Výhody a nevýhody obou jmen

 

 

Czechia - nejčastější námitky a jejich vyvrácení 


Je jméno Czechia oficiální?  Nestačí jen jméno Czech Republic? Nebo Czech? Czechlands? Czechomoravia? A co Chechnya? Nebude se to plést?  Nemělo být referendum? V Ústavě je jen Česká republika, nevadí to? Co Czechia a byznys? Marketing? Ujme se jméno Czechia v cizině?

 

►  Je jméno Czechia oficiální? Ano, je. Jde o zcela oficiální krátké jméno Česka v angličtině.  Vláda ČR o tom rozhodla v dubnu 2016 schválením doplnění jména Czechia ke jménu the Czech Republic do seznamů OSN.

►  Proč Czechia?  Jsme jen Czech Republic, ne?  Nejen Czech Republic, ale i Czechia. Platí obě jména. Czechia je překladem krátkého jména Česko.  Pojem Czechia má tu výhodu, že s ním lze označit i dobu předrepublikovou. 

►  Nejsme krátce jen Czech?  Ne, nejsme.  "Czech" není Česko, ale jen Čech, český (-á,-é), nebo čeština.  Česko je Czechia.

►  Co pořád máte s tou "čechijí"? Jsme Česko, ne? Ano, jsme Česko. Czechia je anglicky.  Žádná "čechije" tedy neexistuje, stejně jako neexistuje "čechoslovakije", či "austrije", ale pouze Czechoslovakia nebo Austria. 

►  Některým lidem se Czechia nelíbí. Ale jde jen o nezvyk. Je to totiž jediný správný překlad. Jeho obliba stále roste.  

►  Proč ne Czechlands? Protože nejsme Českozemsko, ale Česko.

►  A proč ne Czechomoravia? Protože Čechy jsou Bohemia, a ne Czecho. To bychom museli být Bohemiamoravia, což je otřesný patvar, který navíc neobsahuje Slezsko/Silesia...  Jméno Česko (Czechia) obsahuje všechny regiony.


►  Mýtus ČEČENSKO:  Neplete se Czechia se slovem Chechnya? Nepřipomíná to Russia?

Důležité!  Aby se jméno Czechia nepletlo s Chechnya, je třeba propagovat, že Czechia je Czech Republic a ne Chechnya. Jméno Czechia se musí stát známější, než Chechnya (Čečensko). 

Když budeme mlčet a jméno Czechia tajit, nikdo se to, co je správně, nikdy nenaučí!  Když bude ale jméno Czechia slavné, nikdo si ho už nikdy s ničím nesplete! Mimochodem  - jméno Croatia (KROEJŠA) - Chorvatsko, je podobné jménu Russia (RAŠA) - Rusko, a přesto s tím Chorvaté nemají žádný problém.


►  Czechia není v Ústavě. To vůbec nevadí. Ani jméno Czechoslovakia v ní nebylo a používalo se. 

►  Referendum. Nemohli o překladu jména Česko do angličtiny rozhodnout běžní lidé, tedy laici?  Podle platného zákona nemohli. Jde o odborné téma, o kterém rozho dli odborníci (neplést s politiky – ti to jen vzali na vědomí a nechali zapsat do seznamů OSN). Laici bez seznámení se s fakty tuto věc posuzují jen podle toho, co se jim líbí, či nelíbí a ne podle toho, co je lepší z mnoha dalších hledisek - z historického, marketingového, ekonomického apod. Konzultovat problémy s odborníky není ostudou, ale běžnou praxí profesionalů všech oborů.

►  Neignoruje jméno Czechia Moravu? Ne, jméno Czechia označuje všechny české země, mezi které patří i Morava. A to již od 16.století, nejdříve v latině, později i v angličtině. 

►  Bude jméno Czechia fungovat i v byznysu? Jde o jasný a zapamatovatelný brand? Rozhodně ano! Již se tak děje – viz odkazy na net.

Ujme se jméno Czechia v cizině? V zahraničí se jméno Czechia šíří zcela přirozeně a bez problémů - tak jako se v Česku stále více používá jméno Česko. Cizinci chápou, (a dokonce i ti, kteří jméno Czechia slyší poprvé), že Czechia je překlad jména Česko a přijímají ho tak velmi dobře.

 

 

 

CZECHIA A DALŠÍ VÝHODY

 

1) – Czechia je jméno, které je mnohem zapamatovatelnější, než "the Czech Republic" a pomůže tak  podpořit cestovní ruch.  Důkazem, že kratší jméno je pro zahraničí lepší, najdeme ve vlastní minulosti. Politické jméno Czechoslovak Republic si v cizině nikdo nepamatoval, ale jméno krátké, zeměpisné -  Czechoslovakia - si cizinci pamatují dodnes. Jména Czechia a Slovakia jsou tohoto krátkého běžně používaného jména původního společného státu logickými pokračovateli.

 

2) – Propagací jména Czechia se odbourává používání chybných variant - Czechlands, Czecho, Czech, Bohemia (Čechy) - nic z toho překladem jména Česko není. Ve světě je jméno Czechia přijímáno dobře, pokud ho sami Češi cizincům nerozmlouvají. Proč to dělají, nikdo nechápe.
Copak by kdysi někoho napadlo, aby cizincům říkal, že Czechoslovakia je divné jméno, a že jsme jenom Czechoslovak Socialist Republic?  Hloupý arogantní odpor podpořený nekalými praktikami naznačuje, že odpůrci jména Czechia  žijí ve velkém omylu - ve strachu ze jména, které není žádnou hrozbou, ale naopak příslibem lepší a transparentnější propagace naší země.

 

3) – Czechia je korektní a oficiální překlad jména Česko, uváděný v lepších slovnících.

4) V byznysu  pomůže krátké jméno a slogan "Made in Czechia" firmám k lepšímu zviditelnění jejich výrobků v zahraničí. Krátký název je možné prezentovat viditelněji, čitelněji, zapamatovatelněji a přesvědčivěji.

5) – Na mapách prakticky nenajdete žádná politická dlouhá jména. Všechny republiky a království se prezentují krátkým jménem státu, pokud ho mají. - Jméno Czechia používají i např. Google mapy. Jednoslovný název zaručuje trvalost, stálost a historickou kontinuitu státu. Stejně jako je tomu u jmen jiných států - Germany, Hungary, France, Austria aj.   Společnost Google začala na mapách používat jméno Czechia v lednu 2017 -  info zde.

6) – I ve sportu používají sportovci z celého světa krátká jména zemí, z nichž pocházejí. Politická jména (republiky či království) do sportu nepatří.

7) – Historie:  Czechia – označení státu jménem, které je nadčasové. Dějiny českého státu jsou mnohem delší, než historie České republiky, která začala teprve nedávno – v roce 1993. První historický výskyt jména Czechia je doložen už kolem roku 1602.

