BOURÁNÍ MÝTŮ

 

1. Dotaz:  V JAKÝCH SITUACÍCH JMÉNO CZECHIA NAHRAZUJE JMÉNO CZECH REPUBLIC?

Je to velmi jednoduché. Politické jméno Czech Republic patří pouze tam, kde i jiné státy používají politická jména - např. Slovak Republic, French Republic, Italian Republic. Politickým jménem bylo i jméno Czechoslovak Republic. Do seznamů, kde se vyskytují jména krátká - např. Slovakia, France, Italy, Czechoslovakia, patří logicky a správně jedině Czechia.

 

 

2. Dotaz: Proč je správně Czechia a nikoli Czech?

Chybné používání slova "Czech" ve smyslu Česko se bohužel vžilo a je třeba cizincům vysvětlit (nejlépe s pomocí novinářů, politiků a sportovců), že Czech znamená pouze Čech, čeština, český, ale Česko že je Czechia. Lze to snadno najít ve slovnících. Ano, cizinci si už zvykli říkat Česku Czech, ale ponechat to bez odezvy znamená přiznat vlastní slabost a rezignaci na možnost sami prezentovat, jak se chceme jmenovat. Cizinci říkají Česku Czech ze zoufalství (protože jim nikdo neřekl, že chceme, aby se Česko překládalo jako Czechia). Slováci také nečekali, až cizinci přejmenují Slovensko na Slovak (podle nesmyslného vzoru Czech/Slovak Republic = krátce Czech, Slovak), a hrdě všude rozhlásili, že už nejsou Czechoslovakia, ani Slovak, ale Slovakia. My jsme se naopak všude svoje jméno - Czechia - rozhodli zamlčet - a to jen proto, že se někomu nelíbilo a nelíbí. Absurdní argument. Česko - a dokonce i Československo - se kdysi také většině lidí nelíbilo, ale vše je jen otázka zvyku. Podle většiny lidí, kteří o jménu Czechia [čekia] chvíli přemýšlejí bez předsudků, zní toto jméno naopak velmi hrdě a zvučně, rozhodně více než úsečné a strohé Czech [ček] - navíc zaměnitelné s check, nebo cheque.
Správný překlad jména Česko - Czechia lze ostatně najít v mnoha slovnících - např. zde:

https://www.anglickoceskyslovnik.cz/ceskoanglickyslovnik/cesko.htm

https://en.bab.la/dictionary/czech-english/česko

https://books.google.cz

https://mymemory.translated.net/en/Czech/English/Cesko

https://cs.wiktionary.org/wiki/Česko  (odstavec překlady)

 

3. Proč jméno Czechia nemá žádnou souvislost s asijskými, či ruskými jmény?

Jméno Czechia pochází z latiny, tak jak je to v angličtině zcela běžné (Austria, Australia, Croatia, Virginia, California, Indonesia, Slovakia, Latvia, Colombia a další, včetně zeměpisných názvů českých historických zemí – Bohemia, Moravia, Silesia). Jméno může někomu znít východně, ale jde jen o nezvyk. Podobně nezvykle může někomu znít i celá řada názvů odvozených z cizích jazyků, které angličtina zcela běžné užívá (Idaho, Utah, Massachusetts, Lithuania atd.).

 

4. Jaké jsou důkazy pro to, že je jméno Czechia spisovné, oficiální a vůbec správné?

Czechia, anglický překlad jména Česko, je spisovným tvarem, obdobně jako někdejší Czechoslovakia. Jméno bylo kodifikováno v publikaci Jména států a jejich územních částí (v edici Geografické názvoslovné seznamy OSN * ČR) už v roce 1993.  Název Czechia je i v respektovaných slovnících (např. Josef Fronek: Velký česko-anglický slovník, druhé, rozšířené vydání, nakl. LEDA 2013, na str. 91). Jméno není příliš známé a je zatím málo užíváno, protože nebylo – přes doporučení MZV ČR a MŠMT ČR v 90. letech – šířeno odpovědnými státními institucemi. A není moc šířeno dodnes, proto se zatím logicky nemohlo moc uchytit, když nebylo dáno ve známost. Ale lepší se to.

 

5. Je potřeba používat jednoslovné jméno?

I v minulosti jsme naší republiku nazývali jednoslovným jménem -  Czechoslovakia. S politickými názvy Czechoslovak Republic, či Czech Republic je totiž problém. Na rozdíl od krátkých zeměpisných názvů (Czechoslovakia, Czechia) mají totiž dlouhá jména s republikou přechodný charakter, ignorují historickou kontinuitu státu a jejich funkce je tak limitována pouze na aktuální státní subjekt (v případě České republiky od r. 1993). Užívání politického názvu bez časového omezení je nesprávné i nepraktické. Dokladem potřeby jednoslovného názvu je i chybné a/nebo dehonestující různé zkracování názvu politického v praxi (pouze Czech, Czech rep., CR, C. Rep., Czecho) i časté používání názvu neexistujícího státu „Czechoslovakia“ včetně snah o jeho institucionalizaci. Internetový vyhledávač nezpracuje dvouslovné jméno jednoznačně. Obchodní značka „Made in (the) Czech Republic“ se kvůli své složitosti neujala.  Navíc v cizině nás lidé většinou stále znají jako Czechoslovakia, což je jasný důkaz, že se lépe pamatuje jednoslovný název . Czechoslovak Socialist Republic (ani Czechoslovak Republic) nikdo v cizině nezná. Ale všichni znají Czechoslovakia. Stejně tak si cizinci v současné době rychle zapamatovávají jméno Czechia. Češi by se tomu bránit neměli, jinak budou za hlupáky, kteří se stydí za své jméno - a to navíc z naprosto nesmyslných důvodů.

 

6. Czechia je nevhodný název pro možnost záměny s Čečenskem (Chechnya, Chechenia). Po atentátu v Bostonu v roce 2013 si ČR s Čečenskem spletli. Nebo to bylo jinak?

Bylo to jinak. V Bostonu tvrdil reportér tamější TV stanice, že atentátník byl z "Czech Republic", nespletl si tedy s Čečenskem Česko (Czechia), ale Českou republiku. Navíc „Chechnya“ není samostatným státem a členem OSN. Nedostatečné zeměpisné znalosti nemohou být důvodem pro neužívání názvu. Existuje řada zemí s podobnějšími názvy (Austria/Australia, Iran/Iraq, Slovakia/Slovenia), aniž by některá z těchto zemí trpěla pocitem nutnosti od svého zeměpisného krátkého názvu ustoupit, rezignovat na něj, a používat buď název politický (Czech Republic), nebo název sice krátký, ale chybný (Czech). Rezignace na používání skutečného a správného jména státu je projevem chabého sebevědomí i vlastenectví.

