Zajímavosti o stále oblíbenějším krátkém jménu Česko, anglicky Czechia [čekia] (překlad viz Google Translate).  Příklady zvyšující se oblíbenosti tohoto jména zde. Jméno Czechia [čekia] používá i stále více firem - viz odkaz.
Czech Republic = Czechia
Slovak Republic = Slovakia
Czechia [čekia]  je anglické současné i historické jméno území, zahrnující všechny historické země Koruny české, i regiony současné České republiky: Čechy, Moravu a Slezsko. Jméno Czechia pochází z latiny. Jeho ekvivalent v češtině je Česko.  Pozor - neplést se jménem Bohemia, což jsou pouze Čechy (bez Moravy). Proč je správně Czechia [čekia] a ne třeba Czech? Protože "Czech" není Česko, ale Čech, česká, či dokonce čeština. A proč ne Czechlands? Protože oficiálním českým krátkým jménem naší země není pojem "České země", ale Česko.


Krátké jméno státu v češtině i v angličtině nutně potřebujeme

Jediná ve světě zapamatovatelná značka pro náš stát, která je srovnatelná s dřívějším jménem Czechoslovakia, je Czechia [čekia]. Navíc jde o historické jméno našeho území v latině používané již v 16.století. Na jméno Czechia proto můžeme být právem hrdí.

 


Pojďme nyní zjistit důvody, proč je jméno Czechia stále oblíbenější:
 

  Překlady jmen Česko a Slovensko do angličtiny - Czechia [čekia] a Slovakia jsou logickými pokračovateli jména původního společného státu - Czechoslovakia.

Je to logické a jasné – vždyť používání krátkého jména státu je zcela přirozené. I v dobách, kdy jsme byli Československou republikou,  bylo běžně používáno krátké jméno Československo,  anglicky Czechoslovakia.

Czechia [čekia] je jménem spisovným a platným dle současné legislativy. Ta uznává jako oficiální obě jména - tedy nejen jméno politické - Czech Republic, ale i jméno krátké, universální – Czechia  [tʃɛki.ə] . Jeho českým ekvivalentem je Česko. Má dlouhou historickou tradici (první výskyty  byly zaznamenány už v 16.století) a lze s ním na rozdíl od jména Czech Republic pojmenovávat i období před vznikem republiky. Ve světě i u nás už se jméno Czechia používá – na netu existuje spousta důkazů, není proto třeba se bát, že by ho nikdo neznal.


Záměna s Čečenskem? Na jméno Česko/Czechia máme právo, protože vzniklo mnohem dříve, než Čečensko/Chechnya. K dalšímu zamezení záměny s Čečenskem je nutno jméno Czechia propagovat a ne ho cenzurovat. Pouze a jenom propagováním a spojováním jména Czechia se jménem Czech Republic se všichni na celém světě naučí, že Czechia není Chechnya.
V žádných seznamech zemí se navíc Čečensko nikdy nemůže objevit vedle jména Czechia, protože Čečensko samostatnou zemí není. Navíc se všechny dosavadní mediálně známé záměny s Čečenskem netýkaly jména Czechia, ale Czech Republic, což svědčí ve prospěch krátkého jména a ne naopak.

Ve slovnících je Czechia jednoznačně uváděna jako překlad jména Česko, které už se vžilo a běžně se používá - např. slogan "Česko-země příběhů", nebo jméno TV soutěže "Máme rádi Česko", apod.
 

Musí být ve jménu Czechia slyšet Morava? Nemusí -  vždyť Morava není slyšet ani ve jménu Czechoslovakia, ani v politickém jménu Czech Republic. To ale neznamená, že je Morava jakkoli druhořadá. Význam Moravy naopak jméno Czechia v angličtině zvyšuje - splňuje totiž požadavek všech národností žijících na území Česka, aby jméno státu nebylo stejné, jako jméno jedné z historických zemí (Bohemia, Moravia, Silesia). To, že je jméno státu  jedné z těchto historických zemí podobné v češtině (Čechy/Česko), rozhodně nemůže vadit.  Podobnost jmen jednoho regionu se jménem celého státu je v celoevropském měřítku naprosto běžným jevem, které nikde žádné negativní emoce nevzbuzuje - např.  region Schwyz ve státu Schweiz, region Oberösterreich ve státu Österreich, region Île-de-France ve státu France a další.  Zde je třeba zdůraznit, že pojmenování našeho státu jako Česko, anglicky Czechia nelze  v žádném případě chápat jako vyvyšování se jednoho národa nad druhý. Za zrušení zemského uspořádání, či za chybně nastavené hranice regionů jméno Czechia rozhodně nemůže. Moravským separatistům to je ale zcela jedno, a tohoto mýtu zneužívají pro své cíle.  Podobným argumentem těchto manipulátorů je tvrzení, že jméno Czechia má prý cosi společného s Ruskem. Pravdou je samozřejmě pravý opak. Jméno Czechia totiž nemá svůj původ na Dálném Východě, ale v latině (stejně jako např. Bohemia, Moravia, Italia, Germania, Polonia, Britannia, Dalmatia, Hispania, Lusitania, Mauretania, Panonia, Gallia a další.)  Zde lze uvést, že tak často zmiňovanému jménu Russia [raša] je mnohem podobnější jméno Croatia [kroejša], a přesto s ním v Chorvatsku nikdo nemá problém. 

