CZECHIA - PŘEČTĚTE SI TAKÉ TOTO:


Krátká a dlouhá jména státu

https://czechia-2020.webnode.cz/kratka-a-dlouha-jmena-statu/
 

Česko v jiných jazycích

https://czechia-2020.webnode.cz/cesko-v-jinych-jazycich/


Historie

https://czechia-2020.webnode.cz/historie/


English version

https://czechia-2020.webnode.cz/english-page/


▙   Via Czechia - Dálkové stezky po Česku

https://viaczechia.cz/

 

TURISTIKA - kovové pamětní štítky

https://www.turistickestitky.cz/?kat=uonce&un=czechrepublic-czechia