 

7. Jiné světové jazyky (němčina, ruština, čínština, ...) našly samovolně svůj protějšek jednoslovného výrazu Česko a běžně ho používají. Naproti tomu v anglicky mluvících zemích prostě „vyhrál“ výraz Czech Republic. Má smysl svět přesvědčovat o jiném anglickém názvu?

Na rozdíl od jiných jazyků angličtina jako lingua franca čeká na nás, až zvolený název začneme více používat sami. Pak se přizpůsobí, podobně jako nedávno novým anglickým zeměpisným názvům států Belarus, Zimbabwe, Bangladesh, Eritrea nebo Myanmar, které si tyto země samy určily a daly světu na vědomí.

 

8. Je pravda, že jméno není oficiální, protože jeho český ekvivalent (Česko) není obsažen v Ústavě České republiky?

Česko je oficiálním krátkým jménem České republiky, které je zapsáno mj. v seznamech zemí v OSN. Krátký zeměpisný název nemusí být součástí ústavy, ani jméno „Československo“ (Czechoslovakia) v ní nebylo.

 

9. Je název Czechia novotvar (neologismus), který si někdo vymyslel až teď, nebo už existuje několik staletí?

První historický záznam názvu Czechia je v latině a pochází z roku 1602. V angličtině je poprvé doložen v roce 1841, dále v roce 1856, v roce 1866 v australském tisku a zejména mezi lety 1918 – 1960 byl běžně užíván americkým tiskem k odlišení západní a východní části Československa (resp. do r. 1920 Česka-Slovenska), tedy pro označení Česka v dnešním významu.

 

10. Kauza Wikipedie: Proč není krátké jméno Czechia (překlad jména Česko) zmíněno v informacích o Česku na Wikipedii?

    

Je to proto, že člověk, který má na starosti kontrolu textů na Wikipedii (editor - cenzor), který své občanské jméno odmítá zveřejnit, a který vystupuje pod přezdívkou "Yopie", veškeré zmínky o překladu krátkého jména Česko do angličtiny ze zcela nepochopitelných a iracionálních důvodů soustavně VYMAZÁVÁ. A přitom právě Wikipedie by se měla zabývat šířením informací, a nikoli tyto informace mazat a zdůvodňovat jejich mazání tím, že nejsou známé. Apelujeme na ostatní editory Wikipedie, aby editora Yopieho přesvědčili o tom, že na Wikipedii musí lidé najít všechno, co hledají, a tedy i anglickou verzi krátkého názvu naší země. Je absurdní a nepochopitelné, proč dochází k přejmenovávání jména Czechia na Czech Republic ale s významově obdobným jménem Slovakia / Slovak Republic nemá Wikipedie problém....
 

Editoři Wikipedie zkrátka nezveřejňují všechna fakta, ale jen taková, která projdou jejich vnitřní kontrolou s velmi podivnými pravidly. Důkazů podvodného jednání, nedodržování vlastních pravidel a záměrného odstraňování článků, které se některým skupinám adminů nehodí do krámu je letitá záležitost, kterou jsme dokonale nahlédli v kauze Czechia. Nyní si naivkové, kteří se ohánějí Wikipedií, mohou konečně udělat obrázek na základě prokázaných skutečností. O vydělávání peněz na prodeji knih sestavených z článků Wikipedie, které dodali jiní, lze podat důkazy též. Tento odkaz je sice z Blesku, ale zprávu přinesla většina tisku.:

Gangsteři z Wikipedie: Editoři encyklopedie vydírali firmy i jednotlivce

Zdroj: blesk.cz, 2.září 2015

 

 

11. Nesprávný názor: "Mrknul jsem do jednoho slovníku a jméno Czechia jsem tam nenašel, to je pro mě výchozí. Czechia ani Czech tedy podle mě nejsou anglicky správně, Česko je jedině (the) Czech Republic...."

Spousta slovníků už Česko obsahuje - např. https://www.anglickoceskyslovnik.cz/ceskoanglickyslovnik/cesko.htm apod.  Odkaz na více slovníků zde.    Mnohé slovníky naopak překlad jména Česko ZATÍM neobsahují. Je to tím, že se krátké jméno v češtině - tedy Česko - začalo masověji používat teprve nedávno. A logicky vyvstal problém ho nějak překládat. Česká republika je v překladu (the) Czech Republic, jistě. Ale jak přeložit krátké jméno Česko? Drtivá většina lingvistů s mnohaletou praxí se shodla, že právě Czechia je jediná správná možnost - viz stránka https://www.czechia-initiative.com/cesko_name.html   
Navíc jméno Czechia doporučili k používání mnozí ministři a další představitelé našeho státu - viz

https://czechia-cesko.webnode.cz/#a04-czechia-rozhodnuti-ministra-skolstvi-jpg2
nebo https://czechia-cesko.webnode.cz/#a04x-winkler-doporuceni-pouzivat-czechia-1998-jpg2
Czechia je naprosto korektní překlad, ale jako všechno, co nemá reklamu, není moc známé.  Anglofonní země jasně deklarovaly, že čekají na nás, abychom řekli, jak se chceme jmenovat. My jsme to řekli - Czechia. (viz. rozhodnutí ministra a dalších politiků). Nikdy nikdo neřekl, že jsme Czech. Jenže jméno Czechia má tak malou reklamu, že přežívá stále to chybné Czech. Je povinností každého hrdého Čecha, aby cizincům vysvětloval správný překlad. Je omluvitelné, když to někdo nedělá z neznalosti, ale když to odmítá dělat přestože zná fakta, co si o tom myslet? Že mu na zemi, v níž žije, vůbec nezáleží, když je mu jedno, jak divně zní, když má říci kdo je a odkud je: Ček from Ček?  No, I´m Czech from Czechia, Heart of Europe ...
https://czechia-cesko.webnode.cz/#a17-placka-czechia-eu-jpg1
Příklad marné diskuse (pod videem na YouTube) s člověkem, který tvrdí, že je lingvista, a přesto tvrdí, že Česko je Czech:
https://www.youtube.com/watch?v=btlXIbp7g6E
Argumentem je pouze to, že to tak říkají v cizině - a že jiné názory jsou výhradne českým pohledem na věc, který prý není důležitý !!! Ach jo, "to je hnus, velebnosti", jak by řekla Kelišová ze Slunce, seno, erotika. Název svého státu si přece musí určit sami Češi. Pokud to necháme na cizincích, začnou nám říkat třeba Schweyk Republic.

 

12. Mistake: Our country is named only Czech Republic...in our language it is Česká republika...it is official name....Czechia is only one of three parties of our country...