Aktuálně zvýšená poptávka po jménu Czechia vychází z potřeby každého státu mít kromě dlouhého politického názvu i jméno krátké (ideálně jednoslovné), použitelné v běžném životě, v umění, ve sportu, na mapách, zkrátka všude mimo politiku a státní správu.  Mnozí lidé si bohužel myslí, že si vystačí se slovem Czech. To je ale hluboký omyl. Czech totiž znamená Čech, česká (-ý,-é), nebo čeština, ale rozhodně ne Česko. Stejně tak nebylo v angličtině schváleno jméno Czechland, protože se ani v češtině oficiálně aktuálně nejmenujeme Českozemsko, ba ani České země. Druhý název z dvojice uvedených navíc není jednoslovným názvem.

 A co Spojené Státy, či Spojené království – nevystačí si s dlouhými názvy? Kupodivu ne. Běžně tam raději říkají jen America, či Britain, přestože nejde o jména oficiální. Ale vítězí fakt, že  krátká jména jsou praktická. I česky říkáme častěji „Ve Státech, v Anglii, či v Británii“, než „Ve Spojených států, či ve Spojeném království.  Jméno Czechia má ale oproti jménům America a Britain jednu výhodu - oficiální je.   Ukazuje se, že se bez krátkého jména země v angličtině opravdu neobejdeme , proto je tu Czechia. Naprosto přesně zapadá mezi jména, kterými jsou v nepolitických souvislostech v běžných seznamech států označovány i ostatní země, t.j. bez nadbytečného uvádění republiky v názvu - např.  France, Germany, Italy, Greece, Croatia atd. Všechny uvedené státy přitom republikami jsou samozřejmě také, a tím,  že se bez slova "republika" v názvu země ve většině situací obejdou, jasně deklarují, že tím prestiž republiky nikterak neutrpí. Jsme poslední republikou Evropy, která si dosud myslela opak – že bez republiky v názvu jsme snad nějak méně významní. Opak je pravdou - přehnaným republikováním je význam pojmu republika stále více devalvován až dehonestován. A to jak v angličtině, tak i v češtině. Vždyť jak směšně například působí pozvánka na výstavu „Pleistocénní nosorožci České republiky“.... Situace se ale naštěstí mění a krátké jméno Česko / Czechia se objevuje stále častěji.

Zvláště cizinci si na jméno Czechia velmi rychle zvykají a vřele ho přijímají. Je příznačné, že nejvíce výhrad ke krátké anglické variantě jména svojí země mají sami Češi, o nichž se v posledních průzkumech zjistilo, že jich dobře anglicky umí jen asi 20%. Navíc se nezajímají o výhody, které jsou s používáním jména Czechia spojené a před cizinci nejen, že krátké jméno neumí obhájit, ale dokonce ho různě znevažují a od jeho používání cizince odrazují (!), což je srovnatelné s pliváním na českou státní vlajku. Je ale jen otázkou času, kdy i tito Češi pochopí, že se jména Czechia bát nemusí, ba dokonce, že se jeho používáním konečně zařazujeme mezi vyspělé státy.  Z hlediska propagace země, jako turistické i ekonomické destinace, je totiž používání krátkého jména státu naprosto klíčové. Jméno Czechia  je mnohem lépe zapamatovatelné, než jméno dlouhé – politické.  A navíc je ověřitelným faktem, že bez republiky v názvu se neobejdou většinou jen státy mladé a nestabilní, z Afriky či Asie (KLDR, Demokratická republika Kongo, Středoafrická republika aj.), které se používáním slova „republika“ v názvu snaží zamaskovat svoji nedemokratickou minulost nebo i přítomnost.  Česko se ale za svoji tisíciletou historii stydět nemusí, a proto není pro používání politického názvu mimo politiku žádný důvod. Krátké jméno Česko / Czechia má všechny předpoklady zviditelnit náš stát ve světě podobně, jako ho zviditelnilo jméno Czechoslovakia.

(Vladimír Filip, Občanská iniciativa Česko/Czechia)

 

Zdroje:

Anglický název českého státu v mýtech a faktech:
https://www.go-czechia.cz/

► Občanská inicitiva Česko - Czechia pro popularizaci krátkého jména
https://czechia-initiative.com/

► Seznam odborníků z NK ČÚZK, kteří v souladu se zákonem v r. 1993 rozhodli, že historické jméno Czechia je vhodné i pro současnost, aneb Proč nebylo referendum?
https://czechia-cesko.webnode.cz/a55-odborniku-autori/

► Czechia v seznamu států OSN:
https://cms.unov.org/UNTERM

► Czechia v normách ISO - 3166:
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:CZ

► Historie jména Czechia - existuje již od 16.století:
První výskyt jména Czechia - 1541

►  Česko je spisovné slovo:
– viz Akademická příručka českého jazyka

►  Slovníky (překlady Česko - Czechia)
https://czechia-cesko.webnode.cz/slovniky/

►  Wikipedie
Spor o užití slova Česko

 

POZNÁMKA ZNEPOKOJENÉHO ČTENÁŘE:  CR NENÍ ČESKO ALE COSTA RICA!

