není na místě. Czechia je jméno plně oficiální, a schválené.

 

 

Negativní emoce postupně mizí. Výhody krátkého jména začínají převažovat.

Vlastenci nevidí na jménu Česko (Czechia, Tschechien apod.) nic kontroverzního. Je třeba myslet vlastenecky a pozitivně. Nešířit pochmurné pesimistické pocity, že si jméno Česko údajně stále zachovává jistou míru kontroverznosti a že ho někteří pociťují jako novotvar.  Lidé podléhají pocitům jen tehdy, když mají málo informací. Tak, jak se informovanost lidí o významu jména Česko zvyšuje, se míra kontroverznosti naopak snižuje. Lidé už vědí, že jména Česko ani Czechia nejsou žádné novotvary, ale jména s dlouhou tradicí. Jména, která byla neprávem pozapomenuta, prožívají svá znovuzrození.

 

Česko není Czech. Správně je Czechia.

V angličtině zase přežívá (a naštěstí dožívá) nesmysl, že náš stát je anglicky "Czech". Není. Česko je "Czechia". "Czech" je pouze: čeština, Čech, nebo český, -á,-é, ale rozhodně ne Česko.

 

Kdy je vhodnější použít krátké jméno státu?

Jméno the Czech Republic je možné použít pouze tehdy, kdy se mluví o České republice. Ale pokud mluvíme o Česku, je správným překladem do angličtiny jedině Czechia. Tak jako jsme jméno Československo nepřekládali jako Czechoslovak Republic, ale jako Czechoslovakia. Jedinečnost Československa, Česka či Slovenska ve světě rozhodně není v tom, že šlo, a jde o republiky... To zajímá jen málokoho.

 

Oficiální databáze světa, kde je registrováno jméno CZECHIA:

 1. OSN - oficiální fakta o státech světa  (UN-TERM)
  https://unterm.un.org/UNTERM/Display/Record/UNHQ/NA/4275087d-4018-4082-899d-95f37efeda65

 2. OSN - World Geographical Names  (UN-GEGN)
  https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/geonames/

 3. Europa.eu (EUROSTAT database of countries)
  https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en

 4. Czechia v databázi EU
  https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/czechia_en

 5. EU Interinstitutional Style Guide
  https://publications.europa.eu/code/en/en-370100.htm

 6. ISO - Mezinárodní norma (ISO 3166 - Czechia)
  https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:CZ

 7. WHO (World Health Organization)
  https://www.euro.who.int/en/countries/czechia

 8. Google Translate  (překlad Česko - Czechia)
  https://translate.google.cz/?ui=tob&sl=auto&tl=en&text=%C4%8Cesko%0A&op=translate

 9. WorldData.Info
  https://www.worlddata.info/europe/czechia/index.php

 10. Seznam států (volby v Evropě)
  https://parties-and-elections.eu/countries.html

 11. CZ - Seznam mezinárodních poznávacích značek
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_mezinárodních_poznávacích_značek

 12. GEONAMES  (Country files)
  geonames.nga.mil/gns/html/namefiles.html

 13. Czech Statistical Office
  https://www.czso.cz/csu/czso/czechia-nuts

 14. Akceptace Vládou České republiky
  https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/verejna_diplomacie/jak_na_cesko_v_zahranici.html

 15. UNESCO
  https://whc.unesco.org/en/statesparties/

 16. USA: Seznamy států v archivu U.S. Department of State
  https://search.usa.gov/search?query=czechia&commit=Search&utf8=%E2%9C%93&affiliate=dos_stategov

 17. Independent States in the World
  https://www.state.gov/independent-states-in-the-world/

 18. The World Factbook by CIA
  https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/czechia/

 19. Více výsledků hledání Czechia na webu CIA:
  https://www.cia.gov/search/...
   

 
 

Národ s tisíciletou historií potřebuje mít takové jméno státu, které bude použitelné pro všechna období napříč všemi politickými režimy

Jméno Czechia [chekiə], anglický překlad jména Česko, je jménem, na které si svět začíná konečně zvykat. Tento portál byl založen proto, aby jméno Czechia bylo zbaveno nánosu pomluv, účelového zesměšňování a úmyslně poškozujících tvrzení. Všechny námitky proti tomuto jménu lze snadno vyvrátit a naopak uvést mnoho výhod a důvodů, proč právě jméno Czechia je nejlepším překladem jména Česko do angličtiny. Naštěstí už stále více lidí jména Česko a Czechia používá sama od sebe, protože si na ně prostě zvykli a zalíbila se jim svojí stručností a výstižností. Když je používat začali, v drtivé většině překvapeně konstatovali: tato krátká jména - Česko v češtině a Czechia v angličtině -  jsou velmi praktická a fungují podobně dobře, jako dříve Československo / Czechoslovakia. To, že jsme republika, zdůrazňovat nemusíme. I v zemích, které jsou také republikami, jako my, se používají krátká jména států. A hlavně - Česká republika vznikla až v roce 1993, a proto politické jméno Česká republika / the Czech Republic nelze použít pro žádné události, které se staly před tímto datem...  Naopak jménem Česko / Czechia můžeme označit jakékoli období z celé české historie.
 

Republika? Ano: Česko!

