Obhajoba znovuzrození jména Česko / Czechia


Czechia [čekia]  je:

● současný i historicky potvrzený překlad jména Česko. (historie-odkaz)

● plně oficiální krátké jméno státu, schválené v Česku i v zahraničí - v EU i v OSN. (oficiální-odkaz)

jméno doporučené odborníky z mnoha oborů. (odborníci-odkaz)

stále více používaný pojem, a to v zahraničí i v Česku. (web odkazy)

slovo, o kterém se nevhodně a nespravedlivě šíří mnoho poškozujících polopravd a mýtů a které si naopak zaslouží uznání

ČESKO = CZECHIA
SLOVENSKO = SLOVAKIA
ČESKOSLOVENSKO = CZECHOSLOVAKIA
RAKOUSKO = AUSTRIA
CHORVATSKO = CROATIA ...

 

Všechny tyto státy jsou REPUBLIKY. Věčné zdůrazňování faktu, že i Česko je republika, působí jako vizitka nevyspělého státu. Na republiku není nutné stále upozorňovat a chlubit se s ní.  Podobně podivně působí zamlčování kdysi zcela běžné informace, že se sportovcům reprezentujícím Česko říká Češi. Toto zcela běžné označení našich hráčů nahrazují poslední dobou sportovní komentátoři pojmem "Český tým". Proč? Kvůli nadávkám několika křiklounů, kteří se nepovažují za Čechy? Pokud např. na MS hrají Kanaďané, Švédové a Fini, pak tam hrají i Češi.  Ano, jde o český tým, ale proč tedy v zájmu zachování rovnosti nezní stejně často z našich televizních obrazovek pojmy jako švédský tým, finský tým, nebo kanadský tým???

Proč? Protože se spojení "Češi = reprezentanti Česka" nelíbilo několika agresivním separatistům a České televizi za to nadávali. Apelujeme proto na sportovní redakci České televize, aby nadále extrémistům neustupovala a trpělivě vysvětlovala, že čeští reprezentanti jsou opravdu stále Češi - a to i ti z Moravy, protože reprezentují Česko. I Moravané jsou přece Češi - z hlediska státní příslušnosti. Pro separatisticky smýšlející Moravany je ostatně pojem "český tým" stejně nepřijatelný jako pojem Češi, protože v jejich očích je český tým jen pro Čechy z Čech a nikoli z celé republiky. Extremisté tvrdí, že Moravané hrají pouze v moravském týmu... Není proto důvod, aby se pojem český tým upřednostňoval před pojmem Češi, když to nevyhovuje ani vlastencům, ani extrémistům.

Každého vlastence by naopak potěšilo, kdyby se při hokeji, nebo při fotbalu méně "týmovalo" a sportovcům reprezentujícím náš stát se zase začalo říkat Češi.

 


Překlad do angličtiny - bez emocí, podle pravdy.

Existuje mnoho situací, kdy je logičtější a chytřejší se obejít bez politického jména Czech Republic a zmínit krátké jméno Czechia. Podobně jako používají svá krátká jména i jiné státy - rovněž republiky. Např. v Řecku, angl. Hellenic Republic, řecky Ellinikí Dimokratía, se bez republiky v běžných situacích také obejdou. Používají jen krátké jméno Greece. (odkaz) Nejen v Řecku totiž vědí, že čím méně se slovo "Republika" používá, tím větší má skutečnou hodnotu a význam. Čeho je moc, to hodnotu ztrácí.

 

Symbol vlastenectví, tradice a nezávislosti na politickém režimu.

Pokud si krátké jméno neprosadíme, nepatříme mezi vyspělé státy. Skutečně demokratické republiky nikdy republiku v názvu nezdůrazňují. Republikou v názvu se naopak často chlubí státy nedemokratické, aby vytvářely zdánlivou demokratickou iluzi  (KLDR, Demokratická republika Kongo, Středoafrická republika...)
 

Propagujme jméno Czechia, ať se přestane plést s Čečenskem

Na jméno Czechia máme plné právo, protože je starší než jméno Chechnya. Aby se nepletla jména Czechia a Chechnya, je potřeba jménu Czechia zvyšovat popularitu. Jen tak lidé na Čečensko zapomenou. Ostatně v mnohem slavnější záměně s Čečenskem figurovalo naopak jméno Czech Republic (a nikoli Czechia) v roce 2013 - při vyšetřování atentátu v Bostonu (odkaz). Takže jméno Czechia je v tom zcela nevinně.