8) – Používáním jména Česko, v angličtině Czechia [čekia], se zařazujeme mezi vyspělé státy západního typu, které svá politická jména používají jen v politice a na osobních dokladech. Všude jinde uvádějí pouze krátká, zeměpisná jména. Dělat to stejně není slabost. Naopak jde o projev vysokého sebevědomí. Používáním krátkého jména státu rozhodně nikoho nenapodobujeme, ale konečně přestáváme dávat najevo svoji sebestřednou a zdánlivou republikánskou odlišnost, protože ta žádnou odlišností není. Republik existuje na světě asi stopadesát Propagujme celou historii českého státu, nejen její poslední republikánskou desetinu! Česko, neboli české země, existovaly již stovky let před vznikem republiky!

9) – Krátké jméno Czechia je odvozeno od přídavného jména „český“ (Czech) obsaženého ve jménu dlouhém – politickém: „Czech Republic“.

10) – Krátké jméno Czechia se nemusí měnit při každé změně režimu (politického zřízení).

11) Jméno s koncovkou -ia není jménem z Východu, ale jménem převzatým z latiny, tedy jménem váženým a hodnotným. (Austria, Australia, Slovakia, Slovenia, Croatia, Italia apod.)  Mezi rozvojové státy Východu a Střední Afriky nás naopak zařazuje politické jméno se slovem "republika": Česká republika, Korejská lidově demokratická republika, Středoafrická republika, Demokratická republika Kongo, Saharská arabská demokratická republika aj.

12) Jméno Czechia (česky Česko) pamatuje i na Moravu a Slezsko a to tím, že se používáním jména Czechia (Česko) potlačují snahy nazývat celý stát jménem Bohemia (Čechy). Tím se historické země Bohemia, Moravia a Silesia staví spravedlivě na stejnou úroveň a jsou zastřešovány názvem jiným Czechia. V názvu státu se Morava ani Slezsko neobjevuje - nikde v Evropě není zvykem dávat do názvu státu názvy všech regionů, či historických zemí. Morava a Slezsko, které dříve patřily mezi tzv. „země Koruny české“, byly později zahrnuty (se souhlasem většiny Moravanů, kteří se přihlásili k Češství) také do jména Česko - při vytvoření Česko - Slovenska, později přejmenovaného na Československo, které se po roce 1993 rozpadlo na dva státy: Česko a Slovensko.

13) – Prezentovat se krátkým zeměpisným názvem Česko, anglicky Czechia je moudré, protože stát, který se nechává označovat krátkým, neformálním, nepolitickým jménem, dává najevo, že chce být vnímán jako zavedený v dlouhodobém historickém kontextu.

14) Odstraňování záměny s Čečenskem: Jedině propagací jména Czechia a jeho spojováním se jménem Czech Republic se zamezuje tomu, aby se Česko nepletlo s Čečenskem  - jen tak se všichni na celém světě naučí, že Czechia není Chechnya!

15) Jméno Czechia má plnou oporu v české i zahraniční legislativě:

a) Česká legislativa - V lednu 2017 byla Czechia zveřejněna ve Sb. zákonů (Sdělení ČSÚ č.420/2016 Sb.)
b) Schválení vládou,  2.5.2016
c) NORMY ISO 3166-1  - V září 2016 se jména ČESKO / CZECHIA objevila i v mezinár. platných normách
d) OSN - UNGEGN. Od 1.7.2016 jsou jména Česko/Czechia oficiál. v Mezinár.seznamu zeměpisných jmen
e) OSN - UNTERM. - Od srpna 2016 jsou jména Česko/Czechia také v Mezinárodní databázi terminologie.
Více v sekci "Czechia je oficiální"

 

*) Poznámky k předchozímu přehledu výhod:


Ad 2) Např. "Czechlands / České země" má jako geografický název ten nedostatek, že v současné době pojem "České země" jakožto název státu neexistuje - na současné mapě ho nenajdete.  Stejně tak Czecho - to dokonce neznamená vůbec nic. Czech znamená pouze Čech, český, nebo čeština, ale rozhodně ne Česko. Bohemia jsou jen samotné Čechy bez Moravy a Slezska. Jediným správným překladem jména Česko je tedy Czechia.


Ad 4) Krátké jméno umožňuje racionální výměnu informací v mezinárodní komunikaci i u mezinárodního označení produktů  - nejen Czechia, ale i např. Tschechien, Tjeckiska, Tchéquie, Čechija a další.

 

Ad 8) – Ano, republik existuje na světě asi stopadesát. Z nich se paradoxně republikou v názvu chlubí hlavně státy nestabilní, rozvojové, či dokonce nedemokratické  (např.: Korejská lidově demokratická republika, Středoafrická republika, Demokratická republika Kongo, Saharská arabská demokratická republika aj.)
 

Ad 12) Všude v Evropě existuje, pokud jde o jména států, mnohem větší tolerance. Příklad: Přestože se např. v názvu Rakousko (Österreich) jakoby "ztrácí" Tyrolsko, Štýrsko, nebo Korutany, tak se tím prakticky nikdo ze zmíněných regionů necítí být jakkoli diskriminován. Nikdo nekřičí, že jsou potlačována práva Korutanců. Nikoho nenapadne požadovat, aby se místo krátkého jména Rakousko používalo jen politické jméno Rakouská republika...  Nikdo z obyvatel Korutan si nestěžuje, že je nespravedlivé vůči Korutancům, že se jiný region - Horní Rakousy (Oberösterreich) jmenují podobně jako celý stát (Österreich). Příkladů na toto téma najdeme v Evropě hned několik. Např.: regiony Île de France ve Francii, Varsinais Suomi ve Finsku, Središnja Hrvatska v Chorvatsku, Wielkopolska v Polsku, Schwyz ve Švýcarsku  aj.   Čechy v Česku nejsou tedy v tomto ohledu žádnou výjimkou. Co je ovšem paradoxní, že větší problém než se jménem Česko má s prosazením jméno Czechia, přestože v angličtině podobnost jména regionu (Bohemia) s celým státem (Czechia) žádná není...

 

Ad 13) Někteří Češi dosud nepochopili, že svým lpěním na výhradním používání jména Česká republika a svými protesty proti univerzálně použitelnému krátkému názvu Česko/Czechia jsou sami proti sobě, protože tím poukazují na svoje slabé národní sebeuvědomění, nevyspělost a neúctu k historickým tradicím státu, který po drtivou většinu času své tisícileté existence republikou nebyl.