Jméno Czechia by pomohlo odstranit i jednu mezinárodní ostudu. Stránky kanceláře prezidenta České republiky používají v angličtině chybně zkratku CR, což je oficiální zkratkou Kostariky a nikoli Česka.  Mezinárodní zkratkou Česka je CZ. Mnohem lepší by ovšem bylo používat celé krátké jméno - Česko (Czechia). Místo patvaru "President of the CR" by bylo ideální a správné uvádět buď dlouhý název "President of the Czech Republic", nebo kratší "Czech President" , nebo "President of Czechia".

 

CR = mezinárodní zkratka Kostariky !!!  (viz odkaz)


Viz též:  CR = mezinárodní značka automobilů z Kostariky.
 


Používáme správně výraz Česko?

Ondřej Dufek, lingvista Ústavu pro jazyk český AV ČR. Text zde.
Video zde.

Zdroj:  Studio 6, Česká televize, listopad 2018

 

Hrdost, odvaha a obrana (Česko není Čečensko)

Jedině zviditelňováním jména Czechia [čekia] v souvislosti s Českou republikou se všichni na celém světě naučí, že Czechia je stát s tisíciletou historií a nikoli jakýsi 100 km malý region v Rusku (Čečensko/Chechnya), který ani samostatným státem není.

Na jméno Česko/Czechia máme právo, protože vzniklo mnohem dříve, než Čečensko/Chechnya.

Nenechme si proto krátké jméno našeho státu vzít - ani od Čečenců, ani od nepřizpůsobivých a zbabělých Čechů.  Největším nepřítelem tohoto národa je totiž on sám. V zahraničí krátké jméno Czechia akceptují naprosto bez problémů, když zjistí, že Czechia [čekia] není Chechnya [čečňa], tak jako např. Slovakia není Slovenia. Ale někdo to cizincům musí sdělit. Právě z neznalosti plynou i zmíněné záměny Česka s Čečenskem. Trvale a pravidelně je proto nutné začít jméno Czechia i vazbu "Czechia = Czech Republic" bránit a důsledně propagovat.

 

Proč lidé řeší, zda se jim jméno Czechia líbí?

Všechny nové anglické zeměpisné názvy států je především nutné se naučit. Pokud byly schváleny odborníky, byl pro to vážný důvod. A laici to všude na světě respektují. Nebuďme za primitivy a respektujme tato jména také:

Přejmenované státy

Czechia a Slovakia/ Česko a Slovensko (obě dříve Czechoslovakia/ Československo)
Zimbabwe (dříve Rhodesie)
Myanmar (dříve Barma)
Etiopie (dříve Habeš)
Croatia + Slovenia + Montenegro + Serbia + Bosnia and Herzegovina + Macedonia (dříve Yugoslavia)
Burkina Faso (dříve Upper Volta)...
Srí Lanka (dříve Ceylon)...

(Pozn.: Ve všech případech jde o republiky, či království. Např. Srí Lanka je Srílanská demokratická socialistická republika.)

 

Přejmenovaná města:
Chemnitz
(dříve Karl-Marx-Stadt)
Chennai (dříve Madras)
Almaty (dříve Alma-Ata)
Jekatěrinburg (dříve Sverdlovsk)
Zlín (dříve Gottwaldov)
► Jeseník (dříve Frývaldov)
Veľký Meder (dříve Čalovo)
Bratislava (dříve Prešpurk)

 

 

 

Neznalost jména Czechia [čekia] není argumentem pro jeho cenzurování, ale naopak pro jeho propagaci.

Vezměme si příklad ve světě: Víte např. co to je Myanmar? Nové jméno pro stát Barma. Zajímá snad občany Myanmaru, jestli se Čechům, nebo Italům slovo Myanmar líbí a jestli to známe? Nikoli. Oznámili světu, že to tak je a tečka. To jenom Češi se stále vymlouvají, že jméno Czechia ve světě nikdo nezná. Ale proč to nikdo nezná? Protože se na to vymlouváme, místo abychom začali jméno Česko/Czechia normálně používat, jako dříve Československo/Czechoslovakia. Takhle si pořád ve světě myslí, že Československo stále existuje, když jim neříkáme, že teď už jsme Czechia. A ještě dovětek: I Myanmar je republika: Oficiálně je to Svazová republika Myanmar. Ale řekněte sami - zapamatovali byste si to? A s Czech Republic je to stejné. Nikdo si to nezapamatuje. Zato Česko nebo Czechia skoro každý.

 

 

Stále se opakující ostuda:
Chybná prezentace jména státu jako Czech (Čech, český, čeština). Správně je přitom Czechia.
Karjala Cup, Finsko (10.11.2018)

 

Tragédie ve sportu:

Např. některé sportovní svazy stále místo Česko nebo anglicky Czechia [čekia] raději alibisticky, z pohodlnosti a ze zvyku používají všechno možné (CZECH, CZE, CZ, CR, Czech team, ceskarepre, Czech Rep), jen ne správné Česko, nebo Czechia. Jak pak ale mají být sportovci hrdí na svou zem? Jak mají vítězit, když před sebou nevidí jméno státu, za který bojují?  Soupeři českých borců jsou ve výhodě - na dresech jména svých zemí mají. Jména zemí, nikoli politických útvarů - t.j. nikoli jména republik, či království, ale jména krátká - viz foto níže: 

Více v sekci SPORT.
 

