Vzkříšení jména Česko / Czechia

Jméno Czechia je oficiálním a historicky potvrzeným překladem jména Česko.

 

  Proč bychom měli začít používat krátké jméno Czechia? Nevystačíme si s Czech Republic? Nevystačíme. Republika v názvu státu patří jen do politiky a na úřady. Všude na světě. A naopak v běžném životě, v kultuře, ve sportu aj. používají moderní republiky krátká jména svých států. I my proto můžeme jako národ působit hrdě, chytře a odvážně jedině se jménem ČESKO, nebo v cizině CZECHIA. Máte jiný názor? Respektujeme. Ale podívejte se do nedávné historie. I tehdy jsme byli republikou, a přesto jsme si s politickým jménem - s Československou republikou - nevystačili a používali jsme mnohem raději a častěji jméno krátké - ČESKOSLOVENSKO, anglicky CZECHOSLOVAKIA.

A vidíte - přestože krátké jméno nebylo v Ústavě ČSSR, tak se ve světě značka CZECHOSLOVAKIA proslavila více, než jméno Czechoslovak Republic. Proto je i argument o tom, že jméno Czechia [čekia] nemůžeme používat, protože není v Ústavě ČR, názorem, který záměrně zamlčuje popularitu, kterou si krátké jméno Czechoslovakia ve světě vytvořilo, a kterou si vytvoří i jméno Czechia, pokud odhodíme předsudky a začneme věřit odborným názorům profesionálů, a spolu s nimi budeme jméno Czechia používat a bránit před pomluvami. Jednou z nich je např. nepravdivé tvrzení, že jménem Czechia nelze označovat Moravu, protože Morava nejsou Čechy. Nikdo ale přece netvrdí že Morava jsou Čechy! Ani v angličtině není Moravia totéž, co Bohemia. Czechia totiž není Bohemia! Česky řečeno: Česko nejsou Čechy. Našlo se spousta důkazů o tom, že se již v historii jménem Czechia v angličtině začalo postupně označovat celé území dnešních Čech, Moravy a Slezska, aby se zdůraznil rozdíl mezi Bohemia (samotné Čechy) a Czechia (širší území zahrnující i země Moravia a Silesia). A to platí dodnes. Jde tedy o návrat k tradicím - k odkazu zemí Koruny české, k nimž také patřilo kromě Českého království i Moravské markrabství. Zdroj zde.

 


Pozor na chybné zdůrazňování "republiky" v souvislostech, kde to může působit směšně, hloupě, či arogantně.

 

  Potenciál, kterým jméno Czechia může na popularitu jména Czechoslovakia úspěšně a odvážně navázat, je rozumné využít a rozhodně odmítnout krátkozraké a sobecké pseudoargumenty, obhajující absurdní až směšné používání politického jména i tam, kde žádný jiný stát politické jméno nepoužívá. Republika je jen typ státního zřízení. Na republiku můžeme být sice hrdí, ale všeho moc škodí. Je důležité sledovat, jak s republikou v názvu pracují jiné státy. Mělo by pro nás být varováním, že v současnosti republiku v názvu zdůrazňují zejména státy a režimy rozvojové a nedemokratické, které tím zakrývají, že ideály republiky zcela ignorují - např. KLDR. Což neznamená, že se máme republiky vzdát. To rozhodně ne. Jméno Czech Republic se neruší, ani nepřejmenovává, platí i nadále, ale mělo by se objevovat jen tam, kam patří - např. v úředních dokumentech. Všude jinde v běžném životě, ve sportu, nebo v kultuře dnes moderní státy s tisíciletou tradicí na typ aktuálního politického zřízení (republiku) většinou neupozorňují. Nedělejme to ani my. Jde o hrdost a vlastenectví versus zbabělost a vypočítavost. Nenechme si krátké jméno státu nikým brát. Ani v češtině, ani v angličtině. Už proto, že jméno Czechia není novotvarem, ale naopak jménem velmi tradičním, vzniklým již v 17.století a je tedy součástí odkazu našich předků.