 

Ad 15) Odkazy:

–  Česká legislativa, zveřejnění ve Sbírce zákonů - sdělení ČSÚ č.420/2016 Sb.:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-420

–  Schválení vládou,  2.5.2016:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/fakta_a_data_k_aktualitam/x2016_04_21_doplneni_prekladu_kratkeho_nazvu_cesko.html

–  NORMY ISO 3166-1:
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:CZ

–  OSN - UNGEGN
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/geonames/

–  OSN - UNTERM
https://unterm.un.org/UNTERM/Display/Record/UNHQ/NA/4275087d-4018-4082-899d-95f37efeda65

 

 

 

 

 

NEVÝHODY JMÉNA CZECH REPUBLIC:

1) - Politické jméno Česká republika / the Czech Republic je z časového hlediska jménem velmi problematickým, a to proto, že existuje teprve od r. 1990 a jako označení nezávislého státu až od r. 1993.  Označovat proto území Česka před rokem 1990 Českou republikou nelze. Je to tím, že politické jméno má přechodný charakter, ignoruje historickou kontinuitu státu a jeho funkce je tak omezena pouze na aktuální politické zřízení. Dokonce i Československá republika má jen stoletou tradici (1918-2018).  Oproti tomu Český stát = Česko / Czechia existuje v různých formách už přes tisíc let.

2) - Jméno Czech Republic je pro cizince špatně zapamatovatelné, protože je zaměnitelné s jakoukoli jinou republikou světa. Na této fotografii dívek  si všimněte, že republika na šerpě neumožňuje zjitit z jaké země finalistka soutěže miss pochází.


3) - Republiku v názvu používají za všech okolností vždy a všude většinou rozvojové, nevyspělé, či nedemokratické země jako Středoafrická republika, Korejská lidově demokratická republika, Demokratická republika Kongo, Saharská arabská demokratická republika atd., Do této kategorie zemí patřit nechceme.

4) - Tcheca = česká, ale i vagína! Politické jméno Česká republika má v brazilské portugalštině sprostý význam!  (Republika vagína). 

República Tcheca [Repúblika čéka] skutečně znamená nejen Česká republika, ale foneticky to nelze rozeznat od významu Republika Vagína...  V Brazílii je proto více než vhodné používat jméno Česko = portugalsky nezávadná a slušná Tchéquia. Zpěváci v těchto videoklipech zpívají  "Tcheca", a určitě nemyslí nic českého, a republiku už vůbec ne:-)  Bailão do Robsão:  O Poder Está Na Tcheca, Black Style: Rala A Tcheca No Chão

 

 

MÁLO ZNÁMÁ FAKTA O JMÉNU NAŠEHO STÁTU


CR = KOSTARIKA

Ano, CR je mezinárodním označením KostarikyLidé si bohužel zvykli považovat zkratku ČR téměř za zkrácené JMÉNO, a používají ji tak i v anglických textech, což je průšvih, protože tím dochází k záměnám se zmíněnou Kostarikou.

Co s tím? Zkratku CR/ČR používat co nejméně a spíše používat jméno Česko, nebo Czechia. Pokud to jinak nejde, tak ČR používat jen v českých textech a s háčkem. Pro zahraničí máme zkratku CZ!

 

 


ČESKO A CZECHIA NEJSOU SYNONYMA

- Někteří kritici jména Czechia se snaží přesvědčit národ o nesmyslu, že jména Česko a Čechy jsou synonyma.

Vyvrácení obav:  Česko a Čechy nejsou synonymy už asi 200 let. Slovo Česko (anglicky Czechia) se postupně stalo pojmem pro celé území Čech, Moravy a Slezska. Informace o tom se objevuje např. v Akademické příručce českého jazyka: "V průběhu 19.století se jméno Česko objevovalo sice poněkud méně často, zato však již také jako název pro celé české země (tedy pro Čechy, Moravu a českou část historického Slezska ..." 
https://czechia-cesko.webnode.cz/cesko-nejsou-cechy/

 

VÝHODY JMÉNA CZECHIA - REKAPITULACE  V BODECH:

- Tak jako je Czech Republic anglickým překladem jména Česká republika, je Czechia anglickým překladem jména Česko.

- Česko/Czechia je jménem, které spojuje národy. Morava (Moravia) a Slezsko (Silesia) jsou součástí Česka (Czechia), stejně jako byly součástí Československa (Czechoslovakia). 

- Používání krátkého jména státu je zcela přirozené. I v dobách, kdy jsme byli Československou republikou,  bylo běžně používáno krátké jméno Československo,  anglicky Czechoslovakia.

- Czechia je jménem spisovným a platným dle současné legislativy. Ta uznává jako oficiální obě jména - tedy nejen jméno politické - Czech Republic, ale i jméno geografické - Czechia.

- Jméno Czechia má dlouhou historickou tradici a lze s ním na rozdíl od jména Czech Republic pojmenovávat i období před vznikem republiky.

- Tak jako jsou v češtině Česko a Slovensko logickými pokračovateli jména původního společného státu Československo, jsou v angličtině jména Czechia a Slovakia pokračovateli anglického jména Czechoslovakia. Je to logické a jasné. Na to přijde každý sám. I bez politiků.

- Jméno Czech je pouze překladem slov Čech, český (-á, -é), nebo čeština. Česko je ale jedině Czechia.

- Ve světě i u nás už se jméno Czechia používá – na netu existuje spousta důkazů, není proto třeba se bát, že by ho nikdo neznal. 

- Záměna s Čečenskem? K dalšímu zamezení možných záměn s Čečenskem je nutné, aby jméno Czechia bylo propagováno a spojováno se jménem Czech Republic - jen tak se všichni na celém světě naučí, že Czechia není Chechnya!

- Ve slovnících je Czechia uváděna jako překlad jména Česko, které už se vžilo a běžně se používá - např.: Česko-země příběhů, nebo Máme rádi Česko, apod.

- Jméno Czechia splňuje požadavek všech národností žijících na území Česka, aby jméno státu nebylo stejné, jako jméno jedné z historických zemí (Bohemia, Moravia, Silesia). To, že je jméno státu  jedné z těchto historických zemí podobné (viz Čechy/Česko), nevadí. Hlavní je, že není stejné.

- Podobnost jmen jednoho regionu se jménem celého státu je v celoevropském měřítku naprosto běžným jevem a nikde s tím nemají problém. (např.  Schwyz/Schweiz, Horní Rakousy/Rakousko).  Zde je třeba zdůraznit, že vnímání této podobnosti jako vyvyšování se jednoho národa nad druhý je pouze lživým tvrzením separatistů, kteří zneužívají tohoto mýtu pro své cíle. 

- Další lží je tvrzení, že jméno Czechia má prý původ na Dálném Východě, protože zní jako Russia. Opak je pravdou. Czechia má svůj původ v latině (stejně jako např. Slovakia, či Czechoslovakia).

- Aktuálně zvýšená poptávka po jménu Czechia vychází z potřeby každého státu mít kromě dlouhého politického názvu i jméno krátké, použitelné v běžném životě, v umění, ve sportu, na mapách, zkrátka všude mimo politiku a státní správu. 