Ukázka, že to jde - některé sport. svazy už republiku na dresy logicky nedávají:

Czechia [čekia] na dresech reprezentantů hokejbalu, kin-ballu a in-line hokeje:

https://czechia-cesko.webnode.cz/_files/200192577-e13dde237b/Mistrovství%20světa%20v%20inline%20hokeji%20v%20Kanadě%202004.jpg


Dnes Česko, anglicky Czechia
dříve
země Koruny české:
Čechy+Morava+Slezsko
(Bohemia+Moravia+Silesia)


Krátké jméno Česko nelze překládat jménem dlouhým Czech Republic.

Nejsme jen nedávno vzniklý, uměle vytvořený politický subjekt Česká republika. Jsme především národ s tisíciletou historií žijící na místě zvaném již v dávných dobách Česko, latinsky Czechia [čekia], zahrnující na západě Čechy (Bohemia) a na východě Moravu (Moravia) a Slezsko (Silesia). 

Pojem Czech Republic nikdo neruší, ale mezi ostatní krátká jména států prostě nepatří.  Podobně i Československá republika používala v seznamech krátkých jmen států krátkou verzi názvu: Československo, anglicky Czechoslovakia.


 

Czechia a výslovnost

"Ček, Čekia, Čekoslovakia" - Czech, Czechia, Czechoslovakia

CZECHIA [tʃɛkiə] - ČEKIA - s vyslovovaným "K", t.j. žádná "čechia" ani "čečia". Podobně jako je Czechoslovakia [tʃɛkoʊsloʊˈvækiə] a ne čečoslovakia. Audio výslovnost jména Czechia si můžete poslechnout také zd e.
K tématu výslovnosti též anglický text na "Heart Of Europe".

 

Proč jméno Czechia potřebujeme?

Každý stát světa používá krátké jméno, pokud ho má. A my ho máme - viz tabulka dlouhých / krátkých jmen států.

I náš stát má tradici v používání krátkého jména - dříve Československo, dnes Česko.  Stále více lidí už ví, že "republiku" v názvu státu každá republika světa používá pouze ve formálním, úředním styku. Krátké jméno státu - Česko - bylo ze začátku nezvyklé, ale nyní se nám už vžilo. Ne proto, abychom napodobovali ostatní státy, které také používají krátká jména, ale čistě z praktických důvodů.  A logicky vyvstala i poptávka po překladu jména Česko do cizích jazyků. Znát anglický překlad jména státu, odkud pocházím, nebo který dokonce reprezentuji, patří k základním znalostem. 

 

Czechia se již ujala mezi mnoha firmami.

Jeden z příkladů:  Cestovní kancelář GEOTOUR, známá svým projektem KOLOLOĎ:

Pozn.:Za vhodný překlad jména Česko považují jméno Czechia i další firmy - viz příklady.

 

Czechia v normách ISO - 3166:

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:CZ

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1

Česko není Czechland

A proč Česko nelze překládat jako Czechlands? Protože oficiálním českým krátkým jménem naší země není pojem "České země", ale právě Česko - viz info Ministerstva zahraničí. A Česko je anglicky Czechia - viz např. databáze zemí v OSN, nebo norma ISO.
Kdo ví, že Česko je Czechia, prokazuje profesionalitu, hrdost na zemi, odkud pochází, i úctu k její celé, tedy i předrepublikové historii. Důležitá výzva všem, co jméno Czechia považují za symbol loajality k Západním státům: Je to přesně naopak:  Když se dokážeme shodnout na jednotném jménu našeho území, které existuje už stovky let, dáme tím najevo svoji národní nezávislost a vyspělost. Takovým jménem je Česko, anglicky (a dříve latinsky) Czechia.

Už v 16.století bylo území Čech a Moravy (Bohemia+Moravia) souhrnně označováno jako Czechia. Znamená to jediné – že můžeme být právem hrdi na opravdu dlouhou tradici společného státu. Postavme se za jméno Česko / Czechia - mj. i proto, abychom dali najevo, že nám na tradicích záleží a že se dokážeme semknout v boji proti agresorům zvenčí. Zatím se umíme akorát hádat mezi sebou a nebezpečí zvenčí podceňujeme!

 

Zdroj: Oficiální seznam zemí OSN:

Odkaz č.1:  UNTERM (United Nations Terminology Database).

Odkaz č.2:  UNGEGN  (United Nations Group of Experts on Geographical Names).

 

 


Marketing:  Jménu Czechia patří budoucnost

Argumenty pro jméno Czechia jsou přesvědčivé a je jich stále víc. Jedním z nich je, že do propagace jména Czechia by stačilo investovat jen zlomek toho, co do propagace jména Czech Republic a návratnost by byla mnohem rychlejší.  Jméno Czechia si zapamatuje prakticky každý a ihned.

Proč to nevyužít v byznysu?  Vždyť z uvedených výhod může každý chytrý podnikatel i politik perfektně profitovat - stačí se inspirovat v zahraničí: Co je lepší marketingová značka? French Republic, nebo France (Francie)? Hellenic Republic, nebo Greece (Řecko)? Populárnější a zapamatovatelnější jsou jednoznačně krátká jména států. Více zde. Česko a Czechia jsou marketingově perfektní značky!  Nikdo si nepamatuje státy podle toho, o jakou jde republiku, ale jak se jmenují krátce:

 

 

Czechia a Pilsner Urquell:

České pivo z Plzně v devadesáti restauracích mimo Česko.