Google Maps -  správný překlad jména Česko:  Czechia [čekia]

https://www.drivingdirectionsandmaps.com/czechia-google-map/
 

 


Video k mapě Evropy s výslovností jmen zde.
 
 

▙   Via Czechia - Dálkové stezky po Česku

https://viaczechia.cz/
 
 
 
 

Jak se jmenuje naše vlast?

PhDr. Libuše Čižmárová, CSc., Ústav pro jazyk český, listopad 2016
Každý učitel, který dětem vysvětlí výhody krátkého, nadčasového jména naší země v češtině i v angličtině - Česko (Czechia), si zaslouží pochvalu.

Po rozklinutí se dočtete např. i to, proč a od kdy Česko není totéž, co Čechy (str. 2-3):

 

 

OFICIÁLNĚ PLATNÉ: ČESKÁ REPUBLIKA = ČESKO

ZAPSÁNO V OSN:

 

1) ČESKO = CZECHIA

2) ČESKÁ REPUBLIKA = CZECH REPUBLIC

 

Krátké jméno ČESKO proto nelze překládat jako CZECH REPUBLIC, ale jedině jako CZECHIA. Tak, jako je např. SLOVENSKO překládáno krátce jako SLOVAKIA. Kombinovat české krátké Česko s politickým anglickým Czech Rep. je projevem diletantismu - viz obrázek dole:


Žádný jiný stát republiku nezdůrazňuje...

 

Takhle je to správně (obrázek nahoře)    ...a takhle také (obr. dole)

Piva z Česka - příklad správného využití jmen ČESKO - CZECHIA v marketingu. (Pivotéka Base Camp)

Podobně jsou označena i piva z Belgického království. O království, či republiku v byznysu nejde.
 
 

To, že je ČESKO anglicky CZECHIA, je oficiálně potvrzeno na mnoha místech:

  1. ISO
  2. OSN - oficiální fakta o státech světa
  3. OSN - World Geographical Names
  4. EU
  5. Slovníky
  6. Czechia na Google Translate
  7. WorldData.Info

ČESKO = CZECHIA je ve SLOVNÍCÍCH

 

 

Výslovnost jména Czechia není čečia, ale čekia:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/En-Czechia.oga

Více odkazů na výslovnost zde.

 

Fotogalerie s hudbou v HD kvalitě:
YouTube odkaz zde

 

YOUTUBER DESIGN FAIL:  Czechia nebo Czech Republic?
YouTube odkaz zde

 

► Pro názornost: Používáte častěji jméno Francouzská republika, nebo jen Francie?

A se jménem Česko / angl. Czechia je to stejné. Politické jméno Czech Republic by se mělo používat jen tehdy, kdy se místo France používá French Republic. Tedy skoro vůbec....

 

Národ s tisíciletou historií potřebuje mít takové jméno státu, které bude použitelné pro všechna období napříč všemi politickými režimy

Jméno Czechia [chekiə], anglický překlad jména Česko, je jménem, na které si svět začíná konečně zvykat. Tento portál byl založen proto, aby jméno Czechia bylo zbaveno nánosu pomluv, účelového zesměšňování a úmyslně poškozujících tvrzení. Všechny námitky proti tomuto jménu lze snadno vyvrátit a naopak uvést mnoho výhod a důvodů, proč právě jméno Czechia je nejlepším překladem jména Česko do angličtiny. Naštěstí už stále více lidí jména Česko a Czechia používá sama od sebe, protože si na ně prostě zvykli a zalíbila se jim svojí stručností a výstižností. Když je používat začali, v drtivé většině překvapeně konstatovali: tato krátká jména - Česko v češtině a Czechia v angličtině -  jsou velmi praktická a fungují podobně dobře, jako dříve Československo / Czechoslovakia. To, že jsme republika, zdůrazňovat nemusíme. I v zemích, které jsou také republikami, jako my, se používají krátká jména států. A hlavně - Česká republika vznikla až v roce 1993, a proto politické jméno Česká republika / the Czech Republic nelze použít pro žádné události, které se staly před tímto datem...  Naopak jménem Česko / Czechia můžeme označit jakékoli období z celé české historie.