- Mnozí lidé si bohužel myslí, že si vystačí se slovem Czech. To je hluboký omyl, Czech a Czechia se totiž liší stejně jako např. German a Germany, nebo British a Britain. Stejně tak nebylo schváleno jméno Czechland - nejsme žádné Českozemsko, to je novotvar, který se nikdy nepoužíval.

- Lidé ale krátké jméno používat chtějí. Ani Spojené Státy, či Spojené království nejsou výjimkou. Běžně tam říkají America, či Britain, přestože nejde o jména oficiální. Proč jim to nevadí? Protože krátká jména jsou praktická. Jméno Czechia má ale oproti jménům America a Britain výhodu - oficiální je.  To, že ho politici neumějí obhájit, je jejich problém.  Ukazuje se, že se bez krátkého jména v angličtině opravdu neobejdeme.

- Jméno Czechia naprosto přesně zapadá mezi jména, kterými jsou v nepolitických souvislostech v běžných seznamech států označovány i ostatní země, t.j. bez nadbytečného uvádění republiky v názvu - např.  France, Germany, Italy, Greece, Croatia atd. Všechny uvedené státy přitom republikami jsou samozřejmě také, a tím,  že se bez slova "republika" v názvu země ve většině situací obejdou, jasně deklarují, že tím prestiž republiky nikterak neutrpí. Jsme poslední republikou Evropy, která si dosud myslela opak - bez republiky v názvu si to mnozí prostě neuměli představit... Situace se ale mění.

- V současné době se stále více lidí přesvědčuje o tom, že kdo si zvykne na jméno Czechia, často si ho natolik oblíbí, že už se mu nechce ke krkolomnému politickému jménu Czech Republic vracet. Zvláště, když zjistí, že cizinci jméno Czechia velmi vřele přijímají a bez problémů si na něj zvykají.

- Je příznačné, že nejvíce výhrad ke krátké anglické variantě jména svojí země mají sami Češi, z nichž dobře anglicky umí jen asi 20%. Navíc se nezajímají o výhody, které jsou s používáním jména Czechia spojené a před cizinci často neumí jméno Czechia obhájit. Ba dokonce ho hloupě sami znevažují, což je srovnatelné s pliváním na českou státní vlajku. Je ale jen otázkou času, kdy se tito Češi nechají od cizinců přesvědčit, že jméno Czechia je super a že se ho nikdo bát nemusí. Ba dokonce, že se jeho používáním konečně zařazujeme mezi vyspělé státy, které pochopily, že krátké jméno státu je velmi praktické a mnohem lépe zapamatovatelné, než jméno dlouhé - politické, což je z hlediska propagace země, jako turistické i ekonomické destinace, naprosto klíčové.

- "Republika" se stává synonymem pro zaostalý stát. Vyspělé republiky západního typu proto v drtivé většině situací používají pouze krátká, zeměpisná jména.  A ze stejných důvodů je ve světě stejně dobře přijímáno jméno Czechia, mnohem lépe než Czech Republic.  Jsou to bohužel sami Češi, kteří ale cizincům výhody jména Czechia zcela nesmyslně rozmlouvají. Používáním krátkého jména Česko / Czechia nikoho nenapodobujeme, pouze dáváme konečně najevo, že naše sebestředná a zdánlivá republikánská odlišnost žádnou odlišností není. Republik existuje na světě asi stopadesát. Z nich se paradoxně republikou v názvu chlubí hlavně státy nestabilní, rozvojové, či dokonce nedemokratické  (např.: KLDR - Korejská lidově demokratická republika, Středoafrická republika, Demokratická republika Kongo, Saharská arabská demokratická republika aj.)  Je jen a jen na nás, na Češích, do které kategorie chceme patřit.

Protože si myslíme, že Česko nestabilní a rozvojovou zemí není, máme plné právo "republiku" v názvu mimo politiku nepoužívat.

 

 

OBHAJOBA JMÉNA CZECHIA - podrobnější verze


Jméno Czechia není nápadem současných politiků, to je nepravdivé tvrzení extrémistů. Je to přesně naopak. Jméno Czechia je totiž nepolitické!  Politici jméno Czechia nevymysleli, jen ho vzali na vědomí na základě doporučení jazykovědců, kteří ho již v roce 1993 konzultovali s odborníky na marketing, ale i s normálními lidmi. Stejně jako se rozhodlo o podobě státní vlajky, či státního znaku, byly v té době, než se rozdělilo Československo v roce 1993, prodiskutovány i všechny varianty překladu jmen Česko a Slovensko. A ze všech návrhů vyhrála jména Czechia a Slovakia. Už tenkrát!  To, že se jméno Czechia nepoužívalo, je vinou českých politiků, kteří v letech 1993-2016 neudělali nic pro to, aby se jméno Czechia používat začalo. Slováci byli moudřejší. Ti jméno Slovakia používat začali hned v roce 1993 a dnes již nikomu divné nepřipadá. A přitom je to tak logické - ze jména Czechoslovakia vznikla Czechia a Slovakia.


Laická veřejnost by do podoby státních symbolů včetně jména státu neměla tolik zasahovat, protože laici většinou upřednostňují pocity a věří informacím z pochybných zdrojů, než aby vyhledávali spolehlivé informace o tom, co je doopravdy správné a výhodné. Tento rys je typický pro postfaktickou společnost. A je to rys velmi hloupý a nebezpečný, protože je zneužitelný populistickými manipulátory, separatisty, či pouhými kariéristy.


Fakta z ověřených zdrojů jsou zde:

Čechy jsou Bohemia, Morava je Moravia, Slezsko je Silesia.  Celá Česká republika = the Czech Republic = Česko = anglicky Czechia [čekia].    Všechna zmíněná jména jsou spisovná, platná dle současné legislativy a hlavně plně oficiální - jméno politické - Czech Republic, i jméno geografické - Czechia. Czechia se nevyslovuje čechie, ale "čekia"  - jako dříve Czechoslovakia.

 

Historická tradice: Českým ekvivalentem jména Czechia je Česko. Má dlouhou historickou tradici a lze s ním na rozdíl od jména Czech Republic pojmenovávat i období před vznikem republiky.  Např. Karel IV. se rozhodně nenarodil v České republice, protože republika zde v té době neexistovala.

 

Ve slovnících je Czechia uváděna jako překlad jména Česko, které už se vžilo a běžně se používá - např.: Máme rádi Česko, Česko-země příběhů, nebo Česko země neznámá apod.