Pilsner Urquell from the tank now available in nearly 90 restaurants outside Czechia.

Celý článek zde:  https://www.prazdroj.cz

 

Jméno Czechia ve videu od Pilsner Urquell:

Zdroj Twitter Pilsner Urquell

 

Czechia - prezentace s hudbou:

https://youtu.be/ZSemY01sFdU

 

Fotografie s Czechia (Pinterest.com)
https://cz.pinterest.com/search/pins/

 

Czechia - překlad do češtiny: nikoli Čechie, ale Česko.

Obr.: Oficiálním překladem jména Česko je Czechia (viz slovníky).

 

Czechia je oficiální

 
 
Czechia je v seznamu EU Interinstitutional style guide:
Czechia je také v oficiálním seznamu zemí OSN:

Odkaz č.1:  UNTERM (United Nations Terminology Database).

Odkaz č.2:  UNGEGN  (United Nations Group of Experts on Geographical Names).

 

Czechia je na Google Maps:


Jméno Czechia [ˈtʃɛkiə] není nové

Pochází z latiny a používalo se už v 16.století jako označení všech zemí Koruny české (Bohemia+Moravia+Silesia).  Tradiční jméno Czechia (česky Česko) má proto mnohem delší tradici než přechodné a politické jméno Czech Republic (česky Česká republika). Republika (coby politický subjekt na území Česka) vznikla teprve nedávno, zato Česko (Czechia) již před stovkami let.

Poprvé bylo použito v češtině v Kronice české Václava Hájka z Libočan v roce 1541 a v latině roku 1569 v úvodu ke knize Jana Blahoslava. Používali také např. Jan Kampanus Vodňanský, Daniel Adam z Veleslavína, Bohuslav Balbín. V 19. století slovo Czechia používal Josef Václav Sládek (v prvním překladu české hymny do angličtiny) a mnoho dalších. Další zajímavosti o historii jména Czechia více zde.

 

Jméno "Czechia" žije a dokazuje, že tu chybělo! 

O mrtvý pojem rozhodně nejde. Naopak! Každý den přibývají nové webové adresy se jménem Czechia (překlad jména Česko) - viz odkazy zde.
Proč si stále celý svět myslí, že ještě existuje Czechoslovakia? Protože jsme dosud skoro nepoužívali krátké anglické jméno Czechia, které je náhradou jména Czechoslovakia.  Naštěstí již dochází k pozitivní změně a cizinci si na změnu z Czechoslovakia na Czechia rychle zvykají - a používají např. na Instagramu, na Twitteru, nebo na YouTube - viz zde.  Jméno Czechia je nepopiratelně stále více populární.  Google Search aktuálně najde přes 170.000 videí se jménem Czechia.  Každý měsíc se objevují tisíce nových: https://www.google.com/search/Czechia+youtube...


 

Czechoslovakia? Jen v letech 1918 - 1992.  Předtím i dnes: Czechia


Důležité:

Politické jméno Česká republika - Czech Republic zůstává platit i nadále. Nikdo ho neruší. Ale hodí se jen do politiky a na úřady. Podobně se např. ani na Slovensku jméno Slovenská republika - Slovak Republic běžně nepoužívá ale přesto se s ním můžete i nadále setkávat v politice a při  úřední styku. Mnohem známější a používanější je ale krátké jméno Slovensko - Slovakia. Podobně se i v dobách Československa dlouhé politické jméno Československá (socialistická) republika nezrušilo, ale více se používalo jméno krátké:  Československo (Czechoslovakia). A vidíte - i toto jméno kdysi čelilo kritice, že jde o jméno ošklivé - a přesto se ujalo a lidé si ho oblíbili a zapamatovali. A znají ho dodnes. A podobně si lidé u nás i v cizině zapamatují i jméno Česko - Czechia. Ostatně - jde o plně oficální krátké jméno naší země - viz podrobnosti.


 

Proč je Czechia přesnější a výstižnější jméno?

Protože Czech Republic je pouze v roce 1993 vzniklý politický subjekt na území Česka.  Problém pojmu ČR je mj. s tím, že historie České republiky je pouze pár let mladá. O všem, co bylo dříve - před rokem 1993 - nelze jako o dějinách ČR vůbec mluvit, protože Česká republika (Czech Republic) neexistovala!  Zeměpisně tu ale vždy bylo ČESKO.

Krátké jméno Česko (i jeho anglický překlad Czechia), je jménem zcela spisovným a stejně oficiálním, jako jméno politické - Česká republika/ Czech Republic. Od kdy?  Již od roku 1993. Toto krátké jméno bylo již tehdy doporučeno, standardizováno a kodifikováno jazykovědci, historiky a odborníky na marketing.  Důkazem o tomto aktu je publikace Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK) “Geografické názvoslovné seznamy OSN – ČR: Jména států a jejich územních částí“. Více zde. Mapa zde.  Referendum nebylo, protože o jménech státu rozhodují dle zákona odborníci. Zde je jejich jmenný seznam.  A po 23 letech - v roce 2016 - nechali politici jméno Czechia zapsat též do seznamů krátkých jmen států v OSN - viz  odkaz.
 