A proč bylo pro jméno státu vybráno jméno Česko a ne Čechy? Protože k Čechám patří ještě Morava a Slezsko. A i tam žijí Češi - v celé České republice. Území Čech + Moravy + Slezska se souhrnně jmenuje Česko. A o to jde. Aby se sjednotilo názvosloví. Aby lidé neříkali Česku "Čechy". Zvláště, když mluví třeba o tom, kde leží Brno. V Čechách určitě ne. Ano, už slyším Moravany - na Moravě žijí Moravané a Brno přece leží na Moravě a není potřeba zmiňovat Česko. Ale protože Morava není samostatným státem, a leží v České republice - tedy v Česku - jsou i Moravané zároveň Češi. To, že se sami Moravané cítí být současně obyvateli Česka, se ukazuje např. tím, že se i na Moravě a ve Slezsku skanduje "ČEŠI, DO TOHO!"

Obr.: Republik je mnoho. Nejsme jedinou republikou Evropy.

 

A není problém Čečensko - Chechnya? Není.
Propagace a vlastenectví musí zvítězit nad zbabělostí a cenzurou

Chceme-li zamezit záměnám jmen Czechia [čekia] a Chechnya [čečňa], pak je potřeba jméno Czechia přestat cenzurovat. Musíme ho naopak naplno používat a propagovat, aby se všichni ve světě dozvěděli, že Czechoslovakia se přejmenovala na Czechia + Slovakia. To, že je Czechia podobná jménu Chechnya nikomu vadit nebude, stejně jako nikomu nevadí, že Česko je podobné jménu Čečensko. Nenechme si proto platné krátké jméno svého státu nikým brát. Neomezujme se jen na politické jméno Czech Republic - je příliš politické a nepoužitelné pro popis událostí naší země v období předrepublikovém.
 

Zapomeňte proto na Čečnu! Známější se musí stát Czechia.

Lidé už sami od sebe začínají hledat správný překlad jména Česko do angličtiny. A je stále více těch, kteří vlastenecky připomínají, že když je jméno Czechia jednou schváleno za oficiální anglický překlad krátkého jména našeho státu, tak na něj máme plné právo a nenecháme si ho brát jen proto, že se podobá jménu Chechnya (Čečensko). Všechny nové anglické zeměpisné názvy států je především nutné se naučit a ne na nich neustále hledat chyby a před výhodami zavírat oči. Pokud nové jméno navrhne odborník, dokáže ho i obhájit. A laici (včetně politiků) to všude na světě respektují. Nezpochybňujme proto jméno Czechia ani my v Česku. Ostatně jde o jméno v angličtině. Přečtěme si fakta a hledejme, v čem je výhodné krátké jméno používat. Je toho poměrně hodně.

 

Odvaha. Jména Czechia se bát nemusíme, v cizině už se úspěšně používá.

K názvu státu rozhodně není nutné vždy oznamovat i politické označení státoprávního uspořádání - tedy republiku. Naopak je mnoho situací, kdy je vhodnější použít jméno krátké - tedy Česko. Jeho anglický překlad bohužel ale zatím není moc známý. Za každou propagaci jména Czechia proto musíme být vděční a ne ji kritizovat.

 

Republika? Ano: Česko!

