CZECHIA A HISTORIE

Historie: Czechia, tradiční značka prověřená časem.

K popisu historických událostí, k nimž došlo na našem území v době předrepublikové, lze použít pouze nepolitické jméno Česko/Czechia. Karel IV. se např. nenarodil v "České republice", ale v Česku, protože České království leželo, stejně jako Česká republika, na území Česka. 

 

Czechia už v 16.století?  Ano!

Rozhovory s diplomatem a historikem Jiřím Šitlerem:

(Lidové noviny, 1.7.2017)

Česko je starší, než se myslelo

(Lidové noviny, 27.4.2016)


From Bohemia to Czechia  (in English)

(Radio Praha, 12.7.2016)

 

K peripetiím vývoje názvů našeho státu od roku 1918

Poutavý rozbor jména Czechia v čase a prostoru

(Zdroj: PhDr. Libuše Čižmárová, CSc., Naše řeč, Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR)


Jak se jmenuje naše vlast?

(Zdroj: PhDr. Libuše Čižmárová, CSc., Akademie věd ČR)

 

 

JAK ŠEL ČAS:

 

16.století - první výskyt jména Czechia v roce 1541

- První historicky doložený záznam lze nalézt v Kronice české Václava Hájka z Libočan v roce 1541.
- Další prokazatelný historický záznam názvu Czechia se objevil roku 1569 v latinsky psaném úvodu ke knize Jana Blahoslava. 
 

17.století - jméno Czechia se objevuje v dalších dokumentech

Jméno Czechia lze najít v publikaci od Jiřího Bartholda Pontanuse z Breitenberka již v roce 1602 v knize Hymnorum sanctorum de beatissima virgine Maria et S. Patronis Bohemiae Libri Tres, Praha 1602:
"Inter tot celebres Czechia quos colit patronos, minimus non celebraberis votis Iane sacer, presbyter optime, prognate a Nepomutio..." (t.j. "Mezi mnoha patrony, které Česko uctívá, neméně budeš uctíván, svatý Jene, vynikající knězi!")

 

Z roku 1616 je latinsky psaný text od Jana Campanuse Vodňanského (1572-1622), spisovatele, hudebníka, básníka a humanisty:

"Cechias seu Bohemia heneta iudicum, ducum, regumque, qui veterum Boiorum sedes ab henetis occupata tenuerunt, skiagrafían complexa, et invictissimo monarchae, accdn. dn. Matthiae E. N. I. Roman. imperatori, Hungariae et Boh. regi potentissimo &c dno. clementissimo consecrata." neboli: "Česko a Čechy aneb celkový nástin sudích, knížat a králů, kteří spravovali domov starých Bóiů obsazených českým kmenem".


Obr.: "Cechias seu Bohemia heneta iudicum" / Jan Campanus Vodňanský (1572-1622)

 

 

18.století - používání jména Czechia v latině

Nápis na kazatelně v kostele sv. Jakuba,  Staré Město, Praha (1714):
"Pietas Czechiadum posteris posuit" / "Umístěno pro trvání zbožnosti Česka i v budoucnosti".
 
Název obrazu z roku 1723:
"Veřejné vyhlášení nálezu většího zemského soudu pod předsednictvím Karla VI. dne 15.října 1723."

Nimirum Libra atque Themis sunt Signa Leoni / Proxima, Sol Carolus, Czechia nostra Leo est.“ (tj.: "Zajisté Váhy a též Themis jsou znamení Lvu nejbližší, Slunce je Karel, Lev naše Česko.")

    

 

 

 

Na soklu pomníku Jana Nepomuckého z roku 1765 před kostelem v Mariánském Týnci se vyskytuje jméno Czechia. Překlad z latiny zní: "Bezúhonnému knězi, mlčenlivému zpovědníkovi města pražského, slávy Česka potěše - sv.Janu Nepomuckému".

 

Jméno Czechia v latině naleznete i na soklu pomníku sv. Václava z roku 1761 v Libochovicích:
VIR SANCTVS WENCESLAVS INVICITVS REX CZECHIAE LAVREAVIT LEONEM GLORIOSE.
F. B. WENCESLAVS HNEDETZ DEDICAT A 1761
"Muž svatý, Václav, nepřemožitelný král Česka, slávou Lva ověnčený.
F.B.Václav Hnědec 1761"

  

 

18.století (1795) - první použití jména Czechia v angličtině!

