Líbí, nebo nelíbí? Emoce vs. fakta.

Emotivní argumenty proti jménu Czechia a fakta, která ukazují, že Czechia je kritizována neprávem:

  

Otázka líbivosti

- Co se komu líbí, je subjektivní názor, daný nezvykem. Tak, jako se lidem po roce 1918 moc nelíbilo jméno Czechoslovakia, a přesto se časem stalo světoznámým i oblíbeným, tak se dá očekávat, že se podobně bude zvyšovat i popularita a oblíbenost jména Czechia.  Ti, kdo jméno Czechia zatím tkzv. nesnesou, jsou jen nedostatečně informováni, a podléhají pouze přežitým pomluvám, namísto toho, aby sledovali současný trend, v jehož rámci se jméno Czechia ve světě těší stále větší oblibě.


Svoboda volby - kdy použít krátký a kdy politický název?

- Odpověď je snadná - stejně často, jako používají republiku jiné státy. Tedy skoro vůbec. Svoboda totiž není o tom, že si mohu dělat co chci a říkat hloupé nesmysly, ale o tom, že mě nikdo nenutí je říkat. Svoboda nezakazuje projevovat svoji inteligenci. Každý může ukázat, že není zmanipulovaný mýty a pomluvami a dokáže si na věc vytvořit vlastní nezávislý názor podpořený odbornými fakty. A rozhodně není moc inteligentní psát politické dlouhé jméno do seznamu jmen krátkých. Naši zemi to zesměšňuje a poškozuje. Nejsme jedinou republikou Evropy, ani světa.... A většinu lidí na světě nezajímá, jaký je u nás režim (republika, království, či sultanát), ale jestli je ve Francii, v Československu, nebo v Česku.
 

Obr.: Oficiálním překladem jména Česko je Czechia

(příklad - Google Translate).


 

Czechia je celkem libozvučné slovo, stačí ho začít používat a mít ho naposlouchané.

- Přesto zní Czechia někomu nelibozvučně? Subjektivní názor. Slovo zní podobně, jako jiná běžně používaná jména států - Croatia, Austria, Czechoslovakia apod.

 

"Čekrypáblik" nezní nijak více hrdě, než Czechia

- Srovnejte např. s dřívějším názvem "čekoslovak-rypablik".  Zněl snad více hrdě než "čekoslovakia"?  I French Republic zní hrdě, a Francouzi jsou na svoji republiku pyšní, ale PŘESTO používají raději krátké jméno státu FRANCE. A rozhodně nemají pocit, že toto krátké jméno zní méně hrdě, než Francouzská republika.  Slovo "republika" je i přes svoji oblíbenost mezi jinými republikami mnohem hůře rozpoznatelným označením, které navíc poukazuje pouze na aktuální politický režim.


 

Czechia není žádná zkomolenina a jde jen o nezvyk

- Jde o slovo, které je utvořeno správně, a navíc pochází z latiny. Jde o slovo neobvyklé, ale používáním se vžije a lidem se zalíbí. Tvrzení o původu slova kdesi v Rusku je lživé.
 

  Czechia se s Čečňou plete čím dál méně, stačí se naučit, co je co.

- Podobně, ba ještě více, je zaměnitelné Chechen Republic s Czech Republic.
- Pokud se přesto plete i Czechia s Chechnya, je nutné jméno Czechia více používat, aby se ho všichni naučili.

 

  Cizincům se spíše vybaví, co je Czechoslovakia, než Czechia.

- Přestože Československo neexistuje už 30 let, je propagace nového jména Czechia stále podceňována a cizinci ho tak stále moc neznají.  To je potřeba změnit. Po takové době je načase konečně jasně říci: Republikou jsme byli předtím i teď. Ale Czechoslovakia už neexistuje. Teď se jmenujeme Czechia!

 

Výslovnost dělá lidem problém, ale stačí se jí naučit

- Aby to lidé vyslovovali správně jako "čekia", musí se o správné výslovnosti dozvědět. Toto je silný argument PROTI CENZUŘE jména Czechia. Dokud bude Czechia málo známá, bude k záměnám a špatné výslovnosti docházet pořád. A proč se Czechia vyslovuje s písmenem "K" jako "čekia"? Je to prosté. S písmenem "K" se vyslovuje i slovo Czech jako "ček". Toto je nutné se naučit. Slov, kde se "CH" vyslovuje jako "K", existuje více: chemistry, architekt, Anchorage, ache apod.