Nikdo proti republice nic nemá. Ano jsme republikou. Jsme republikou, která se dříve jmenovala Československo, a dnes Česko. A v angličtině Czechoslovakia a dnes Czechia. Obě jména jsou spisovná a oficiální. I milovníci republiky proto mohou mít zároveň rádi i uvedená krátká jména. Vždyť  slovo "republika" přece nepoužíváme ani při pojmenovávání jiných republik. A běžně používáme raději kratší názvy - např. Československo, Francie, či Chorvatsko. Proč netrváme vždy a všude na jménech jako je Československá republika, Francouzská republika, nebo Chorvatská republika? Ze stejných důvodů můžeme přestat říkat Česká republika a s výjimkou úředního styku můžeme bez obav začít používat jméno Česko. A v angličtině Czechia. Bez politického jména Česká republika, či Czech Republic se dá ve většině životních situací obejít, aniž by tím byl význam republiky snižován.

 

Vlastenci nevidí na jménu Česko nic kontroverzního

Je třeba myslet vlastenecky a pozitivně. Nešířit pochmurné pesimistické pocity, že si jméno Česko údajně stále zachovává jistou míru kontroverznosti a že ho někteří pociťují jako novotvar.  Lidé podléhají pocitům jen tehdy, když mají málo informací. Tak, jak se informovanost lidí o významu jména Česko zvyšuje, se míra kontroverznosti naopak snižuje. Lidé už vědí, že jména Česko ani Czechia nejsou žádné novotvary, ale jména s dlouhou tradicí. Jména, která byla neprávem pozapomenuta, prožívají svá znovuzrození.

 

Czech je špatně. Správně je Czechia.

V angličtině zase přežívá (a naštěstí dožívá) nesmysl, že náš stát je anglicky "Czech". Není. Česko je "Czechia". "Czech" je pouze: čeština, Čech, nebo český, -á,-é, ale rozhodně ne Česko.

 

"Made in Czechia".

"Vyrobeno v Česku" anglicky není "Made in Czech", ale "Made in Czechia".
Czech znamená Čech, Česká, nebo také čeština... Slogan "Made in Czech" je proto stejně nesmyslný jako "Made in Slovak", "Made in British", "Made in French", nebo "Made in American"... 


Jméno "Czechia" je oficiálním krátkým názvem celého státu v angličtině, tak jako je jeho oficiálním politickým názvem jméno "the Czech Republic".  I jiné státy jsou hrdými republikami, či královstvími, ale nezdůrazňují to vždy a všude. Buďme i my seběvědomé Česko a v zahraničí Czechia [ne čechia, ale čekia].

 

Proč náš stát potřebuje dvě jména - dlouhé a krátké?

Pro názornost uvádíme přirovnání k dámským šatům. Tak, jako mají ženy dlouhé a krátké šaty pro různé příležitosti, tak mají pro různé příležitosti  dlouhé a krátké jméno i státy:  
DLOUHÉ:  Italian Republic, Republic of Croatia, French Republic, Czech Republic, Slovak Republic...

KRÁTKÉ: Italy, Croatia, France, Czechia, Slovakia....


 


Co říkají na jméno Czechia cizinci? Great!

Cizinci se až tak moc nezajímají o jména regionů - pří vší úctě k Moravě, nebo Slezsku. Ani je nezajímá, jaké u nás máme politické zřízení (republiku). Cizince zajímá jméno státu, v němž regiony (Čechy, Morava, Slezsko) leží.  Kromě jiného každého vlastence potěší, jak má jméno Czechia překvapivě dlouhou historii  (byť se v určitých obdobích moc nepoužívalo). Prokazatelně se ale objevuje v různých dokumentech už v 16.století. Nenechávejme si proto brát historické tradice. Nevěřme těm, kdo nám zamlčují historii.

A hlavně - věřme rodilým mluvčím, kterým jméno Czechia připadá skvělé - viz video:

https://youtu.be/CYFIttSQXYI


Zdroj: Dream Prague

 

Tvrzení o tom, že se Czechia v zahraničí nepoužívá, nejsou pravdivá. Příklady zde:

ODKAZY - PŘÍKLADY Z INTERNETU:
czechia-cesko.webnode.cz/odkazy

CZECHIA VE FIRMÁCH:
czechia-cesko.webnode.cz/firmy

 

 

Téma:  Mezi krátké názvy států patří jen krátká jména:

Obrázek, který ilustruje celou absuditu. Mezi turistické boty nepatří slavnostní boty. Tak jako mezi krátká jména států nepatří "slavnostní" republika... Vždyť nejsme jedinou republikou světa!