První historický záznam o používání slova Česko v angličtině (Czechia) pochází z roku 1795 (v novinách Hampshire Chronicle, Anglie).

 

19.století (1841 a 1866) - další používání jména Czechia v angličtině

Známé je též použití slova Czechia v knize Henryho a Thomase Rose „A New General Biographical Dictionary Projected and Partly Arranged“ z roku 1841, citovaný překladem  "Poselkynie starych przjbiehuw Czeskych“ jako "Messenger of the Old Fates of Czechia"  ("Posel starých osudů Česka").
 

Vlevo: H. a T.Rose: "A New General Biographical Dictionary Projected and Partly Arranged" - 1841
Vpravo: Zpráva o situaci na bojišti z prusko-rakouské války v australském deníku "The Mercury" - 23.5.1866

 

► Czechia v české státní hymně již v roce 1871 !

V prvním překladu české státní hymny do angličtiny z r. 1871 je "česká země" přeložena jako Czechia.

Autor: Josef Václav Sládek (!)

 


 

19.století a Morava:
 

SBLIŽOVÁNÍ ČECHŮ S MORAVANY - MYŠLENKA SLOVANSKÉ VZÁJEMNOSTI
Šlo o to, že jedině vzájemnou spoluprací, pomocí a sjednocení Slovanů lze odolávat jiným národům. Tato myšlenka se ostatně historicky potvrdila jako správná a ti, kdo dnes usilují o přesný opak, t.j. např. o odtržení Moravy od Čech tak, ať už vědomě, či nevědomě dávají jiným národům signál k tomu, že jim odolávat nadále nechceme, neboli, že jsme rezignovali na svůj pud sebezáchovy. První krok jsme udělali už při rozpadu silného Československa v roce 1993. Dva malé státy bylo mnohem snadnější ekonomicky zničit, než jeden stát velký. Odolávat jiným národům z pozice malého Česka, nebo Slovenska je teď mnohem těžší, než z pozice velkého Československa. Jak bychom se asi byli schopni bránit, kdyby se Česko ještě zmenšilo na samostatné Čechy a Moravu?  Komu by to prospělo?

 

DŮLEŽITÉ!
V době konstituování moderního českého národa a ústupu zemských sebeidentifikací v 19. století se česky hovořící Moravané přihlásili k češství. Slovanské Moravany označuje za Čechy též Ottův slovník naučný z konce 19. století a německé encyklopedie Meyers Konversations-Lexikon (z roku 1878) a Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon (z roku 1906). Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravan%C3%A9

 

 

20. století - jméno Czechia v mnoha zahraničních novinách - stovky důkazů

 

► https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/search/results?basicsearch=czechia

 

► https://chroniclingamerica.loc.gov/search/pages/results/?state&date1=1789&date2=1943&proxtext=Czechia&x=15&y=10&dateFilterType=yearRange&rows=20&searchType=basic


► https://trove.nla.gov.au/newspaper/result?q=Czechia

 

 

20. století - jméno Czechia (Чехия) v Rusku (1909)

Důkaz, že Czechia není novotvar, ale jméno s dlouhou tradicí:

Šachový turnaj  Чехия - Голландия (Česko-Holandsko), Petrohrad 1909.
Šachista Oldřich Duras reprezentuje Česko (v ruské variantě tohoto jména, t.j. Čechija - Чехия)
Už za Rakouska-Uherska bylo území dnešního Česka v zahraničí prezentováno
jako Czechia, Tschechien, Чехия apod.

 

20. století - jméno Czechia v zahraničních novinách

 

Výběr mnoha článků se jménem Czechia z historických novin:

https://trove.nla.gov.au/search/advanced/category/newspapers?l-artType=newspapers&keyword=Czechia

 
 
 

GUARDIAN, prestižní britský list, 1912
Popisek u 2.fotografie: PODOLÍ, Prague 1912 - Czechoslovakia (made up of Czechia and Slovakia, now separate.
https://www.theguardian.com/commentisfree/gallery/2011/mar/15/europe-in-pictures-1900-1945
20. století - jméno Czechia v australských novinách (1939)

Jeden z mnoha důkazů, že Czechia není žádný novotvar, který nikdo nikdy nepoužíval

https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/55754258

 

 

20. století - jméno Czechia v českých novinách (1939)

 

ČESKOSLOVENSKO, Národní listy - 1939:

"Anglický název Czechia (česky Česko) pro Čechy a Moravu není špatný, je krátký, výstižný a pro Angličany snadno vyslovitelný".