Jméno Czechia má původ v latině a ne na Dálném Východě

Pokud někdo tvrdí, že koncovka -ia se v názvech států nepoužívá, nebo že jde o "asijskou" koncovku zaostalých států, tak nemá pravdu.  Jméno Czechia pochází z latiny, stejně jako všechny názvy s koncovkou -ia:  Czechia, Austria, Czechoslovakia, Croatia, Slovakia, Italia, California...  Více zde.

 

 


 

 

Czechia není mrtvý pojem, zdroj: Lidové noviny, 6.8.2018

(po kliknutí se článek zvětší)

 

 

Czechia a kultura:

Fotografie z koncertu Filharmonie Bohuslava Martinů v Siri Fort Auditorium (Nové Dillí) ku příležitosti 70. výročí založení česko(slovensko)-indických diplomatických vztahů.
Picture from a concert of Bohuslav Martinu Philharmonic at Siri Fort Auditorium (New Delhi) in a occasion of celebrating the 70th anniversary of Czechia-India diplomatic relations.
 
 

Proč jménu Czechia patří budoucnost a proč to málokdo chápe:

Zdroj: LIDOVÉ NOVINY, středa 11.7.2018


 


Vláda dává do sportu miliardové dotace a měla by proto mít právo určovat, s jakým jménem mají sportovci náš stát reprezentovat, a to i v cizích jazycích.

Krátké jméno ve sportu doporučuje i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve svém plánu do roku 2025:  Koncepce podpory sportu 2016-2025 MŠMT. Vládní doporučení podpořené odbornými expertizami by mělo mít větší váhu, než průzkumy sportovních svazů, které zozhledňují pouze laické názory sportovců.

 

Czechia je znovuobjevené anglické jméno Česka. Návrat k tradicím. Hrdost na rodnou zem. Motivace vítězit. Podobně vnímají krátká jména svých států sportovci na celém světě. Není důležité, zda jsou z království či z republiky. Důležité je jméno státu, ne politického zřízení.

Video:  Fanoušek se šálou Czechia.

 

https://czechia-cesko.webnode.cz/_files/200182394-a681ca8740/Hokej-Czechia-fanoušek.jpghttps://czechia-cesko.webnode.cz/_files/200182389-92fba94f03/ČESKO%20DO%20TOHO.jpg

 

OFICIÁLNÍ FANSHOP ČESKÉ HOKEJOVÉ REPREZENTACE:

Pletená šála s nápisem CZECHIA HOCKEY LAND a znakem českého lva na koncích. V prodeji na e-shopu.

 


Používat krátké jméno státu je normální - nejen v češtině, ale i v jiných jazycích.

Tak jako bylo kdysi normální používat v češtině krátký tvar "Československo",  bylo současně normální používat krátký tvar i v angličtině:  "Czechoslovakia". Dnes používáme v češtině krátký tvar  "Česko" a je tedy logické, že jeho překlad do angličtiny - "Czechia" - je rovněž naprosto normální . Česko není anglicky Czech, stejně jako Československo není Czechoslovak. Správné názvy jsou Czechia,  Czechoslovakia.

 


 

Proč Czechia a ne Czech Republic?

Protože v minulosti se také více osvědčilo jméno Czechoslovakia, a ne Czechoslovak Republic! Kdo mluví anglicky, a potřebuje přeložit jméno Česko, tak se bez jména Czechia neobejde. CZECHIA je anglicky totéž, co česky ČESKO.  Příklady používání zde.

 

VIDEO ZDE:   https://youtu.be/ZSemY01sFdU

 
 

Obrázek: Vydavatelé atlasů a map postupně přecházejí na zeměpisné jméno České republiky, kterým je Česko, anglicky Czechia. Dochází tím k nápravě dočasného provizorního stavu, kdy náš stát jako jediný používal v zeměpisných souvislostech jméno politické. Odkaz na on-line mapu zde.

 


MAPA EVROPY - jména zemí.
Krátká - zeměpisná a dlouhá - politická. Všechna oficiální.


YouTube   audiovizuální příloha k mapě Evropy s výslovností.

 

Slogan "Made in Czech" je špatně. Znamená totiž "Vyrobeno v  Čechovi". Nebo v České. Nebo také v češtině...

Slogan "Made in Czech" je proto stejně nesmyslný jako "Made in Slovak", "Made in British", "Made in French", nebo "Made in American"...  "Vyrobeno v Česku" tedy anglicky není "Made in Czech", ale "Made in Czechia":

 


►  Se stručným jménem Czechia je spojeno spousta výhod. Naopak nadužíváním politického jména Czech Republic v nepolitických souvislostech se zbytečně v očích cizinců dostáváme do směšných situací. Sami o tom ani nevíme. Buďme vlastenci. Vždyť i v české státní hymně se zpívá o české zemi, nikoli o republice (tedy ne o politickém režimu).

Příklad: Volba MISS.  Czech Republic, nebo Czechia? Vezměme si příklad z historie: Miss Československé republiky nemá na šerpě Czechoslovak Republic, ale Czechoslovakia. Podobně by tedy dnes měla mít na stuze Czechia.