Czechia is NOT one of three parties of our country !!! Conversely - in Czechia are three regions: Bohemia,Moravia and Silesia. Our country as well as most countries in Europe, has two names - a political and geographical. Both are approved-official. Czech Republic and Czechia. In the past, we also used two names: Czechoslovakia and the Czechoslovak Socialist Republic.

Česko není jednou ze tří částí naší země !!! Naopak - v Česku jsou tři oblasti: Čechy, Morava a Slezsko. Naše země stejně jako většina zemí v Evropě má dvě jména - politické a zeměpisné. Obě jsou schválená - oficiální.  Czech Republic and Czechia. V minulosti jsme také používali dvě jména: Československo a Československá socialistická republika.
 

 

13) V jedné diskusi jsem si přečetl názor, že nás ve světě stejně pořád skoro všichni znají hlavně jako Československo...  A že prý jméno "Chechia" (ani ten dotyčný neví, že se to píše Czechia") vypadá hrozně...  Nejspíš tedy ani netuší, že se vyslovuje čekia. A pisatel k tomu dodává, že není z Česka, ale z České republiky...

Neumím si představit, že by např. nějaký Němec prohlásil, že není z Německa, ale ze Spolkové republiky Německo, nebo Francouz, že není z Francie, ale z Francouzské republiky, nebo Španěl, že není ze Španělska, ale ze Španělského království.... Ach jo, Češi jsou opravdu podivíni.

A že nás ve světě znají jako Czechoslovakia ? Všimněte si, že i v tomto případě šlo o krátký, zeměpisný název (bez ocásku "republika") - stejně jako Czechia. Rozhodně si téměř nikdo v cizině nevzpomíná, že jsme byli Czechoslovak Socialist Republic. Až se zavede Czechia, všichni si v cizině oddychnou, že Češi konečně dostali rozum, a přestali své zemi říkat "Čech" (Czech), nebo všude otravovat s tím, že jsme republika - jako kdyby jsme byli jedinou republikou v Evropě. Mimochodem, jméno Czechoslovakia působilo na všechny v době svého vzniku přímo šíleně - a přesto, anebo právě proto, si ho lidé na celém světě zapamatovali. Podobně si zapamatují jméno Czechia, které je standardním jménem státu, podobně jako Austria, Slovakia či Croatia. Nikdo s tím v cizině nebude mít problém. Přesto do anglického jména nejvíc kecají Češi, kteří ho ani neumí vyslovit.... jak typické.

 

 

14) Je vůbec jméno Česko oficiální ?

Jména Česko, Czechia, Česká republika a Czech Republic jsou registrovanými oficiálními jmény v seznamu států OSN.

https://czechia-cesko.webnode.cz/czechia-je-oficialni/
Najdete ho i v lepších slovnících:
https://czechia-cesko.webnode.cz/slovniky/

 


 

Mylné argumenty proti názvu Česko (česky) a Czechia (anglicky)