 

Kauza Morava:  Jméno Czechia  splňuje požadavek všech národností žijících na území Česka (Moravanů, Slezanů, Čechů aj.), aby jméno státu nebylo stejné, jako jméno jedné z historických zemí (Bohemia, Moravia, Silesia). To, že je jméno státu  jedné z těchto historických zemí podobné (viz Čechy/Česko), nevadí. Podobnost jmen jednoho regionu se jménem celého státu je v celoevropském měřítku naprosto běžným jevem a nikde s tím nemají problém. (např.  Schwyz/Schweiz, Horní Rakousy/Rakousko).  Zde je třeba zdůraznit, že vnímání této podobnosti jako vyvyšování se jednoho národa nad druhý je pouze lživým tvrzením separatistů, kteří zneužívají tohoto mýtu pro své cíle.  Česko/Czechia má stejný slovní základ s označením České republiky. Pokud Morava leží v republice, která je česká, pak je logické, že se jmenuje Česko a že se do angličtiny jedním slovem překládá jako Czechia. Není nic jasnějšího.

 

Podobně manipulativním argumentem je tvrzení, že jméno Czechia zní jako Russia a že má tedy údajně kořeny kdesi na Dálném Východě. To je samozřejmě nesmysl. Pravda je taková, že jméno Czechia má svůj původ v latině (stejně jako Czechoslovakia).

 

A co Čečensko? Nebude se to plést? Aby se to nepletlo, je pro to potřeba něco udělat: K dalšímu zamezení možných záměn s Čečenskem je nutné, aby jméno Czechia bylo propagováno a spojováno se jménem Czech Republic - jen tak se všichni na celém světě naučí, že Czechia není Chechnya! Většina mediálně známých případů se navíc týkaly záměny Čečenska se jménem Czech Republic, a nikoli se jménem Czechia. Pro uklidnění: V žádných seznamech zemí se Čečensko, které samostatnou zemí není, nikdy nemůže vedle jména Czechia objevit.

 

Politické jméno nechme jen politikům, všude jinde si užívejme krátké jméno Czechia:   Aktuálně zvýšená poptávka po jménu Czechia vychází z potřeby každého státu mít kromě dlouhého politického názvu i jméno krátké, použitelné v běžném životě, v umění, ve sportu, na mapách, zkrátka všude mimo politiku a státní správu. 

 

Žádné Czech, ale Czechia:   Mnozí lidé si bohužel myslí, že si vystačí se slovem Czech. To je hluboký omyl, Czech totiž znamená Čech, český (-á, -é), nebo čeština, ale rozhodně ne Česko. 

Stejně tak Česko nelze překládat jménem Czechland - nejsme žádné Českozemsko, to je novotvar, který se nikdy nepoužíval. Čechy, Morava a Slezsko se nikdy souhrnně neoznačovaly jako Českozemsko, ale jako české země, nebo země Koruny české, které se v latině už v 17.století souhrnně označovaly jako Czechia, a v češtině asi od 18.století jako Česko. To je historicky doložitelný a nezpochybnitelný fakt. 

 

Lidé ale krátké jméno používat chtějíDůkazem je hojně rozšířené, ale bohužel chybné jméno Czech. Na tom je jasně vidět, že se bez krátkého jména v angličtině mimo politiku neobejdeme, stejně jako se bez svého krátkého jména neobejdou ani United States (America), či United Kingdom (Britain).

Namítáte, že Británie a America (Britain, America) nejsou jména oficiální? Ano, nejsou - ale přesto se používají! Proč? Protože krátká jména jsou  praktická. Naši politici jméno Czechia schválili, takže oproti jménům America a Britain má obrovskou výhodu - oficiální je.  To, že ho politici neumí obhájit, je jejich problém.  Běžní lidé nepotřebují politiky k tomu, aby jim odsouhlasovali používat to, co je praktické a logické a co má navíc i oporu v české historii.

 

Jméno Czechia potřebujeme. Hlavně proto, aby se jméno Česko nepřekládalo chybně. I proto je třeba propagovat správný tvar - Czechia. Jde o o jméno, které naprosto přesně zapadá mezi jména, kterými jsou v nepolitických souvislostech v běžných seznamech států označovány i ostatní země, t.j. bez nadbytečného uvádění republiky v názvu - např.  France, Germany, Italy, Greece, Croatia atd. Všechny uvedené státy přitom republikami jsou samozřejmě také, a tím,  že se bez slova "republika" v názvu země ve většině situací obejdou, jasně deklarují, že tím prestiž republiky nikterak neutrpí. Jsme poslední republikou Evropy, která si dosud myslela opak - bez republiky v názvu si to mnozí prostě neuměli představit... Situace se ale mění. V současné době se stále více lidí přesvědčuje o tom, že kdo si zvykne na jméno Czechia, často si ho natolik oblíbí, že už se mu nechce ke krkolomnému politickému jménu Czech Republic vracet. Zvláště, když zjistí, že cizinci jméno Czechia velmi vřele přijímají a bez problémů si na něj zvykají.

 

Proti anglickému jménu protestují jen Češi:  Je příznačné, že nejvíce výhrad ke krátké anglické variantě jména svojí země mají sami Češi, z nichž dobře anglicky umí jen asi 20%. Navíc se nezajímají o výhody, které jsou s používáním jména Czechia spojené a před cizinci často neumí jméno Czechia obhájit. Ba dokonce ho hloupě sami znevažují, což je srovnatelné s pliváním na českou státní vlajku. Je ale jen otázkou času, kdy se tito Češi nechají od cizinců přesvědčit, že jméno Czechia je super a že se ho nikdo bát nemusí. Ba dokonce, že se jeho používáním konečně zařazujeme mezi vyspělé státy, které pochopily, že krátké jméno státu je velmi praktické a mnohem lépe zapamatovatelné, než jméno dlouhé - politické, což je z hlediska propagace země, jako turistické i ekonomické destinace, naprosto klíčové.

 

Skutečnost, že se v cizině baví jménem Czechia, je ve skutečnosti kvůli hlouposti Čechů, kteří neumí jméno své země obhájit. Je smutné, že Češi nevědí, že jméno Czechia bylo v minulosti pro Čechy symbolem vlastenectví, které je spojovalo i v boji proti společnému nepříteli, např. proti Habsburkům, nebo proti nacistům.  To si dobře uvědomoval i Adolf Hitler, který jméno Czechia/Tschechien raději zakázal - bál se, že by vlastenectví Čechů vedlo až k ozbrojenému povstání proti německé okupaci. Aby tomu předešel, sebral Čechům sebevědomí pojmenováním naší země ponižujícím názvem "Protektorát Čechy a Morava", čímž dal najevo, že nejsme žádný hrdý stát, ale jen dva bezvýznamné regiony, které jsou součástí Velkoněmecké Říše. Důkaz, že jméno Czechia bylo opravdu navrhováno (a Hitlerem neschváleno) již v roce 1939, najdete zde.