 

 

V roce 1921 existovaly proti "strašnému" jménu Czechoslovakia podobné námitky, jako dnes proti jménu Czechia. Czechoslovakia se nelíbila ani bratří Čapkům...  Tehdejší vláda ale správně rozhodla o tom, že jméno Czechoslovakia je nutno propagovat a názory laické veřejnosti nelze brát v úvahu jako dominantní. Je skvělé, že se dnešní politici z historie poučili a začali také propagovat jméno Czechia - tak jako jejich předchůdci.

  

 

  
 

 

 

Czechia: Dáme přednost tradicím, nebo povrchním pocitům?

Příslušníci jiných národů by byli na jméno svého státu, které má tak dlouhou tradici, hrdí. A co Češi? Jsou rádi, že se konečně našlo nadčasové jméno pro jejich stát, jméno, na kterém se shodly desítky odborníků, jazykovědců, geografů, ale i politiků? Nejsou! Odmítají fakta, odmítají tradice, odmítají vlastní historii, podléhají jen dojmům, pocitům a neověřeným informacím, které jim servírují noviny, televize, internet... Dokonce i šlechtic Karel Schwarzenberg bojuje za republiku (!) v dlouhém názvu a za krátké jméno Bohemia bez ohledu na to, že Bohemia jsou jen samotné Čechy bez Moravy!
Češi, proberte se, jménem, za které stojí za to bojovat je jedině Czechia [čekia] - není to nápad Miloše Zemana, je to jméno s mnohasetletou tradicí, jméno celého státu, zahrnujícícího Čechy, Moravu i Slezsko!

 

 

 

90. léta 20.století - první vlna podpory jménu Czechia ze strany úřadů a vlády

V novodobé historii bylo jméno Czechia již v 90.letech doporučeno k používání Ministerstvem zahraničí a Ministerstvem školství.
Konkrétně jméno Czechia doporučili:

- 17.března ´98  JUDr. Jan Winkler, náměstek ministra zahraničí
- 5.října ´99 Eduard  Zeman, ministr školství.

Státní instituce přesto svévolně tato doporučení nadále ignorovala, na což poslední dobou intenzivně upozorňují některé občanské iniciativy, snažící se tuto chybu napravit. Jejich snahu v roce 2015 podpořili i nejvyšší státní představitelé ČR: Bohuslav Sobotka - předseda vlády ČR, Milan Štech - předseda Senátu, Jan Hamáček - Předseda Parlamentu i prezident republiky Miloš Zeman.  Opakovaně zdůraznili, že nejde o jejich nápad, ale že pouze připomínají doporučení odborníků – jazykovědců z roku 1993, kteří se jednomyslně přiklonili k tomu, že Czechia je jediným možným anglickým překladem jména Česko, a že souhlasí s jeho větší popularizací.

 

Vyvrácení mýtu o tom, že jméno Czechia připomíná koncovkou -ia nějaké zaostalé státy z Východu:

Koncovku -ia měla kdysi většina států Evropy!  Italia, Germania, Polonia, Britannia, Sardinia, Sicilia, Dalmatia, Hispania, Lusitania, Panonia, Gallia, Thracia, Galatia...  Viz. historická mapa.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Roman_Empire_125.png

 

 

A co jméno Česko?

I jméno Česko je starší, než se myslelo.

Rozhovor s diplomatem a historikem Jiřím Šitlerem - zde.
(Zdroj: Lidové noviny, 27.4.2016)

 

 

Má toto jméno historické kořeny? A označovalo se jménem Česko i v minulosti území celé dnešní České republiky? Rozhodně ano!
 

Už od roku 1704 (v knize Atlas Marianus od Wilhelma Gumppenberga) se objevuje použití pojmu Česko jako označení pro celé České země: tedy dnes pro Čechy, Moravu, českou část Slezska a tzv. České Rakousy, kam patří Vitorazsko, Valticko a Dyjský trojúhelník, které byly do roku 1920 součástí Dolních Rakous.