Příklad chybného seznamu států:

1) Nelogický mix krátkých jmen se jménem dlouhým: 

Italy - France - Slovakia - Czech Republic
Itálie - Francie - Slovensko - Česká republika
 

Správné jsou přitom pouze tyto varianty:

2) Všechna jména dlouhá (kdo by to ale vydržel, že...):  ✅

Italian Republic  - French Republic - Slovak Republic  - Czech Republic
Italská republika - Francouzská republika - Slovenská republika - Česká republika3)  Všechna jména krátká- ideální: ✅

Italy - France - Slovakia - Czechia 
Itálie - Francie - Slovensko - Česko    

 


1. Moderní republiky používají krátká jména

Rakouská republika je známá jako Rakousko, Chorvatská republika jako Chorvatsko  a Řecká republika jako Řecko. Jen Česká republika ze záhadných důvodů stále trvá na tom, že dlouhé politické jméno Czech Republic je lepší než krátké. Přesto si toto jméno ve světě moc lidí nepamatuje. A nepomáhají ani obrovské investice, které se do propagace pojmu Czech Republic sypou. Výsledkem je pouze to, že nás cizinci stále znají jako Czechoslovakia.  Krátká jména jsou prostě oblíbenější. Spíše než Czech Republic si cizinci pamatují Czechoslovakia a dokonce už i Czechia, přestože toto jméno není moc propagováno. Přesto se šíří! A prakticky zadarmo! Namítáte, že United Kingdom, či United States si lidé pamatují? Ano, ale to jsou světoznámé velmoci. A přesto - i v těchto státech lidé běžně používají krátká jména - dokonce i v politice. A to navzdory tomu, že nejde o jména oficiální: Britain, America.

 


2. Nestabilní rozvojové republiky používají dlouhá politická jména

Republiky rozvojové a totalitní - z Dálného Východu, či z Afriky, co nepoužívají krátké jméno státu:
- Demokratická republika Kongo = nedemokratický krvavý režim.  Jedna z nejzkorumpovanějších zemí světa. Každodenní zločiny zůstávají nepotrestány - odkaz.
- KLDR - Korejská lidově demokratická republika = totalitní, nedemokratický stát  (odkaz)
- Středoafrická republika = skoro nejzaostalejší stát světa  (odkaz)
- Luhanská lidová republika = samozvaná republika na východě Evropy  (odkaz)

 

 

Už ve školách by se děti měly naučit, co je to Czechia: 

 

Komu se Czechia nelíbí kvůli údajné podobě s Čečenskem, měl by vědět, že Czechia tu byla dříve - v latinských textech už ve středověku, a máme na ní tedy plné právo. Skutečný vlastenec historické jméno společného území Čech, Moravy a Slezska umí obhájit. 

Cizinci si pletou Czechia s Chechnya právě proto, že jméno Czechia moc neznají. Až ho poznají, plést si to nebudou. A o to jde:  Stačí jméno Czechia používat. Šířit fakta, že Czechia je Česko.  Zahodit předsudky. Zvyknout si. Respektovat historická fakta. Nevěřit mýtům. Nepodléhat povrchním emocím. Czechia je moderní a tradiční zároveň. Spojuje v sobě Čechy, Moravu i Slezsko:  Bohemia+Moravia+Silesia.  Česko = Czechia, dříve Československo = Czechoslovakia. Logické a jasné.


 
 

Foto: CZECHIA na cedulce před ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem na jednání EU, květen 2020.
 