 

Czechia se používá stále více. Kdo tvrdí, že se nepoužívá, tak lže. 

- Hlavně v cizině se Czechia používá stále více - viz odkazy na weby a na Google Trends. 
Širšímu rozšíření brání hlavně někteří Češi, kteří se bojí záměny s Čečnou. Tím ale naopak tuto záměnu podporují! Záměna s Čečnou totiž zmizí jen tehdy, když se Czechia bude používat a stane se známým synonymem pro Czech Republic.
 

 

ROZHOVORY NA TÉMA ČESKO A CZECHIA:

Historik a diplomat Jiří Šitler objevil další důkazy o tom, že se jména Česko i Czechia používala jako pojmy pro celé území dnešní České republiky.


LN Běžně se uvádí první výskyt názvu Česko v roce 1777. Vy jste nasel výskyt starší. Můžete popsat, kde to bylo a v jakém kontextu je použit?

Vyskytuje se v knize vytištěné roku 1704 a je o to zajímavější, že jde vlastně o jakéhosi zeměpisného průvodce po mariánských poutních místech po celém světě. Z latiny jej přeložil známý vlastenec a propagátor Češtiny Antonín Frozín. Kniha nese titul Atlas Marianus, jejím autorem byl jezuita Wilhelm Gumppenberg a v originále vyšla v několika verzích v letech 1657-1672.

 

 

LN Byl tehdy ten výraz adekvátní tomu, jak jej chápeme my, tedy název pro české země včetně Moravy a Slezska?

Autorovo geografické vidění světa odpovídá tomu, jak jej na tzv. asistence a provincie tehdy dělili jezuité. Jezuitská „Česká provincie"(provincia Boemiae) zahrnovala Čechy, Moravu i Slezsko a přesně tak používá termín „regnum Boěmiae"i Gumppenberg -zahrnuje do něj výslovně kromě „vlastních Čech"(Boěmia proprie dieta) i Kladsko, „východní Moravu", „západní Moravu", „Horní Slezsko"a „Dolní Slezsko". V úvodu k atlasu vysvětluje Gumppenberg ve Frozínově překladu: „Já ku příkladu Vlasko, Německo, Nyderlandsko, Česko, Polsko, Uhersko dřívěji psáti nebudu mocti, leč dřívěji celé Fransko (...) vodbydu. Ani zaseji to Francouzsko nebudu mocti pod péro vzíti, leč dřívěji Španělsko celé s přináležejícími krajinami popíšu. Zase Španělsko nezačnu psáti, až Luzitánské krajiny a království přeběhnu."Všechny zmiňované regiony víceméně odpovídají jezuitským asistencím nebo provinciím, s výjimkou Uher, které vlastní provincii neměly, protože podstatná část území byla tehdy okupována Turky. Pojem Česko zde tedy jednoznačně označuje území celé Koruny české. Jsem přesvědčen, že ho znalec českého jazyka Frozín použil úmyslně; jinak používá označení Čechy.

 

LN Také jste posunul první výskyt výrazu Czechia. Kde a v jakém kontextu byl použit?

Výraz Czechia byl v latině 17. a 18. století používán velmi často jako synonymum pro slovo Bohemia, byla to jakási dobová móda; občas se vyskytla i varianta Cechia, nebo dokonce Zechia, protože podle tehdejších učeneckých teorií měli být Češi potomci maloasijského antického kmene Zechů. Najdete tisíce dokladů na nápisech, v historických dílech, divadelních hrách, básních, ba i v přírodopisných traktátech. Divím se, že stoupenci názvu Czechia uvádějí kolem dokola   několik   stejných příkladů. Připadalo mi vždy nepravděpodobné, že by se slovo poprvé vyskytlo až u pobělohorského exulanta Pavla Stránského roku 1634, jak se běžně píše.

 

LN Hledal jste tedy ve starších tiscích?