 • jednoslovné jméno českého státu neexistuje,
  • Evidentně existuje.
 • název Česko není libozvučný, slovo Čechy je překrásné a uchu každého libozvučné až jímavé,
  • Hlavně slovo "Čechy" má zcela jiný význam! Česko = Čechy + Morava + Slezsko.
 • Česko znamená totéž co Čechy,
  • To vůbec ne, to je hrubá neznalost. viz předchozí bod.
 • Tschechei vymyslel Hitler
  • To není pravda.
   • Jméno Tschechei vzniklo už v roce 1918, a znamenalo prostě Česko zhruba v dnešním významu. Problém nastal za 2.sv. války,  kdy Adolf Hitler začal zesměšňovat vše, co nebylo německé. O jménu Tschechei mluvil s pohrdáním jako o jménu území, které obývá méněcenný národ. Po skončení 2.sv.války v roce 1945 se Česko začalo překládat jako Tschechien, protože pojem Tschechei byl příliš spojen se smutným obdobím Protektorátu Čechy a Morava.
 • Česko se za totality uzivalo casto i jako pejorativni zkratka pro (socialisticke) Ceskoslovensko. Dalsi duvod, proc nejen Havlovi při vyslovení jména Česko v souvislosti s dnesni Ceskou republikou lezou po těle slimáci.
  • Kdo říkal Československu Česko, byl hlupák.
 • Česko je slovenské slovo,
  • Není pravda
 • Czechia není oficiální,
  • Není pravda. Slovo Czechia je schválený překlad jména Česko. Lze doložit.
 • slovo Česko je neúplné, chybí za ním Slovensko (Československo, Českokrumlovsko),
  • Není pravda.
 • v názvu Česko se ztrácí Morava,
  • To je záležitost definice. V Názvu Česká republika se navíc ztrácí také. Pozn. V názvu Německo se také ztrácí Bavorsko nebo Braniborsko a nikomu to nevadí.
 • jsme Češi, nikoliv Českové, Česové, Česci, Česáci, Češáci, Česáčané nebo Čeové,
  • No a?
   • Takze Češsko?
    • Copak někdo říká Češsko?
 • není Francouzsko a Italsko
  • Ale je Bulharsko, Polsko atd...
  • Takze radsi Čechie? Konec koncu nemcina a anglictina to tak prevzala (Tschechien, Czechia) a ani slovanska Rustina nema problem uvadet slovanske zeme (vcetne Ruska) s latinskou koncovkou -ia
   • Čechie je české slovo. Tady se ale přece jedná o anglický překlad - CZECHIA. A ten se čte ČEKIJA, stejně jako se CZECH čte ČEK. Stačí jen přidat koncovku -IA.
 • není Moravsko (Čechy, Morava)
  • No a? Čechy, Morava a Slezsko jsou dohromady Česko, jako jsou Bavorsko, Braniborsko, Durynsko apod. dohromady Německo.
 • Němci (a také Britové a Američané) nás zaměňují s Čečenskem (Czechia - Czecnia),
  • No to je snad jejich problém, ne problém českého slova pro označení Česka.
   • Je a neni. Nas problem je to do te miry, ze nechceme byt s touto vysoce problematickou zemi zamenovani
    • Jako hrdá země přece nebudeme ustupovat a stydět se za své jméno!
 • vždyť angličtina nás zná jenom jako Czech Republic!,
  • Není pravda
 • a proč zrovna Czechia?,
  • Netýká se českého slova "Česko". Překlady jsou podružné.
 • opravdu jsme Czechia?,
  • He?
 • já bych byl i pro, ale co tomu řeknou ti nade mnou?,
  • He?
 • nikdo to jméno nezná, příponu -ia mají hlavně zaostalé země!,
  • He?
   • zaostalé země si naopak dávají do názvu slovo REPUBLIC - např. KLDR apod. Rozvinuté republiky se slovem republika šetří a používají ho jen při slavnostních příležitostech.
 • Czechia ne, to se mi nelíbí!,
  • No a?
   • Nelíbí?  To je nejhorší argument ze všech. Slovo Czechoslovakia se také lidem po jeho zavedení nelíbilo. A dnes ho zná celý svět! Protože se rozhodlo shora, že se používat prostě bude.
 • mně nebude nikdo nic nařizovat!
  • No a?
  • Bez nařízení by tu byla anarchie.
 • angličtina má problém s výslovností "ch" se čte v angličtině jako [č] (Czechia [čečia]),
  • He? Nechybí tu trochu vzdělání?
   • Jaký problém? Copak se Czech čte jako Čeč ???
 • nikdo neví, kde je Česko/Czechia,
  • He?
   • Americani nadepisuji nase uzemi na mapach "Switzerland" (stalo se na CNN)
    • Oni nevědí ani kde je Czech Republic. Ale kdyby se více psalo Czechia, tak by si to zapamatovali, je to kratší a lépe to leze do hlavy.
 • bývalému českému prezidentu Havlovi při vyslovení jména Česko lezou po těle slimáci,
  • To je jeho problém.
   • Nejde o to, co se komu líbí, ale co je správně.
 • Jedna odpovědná pracovnice MZV prohlásila, že jsme malý stát, a proto si nemůžeme dovolit dva názvy...
  • He?
   • Každá republika v Evropě má i krátký název. A to i ty menší, než jsme my.
 • Západní Československo by byl podle soukromého názoru místopředsedy ODA D. Kroupy nejvýstižnější název obnoveného českého státu. Jak řekl, v případě, že Východní Československo neprojeví zájem o státní symboly ČSFR, nevidí Kroupa důvod, proč by si je Západní Československo nemohlo ponechat,
  • He?
  • Proc ne? Konec koncu po celych prvnich 20 let Ceskoslovenska jeho vychodni cast take nemala ani s Cechama ani se Slovenskem uzemne nic spolecneho. A nabizelo by se tim i prijeti vychodniho Slovenska, ktere bylo proti rozdeleni Ceskoslovenska, jako exklavy do statniho svazku.
 • Slovo Čechy se do angličtiny překláda jako Czech (z Čech = from Czech). Pivovar Plzeňský Prazdroj, a. s., uvádí na etiketě piva Pilsner Urquell "Brewed in Plzeň. Czech". Webové stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR mají adresu www.czech.cz, čeští hokejisté mají na dresech nápis CZECH, Český olympijský tým se anglicky nazývá Czech Team, firmy mají v názvu slovo Czech (např. Toyota Motor Czech, spol. s r. o., Sony Czech, spol. s r. o., Den Braven Czech and Slovak, s. r. o.).
  • Chtělo by to více vzdělání. Slovo Čechy se překládá jako "Bohemia". Co si uvádí Pilsner na etiketě, je jeho věc. Název webové stránky nemusí znamenat "Česko". Co mají na zádech napsáno hokejisté, je jejich věc. "Czech Team" znamená "Český tým", což je korektní. Stejně tak jsou korektní názvy zmíněných firem.
   • Czech je v překladu Čech, česká, nebo čeština. Ale rozhodně to není název státu. Česko je v překladu Czechia. Stačí se podívat do nějakého lepšího slovníku - např. Wikislovník: https://cs.wiktionary.org/wiki/%C4%8Cesko
 • O jednoslovném názvu se táhly dlouhé debaty, uvažovalo se nad nejen těmito hezčími názvy: Čechrava, Čechy, České země, české země, Českozemsko, Českorepublicko, Čechy a Morava (Bosna a Hercegovina), Čechy-Morava (Papua-Nová Guinea), Bohemie, Bohemia, Čechie, Čechia, Českozemsko, Českoslovansko, Čechoslávie, Slávie, Západoslávie, Českomoravsko, Sudety / Sudetsko (návrh sudetských Němců), Předmoravsko, Zasudety, Chodolašsko, Aštěšínsko, Čemsko, Morčesko, Morčechie, Morče (Morava-Čechy), Slezmorče (Slezsko-Morava-Čechy), Bomosil (Bohemia-Moravia-Silesia), Česmor, Čechma, Čechmie, Čemosle, Česlemo, Čechmosie, Čechozemí, Morčeslez, Čechistán, Velká Morava, Moravsko, Velkomoravsko, Budvarostan, Lagerland (pivo-ležák), Pivostán (anglicky Beerland, německy Bierland), Semtexland, IPB-land, TunnelLand, Českozlodějsko, ČEZko (České energetické závody, ČEZ), Země tisíců tunelů, Spálená země, Vytunelovaná země, Absurdistán, Tato země, Tuzemsko, Kocourkov, Partajina (země, kde vládnou politické strany), Flexibilsko/Flexibílie , Blábolie/Blábolsko, Václavie, Václavia (Václavové Havel a Klaus), Vlastia, Havlistán, Havlostan, Havelie, Havlova země, Východní marka, Klausova marka, Masaryk, Masarykova země, Masaryčka, Švejkova země, Švejkovina, Cimrmánie, Smetania, Novotná, Jágrland, Elberia, Vltavia, a Amébia, Amébie (na motiv améby, která se tvoří dělením obou republik) a další.
  • Ježkovy oči!
 • V angličtině se navrhovaly například tyto názvy: Czech (zkrácené Czech Republic; z Čech = from Czech), Czecho (Czecho-Slovakia), Czechland (jako Finnland), Czechlands (jako Netherlands; České země - Czech Lands, Českozemsko), Czechy (jako Germany), West Czechoslovakia (zkráceně WC), Bohemia, Bohemia and Moravia (Bosnia and Herzegovina), Bohemia-Moravia (Papua-New Guinea), Czechomoravia, Czechoslavia, Sudetenland / Sudetia (návrh sudetských Němců), CZ, CR, CzR, etc.
  • Irelevantní.
   • Tyto varianty patří minulosti. Schválena byla Czechia.
 • Že si Němci pletou Česko s Čečenskem je absolutní nesmysl. Kdo to tvrdí je lhář. Jsem Němec a ani jednou jsem to nezažil. Někteří Němci použijou Tschechei, ale oficiálně jen Tschechien. Tschechische Republik nepoužije dobrovolně ŽÁDNÝ Němec. Používá se to jenom ve stejných kontextech jako u Francie, t.j. smlouvy, oficiální návštěvy, atd. Harry.