A podobně je to i s názvy jiných zemí: Rakouskem se označují země Ober a Niederösterreich, Polsko je vytvořeno Wielkopolskem a Malopolskem a třeba Chorvatsko Središnjou a Hrvatskem.

Během 18.století se pojmy Čechy a Česko stávaly synonymy, aby se v 19.století již jednoznačně významově oddělily a Českem se opět začalo označovat širší území zahrnující i Moravu a Slezsko.

 

Slovák Ján Kollár označení Česko použil i v básni Slávy dcera, která vyšla v roce 1832, a najdeme ho i v časopise Čechoslav či u básníka Boleslava Jablonského, jednoho z nejoblíbenějších našich básníků XIX. století, autora Písní milosti.

 

Po vzniku ČSR v letech 1918-1920 jsme se jmenovali Česko-Slovensko a jméno Česko tak bylo oficiální.

Česko se znovu objevuje jako oficiální v roce 1960 ve Slovníku spisovné češtiny jako označení české části československé federace, tedy ČSR, neboli České, tehdy socialistické, republiky. V té době je v tomto slovníku Česko uvedeno jako výraz zastaralý, ale již v roce 1978 je Česko charakterizováno jako název běžně používaný.

 

V roce 1993 po rozpadu Československa dostala Česká republika na základě pověření vlády od Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního  oficiální jednoslovné označení Česko.  

 

Odmítání názvu Česko pramení z faktu, že za vlády habsburské monarchie byl tento název nežádoucím. Vídeň totiž měla snahu oslabit zemské vlastenectví a přispívat tak k odcizování Čech, Moravy a Slezska. (Být proti jménu Česko, anglicky Czechia tedy znamená podporovat česko-moravskou nesnášenlivost.)
 

Jméno Česko má opravdu dlouhou historickou tradici! Nejstarší známá zmínka je z roku 1704:
Úryvek:
"Já ku příkladu Vlasko, Nyderlandsko, Česko, Polsko, Uhersko dříveji psáti nebudu mocti, leč dřívěji celé Fransko s krajinami k němu promíšeně přilezlými vodbydu."  (Atlas Marianus, autor: Wilhelm Gumppenberg)

 

Že se Česko jako pojem pro celé území Čech, Moravy a Slezska objevuje už
v 19. století, lze dohledat mj. v Akademické příručce českého jazyka,  na stranách 212-213:

"V průběhu 19.století se jméno Česko objevovalo sice poněkud méně často, zato však již také jako název pro celé české země (tedy pro Čechy, Moravu a českou část historického Slezska ..."

Vydalo nakladatelství Academia, 2014.


Internetová verze zde:

https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=725

Odkaz na objednání knihy zde.
 

Ve 20.století se o tom, že Česko je krátký výraz pro Českou (tehdy soc.) republiku, píše ve Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost na straně 762:

Česko, -a s,   =   Česká socialistická republika, ČSR

Vydalo nakladatelství Academia, 1978.

 

CZECHIA A ÚSTAVA

Jméno Československo / Czechoslovakia také nebylo v Ústavě ! Ústava tedy nebrání používání krátkého jména. Ani Czechia tedy v Ústavě být nemusí, a může se používat.

Československo nebylo v Ústavě, a přesto se používalo:

- ani v roce 1920 ...  https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html

- ani v roce 1948  ...  https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1948.html

 

Stejně tak v Ústavě České republiky logicky není Česko, a také se používá.

- od roku 1993 ... https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html

  


 

SHRNUTÍ:

Nejhorší je mylné přesvědčení většiny lidí, že nástupcem jména Czechoslovakia není Czechia, ale Czech Republic... Lidé se naučili tuto chybu považovat za pravdu a nikdo jim to 23 let nevymlouval. Dnes je náprava chyb mnohem těžší, protože lidé za tuto hloupost dokonce bojují....Aby tedy nevznikla mýlka: Czech Republic hloupostí není, hloupostí je tvrzení, že jméno Czechoslovakia bylo nahrazeno jménem Czech Republic. Jak to tedy je?

PLATÍ OBĚ JMÉNA - DVOUSLOVNÉ I JEDNOSLOVNÉ. TAK JAKO KDYSI:

Dříve:   Czechoslovak Republic  >>  Dnes:  Czech Republic.
Dříve:   Czechoslovakia  >>  Dnes: Czechia

 

 

 

 

Nahoru #
Home page #