 

O čem to svědčí? O tom, že jméno Czechia zakazují jen ti, kdo nemají zájem na soudržnosti Čechů, Moravanů a Slezanů. Co z toho vyplývá? Že jméno Czechia je právě takové soudržnosti symbolem. Pokud tedy nepatříte mezi separatisty jedné z našich tří historických zemí, pak se za jméno Czechia musíte umět postavit. Jde o symbol tisícileté historie Česka, dříve známého pod pojmem české země, tedy nejen republiky staré jen pár let.

 

Bez republiky v názvu se neobejdou většinou jen státní útvary mladé a nestabilní, nebo dokonce dosud mezinárodně neuznané, často z Afriky, Asie apod. Protože si myslíme, že Česko takovou nestabilní a rozvojovou zemí není, můžeme se bez slova "republika" v názvu země mimo politiku klidně obejít.

 

 

VÝHODY KRÁTKÉHO JMÉNA CZECHIA - EXTRA STRUČNÝ PŘEHLED.

 

1) – Používáním jména Czechia [čekia]  se zařazujeme mezi tradiční, vyspělé a demokratické státy, které v nepolitických souvislostech uvádějí pouze krátká, zeměpisná jména, a nikoli dlouhá, politická. Ve světě se už jméno Czechia používá, není proto třeba se bát, že by to nikdo neznal.
2) – Na mapách prakticky nenajdete žádná politická dlouhá jména. Všechny republiky a království se prezentují krátkým jménem státu, pokud ho mají.
3) – I ve sportu používají sportovci z celého světa krátká jména zemí, z nichž pocházejí. Politická jména (republiky či království) do sportu nepatří.
4) – Historie: Czechia – označení státu jménem, které je nadčasové. Dějiny českého státu jsou mnohem delší, než historie České republiky, která začala teprve nedávno – v roce 1993. První historický výskyt jména Czechia je doložen už kolem roku 1602.
5) – Propagací jména Czechia, tedy správné anglické formy krátkého jména pro celé Česko, se odbourává používání chybných, či nepřesných variant (Czechlands, Czecho, Czech, Bohemia).
6) – Krátké jméno Czechia je odvozeno od přídavného jména „český“ (Czech) obsaženého ve jménu dlouhém – politickém: „Czech Republic“.
7) – Krátké jméno Czechia se nemusí měnit při každé změně politického zřízení (režimu).
8) – Czechia a Slovakia jsou logickými pokračovateli jména původního společného státu Czechoslovakia.
9) – Czechia je logický, korektní a oficiální překlad jména Česko, uváděný v lepších slovnících.
10) – Prezentovat se krátkým zeměpisným názvem Česko, anglicky Czechia je moudré, protože stát, který se nechává označovat krátkým, formálním, nepolitickým jménem, dává najevo, že chce být vnímán jako zavedený v historickém kontextu.
11) –  Čečensko se s Českem nebude plést jen v případě, že jméno Czechia bude důsledně propagováno a spojováno se jménem se jménem Czech Republic - jen tak se všichni na celém světě naučí, že Czechia není Chechnya!  Tento problém je ale zbytečně zveličován - vždyť Čečensko, které ani není samostatnou zemí, se nikdy nemůže v žádném seznamu zemí vedle jména Czechia objevit.

12) Jméno Czechia (česky Česko) pamatuje i na Moravu a Slezsko a to tím, že se používáním jména Czechia (Česko) potlačují snahy nazývat celý stát jménem Bohemia (Čechy). Tím se historické země Bohemia, Moravia a Silesia staví spravedlivě na stejnou úroveň a jsou zastřešovány názvem jiným - Czechia. V názvu státu se Morava ani Slezsko neobjevuje - nikde v Evropě není zvykem dávat do názvu státu názvy všech regionů, či historických zemí. Morava a Slezsko, které dříve patřily mezi tzv. „země Koruny české“, byly později zahrnuty (se souhlasem většiny Moravanů, kteří se přihlásili k Češství) také do jména Česko - při vytvoření Česko - Slovenska, později přejmenovaného na Československo, které se po roce 1993 rozpadlo na dva státy: Česko a Slovensko.

Podrobnosti zde.

 
 
 
 

Výhody a nevýhody - porovnání Czechia vs. Czech Republic:

1) ČESKO, CZECHIA - krátké nadčasové a univerzální jméno

VÝHODY (PŘÍNOSY)

 

1) – Používáním jména Česko, v angličtině Czechia [čekia]  se zařazujeme mezi tradiční, vyspělé a demokratické státy, které v nepolitických souvislostech uvádějí pouze krátká, zeměpisná jména, a nikoli dlouhá, politická.

2) – Jméno s koncovkou -ia není jménem z Východu, ale jménem převzatým z latiny, tedy jménem váženým a hodnotným. (Austria, Australia, Slovakia, Slovenia, Croatia, Italia apod.)  Mezi rozvojové státy Východu a Střední Afriky nás naopak zařazuje politické jméno se slovem "republika": Česká republika, Korejská lidově demokratická republika, Středoafrická republika, Demokratická republika Kongo aj.

3) – Jméno Czechia (česky Česko) pamatuje i na Moravu a Slezsko a to tím, že se používáním jména Czechia (Česko) potlačují snahy nazývat celý stát jménem Bohemia (Čechy). Tím se historické země Bohemia, Moravia a Silesia staví spravedlivě na stejnou úroveň a jsou zastřešovány názvem jiným - Czechia. V názvu státu se Morava ani Slezsko neobjevuje - nikde v Evropě není zvykem dávat do názvu státu názvy všech regionů, či historických zemí. Morava a Slezsko, které patřily mezi tzv. „země Koruny české“, byly navíc zahrnuty (se souhlasem většiny Moravanů, kteří se přihlásili k Češství) do jména Česko už při vytvoření Česko - Slovenska, později přejmenovaného na Československo.


4) – Propagací jména Czechia, tedy správné anglické formy krátkého jména pro celé Česko, se odbourává používání chybných, či nepřesných variant (Czechlands, Czecho, Czech, Bohemia).


5) – Krátké jméno Czechia je odvozeno od přídavného jména „český“ (Czech) obsaženého ve jménu dlouhém – politickém: „Czech Republic“.

6) – Krátké jméno Czechia se nemusí měnit při každé změně politického zřízení (režimu).

7) – Czechia je logický, korektní a oficiální překlad jména Česko, uváděný v lepších slovnících.

8) – Czechia a Slovakia jsou logickými pokračovateli jména původního společného státu Czechoslovakia.

9) – Prezentovat se krátkým zeměpisným názvem Česko, anglicky Czechia je moudré, protože stát, který se nechává označovat krátkým, formálním, nepolitickým jménem, dává najevo, že chce být vnímán jako zavedený v historickém kontextu.