  Zdroj: Diskuse pod článkem Spor o užití slova Česko (Wikipedie) 
   

****************************************************

Snůška blábolů, odmítání faktů:

Pomluvy a lži č.1:

Tomáš Sedláček, 21.4.2016 / I come from Čechíja

https://archiv.ihned.cz/c1-65258570-i-come-from-cechija

Pomluvy a lži č.2:

Tomio Okamura, 2.5.2016:

https://www.youtube.com/watch?v=Eyx_zJdjKlA

Pomluvy a lži č.3:

Miroslav Sládek, 27.4.2016:

https://www.youtube.com/watch?v=0XypuSORZFY

Pomluvy a lži č.4:

Zdeněk Koudelka, 4.3.2020:

https://blog.aktualne.cz/blogy/zdenk-koudelka.php?itemid=35993

 

****************************************************
 
 

►  Spor o užití slova Česko 

 

Zdroj:  Wikipedie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spor_o_u%C5%BEit%C3%AD_slova_%C4%8Cesko

 

Oficiálním politickým jménem českého státu je Česká republika, které je uvedeno v v Ústavě České republiky.[1] Oficiálním zeměpisným (krátkým) jménem je Česko, které bylo standardizováno na národní[2] a mezinárodní úrovni a je uvedeno v oficiálních databázích zeměpisných (krátkých) jmen zemí OSN.[3]

Snahy o zavedení krátkého (zeměpisného) jednoslovného názvu se objevily hned po osamostatnění státu na jaře 1993, kdy bylo krátké zeměpisné jméno Česko standardizováno Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním[2], kterému to ze zákona přísluší. Část veřejnosti však k tomuto názvu zaujímá z různých důvodů nepříznivý postoj,[4]  převážně jej nepoužívá a místo něho volí politický název i v nepolitických souvislostech.

Obsah


Čechy

Po zániku Československa se dodnes jako jednoslovný název České republiky občas objevuje nesprávné označení Čechy. Čechy jsou však pouze jednou z historických zemí Koruny české[5] a územně se proto neshodují s územím dnešní České republiky tím, že nezahrnují historická území MoravyČeského Slezska. Použití jména Čechy k označení území celého státu tak přehlíží území a obyvatele MoravyČeského Slezska (z tohoto důvodu je např. věta „Brno je druhým největším městem Čech“ nesprávně, protože Brno neleží v Čechách, ale na Moravě).

Slovo Čechy jako souhrnné označení všech českých zemí se sice zřídka objevuje i v některých historických dílech (např. Zikmund Winter publikoval v roce 1910 Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách 1526–1620 a pojem Čechy je zde zahrnut v širším smyslu; podobně Josef Pekař v roce 1914 napsal Prvé sčítání obyvatelstva v Čechách, které opět zahrnuje i Moravu a Slezsko), tomuto faktu lze ale sotva přisoudit relevanci, byť přenesení či rozšíření významu z části na celek (synekdocha), v tomto případě názvu historické země či území na celý stát není v evropském kontextu ničím výjimečným: příkladem mohou být Rakousko (Ober- a Niederösterreich), Polsko (Wielkopolska, Małopolska), Francie (Île-de-France), Švýcarsko (Schwyz), Finsko (Varsinais Suomi) anebo Chorvatsko (Središnja Hrvatska). Případ Česka se vyznačuje dosti arbitrárním chápáním platnosti pojmu "Čechy". Ač s Čechami těsně spjaté, zůstávala svébytnost Moravy a Slezska v průběhu dějin poměrně výrazná. Totéž však lze říci o historických územích, která jsou součástmi dnešního Rakouska (Štýrsko, Tyroly, Solnohradsko...), a přesto v rakouském prostředí nikdo název "Rakousko", vycházející ze jména dvou spolkových zemí (Horní Rakousy a Dolní Rakousy), používaný pro celé dnešní území Rakouské republiky nezpochybňuje. Je tedy zcela obvyklé říkat např., že "Štýrský Hradec je druhým největším městem Rakouska", přestože Štýrský Hradec leží ve Štýrsku a ne na území historického Rakouska (Österreich ob und unter der Enns).


Česká republika

Název Česká republika je používán v oficiálních dokumentech, např. státní pečeť České republiky, cestovní pas, občanský průkaz apod. Tento název je někdy používán i v případech, kde ostatní státy jsou označovány krátkým názvem (Slovensko, Francie – ale Česká republika).[6]

Preambule Ústavy České republiky (1/1993 Sb.) začíná slovy „My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.“ V článku 99 se píše: „Česká republika se člení na obce…“, přičemž obce i vyšší územní samosprávné celky jsou definovány výlučně jako „územní společenství občanů“, nikoliv jako sama území. O území však hovoří článek 11: „Území České republiky tvoří nedílný celek, jehož státní hranice mohou být měněny jen ústavním zákonem.“ Ústava tedy nepoužívá výraz Česko. Krátký geografický název země však nepoužívají ani ústavy některých jiných států; např. Ústava Slovenské republiky nebo Ústava Republiky Srbsko a jejich krátká zeměpisná jména (Slovensko a Srbsko) kvůli tomu nejsou zpochybňována..


Česko

Název Česko se z jazykového hlediska hodnotí jako název plně spisovný, jeho utvoření je považováno za ústrojné odvozením z přídavného jména český, podobně jako máme dvojice: slovenský — Slovensko, polský — Polsko, srbský — Srbsko, maďarský — Maďarsko atd.[7] Vznikl zjednodušením hypotetického původního tvaru Češsko odvozeného od adjektiva češský, je doložen již z 18. století, r. 1704 a častěji pak od 19. století se objevuje též jako označení pro celé České země.[8] V tomto významu jej od roku 1938 začal prosazovat moravský jazykovědec František Trávníček.[8] Slovník spisovného jazyka českého v roce 1960 jej uvádí v obou významech a jako zastaralý,[8] Slovník spisovné češtiny z roku 1978 již archaičnost konstatuje jen u prvního významu, zatímco ve významu označení české části federace stylovou příznačnost neuvádí.[9]

Hledání jednoslovného názvu není výhradně záležitostí doby po zániku Československa. Už za jeho existence, dokonce i za Rakouska-Uherska, se objevovaly požadavky[zdroj?] na výstižné označení českých zemí, zejména jako protějšek slova Slovensko.[zdroj?] První užití výrazu Česko je doloženo v díle Antonína Frozína Obroviště mariánského Atlanta vydaném roku 1704 jako označení pro země Koruny české.[10] Ovšem další výskyt slova je o poznání novější, nejstarší výskyt zanesený v lexikálním archivu ÚJČ je z Felbigerovy Knihy methodní (českého překladu) vydané roku 1777, zde jako synonymum ke slovu Čechy:[11] „Tak vidíme při zemích německých Česko, Moravu, Rakouské Slezsko…“[12] Později je toto označení užíváno již jako společné označení českých zemí, jistě u Jana Kollára (Slávy dcera), ale patrně i v časopise Čechoslav v roce 1830: „Pivo píti, vlasti žíti, řeč a krále slušně ctíti: tak zní naše právo, Česko ať je zdrávo.“ Výraz Česko se vyskytuje i u řady pozdějších autorů, např. u básníka Jablonského aj.