 

 

● Nenechme si jméno Česko nikým brát. Ani v angličtině (Czechia), ani v jiných jazycích.

● Czechia je jméno z latiny.  Odkazuje na slavnou historii českých zemí. Nemá nic společného se jménem Russia (Rusko).

Koncovku -ia měla i Czechoslovakia, dnes Bohemia + Moravia + Silesia. Ale třeba i Austria, Croatia, California, Virginia ... nebo třeba Slavia, či Victoria...  (koncovka-ia-odkaz)

Czechia neznamená jen Čechy, jak mylně tvrdí odpůrci, ovlivnění mýty a pomluvami. U anglického jména Czechia (čekia) došlo již před 100 lety k posunu významu pro pojmenování celého státu. A neobstojí ani argument, že české jméno Čechie znamená jen Čechy. Vždyť i bájná dívka Čechie byla ochránkyní všech českých zemí - tedy i Moravy a Slezska. Lze dohledat na internetu.

Jméno Czechia pomáhá zachovat jméno Moravia vedle jména Bohemia. Obě země byly již ve středověku součástí zemí Koruny české. Pokud by se našemu státu místo Česko (Czechia) začalo říkat Čechy (Bohemia), hrozilo by, že jméno Morava (Moravia) bude zapomenuto. Proto je je v zájmu Moravanů jméno Czechia používat a propagovat.

Česky hovořící Moravané se k češství přihlásili již v 19.století. Jedině vzájemnou spoluprací, pomocí a sjednocení Slovanů lze odolávat jiným národům.

Nadčasové jméno ve všech jazycích - Česko, Tschechien, Tchéquie...  Krátké jméno lze použít pro popis událostí z celé historie českých zemí. To republikou nelze, protože před rokem 1993 samostatná Česká republika ještě neexistovala.  (historie-odkaz)

● Czechia je snadno zapamatovatelná.
Pro marketing je mnohem lepším "brandem" krátká, úderná a zapamatovatelná Czechia, přesně zapadající mezi krátká jména stejného druhu - Slovakia, Croatia, Germany, France, ale i třeba dřívější Czechoslovakia. (marketing-odkaz)

● Czechia není jedinou republikou na světě. Moderní republiky to, že jsou republikami, nezdůrazňují.  Republiku v názvu naopak často zdůrazňují nedemokratické státy jako např. KLDR. (nedemokratické republiky-odkaz)

 

● Czechia se používá stále víc. Hlavně cizinci se jménem Czechia nemají problém, pokud je někteří Češi nesmyslně nenutí místo krátkého jména stále opakovat "ček-rýpablik".  (Czechia v cizině - odkaz)

 

● Bez jména Czechia se nejde obejít, pokud nastane nutnost překladu jména Česko.

 

Hrdost a vlastenectví

 Přestaňme být hloupým světovým, unikátem. Jsme jedinou zemí na světě, která odmítá používat své standardizované krátké jméno v angličtině, přestože všechny odborné argumenty toto jméno doporučují.  Stačí si na něj zvyknout a začít využívat jeho výhody - stručnost, snadnou zapamatovatelnost, nadčasovost. A mnohé další.

Neobvyklost jména Czechia nemůže být argumentem pro jeho odmítání, protože je správně a navíc se používalo už v minulosti (od roku 1541). V současnosti je Czechia oficiálně platným krátkým jménem státu v angličtině, jako je krátkým jménem Slovenské republiky v angličtině Slovakia.

Zvykneme-li si a uznáme, že Česko je v angličtině Czechia, dáme tím přednost faktům, odvaze, rozumu, logice a tradici před emocemi, zbabělostí, pomluvami, hloupostí a demagogií. Házet na jméno Czechia špínu jen proto, že se někomu nelíbí? Ubohé.

● Je chybou zdůrazňovat "republiku" v souvislostech, kde to může působit nevhodně až hloupě - např. v seznamech zemí, kde jiné státy uvádějí svá krátká jména, přestože jsou také republikami.

● Proč Česko není Czech, nebo Bohemia? A co Moravia?  - zajímavosti a souvislosti zde.

 

A proč jsou lidé proti jménu Czechia?