 


V minulosti tu Česká republika nebyla, ale Česko tu je, bylo a bude pořád - bez ohledu na to, kdo je právě u moci.

V mnoha případech (zejména v historických souvislostech) je používání politického jména Czech Republic velmi nepřesné, ba dokonce chybné. Historie České republiky začíná až rokem 1993, kdy vznikla. Historie našeho státu je ale mnohem delší. Např. středověké události nejsou historií republiky, ale historií Česka.  Více o historii jména Czechia zde.

 

Obr.: Republika a středověk?  Tisíciletou tradici našeho státu nelze degradovat politickým jménem Česká republika existujícím teprve od roku 1993.

 


 

Maps of World - Europe:

https://www.mapsofworld.com/europe/

 

CZECH?  OK, ČESKÉ - ALE  CO?


Se slovem Czech je problém - znamená všechno možné, jen ne Česko. Czech znamená jen Čech, český (-á, -é)  nebo čeština A navíc - Czech se snadno splete s jinými slovy:

CZECH / CHEQUE / CHECK ... stejná výslovnost / různé významy:

Czech Republic   [ček rypablik] =   Česká republika
Cheque Republic [ček rypablik] =   Šeková republika, či Republika na šek
Check Republic   [ček rypablik] =   Zkontrolujte republiku

  

 

Příklad trapasu se záměnou CZECH / CHECK:

CZECH FLAG nebo CHECK FLAG?

 


1. Check flag  [ček flæg

... je šachovnicový prapor pro ukončení závodu - ale rozhodně ne vlajka Česka :-)

2. Czech flag  [ček flæg] 

... je česká vlajka. Aby se s ničím nepletla, stačí říkat raději vlajka Česka (Flag of Czechia).

 

Doporučení českého ministerstva (MŠMT) používat ve sportu jméno Česko:

V roce 2016 vydalo MŠMT Koncepci podpory sportu 2016-2025, v níž doporučuje motivovat sportovní svazy k tomu, aby sportovní reprezentace našeho státu používala krátké jméno Česko i jeho překlady do cizích jazyků (Czechia, Tschechien...) 

 

(Oblast 7  - Konkurenceschopnost sportovní reprezentace ČR - Strategický cíl 4 - Podporovat úspěchy sportovní reprezentace ČR na mezinárodních soutěžích a šíření dobrého jména České republiky) 

Přesto nyní vysoce postavení úřednící MŠMT tvrdí nepravdy, že prý neexistuje nic, co by je zavazovalo jméno Czechia do sportu zavádět... Je skandální, že neznají, či dokonce ignorují strategické cíle, které jejich úřad sám vydal. Pro náš stát je přitom propagace krátkého jména naprosto klíčová. Věřme, že zdravý rozum zvítězí a my se tak zařadíme po bok všem vyspělým státům světa, které krátká jména svých zemí hrdě používají – Austria, Croatia, Germany, France, Slovakia ... Nyní se konečně přidala i Czechia, ale zkostnatělá byrokracie jí stále háže klacky pod nohy.

https://czechia-cesko.webnode.cz/_files/system_preview_detail_200186951-e7a50e89e7/Dresy%20-%20We%20are%20Czechia_ico.jpg

Czechia a Slovakia vedle sebe. Jasné a logické...

Slováci mají na čepicích Slovakia a ne Slovak, Rakušané Austria a ne Austrian, Němci Germany a ne German. A tak i chytří Češi, co mají filipa a za ušima, nemají na čepicích Czech, ale Czechia.

 

Czechia & Slovakia.  

Nezaměňujme a nekombinujme dlouhá a krátká jména států. Jde o zlozvyk a je třeba si to přiznat. Takže nikoli Czech Republic a Slovakia, ale jedině Czechia a Slovakia. (Nebo Czech Republic & Slovak Republic).


V seznamech krátkých jmen nemají dlouhá jména co dělat. A naopak. Stejně tak je obrovským problémem a zlozvykem míchání jmen států s pojmem český tým. Např. s Rakouskem hraje Česko, ne český tým. Pokud se mluví o Rakousku, či o Rakušanech, je českotýmování  zlozvykem. Správně by se pojem "český tým" měl používat jen tam, kde se mluví i o jiných týmech - o rakouském týmu, o finském týmu, či o americkém týmu.  Pokud se ale mluví o tom, s kým hrají Finové, je na místě říci: "S Čechy!"  Vše ostatní je disharmonické, asymetrické a tudíž tahající za uši. S Finy nehraje český tým ale Češi. Stejně tak Češi nehrají s finským týmem, ale s Finy. A Finsko hraje s Českem.

  

Silikonové náramky Česko-Czechia již zdobí ruce mnoha vlastenců. K dostání v e-shopu.

V prodeji jsou i kšiltovky Czechia.

Moderní republiky používají krátká jména.

Rakouská republika je známá jako Rakousko, Chorvatská republika jako Chorvatsko  a Řecká republika jako Řecko. Jen Česká republika se stále marně snaží učit svět používat dlouhé politické jméno Czech Republic. A nepomáhají ani obrovské investice, které se do propagace pojmu Czech Republic sypou. Výsledkem je pouze to, že nás cizinci stále znají jako Czechoslovakia.  Krátká jména jsou prostě oblíbenější a Czech Republic si cizinci nikdy nezapamatují. Namítáte, že United Kingdom, či United States si lidé pamatují? Ano, ale to jsou světoznámé velmoci. A přesto - i v těchto státech lidé běžně používají krátká jména - dokonce i v politice. A to navzdory tomu, že nejde o jména oficiální: Británie a America (Britain, America).