Od roku 1918 byl tvar „Česko“ součástí spojení Československo, vytvořeného původně mluvnicky obdobným způsobem jako spojení „Rakousko-Uhersko“[zdroj?], dokonce v prvních měsících společného státu se stát nazýval Česko-Slovensko, až posléz došlo k vymizení pomlčky, též proto signatáři stanoviska odborníků na setkání uspořádaném Českou geografickou společností v lednu 1998 vyslovili názor, že i po sloučení obou částí do jednoho slova bez spojovníku (pod vlivem čechoslovakismu) si obě části zachovaly charakter samostatných podstatných jmen, avšak stanovisko zmiňuje i existenci opačného názoru (autory stanoviska označovaného za mylný a za neodbornou dezinformaci), podle nichž je „Česko“ ve slově Československo odvozeninou z přídavného jména „český“ (podobně jako ve složených přídavných jménech) čili tzv. pseudoadverbiem (nepravým příslovcem). Návrat k původnímu[zdroj?] zápisu se spojovníkem s sebou přinesla druhá republika i tzv. pomlčková válka v 90. letech.

Slovník spisovného jazyka českého ve vydání z roku 1989 uvádí dva významy slova Česko. První z nich jako archaismus „Čechy, Čechy a Morava (na rozdíl od Slovensko) (Ján Kollár aj.)“; druhý význam „nově ČSR (od r. 1969)“. Jako oficiální označení české části federace se slovo Česko objevilo v roce 1978 ve Slovníku spisovné češtiny,[9] do běžného - ani oficiálního - jazyka takto ale nikdy plně neproniklo; spíše bylo možné se s ním setkat v hovorové mluvě, inspirované nezřídka samizdatovou literaturou, kde bylo užíváno poměrně běžně jako jasná opozice proti tehdejším režimem typické zdůrazňování politických názvů zemí socialistického bloku (socialistické, lidově-demokratické ad.republiky)[13], proto také nejspíše nabylo mylně povahy výrazu nespisovného. Současně se stále ještě potýká u některých obyvatel východní části země s domněnkou, že se jedná o synonymum pro Čechy, jak se stalo v některých případech v historii před vznikem československého státu. Svou roli tam hraje též současná identifikace adjektivního tvaru "český" jak s obyvatelem Čech, tak Česka, nicméně vzhledem ke skutečnosti, že politický název Česká republika disponuje naprosto identickým problémem aniž by vyvolával podobné konotace, je nutno tento problém považovat pouze za reminiscenční.

Na jaře 1993 jej Český úřad zeměměřický a katastrální na základě pověření vlády určil jako jednoslovné označení čerstvě osamostatněné České republiky.[2][14] Zeměpisné jméno Česko bylo i s jeho cizojazyčnými překlady (anglicky Czechia, francouzsky Tchéquie, německy Tschechien, rusky Чехия, španělsky Chequia) standardizováno Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním[15] v publikaci Jména států a jejich územních částí (Names of States and their Territorial Parts) v edici Geografické názvoslovné seznamy OSN – ČR, Praha, 1993, 3. přepracované vydání, na které se podílelo 55 odborných jazykových poradců Názvoslovné komise při Českém úřadě zeměměřickém a katastrálním ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí ČR.[2] Standardizaci zeměpisného jména Česko a jeho překlady do cizích jazyků podpořila i skupina „vědních pracovníků“[16] a Česká geografická společnost.[8]

Navzdory odporu prezidenta Havla a dalších osobností se termín výrazně rozšířil a prosadil[8][17] a rozšířil se do jazykové praxe a sdělovacích prostředků.[18][9] Snad nejvýrazněji se geografický název Česko prosadil ve sportu, kde je asymetrie označení zápasu „Rakousko – Česká republika“ (v kontrastu s označením „Rakousko – Česko“, případně symetrickým, avšak nepraktickým „Rakouská republika – Česká republika“) jasně patrná.

Zachoval si však jistou míru kontroverznosti a někteří lidé jej dodnes (jakkoli bez faktografické opory) pociťují jako novotvar.[19]. Spory o užívání slova Česko navazovaly na tzv. pomlčkovou válku, která předcházela dělení československé federace. Nedlouho po vzniku samostatného státu vzniklo několik oficiálních stanovisek podporujících verzi Česko, respektive její cizojazyčné verze.[18] Některé organizace však později od používání výrazů Czechia a Česko ustoupily (například vládní agentury CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism v roce 2004, údajně především kvůli častým záměnám s Čečenskem).[20]. Odborníky byla taková reakce odmítnuta s tím, že výskytu podobných slov nelze zabránit a tato možnost nemůže být v případě názvu země důvodem k jeho neužívání (cit."To, že na světě existují národy, jejichž jména mohou znít podobně, a tudíž i státy, jejichž jména mohou někomu znít podobně, je až sekundární efekt a nám nezbývá, než se je prostě naučit nezaměňovat)[21]. V dubnu 2013 byl v souvislosti s teroristickým útokem v Bostonu zaměněněněn též název Česká republika (anglicky Czech Republic) s názvem Čečensko (anglicky Chechnya).[22] Popleten byl anglický název Czech Republic (policejním mluvčím tehdy vysloven jako "čeč rypablik"), nikoliv anglický ekvivalent pro Česko - Czechia.

Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český ve svém stanovisku[23] k názvu Česko mimo jiné uvádí: „Situace po roce 2000 se jeví už poněkud klidnější. Emotivně laděné dopisy a telefonáty do jazykové poradny přicházejí jen ojediněle, snad i proto, že jsme se opakovaně snažili vysvětlovat, že neexistuje žádné rozhodnutí Ústavu pro jazyk český, které by ukládalo komukoli povinnost akceptovat název Česko.“

Přesto, že jméno Česko (a jeho překlady) byly kodifikovány Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním již v roce 1993, Česká republika měla až do roku 2016 zanesené v seznamu geografických jmen vedeném příslušnou expertní skupinou OSN (UNGEGN World Geographical Names) pouze českou podobu geografického jména (Česko), překlady nikoliv. Teprve v květnu 2016 vláda oficiálně schválila zápis překladů jména do seznamu OSN: Czechia v angličtině, Tchéquie ve francouzštině, Chequia ve španělštině, Чехия v ruštině, تشيكيا v arabštině, 捷克 v čínštině[24] a od července 2016 jsou tyto zeměpisné („krátké“) názvy v OSN zaregistrovány a tím pádem mezinárodně uznány vedle jejich politických („dlouhých“) ekvivalentů.[25]

O prosazování názvů Česko a v angličtině Czechia se snaží Občanská iniciativa Česko / Czechia, která byla založena v roce 1997 v Brně lingvistou a předním badatelem v oblasti onomastiky Rudolfem Šrámkem, profesorem na katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, a Karlem Kopřivou, tehdejším komunálním politikem brněnské městské části Židenice.