Ano, když se rozpoutala současná diskuse, podíval jsem se namátkou do několika starých tisků a našel jsem hned několik předbělohorských příkladů v literatuře katolické i nekatolické. Nejstarší je z roku 1602 a je to oslavný hymnus na Jana Nepomuckého od Jiřího Bartholda Pontana. Nepochybuji ale o tom, že se najdou příklady mnohem starší.

Mnohem zajímavější je použití slova Czechia v knize z roku 1647 o českém povstání přisuzované Ludvíkovi Camerariovi. Camerarius byl totiž v letech 1622-1627 šéfem exilové vlády českého tzv. zimního krále Fridricha Falckého v Haagu. S trochou nadsázky by se dalo říci, že Bohuslav Sobotka a Lubomír Zaorálek nejsou historicky prvními Členy České vlády, kteří používají slovo Czechia.
 

Bez zajímavosti také není latinská hra uspořádaná u příležitosti korunovace Karla VI. českým králem roku 1723. Zde si totiž společně Čechy (Bohemia), Morava (Moravia) a Slezsko (Silesia) vzájemně gratulují, když jim pražské trojměstí (Tripolis Prage- na) zvěstuje uvedení krále a královny na trůn „Czechie". V tomto textu není Czechia prostým synonymem slova Bohemia, ale jakýmsi exaltovaným výrazem české státnosti.

 

 

LN To je ale použití v latinských textech, zatímco dnes řešíme použití slova Czechia v angličtině.

V angličtině nebyla frekvence slova Czechia zdaleka tak velká jako v latině; naší zemi se prostě říkalo Bohemia. Třeba roku 1626 známý anglický kartograf John Speed píše, že „neexistuje žádný problém, pokud se týče názvu této země". Ten prý „neutrpěl změny, jakými jsme prošli my, od Albionu k Británii, a od Británie k Anglii". Samozřejmě věděl, že existují Čtyři regiony - vlastní Čechy („Bohemia itself'), Morava, Slezsko a Lužice. Také věděl, že si sami Češi („Bohemians") ve svém vlastním jazyce říkají jinak - čili podle něj Zechové („Zechians"). Další autoři označují Čechy jako Czechians, Czechites nebo Zechs, ale vždy jde jen o doplněk k běžnému názvu Bohemians.

Od začátku 19. století začínají být více používána spojení Czechian provinces, Czechian language, Czech language, a to i samostatně.

Slovo Czechia se poprvé v angličtině objevuje roku 1841. Postupně  začne být používáno jako označení všech českých zemí. Až do 20. století ale stále dominoval název Bohemia, než se „schoval“  pod Czechoslovakia.

 

LN Co vás jako diplomata k tomuto výzkumu vede?

Vždy mě zajímaly dějiny identit. Jsem původní profesí historik a kdysi jsem psal práci Svaté Čechy Bohuslava Balbína, takže znám docela slušně prameny a vím, kde hledat. Dnes je to díky digitalizaci spousty starých tisků docela snadné. Vše, co zde uvádím, je proto výsledkem práce pouhých dvou víkendů. Svou pracovní dobu totiž musím samozřejmě věnovat úplně jiným věcem.

Ale připomnělo mi to, jak jsem kdysi, když jsem vyjednával odškodnění Českých obětí nacismu z Německa a Rakouska, těžko sháněl české historiky, kteří by byli ochotni zpracovat analýzu v přesně daném termínu (jako podklad pro další kolo vyjednávání) na přesně dané téma. Naši akademici nejsou, byť se jim nabízí atraktivní, a tehdy dokonce placené aktuální téma, ochotni, byť na chvíli, opustit svůj projekt ani své tempo práce. Musel jsem tehdy angažovat studenta, který se výborně osvědčil.

 

LN Proti výrazu Czechia se dnes na Moravě dokonce i demonstruje.

Pokud vím, tak demonstrovala asi stovka lidí, to mi jako masový protest nepřipadá. Na jednu stranu trochu nálady na Moravě chápu. I mne obyvatelé Prahy připadali arogantní, když jsem do metropole v osmnácti letech přišel z východních Čech. Navíc není možné Moravany a Slezany degradovat na jakousi etnografickou skupinu v rámci českého národa na úrovni Chodů.