Ministr Petříček: Používám Czechia i Czech Republic

Současný šéf diplomacie Tomáš Petříček na dotaz, jaký název používá při jednáních on, odpověděl: „Oficiální jsou oba výrazy, stejně jako v češtině používám Česko i Česká republika, používám při jednání v angličtině Czechia i Czech Republic. Při jednání za zavřenými dveřmi používám víc Czechia, při veřejných projevech spíš Czech Republic.” Zavedením zkrácené verze se podle Petříčka Česká republika snaží bojovat proti různým nepřesným označením pro celou naši zemi, prý slýchává názvy jako Bohemia nebo jen „here in Czech“.  „Pro tyto případy by mělo sloužit právě oficiální zkrácení na Czechia. Mohu ještě odkázat na případ našich slovenských přátel. Většinou se používá Slovakia, ale také se občas setkávám, že někdo použije Slovak Republic,” napsal Novinkám Petříček. Standardizace krátkého názvu Česko proběhla už v roce 1993 publikací Českého úřadu katastrálního a zeměměřického a jazyková správnost byla potvrzena Ústavem pro jazyk český.

Zdroj: www.novinky.cz, 14.2.2020

 

I Velká Británie a USA používají krátká jména!

BRITAIN, AMERICA, CZECHIA... 

Odpůrci jména Czechia často argumentují tím, že United Kingdom (Spojené království) přece také nepoužívá jednoslovné jméno a že tedy i nám musí stačit Czech Republic. To už neplatí. Spojené království (United Kigdom) jednoslovné jméno používá: Britain. A mají k tomu i pěknou prezentaci zde:


Made in Britain:  https://www.madeinbritain.co/

 

A co United States? Ani tady už dvouslovné jméno není tolik populární. Lépe zní krátké AMERICA - viz např.:

Business for America:  https://bfa.us/


Co z toho vyplývá?

Honosná jména United Kingdom a United States nejsou pro běžný život praktická a Britové a Američané tak raději používají krátká jména Britain, a America, Podobně není moc praktické ani jméno The Czech Republic. Jméno Czechia je naopak pro běžné používání ideální.
 

 

Morava. Lze ji zviditelňovat i bez republikování

Důležité - jméno Czechia nijak nepoškozuje Moravu, jak občas někdo nesmyslně tvrdí. Jména Česko i Czechia vycházejí ze jmen České země, země Koruny české, Česká republika, Czech Republic. I Morava patří historicky mezi ČESKÉ země. Krátká jména Česko a Czechia nejsou tedy s dosud platnými uvedenými skutečnostmi v žádném rozporu. Je nespravedlivé a navíc neefektivní si v boji za moravskou suverenitu brát podstatná jména Česko či Czechia jako rukojmí a dávat ho za příklad údajného českého útlaku Moravy, ale zároveň tolerovat přídavné jméno "česká" ve jménu "Česká republika".

 

NEŘÍKEJME CELÉMU STÁTU ČECHY. Poškozuje to Moravu.

Pokud by se místo Česko říkalo celému státu Čechy, hrozilo by, že se přestane používat jméno Morava. Propagace jména Česko proto pomáhá  jména historických zemí Čechy a Morava zachovat.

 

MYLNÝ ARGUMENT:  Česko/Czechia prý stále znamená totéž, co Čechy.

Pravda je taková, že to platilo jen do poloviny 19. století, ale dnes už ne. Význam slova Česko se dávno změnil. Česko a Čechy tedy dnes již synonymy nejsou, a kdo tvrdí, že ano, tak nemluví pravdu. Informace o tom, že se Česko stalo označením pro celé území Čech, Moravy a Slezska již v 19. století, lze dohledat mj. v Akademické příručce českého jazyka,  na stranách 212-213:

"V průběhu 19.století se jméno Česko objevovalo sice poněkud méně často, zato však již také jako název pro celé české země - tedy Čechy, Moravu a českou část historického Slezska..."

Vydalo nakladatelství Academia, 2014.   https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=725


Chybí Moravia v názvu státu Czechia? A chybí snad Němcům v názvu Germany např. jméno spolkové země Bavaria nebo Thuringia?