10) Mýtus, že se Czechia plete s Čečenskem, byl definitivně vyvrácen.  Všechny mediálně známé záměny s Čečenskem se týkaly jména Czech Republic a nikoli Czechia. Není známo, že by se Anglosasům pletla jména Czechia [čekia] a Chechnya [čečňa]. Jde o slova, která si ani nejsou moc podobná a navíc „Čečňa“  není samostatným státem.

11) – Na mapách prakticky nenajdete žádná politická dlouhá jména. Všechny republiky a království se prezentují krátkým jménem státu, pokud ho mají. - Jméno Czechia používají i např. Google mapy.

12) – I ve sportu používají sportovci z celého světa krátká jména zemí, z nichž pocházejí. Politická jména (republiky či království) do sportu nepatří.

13) – Historie: Czechia – označení státu jménem, které je nadčasové. Dějiny českého státu jsou mnohem delší, než historie České republiky, která začala teprve nedávno – v roce 1993. První historický výskyt jména Czechia je doložen už kolem roku 1602.

14) V byznysu pomůže krátké jméno a slogan "Made in Czechia" firmám k lepšímu zviditelnění jejich výrobků v zahraničí. Krátký název je možné prezentovat viditelněji, čitelněji, zapamatovatelněji a přesvědčivěji.

15) - Jméno Czechia má plnou oporu v české i zahraniční legislativě:


a) Česká legislativa - V lednu 2017 byla Czechia zveřejněna ve sb. zákonů (Sdělení ČSÚ č.420/2016 Sb.)

b) Schválení vládou,  2.5.2016

c) NORMY ISO 3166-1  - V září 2016 se jména ČESKO / CZECHIA objevila i v mezinár. platných normách

d) OSN - UNGEGN. Od 1.7.2016 jsou jména Česko/Czechia oficiál. v Mezinár.seznamu zeměpisných jmen

e) OSN - UNTERM. - Od srpna 2016 jsou jména Česko/Czechia také v Mezinárodní databázi terminologie.

 

NEVÝHODY

- Pod vlivem lživé propagandy si někteří lidé myslí, že Czechia je nově vymyšlené jméno.
Co s tím?  Je třeba lidi informovat o tom, že to tak není. Zdůrazňovat, že vyspělé a demokratické státy svá politická jména v nepolitických souvislostech neuvádějí. Vysvětlovat, že politický název Czech Republic je pouhé označení momentálního politického systému v zemi, navíc vzniklého teprve  nedávno. Upozorňovat na fakt, že jménem Czech Republic nelze popsat tisíciletou historii českého státu, na rozdíl od jména Česko/Czechia, které to umožňuje.
 


- Pro část obyvatel je krátké jméno symbolem diskriminace jiných regionů. Snaží se přesvědčit národ o nesmyslu, že jména Česko a Čechy jsou synonyma, neuznávají tedy fakt, že Morava leží v Česku.
Vyvrácení obav: Přenesení či rozšíření významu z části na celek (Čechy >> Česko), v případě názvu historické země či území na celý stát, není v evropském kontextu ničím výjimečným a v mnoha státech existují regiony, které se jmenují podobně, jako celý stát - např. Ober- a Niederösterreich, Île-de-France, Varsinais Suomi, Središnja Hrvatska aj. Naše Čechy nejsou tedy v tomto ohledu žádnou výjimkou. Česko a Čechy nejsou synonymy už asi 200 let. Slovo Česko (anglicky Czechia) se postupně stalo pojmem pro celé území Čech, Moravy a Slezska. Informace o tom se objevuje např. v Akademické příručce českého jazyka: "V průběhu 19.století se jméno Česko objevovalo sice poněkud méně často, zato však již také jako název pro celé české země (tedy pro Čechy, Moravu a českou část historického Slezska ..."
https://czechia-cesko.webnode.cz/cesko-nejsou-cechy/

 

 

- Existuje mýtus, že se Czechia plete s Čečenskem.

Vyvrácení obav:  Všechny mediálně známé záměny s Čečenskem se týkaly jména Czech Republic a nikoli Czechia. Není známo, že by se Anglosasům pletla jména Czechia [čekia] a Chechnya [čečňa]. Jde o slova, která si ani nejsou moc podobná a navíc „Čečňa“  není samostatným státem.

 

2)  ČESKÁ REPUBLIKA, CZECH REPUBLIC - dlouhé jméno politického zřízení 

NEVÝHODY

- Republiku v názvu používají za všech okolností vždy a všude většinou rozvojové, nevyspělé, či nedemokratické země jako Středoafrická republika, Dominikánská republika, Korejská lidově demokratická republika, atd. - a do této kategorie zemí patřit nechceme.

 

- Česká republika / the Czech Republic je z časového hlediska jménem velmi problematickým, a to proto, že existuje teprve od r. 1990 a jako označení nezávislého státu až od r. 1993.  Označovat proto území Česka před rokem 1990 Českou republikou nelze. Je to tím, že politické jméno má přechodný charakter, ignoruje historickou kontinuitu státu a jeho funkce je tak omezena pouze na aktuální politické zřízení. Oproti tomu Český stát = Česko / Czechia existuje v různých formách už přes tisíc let.

 

- Jméno Czech Republic je pro cizince špatně zapamatovatelné, protože je zaměnitelné s jakoukoli jinou republikou světa.
https://archiv.ihned.cz/c1-20667600-image-chce-to-tahnout-za-jeden-provaz-a-odfouknout-bublinky


- Problém snadné zaměnitelnosti jména "Republic" s jakoukoli jinou republikou - viz odkaz:

https://9c4ae8e14a.cbaul-cdnwnd.com/5d0c8441ef74303cf89874dc29c48d66/200194564-a6a25a79bd/Republika%20-%20ale%20jak%C3%A1-%21.jpg

- Problém zaměnitelnosti zkratky CR se státem Kostarika, který zkratku CR používá jako mezinárodní poznávací značku - viz odkaz:

https://www.cafepress.co.uk/+costa-rica-oval+bumper-stickers

 

VÝHODY (PŘÍNOSY) 

- Jméno Česká republika / The Czech Republic se hodí jen pro slavnostní příležitosti, pro státní instituce a pro politiku. Všude jinde je vhodné v souladu se zdravým rozumem i se zákonem, který to umožňuje, používat jméno krátké - Česko / Czechia, které mj. odkazuje i na dřívější krátké jméno Československo / Czechoslovakia.

 

► Kompletní shrnutí výhod jména CZECHIA:

Czechia byla dlouhá léta záměrně utajována. Přesto se nyní stává hitem internetu.