Na druhou stranu pokud se dnešní tzv. moravisté pokoušejí Moravu očistit od Češství, amputují z ní část identity, která k ní neodmyslitelně patří. A to zdaleka ne až od dob národního obrození, jak se dnes rádo tvrdí. Brněnský historik Wihoda poukázal na řadu pramenů již z doby knížecí, kdy byl pojem Čechy použit i pro území Moravy. A pro Karla staršího ze Zerotína, přímo ztělesnění moravského zemského patriotismu a nedůvěry k Praze, byl česky mluvící Moravan „přirozeným Čechem".

Není pravda oblíbené tvrzení, že podobné smýšlení bylo omezeno na české bratry, jako byl právě Zerotín nebo třeba Komenský a překladatel Bible kralické Jan Blahoslav. I katolický biskup olomoucký Stanislav Pavlovský se doložitelně sám označoval střídavě za Slezana (podle místa narození), za Moravana (podle místa působení) a Čecha (podle příslušnosti ke Koruně české a jako Český královský kaplan). Ale rozdíl je v tom, že moderní nacionalismus nepřipouští takovou mnohovrstevnatost a nejednoznačnost. Nutí k tomu, aby se člověk rozhodl - buď budeš Čechem, nebo Moravanem, nebo Vietnamcem... Ale proč by člověk nemohl být třeba hrdým Moravanem vietnamského původu a zároveň hrdým Čechem jako občan České republiky?

 

 

LN Nebylo by lepší vymyslet ně­jaký nový název, který by odrážel i moravskou a slezskou svébytnost a zemský patriotismus?

Neměli bychom nic přejmenovávat nebo nově vymýšlet. Název Česká republika byl poprvé použit již zmíněným Pavlem Stránským roku 1634 (i když on latinským slovem „respublica"myslel „stát") a v moderní době, pokud vím, roku 1915 Moravanem, rodákem od Slavkova a pozdějším Československým diplomatem Janem Kyjovským. Jako formální název našeho státu nám sluší. Pokud se krátké, respektive zeměpisné formy   v  angličtině   týče,  ani zde bychom neměli být zbytečně kreativní. Slovo Bohemia, které se historicky v latině a angličtině nejvíce používalo, asi nemůžeme použít, pokud se i nadále formálně anglicky jmenujeme the Czech Republic. Název Czech Lands by historicky sice obstál, ale v podobě Czechlands už je to neologismus. A tak nám zbývá ta Czechia, v češtině Česko, na teritoriu historických zemí Čechy, Morava a Slezsko.

K obdobnému výsledku dospěl třeba i vývoj ve Švédsku, kde nyní pracuji. To se skládá z historických regionů Svealand (původní Švédsko), Götaland a Norrland a pro celou zemi byl použit název Sverige (původně synonymum pro Svealand). Teprve od roku 1974 nese panovník titul král Švédska, do té doby to byl král Švédů, Gótů a Vendů. Stejně tak Švýcarsko (Schweiz) nese jméno jediného kantonu Schwyz. A v sousedním Bavorsku to vyřešili tak, že celou zemi nazvali Bayern a ta se skládá z historických území Baiern čili Altbayern (Starých Bavor), Franken a Schwaben.

Jména Czechia/Česko jsou výsledkem diskuse, která u nás probíhá neuvěřitelných 23 let, v odborných grémiích, v Senátu, v tisku. Nechápu ty, kteří se nyní probudili a jsou pobouřeni, že vše proběhlo bez diskuse - kde po celou dobu byli? To už lépe rozumím tzv. moravistům, ti mají alespoň nějaké argumenty, i když z mého pohledu třeba pomýlené. A za úplně bizarní považuji nápad uspořádat referendum o anglickém názvu země u nás, kde anglicky slušně hovoří něco přes 17 procent občanů.