 


"Czechia je skvělá, zvykneme si."

Vtipná a moudrá přednáška z divadla Dobeška o tom, že překlad jména Česko jako Czechia je správný a logický.

Vypráví: geograf Zdeněk Kukal, 17.1.2017.  Fotopřílohy, střih a kamera: Vladimír Filip.
 

Zdeněk Kukal, geograf a cestovatel: "Cizinci jméno Czechia přijímají většinou pozitivně a vstřícně - akceptují to, jak jim my Češi naši zemi sami představíme. Za tento přístup je třeba je chválit a ne jim to rozmlouvat, jak to mnozí z neznalosti či z hlouposti činí!"

 


Česko (Czechia) už dávno nejsou jen Čechy (Bohemia).

V kulturních a rozvinutých zemích se jméno "republika" používá jen v politice a na úředních dokumentech, nikde jinde ne - ani v kultuře, ani ve sportu, ani v zeměpisu.  Každý z názvů (dlouhý, či krátký) je potřeba používat ve správném kontextu, v seznamech jmen stejného druhu - dlouhá jména dávat mezi dlouhá, a krátká mezi krátká. Je to jednoduché:

 


 

V jiných jazycích se překlad krátkého jména Česko používá již dávno:

čeština:

Česko

Česká republika

angličtina:

Czechia

Czech Republic

bulharština Чехия Чешката република
dánština Tjekkiet Den Tjekkiske Republik
finština Tšekki Tšekin tasavalta
francouzština Tchéquie (la) République tchèque
Italština Cechia Repubblica Ceca
litevština Čekija Čekijos Respublika
lotyšština Čehija Čehijas Republika
maltština Čechija Republika Čechija
němčina Tschechien Tschechische Republik
nizozemština Tsjechië Tsjechische Republiek
norština Tsjekkia Tsjekkiske republikk
portugalština Tchéquia República Tcheca
ruština  Чехия Че́шская Респу́блика
slovinština Češka Češka republika
srbština Češka Republika Češka
španělština Chequia La República Checa
švédština Tjeckien Tjeckiska republiken
turečtina Çekya Çek Cumhuriyeti

... (a další)

 


MORAVA:

Na čem záleží Moravanům?

Na nepochopení problému ukazuje odmítání jména Česko/Czechia některými Moravany, kteří ale kupodivu současně podporují jméno Česká republika. A přitom má jméno Česko/Czechia stejný slovní základ s označením České republiky. Pokud Morava leží v republice, která je česká, pak je logické, že se tato republika, tento stát, jmenuje Česko a že se do angličtiny jedním slovem překládá jako Czechia. Není nic jasnějšího. Čechy jsou Bohemia, Morava je Moravia, Slezsko je Silesia a společný stát je Česko = Czechia. Tím rozhodně není hrdost Moravanů nikterak dotčena. Větším problémem, kterým by se Moravané měli zabývat spíše, než anglickým jménem státu, je nesmyslné vedení hranic krajů, které ignorují někdejší historické země. Místo kritiky jména Czechia by se Moravané měli zabývat tím, zda chtějí v nějaké podobě obnovit zemské uspořádání. S tím ale nemá krátké jméno našeho státu v angličtině (Czechia) nic společného a jen to odvádí pozornost. Více o vztahu Moravy ke jménu Czechia zde.

 

Používáním krátkého jména nikoho nenapodobujeme!

Většina států světa (království i republik) používá krátký název státu. Tím, že začínáme také používat krátké jméno, rozhodně nikoho nenapodobujeme, jak tvrdí zastánci politického jména, pouze přestáváme dávat najevo svoji sebestřednou a zdánlivou republikánskou odlišnost, protože ta žádnou odlišností není. Republik existuje na světě kolem stopadesáti a Česko je jen jednou z nich.


A ještě stručně:

- Jde jen o zvyk. Není důvod hledat proti krátkému jménu negativní pseudoargumenty.
- M
oderní evropské republiky jméno "republika" prakticky nepoužívají. Není důvod se lišit, naše země tu přece existovala i před rokem 1993, ba dokonce i před rokem 1918!    
- Pozor, žádná Čechie, nebo Czech, ale Czechia.
- Nevyslovuje se [čechie], ale [čekia] - s "k".
- Czech znamená jen Čech, český (-á, -é)  nebo čeština.
- Používání krátkého jména státu je zcela přirozené - i v dobách, kdy jsme byli Československou republikou,  jsme raději používali krátký název - byli jsme Československo (tedy žádná Čechoslovakie), anglicky Czechoslovakia (žádné Czechoslovak)    (viz např. foto z Miss Universe 1970).  

 

 

Vyvrácení zažitých mýtů a omylů o jménu Czechia

https://www.go-czechia.cz

Takže: Česko, do toho! Go, Czechia, Go!

 

Občanská iniciativa Česko - Czechia
https://www.czechia-initiative.com/index.html


Nahoru / Top #