Česko – český

Název Česko je vytvořen obdobně jako názvy mnoha jiných států (např. Polsko, Německo, Rakousko atd.). Vztah přídavného jména český k němu však není tak přímočarý a bezproblémový jako např. vztah Polsko – polský. Český se totiž zároveň vztahuje k názvu Čechy. Z kontextu však obvykle jsme tuto skutečnost schopni rozlišit. Podobně je tomu u názvu Rakousko, kde se přídavné jméno rakouský vztahuje k Rakousku i Horním či Dolním Rakousům.

Složené zeměpisné názvy obsahující jako druhou část -český se tradičně vztahují k Čechám, nikoliv k Česku. Východočeský se tedy nevztahuje na místa ležící na východě České republiky (Česka), tedy na Moravě či ve Slezsku, ale ve východních Čechách – v okolí měst Hradec Králové a Pardubice. Zajímavostí je název Českého Těšína, který leží v české části Slezska. Název Český Těšín se užívá od roku 1918, tedy od vzniku samostatného Československa.[26]

Rozlišení podstatného jména Čechy jako jedné z historických zemí a Česko pro celé území dnešního státu nemá svůj protějšek u dalších odvozených slov: k oběma slovům existuje jediné přídavné jméno český, které se vyvinulo zjednodušením ze slova češský (odvozeného od slova Čech), které se však již neužívá.[23] Obdobná situace je u rozlišování obyvatel: Obyvatelé Moravy jsou Moravané, Slezska Slezané, Čech Češi (dříve však Čechové), avšak obyvatelé celého Česka jsou také Češi.


Neologismy a další alternativy

Místo označení Česko se v některých diskusích objevily další návrhy na jednoslovné označení, většinou tvořené jako neologismy. Kromě latinského Bohemie či jeho počeštěné verze Čechie (které ovšem často, nikoliv však výhradně označují Čechy) byly navrhovány nejrůznější, často bizarní složeniny, někdy spíše coby projev recese, případně názvy jako Českozemsko či Čechoslávie.[9][27] Tyto návrhy se však vůbec neprosadily a neužívají se.


Název v jiných jazycích

Latina

Přestože v latině byly české země označovány souhrnným názvem "Bohemia", vycházejícím z faktu, že se jednalo o země, jež byly součástí "Regnum Bohemiae" (Království české), v první polovině 16. století se objevuje i termín "Czechia", jehož první historicky doložený záznam lze nalézt v Kronice české Václava Hájka z Libočan v roce 1541. Ve druhé polovině 16. století je jméno Czechia v latině začalo běžně používat a v roce 1598 byla proto Czechia již uvedena v česko-latinsko-řecko-německého slovníku, který vydal Daniel Adam z Veleslavína.[28] Latinský název byl posléze přejat i do anglického jazyka (stejně tak jako v minulosti běžné "Bohemia").

V latině se variantně používá i italský zápis slabiky „če“, tedy Cechia, cechicus, a v české vědecké latině se používala i diakritika (Čechia, čechicus), například v díle Josefa Rudy Phytotoxicologiae čechicae tentamen, exhibens plantas venenatas Čechiae indigenas z roku 1837.[29]

Angličtina

Oficiálním a mezinárodně uznaným anglickým překladem slova Česko je Czechia.[2][3] Užití anglického slova Czechia je doloženo již v roce 1841 (Poselkynie starych Przjbiehuw Czeskych - Messenger of the old Fates of Czechia)[30], dále v roce 1856[31] nebo v roce 1866.[32]

Kromě něho byly navrhovány či používány konstrukce jako Czechland (poprvé doloženo v roce 1882[33]; analogicky např. Finland) nebo the Czechlands (poprvé doloženo v roce 1916[34]; analogicky např. the Netherlands), Czech[pozn. 1] jako substantivum,[35] případně poněkud agramatické Czecho[pozn. 2][36] (odvozované[zdroj?] ze všeobecně známého Czechoslovakia); tradiční anglické pojmenování českého státu Bohemia je používáno pouze v historických souvislostech pro období před vznikem čs. republiky, a to buď pro samotné Čechy nebo pro všechny č. země[zdroj?] (kde ovšem ustupuje novějšímu pojmu Czech lands).

Ani oficiální a mezinárodně uznaná Czechia se však dosud příliš neujala a před oficiálním nahlášením do databází OSN v roce 2016 se v běžné praxi objevovala zřídka,[37] jakkoli relativně četné zastoupení má v oficiální geografické literatuře,[38] učebnicích[39] a databázích map, stejně jako v turistických průvodcích a atlasech[40] a mapách.[41] Největší v Česku vydaná obrazová publikace pro zahraniční návštěvníky nese rovněž jméno „Czechia“.[42] Užívání názvu Czechia anglicky mluvícími občany zemí, jejichž ekvivalent názvu v mateřském jazyce je identický či velmi podobný (Izrael, Rusko, Řecko, Bělorusko, Norsko, Bulharsko ad.) je běžné, přičemž téměř výhradní je užívání tohoto názvu v tamních anglicky psaných médiích. Rovněž největší internetová databáze heraldických znaků a vlajek „World Civic Heraldry Guide“ užívá geografické jméno země.[43] Jednou z hlavních příčin celkově limitovaného užití názvu v anglofonních zemích je zřejmě skutečnost, že sami Češi tento název v podstatě nepoužívají, přičemž mezi citovanými důvody se objevuje prakticky jen možná záměna s Čečenskem (anglicky Chechnya).[9] Podobně se ovšem zaměňují názvy i jiných zemí, např. Austria (Rakousko) a Australia (Austrálie).[44] Místo Czechia se však zpravidla užívá plný politický název the Czech Republic,[45] který je s názvem Chechnya zaměňován též.[22] V oficiálním seznamu OSN obsahující krátká jména států[46] se do konce června 2016 objevoval jen dlouhý politický název. Od července 2016 je jako krátký (zeměpisný) název Česka v angličtině zaregistrován v OSN název Czechia, což se rychle projevilo na jeho rostoucím používání (viz. níže).