Zde jsou důkazy, že se anglický výraz pro Česko - tedy Czechia - navzdory lživé propagandě - úspěšně šíří po internetu. Proč? Jednoduše: Protože se skutečně líbí stále více lidem, mj. i proto, že postupně dochází k očištění a k renesanci tohoto jména, které bylo dlouhá léta neprávem před zraky veřejnosti skryto. Skutečně jde o jméno, které bylo až příliš dlouho ke smůle nás všech opomíjeno a  přehlíženo. V současné době naštěstí postupně dochází k napravení křivd spáchaných utajováním existence jména Czechia.  Přibývá novinářů, kteří pomáhají šířit celou pravdu, např. zde.  Další příklad zde. Bohužel se ale informace o tom, že se Czechia ujala, stále hodně cenzuruje. Důvod? Pohodlnost a neochota se odvážně postavit za změnu k lepšímu v mylném domnění, že lidé jméno Czechia odmítají. A přitom je skutečnou pravdou pravý opak - Czechia se ujímá velmi dobře, a stává se hitem internetu , což lze vysledovat např. ze statistik společnosti Google. Je tedy jasné, že veškeré obavy z údajného nepoužívání jména Czechia jsou založeny jen na neověřených a záměrně šířených pomluvách. Přesto popularita jména Czechia vzrůstá. V čem tkví celé kouzlo? Asi v tom, že se mezi lidmi konečně dostatečně rozšířilo povědomí o všech výhodách jména Czechia, a také o tom, že dosud používané slovo Czech byl velký překladatelský omyl, protože to znamená jen Čech, čeština, nebo český (-á,-é), ale rozhodně ne Česko.  A proč nelze Česko překládat  třeba jako  Bohemia, nebo The Czechlands??? S tím je také problém. Bohemia není jméno státu - to jsou v překladu jen Čechy (bez Moravy a Slezska) a The Czechlands je Českozemsko (Podle vzoru The Netherlands = Nizozemsko). Oficiálním a spisovným krátkým jménem České republiky ale není Českozemsko, nýbrž již běžně používané jméno Česko. A jméno Czechia je od roku 2016 oficiální rovněž. 

A jak se došlo právě ke jménu Czechia? Toto jméno vychází ze stejného základu, jako slovo Czech. Z něho jméno státu vznikne přidáním latinské koncovky -ia.  Proto je Česko anglicky Czechia. Protože jméno Czechia pochází z latiny, je jasné, že to není žádná novinka, ale jméno s dlouhou tradicí.  Existuje už asi 400 let. Koncovka -ia navíc připomíná jméno Czechoslovakia, které je ve světě poměrně známé, a tak lze očekávat, že díky stejné koncovce a stejné výslovnosti "ch" jako "k" si v cizině zapamatují i jméno Czechia. Záleží jen na nás, zda přestaneme věřit mýtům.  Stačí maličkost - jméno Czechia začít používat a naučit se ho podporovat a obhajovat všude tam, kde se nehodí použít dlouhé - a samozřejmě také stále platné - politické jméno Czech Republic. Umět tyto situace rozlišit patří k dovednostem skutečných vlastenců.  Proč si tedy v některých situacích vybrat právě jméno Czechia? Třeba i proto, že je plné dynamiky, emocí, tajemství a dlouhé historie sahající daleko před vznik republiky. Z těchto důvodů je Czechia mnohem vhodnější i např. pro hudebníky, či sportovce, kteří chtějí reprezentovat pod hlavičkou jména státu, který tu je již 1000 let.  Politické jméno vzniklé teprve v roce 1993 - Czech Republic - nikdy nemůže celou historii českých zemí vyjádřit. Czechia ano. Je prostě vzrušující vědět, že díky strhující minulosti jméno Czechia nabízí mnohem víc, než jen překlad krátkého jména našeho státu Česko do angličtiny. Podle mnoha odborníků je naprosto jisté, že jméno Czechia má dobře našlápnuto i k úspěšné budoucnosti.


A co Čečensko? K odstranění možné záměny se jménem Česko je jediný lék - propagovat obě oficiální jména naší země (krátké i dlouhé) a zdůrazňovat, že Czechia = Czech Republic. Jedině tím se všichni na celém světě naučí, že Czechia není Chechnya!  A co údajná diskriminace regionů Moravy a Slezska tím, že nejsou součástí krátkého názvu státu? Absurdní. Regiony přece nejsou zmíněny ani ve jménu dlouhém - Czech Republic.  A nebyly uvedeny ani ve jménu Czechoslovakia. Problém je jinde. Moravu totiž nepoškozuje jméno Czechia, ale zrušené zemské zřízení a současný nelogický systém krajů. Ale s tím opravdu nemá jméno státu nic společného - ani Czech Republic, ani Czechia. Přejme proto krátkému jménu hodně štěstí!  A vám, přátelé, kteří dosud váháte, doporučujeme nahlédnout do přehledu námitek. Jistě tam najdete i tu vaši. A také vysvětlení, po jehož přečtení se jistě veškeré vaše pochybnosti vytratí. Příkladem takové námitky budiž jedna, kterou bohužel šíří i Wikipedie, a která tvrdí, že se o jménu Czechia mělo diskutovat s laickou veřejností. Referendum by ale přitom udělalo více škody, než užitku. Proč je správné, že o tom rozhodli odborníci a ne laici, si můžete přečíst zde.
 
 

Přirovnání, proč mnozí trvají na jménu Czech Republic ve špatných souvislostech a odmítají fakta.
1+1=2? To je Váš názor...

"Nejdůležitější, co má v jakékoli diskusi skutečnou váhu, jsou data a fakta. To ostatní je žvást. V politice bohužel denně lítají různé žvásty bez ohledu na to, jaká jsou data, fakta a skutečnosti. A mnozí bohužel účelově z dat a faktů udělají to, že to jen říkáte... To je jako když já vám řeknu, že 1+1 jsou dvě a vy řeknete: "To je Váš názor. Já myslím, že tři..." A demokracie je, že se budeme dohadovat. Ale v první řadě musíme vzít v potaz data a fakta."

Jan Kraus v pořadu "Kraus a blondýna", Frekvence 1, 5.4.2019

 

Tento výrok velmi přesně popisuje mnoho situací, mj. i názor politiků na jméno Czechia. Je prokazatelné, že mnohým politikům byla předložena data a fakta o tom, že Czechia je z jazykových, historických, marketingových, společenských a mnohých jiných hledisek jediným možným překladem krátkého jména Česko do angličtiny, tak jako je např. Slovakia Slovensko a jako byla Czechoslovakia Československo - tedy fakta srovnatelná s tvrzením, že 1+1=2. Přesto čeští politici stále tvrdí, že 1+1=3, tedy, že Česko=the Czech Republic.  A stále více tím prohlubují mezinárodní ostudu pramenící z neschopnosti či z neochoty přijmout fakta a oprostit se od mýtů a osobních pocitů.  Ano, Česká republika je anglicky the Czech Republic, ale Česko je Czechia. Tato fakta již celý svět akceptuje a kroutí hlavou nad tím, proč právě Češi, kteří již v češtině krátké jméno (Česko) používají, brání cizincům poznat jeho anglický překlad (Czechia).

 

Home page #