Pokud Moravanům nevadí, že Morava chybí v názvu Czech Republic, nemůže jim vadit ani to, že chybí ve jménu Czechia. Stejně tak např. jméno Bavaria chybí ve jménu státu Germany. A přesto nikdo z Němců nevyžaduje, aby se na protest říkalo jen Federal Republic Of Germany. Nikdo zkrátka netrvá na tom, aby se říkalo jen Spolková republika Německo. Stačí jen Německo (Germany) - stejně jako Česko (Czechia). 

Tvrzení o údajné šikaně jednotlivých regionů kvůli tomu, že nejsou zastoupeny v názvech států, je proto zjevně nástrojem propagandy separatistů. To bezezbytku platí i pro absurdní házení špíny na jméno Česko/Czechia: Nejde o názory odborníků, či skutečných příznivců společného státu Čechů, Moravanů a Slezanů, ale o projevy, které jsou proti všemu českému i proti společnému státu nepřátelské. Je totiž možné být i nadále hrdým Moravanem a přitom vnímat výhody soužití s Čechy a Slezany pod značkou "Made in Czechia". Větším problémem, kterým by se Moravané měli zabývat spíše, než anglickým jménem státu, je nesmyslné vedení hranic krajů, které ignorují někdejší historické země. Místo kritiky jména Czechia by se Moravané měli zabývat tím, zda jsou schopni a ochotni diskutovat o změně státoprávního uspořádání a posílení pravomocí Moravy. S případným obnovením zemského uspořádání Česka ale nemá krátké jméno našeho státu v angličtině (Czechia) nic společného a skutečné zájmy a práva Moravanů to vůbec neřeší.

 

SBLIŽOVÁNÍ ČECHŮ S MORAVANY - MYŠLENKA SLOVANSKÉ VZÁJEMNOSTI

Jedině vzájemnou spoluprací, pomocí a sjednocení Slovanů lze odolávat jiným národům. Tato myšlenka se historicky potvrdila jako správná. V době konstituování moderního českého národa a ústupu zemských sebeidentifikací v 19. století se proto česky hovořící Moravané přihlásili k češství. Slovanské Moravany označuje za Čechy též Ottův slovník naučný z konce 19. století a německé encyklopedie Meyers Konversations-Lexikon (z roku 1878) a Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon (z roku 1906). Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravan%C3%A9

Zajímavost:

Větší část česky mluvících obyvatel Moravy se hlásí k české národnosti. Na území Moravy a Slezska se k moravské národnosti hlásí samostatně asi 500 000 osob, což tvoří podíl 4,7% všech obyvatel Česka a 13 % obyvatel Moravy.
Zdroj: Wikipedia


Citát z roku 1949:
"Užívání názvu Česko naprosto neznamená popření existence zeměpisných útvarů nazývaných Čechy, Morava a Slezsko, neboť Česko není nic jiného než souborný název těchto tří zemí.“   (F. Trávníček, Lidové noviny, červenec 1949)
Zdroj: Ústav pro jazyk český AV ČR    https://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7483

 

   WEB ODKAZY:

 
SKYPE + Czechia
https://www.skype.com/en/international-calls

 

World Data Info + Czechia
https://www.worlddata.info/europe/czechia/index.php

 

Beer of Czechia
https://www.mapotic.com/beerofczechia

 

2020 - Rok Česka v Austrálii / The year of Czechia in Australia

https://czechiainaustralia.cz/en/

 

Czechia Political Map + další mapy
https://www.freeworldmaps.net/europe/czechia/political.html

 

ArcGIS Online - Natural Czechia
https://www.arcdata.cz/produkty/geograficka-data/data-na-arcgis-online/natural-czechia

 

Wine of Czechia
https://www.wineofczechia.com/

 

Absinthe from Czechia
https://www.sensatonics.de/en/absinthe/absinthe-from-czechia

 

Czech Statistical Office + Czechia:

https://www.czso.cz/csu/czso/czechia-nuts

 