Zdroj: LN a PressReader

https://www.pressreader.com/czech-republic/lidove-noviny/20160427/281552290047524

https://www.pressreader.com/czech-republic/lidove-noviny/20170701/281973197671948

 

*******************************

 

Zaveďme už termín Czechia do praxe

Vladimír Baar, Hospodářské noviny, 30.11.2016

https://czechia-cesko.webnode.cz/files/zavedme uz termin Czechia do praxe

  

 

Vítejte v šekové republice

Petr Zídek, Lidové noviny, 11.7.2018

https://czechia-cesko.webnode.cz/files/vitejte v sekove republice

 

Označení Czechia je dobrý nápad

Teodor Marjanovič, komentátor HN, 14.4.2016

https://archiv.ihned.cz/c1-65248350-oznaceni-czechia-je-dobry-napad
 


BLOG Ondřeje Hrušáka, iDNES.cz

https://hrusak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=503177

 

Jsem pro jméno CZECHIA!

Karel Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK).

Karel Večeře

Zkrácený název Česko zcela běžně používáme v českém jazyce a máme ho také v české verzi uvedený i v geografických databázích OSN. Ze 193 členských států OSN 175 uvádí v těchto databázích zkrácený název (nevyjadřující státoprávní uspořádání), kterému můžeme říkat také geografické jméno. Je tomu tak proto, že používání plných názvů v neformálních situacích je nepraktické. V případě České republiky je navíc další zvláštností, že v češtině zkrácený název Česko používáme, při cestě k německy mluvícím sousedům se běžně setkáváme s jednoslovným geografickým názvem Česka v němčině, ale pokud jde o angličtinu, objeví se najednou řada výhrad. Úloha, kterou řešíme, je tudíž překlad slova Česko do angličtiny.
Czechia je anglická verze geografického jména Česko. Anglická verze geografického jména Slovensko je Slovakia a přijímáme to zcela samozřejmě, jsme na to zvyklí z dob společného státu. Stejným způsobem je odvozeno několik desítek zkrácených názvů států a nikoho to nepřekvapuje.
Jde původně o latinské pojmenování území ve střední Evropě, na kterém se dnes nachází Česká republika. V latinských textech je doloženo již v první polovině 17. století, v angličtině pak kolem roku 1840. Poměrně běžně se používalo v USA po vzniku Československa pro označení české části nového státu.
Pro společné území česky mluvících obyvatel střední Evropy nenajdeme v historii jiné krátké a výstižné geografické jméno. Standardizace geografického názvosloví má svá pravidla a v mezinárodním kontextu se řídí doporučeními OSN. Kdo se těmito pravidly neřídí, může hledat i jiné názvy, slyšel jsem třeba o návrhu Čechomor či Morčeslez. Ale snad se shodnu i s oponenty, že těmito nápady se Názvoslovná komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního zabývat nemusí. (kp)
Zdroj: Deník.cz, 7.5.2016
 
 

*********************************************

Nejstručnější přehled výhod, proč v angličtině používat jméno Czechia:

Není to jméno z Východu, ale z latiny. Tradice, na kterou můžeme být hrdí-už od 16.století. Už v 16.století se tak označovalo území Čech, Moravy a Slezska. Jméno z latiny zaručuje jménu Czechia vážnost a respekt. Czechia se vyslovuje "čekia", jako se Czech vyslovuje "ček". Czechia je nadčasové jméno a ideálně zastřešuje celou historii od království po republiku. Česko=Czechia, jako je Československo=Czechoslovakia. Czechia se díky propagaci přestává plést s Čečenskem.  Pletlo se to, protože nikdo nevěděl, co je Czechia. Když už se to ví, plést se to nebude. Končí období chaosu, kdy se nevědělo, jak správně překládat krátké jméno Česko do jiných jazyků. Jméno Czechia se stalo oficiálním poté, co bylo po dlouhé odborné přípravě a diskusi nejprve navržena jazykovědci, historiky, geografy a odborníky na marketing, a teprve poté bylo schváleno politiky. Propagace jména Czechia je mnohem levnější, než propagace jména Czech Republic, protože jméno Czechia je lépe zapamatovatelné a šíří se skoro samo. Bez republiky na dresech se čeští sportovci zařadí po bok sportovců ostatních vyspělých republik, kteří se prezentují především sportovními výkony a ne propagandou státního zřízení (republiky, království, či sultanátu).

 

*********************************************