Nikdo proti republice nic nemá. Ano jsme republikou. Jsme republikou, která se dříve jmenovala Československo, a dnes Česko. A v angličtině Czechoslovakia a dnes Czechia. Obě jména jsou spisovná a oficiální. I milovníci republiky proto mohou mít zároveň rádi i uvedená krátká jména. Vždyť  slovo "republika" přece nepoužíváme ani při pojmenovávání jiných republik. A běžně používáme raději kratší názvy - např. Československo, Francie, či Chorvatsko. Proč netrváme vždy a všude na jménech jako je Československá republika, Francouzská republika, nebo Chorvatská republika? Ze stejných důvodů můžeme přestat říkat Česká republika a s výjimkou úředního styku můžeme bez obav začít používat jméno Česko. A v angličtině Czechia. Bez politického jména Česká republika, či Czech Republic se dá ve většině životních situací obejít, aniž by tím byl význam republiky snižován.



Co říkají na jméno Czechia cizinci? Great!

Cizinci se až tak moc nezajímají o jména regionů - pří vší úctě k Moravě, nebo Slezsku. Ani je nezajímá, jaké u nás máme politické zřízení (republiku). Cizince zajímá jméno státu, v němž regiony (Čechy, Morava, Slezsko) leží.  Kromě jiného každého vlastence potěší, jak má jméno Czechia překvapivě dlouhou historii  (byť se v určitých obdobích moc nepoužívalo). Prokazatelně se ale objevuje v různých dokumentech už v 16.století. Nenechávejme si proto brát historické tradice. Nevěřme těm, kdo nám zamlčují historii.

A hlavně - věřme rodilým mluvčím, kterým jméno Czechia připadá skvělé - viz video:

https://youtu.be/CYFIttSQXYI


Zdroj: Dream Prague

 

Doporučení a schválení jména Czechia po roce 1993

Krátce po vzniku samostatné České republiky v roce 1993 uzákonilo 55 odborníků Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního krátké zeměpisné jméno Česko. Komise zároveň kodifikovala i správné překlady jména Česko do cizích jazyků, včetně anglického jména Czechia.  (Více o tom, proč jméno Czechia vybrali odborníci a ne laici v referendu zde.)   Nejvyšším ústavním činitelům a vládě trvalo dlouhých 23 let (1993-2016), než přijali rozhodnutí o protokolárním nahlášení anglického jména Czechia a jeho ekvivalentů v jazycích OSN do oficiálních databází jmen států OSN (UNGEGN a UNTERM), kde je krátké anglické jméno Czechia uvedeno od července 2016. Toto mezinárodní uznání je základním předpokladem pro mezinárodní používání jména Czechia v angličtině. Jde o významově podobnou dvojici jmen jako někdejší Czechoslovak Republic a Czechoslovakia. V dobách Československa většina lidí používala raději a častěji v angličtině místo Czechoslovak Republic jméno Czechoslovakia. V tomto duchu je zcela přirozené říkat našim zemím opět krátkými jmény: Czechia a Slovakia.  Slováci s krátkým jménem problém nemají. Používejme tradiční jména Česko / Czechia, která se používají již přes 300 let, na rozdíl od politického jména Česká republika / Czech Republic, které existuje teprve od rozpadu Československa. Ano, jméno Czechia zde dlouho chybělo, a přitom opravdu není nové  - používalo se už v roce 1541.  Jméno Česko je jen o něco mladší - první zmínky jsou z roku 1777. I proto jméno CZECHIA doporučilo padesát pět expertů z NK ČÚZK již v roce 1993 k opětovnému (tedy nikoli novému) používání jako nejlepší překlad jména Česko do angličtiny. Toto doporučení bylo plně v souladu se zákonem o schvalování státních symbolů a mělo být považováno za závazné. Protože se to vinou nedůslednosti těch, kteří měli jméno Czechia propagovat, nestalo, došlo 2.5.2016 k opětovné diskusi na vládě. Výsledek byl jednoznačný a očekávaný - vláda překlad Česko = Czechia s odkazem na dlouhou historickou tradici těchto jmen opětovně schválila, protože jiné alternativy byly z mnoha důvodů nepoužitelné. Příklad námitky: Proč ne třeba Bohemia? Protože Bohemia jsou jen Čechy, což je jen část území České republiky. Nezapomínejme na Moravu! Proto je Česko / angl. Czechia nyní skutečně oficiálním krátkým jménem celé naší země.
 

A CO REFERENDUM?  

Nebyla chyba, že se vláda nezeptala laické veřejnosti, jak se má stát jmenovat? Nebyla to chyba, protože by referendum nebylo v souladu s legislativou. Jméno státu totiž navrhují dle zákona experti z NK ČÚZK.

- Zeměpisné jméno Czechia [čekia]  je tedy nyní stejně oficiální, jako formální, politické jméno Czech Republic.

 

 

Tvrzení o tom, že se Czechia v zahraničí nepoužívá, nejsou pravdivá. Příklady zde:
 

ODKAZY - PŘÍKLADY Z INTERNETU:
czechia-cesko.webnode.cz/odkazy

 

CZECHIA VE FIRMÁCH:
czechia-cesko.webnode.cz/firmy

 

Fotogalerie s hudbou v HD kvalitě:
https://youtu.be/ZSemY01sFdU

 

YOUTUBER DESIGN FAIL:  Czechia nebo Czech Republic?
https://youtu.be/iUtOrPUBzuE

 

* * *

 

STÁTNÍ SYMBOLY
Příklad nadužívání pojmu "republika". Místo "státní symboly" se kniha jmenuje symboly republiky, či dokonce Symbols of the Czech Republic, přestože se v knize píše i o symbolech z doby předrepublikové.
https://www.vlada.cz/assets/urad-vlady/udalosti/symboly-katalog.pdf