Our Guide To Czechia
https://theeuropeanbarguide.com/czechia-czech-republic/

Jobs in Czechia
https://jobs.thalesgroup.com/location/czechia-jobs/1766-23141-23081-23007-27280/3077311/2
 

Holiday Photo Contest: FIR in Czechia - University of Economics, Prague

https://fir.vse.cz/news/holiday-photo-contest-fir-in-czechia/

 

Ski resorts Czechia

https://www.bergfex.com/czechia/

 

Hotels Skyscanner + Czechia

https://www.skyscanner.net/hotels/czechia/cy-29475389

 

International Linguistics Olympiad+ Czechia
https://ioling.org/results/CZE/

 

Travel Vaccines and Advice for Czechia

passporthealthglobal.com/ca/destination-advice/czechia/

 

Tourism in Czechia

https://inbounds.rye2240.org/czechia/tourism-in-czechia/

 

Startups from Google in Czechia

https://events.withgoogle.com/google-for-startups-cz/

 

Outdoors in Czechia
https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/summer-schools/others/outdoors-in-czechia

 

Cannabis Institute Czechia
https://roklen24.cz/a/Scwhb/v-cesku-vznikl-cannabis-institute-czechia

 

The Atlas Obscura Guide + Czechia
https://www.atlasobscura.com/things-to-do/czechia

 

ERSTE (ČESKÁ SPOŘITELNA) a Czechia
https://www.erstegroup.com/en/research/country/czechia

 

World Time Zones + Czechia
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/World_Time_Zones_Map.png

 

Evropská komise + Czechia
Výkonnost hospodářství jednotlivých zemí
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-performance-country/czechia_cs

 

Sport Kin-ball Lions Hradec Králové + Czechia
https://kin-ball.cz/lions-hradec-kralove-czechia

 

 

Local Bitcoins in Czechia

https://localbitcoins.com/country/CZ

 

Future Port Prague Czechia

https://www.futureportprague.com/a-revolutionary-system-for-exchanging-ev-batteries-comes-from-czechia/

 

Airports in Czechia

World Airport Codes

 

NORMY ISO 3166 + Czechia
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:CZ

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1

 

Google Maps: Celá mapa Evropy s Czechia
https://satellites.pro/plan/Europe_map#G

 

Velká a podrobná mapa Evropy a Czechia (English)

Map-of-Europe-Vintage-poster

 

Mapy Bing Maps + Czechia

https://www.bing.com/maps

 

GEONAMES database + Czechia
https://www.geonames.org/countries/CZ/czechia.html

https://geonames.nga.mil/gns/html/namefiles.html

 

UNESCO + Czechia
https://whc.unesco.org/en/statesparties/cz

https://uis.unesco.org/country/CZ

https://whc.unesco.org/en/statesparties/

 

UNITED NATIONS + Czechia
https://unterm.un.org/unterm/Display/Record/UNHQ/NA/4275087d-4018-4082-899d-95f37efeda65

https://www.unglobalcompact.org

https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/geonames/

 

EU publications + Czechia
Czechia will be used in all European Union publications following the belated change in the EU Interinstitutional Style Guide:
https://publications.europa.eu/code/en/en-370100.htm

 

......... EUROSTAT database + Czechia
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/czechia_en

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en
 
 

První elektromobil „Made in Czechia

https://www.solarninovinky.cz/na-trh-prichazi-prvni-elektromobil-made-in-czechia

 

Člověk v tísni + Czechia
https://www.clovekvtisni.cz/en/refugees-in-the-v4-countries-2019-update-report-5888gp

 

Culinary Tourism Packages and Regional Brands in Czechia

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14616688.2012.726268#preview

 

 

Czechia, Czechia, Czechia .... :-)

► 1.  ekol.com/en/locations/czechia/
► 2.  responsibletravel.com/holidays/czech-republic
► 3.  gbif.org/country/CZ/summary
► 4.  homeaway.co.uk/czechia
► 5.  student-from-abroad/summer-schools/others/outdoors-in-czechia