Těžkosti se zavedením a používáním zeměpisného jména v Česku však nejsou zcela unikátní. Podobně problematické, i když z jiných důvodů, je užívání zkrácených zeměpisných názvů samotných hlavních anglofonních zemí. A to jak Britain (Británie), případně Great Britain (Velká Británie, což je jméno hlavního ostrova neobsahujícího Severní Irsko), pro celé Spojené království Velké Británie a Severního Irska (the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), ze kterého se uniká užíváním zkratky UK, tak neexistuje ani korektní krátký zeměpisný název pro Spojené státy americké, zkratkou USA, kde v běžné řeči často užívané America je zároveň označením mnohem rozsáhlejších kontinentů (North America a South America, případně the Americas pro celou západní polokouli). Proto se často užívá výhradně politický zkrácený název the United States (Spojené státy), hovorově také jen the States (Státy), se zkratkou the U.S. Přes tyto problémy jsou však krátká zeměpisná jména Britain a America běžně používána i nejvyššími vládními představiteli při oficiálních projevech, včetně britského předsedy vlády v případě Velké Británie[47] a prezidenta Spojených států amerických v případě USA.[48]

Jako kratší označení Češi někdy chybně používají (např. na dresech sportovců či v názvech českých firem) slovo Czech, které však je přídavným jménem (český, Česká), případně označením příslušníka národa (Čech) či jazyka (čeština), nikoli jménem země. Po protestech některých jazykovědců proti chybnému užívání tohoto slova[49] se na dresech českých reprezentantů objevuje opis Czech team (české družstvo) namísto obecně užívané konstrukce typu Team Germany (družstvo Německa).

Po schůzce ministrů obrany, zahraničí, předsedy vlády, prezidenta a předsedů obou parlamentních komor na Pražském hradě[50] 14. dubna 2016 ministr zahraničí Lubomír Zaorálek oznámil, že Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nechá do databází Organizace spojených národů doplnit překlady slova Česko (jako krátkého, geografického označení státu) do cizích jazyků.[51] Záměr používat pro označení České republiky překlady názvu Česko, např. v angličtině v podobě Czechia, podpořila svým usnesením č. 403 z 2. května 2016 Vláda České republiky.[52]

Vlivná CIA World Factbook a Americké ministerstvo zahraničních věcí začaly používat jméno Czechia namísto Czech Republic v roce 2016.[53] [54] V září 2016, britská Permanent Committee on Geographical Names, která je poradním orgánem vlády Velké Británie, doporučila britské vládě používání jména Czechia[55] a nahradila Czech Republic jménem Czechia na svém seznamu jmen zemí.[56] 26. září 2016, International Organization for Standardization zavedla krátké jméno Czechia do svého seznamu jmen zemí a jejich mezinárodních kódů podle mezinárodní normy ISO 3166-1[57], na jehož základě byl anglický název země Czechia od 1. 1. 2017 zaveden do aktualizovaného Číselníku zemí Českým statistickým úřadem podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb. a publikován ve Sbírce zákonů 420/2016 Sb. (částka 170, strana 6457).[58] Google maps používají jméno Czechia od ledna 2017.[59] V červnu 2017 "English Style Guide and Country Compendium" Evropské komise doporučil užívání jména Czechia v neformálním kontextu, například ve sportu či marketingu, kde použití politického jména není nutné.[60]

Pivovar Prazdroj začal užívat Czechia na plechovkách, lahvích a reklamní tabuli pivovaru v létĕ 2017. Podobně začala v roce 2017 jméno Czechia pro reklamní účely používat Škoda Auto.[61]

 
 

 

Ostatní jazyky

Přehled cizojazyčných ekvivalentů názvu Česko[62]
Jazyk Ekvivalent Jazyk Ekvivalent Jazyk Ekvivalent
afrikánština Tsjeggië francouzština Tchéquie (la) polština Czechy
albánština Çekia fríské jazyky Tsjechje portugalština Chéquia
aragonština Chequia němčina Tschechien rumunština Cehia
běloruština Чэхія řečtina Τσεχία rusínština Чесько
bretonština Tchekia maďarština Csehország ruština Чехия
bulharština Чехия islandština Tékkland[pozn. 3] srbština Чешка
chorvatština Češka interlingua Chechia slovenština Česko
dánština Tjekkiet italština Cechia slovinština Češka
nizozemština Tsjechië latina C(z)echia španělština Chequia
esperanto Ĉeĥujo litevština Čekija švédština Tjeckien
estonština Tšehhi lotyšština Čehija turečtina Çekya
finština Tšekki norština Tsjekkia ukrajinština Чехія
srbochorvatština Чешка makedonština Чешка bosenština Češka

V ostatních jazycích – mimo slovenštinu, která převzala název Česko spolu s češtinou – nějaký problém s krátkým názvem země prakticky nenastal, protože nesdílejí citlivost na rozlišení samotné země české (Čechy) a celku zemí českých (Česko) a mají jediný název. Ve většině případů jsou přitom tvořeny z podobného slovního základu jako Czechia (viz tabulka).

V polštině se tradičně používá označení Czechy jak pro vlastní Čechy coby historickou zemi, tak pro český stát jako takový. Podobně má dvojí význam i maďarské označení Csehország, chorvatské, slovinské a srbské Češka, resp. Чешка nebo ruské Чехия (byť v ruštině existuje současně i samostatný výraz pro historickou část Čechy, a sice Богемия z latinského Bohemia).

Jednoslovná označení ve slovenštině (Česko), němčině (Tschechien nebo neoficiální Tschechei[67]V Česku je název Tschechei vnímán (zejména staršími generacemi) urážlivě kvůli jeho užívání nacisty ve 30. letech 20. stol. (viz např. Národní listy z 1. 12. 1934: Jak nás tupili: [3]), přestože je mluvnicky správný. [62]


Poznámky

 •  
 • Czech Republic (Česká republika; pro srovnání: Slovak Republic, French Republic, Swiss Confederation, Russian Federation)
 •  
 • Czecho-Slovakia, Czechoslovakia (pro srovnání: Austro-Hungary, Bohemo-Moravia, Moravo-Silesia)
 •  
 1. V islandštině existuje i název Tékkía[63],[64],[65],[66]


Reference

 1. četnost úžívání názvů Tschechien a Tschechei


Související články


Externí odkazy

Zdroj:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Spor_o_u%C5%BEit%C3%AD_slova_%C4%8Cesko

 

 
GO, CZECHIA: Nevěřte mýtům!
https://www.go-czechia.cz