Pěkně to shrnul pan Stárek:

Problém není, že vláda nepodporuje název Czechia, problém je v tom, že tento název není podporovány samotnými Čechy, jejich organizacemi a elitami. Důvodem je bohužel to, že si Češi sami sebe neváží a tento vztah k vlastnímu národu manifestují odporem k jeho názvu. Je to smutné dědictví vyrovnávání se s minulostí po sametové revoluci. Místo abychom se snažili minulosti porozumět a smířit se s ní, tak s ní stále bojujeme. No a tím stále bojujeme sami se sebou, nevíme kdo jsme a sami sebe si nevážíme.
Jiří Stárek

 

  

Kritika jména Czechia staví na pomluvách

Důvodem dočasné iracionální averze je mnoho pomluv a mýtů, které se o jménu Czechia stále šíří, ačkoli toto jméno jednomyslně doporučilo mnoho odborníků na historii, lingvistiku, marketing atd. a je proto téměř jisté, že si na něj lidé zvyknou a zalíbí se jim stejně, jako se jim zalíbila krátká jména jiných států.  Je vhodné a vlastenecké krátký název státu používat bez ohledu na to, že ho dost lidí, včetně mnoha českých politiků, zatím odmítá. Jde o vnitřní rozhodnutí mezi zbabělostí a odvahou v každém z nás. Odvahou nezavírat oči před možností navázat na tradici jména Czechia sahající až do 16.století.

 

Dejme jménu Czechia šanci. Tak, jako naši předkové dali šanci jménu Czechoslovakia.  Protože byla vůle, stal se z nezvyklého slova slavný pojem. Historie se opakuje. Nebuďme hloupější než před 100 lety.

Czechia [čekia] je moderní jméno, které je kritizováno a uráženo zcela neprávem a nespravedlivě. Posměch je berličkou idiota. Moudří lidé naopak vnímají situace, v nichž je použití krátkého jméno Czechia vhodnější. I v nedávné historii jsme si s politickým jménem Czechoslovak Republic nevystačili a používali jsme mnohem raději a častěji jméno krátké - CZECHOSLOVAKIA, přestože jsme už tehdy byli republikou. Samostatná Česká republika vznikla na území Česka až docela nedávno (1.1.1993) a je proto chybou zařazovat mezi události, které se staly v České republice i ty, co se staly před jejím vznikem v roce 1993.
 

✔    "Jen málo historických událostí se stalo v České republice. Ale všechny se staly v Česku."
 
 

  Proč je Czechia OK? Protože jsou OK např. i tato jména jiných republik: Slovakia, France, Italy, Croatia...

V běžném životě nikdy neříkáme French Republic, nebo Italian Republic, i když jde o oficiální jména. Nemusíme proto říkat ani Czech Republic. Republika v názvu státu patří jen do politiky, ale všude jinde, např. v kultuře, ve sportu aj. používají moderní republiky krátká jména - France, Italy, Slovakia... Politické jméno Czech Republic je možné použít pouze v seznamech obdobných jmen - French Republic, Italian Republic, Hellenic Republic,

 Riziko zneužívání pojmu "republika" zeměmi třetího světa k maskování absence demokracie.

Problémem pojmu "Republika" je fakt, že je stále více přehnaně zdůrazňován zeměmi třetího světa k vytváření falešného obrazu o demokracii tam, kde ve skutečnosti vládne totalita a tyranie... např. v KLDR, v Demokratické republice Kongo, Luhanské lidové republice, Doněcké lidové republice, Středoafrické republice....  Zejména ve zmíněné Konžské demokr. republice vládne opravdu nebývale brutální režim - viz odkaz. 

 

✔    "Přehnané zdůrazňování republiky vyvolává nedůvěru a pochybnosti o skutečné míře demokracie v dané zemi."

 

   Punc nezaměnitelnosti. Nejsme jen "nějaká republika". Jsme především Česko.

Jednotlivé státy světa získávají punc nezaměnitelnosti nikoli proklamováním, zda jsou královstvími, či republikami, ale svými krátkými jmény. Opravdu nejsme jedinou republikou světa. Důstojnost a hodnota pojmu "republika" se přemírou nadužívání prokazatelně snižuje, protože co není vzácné, toho si lidé neváží. 


Psát všude Czech Republic a ignorovat krátké jméno Czechia je stejné, jako chodit pořád v saku a v kravatě i tam, kam ostatní nosí sportovní dres, nebo kraťasy a tričko. Ignorovat plavky a koupat se ve společenském obleku sice lze, ale důstojnosti to nikomu nepřidá. Spíše naopak. A přesně stejně působí i jméno Czech Republic. Mnozí cizinci si o něm již dávno myslí, že jde o jméno podivného státu, který svoje "společenské šaty" nedokáže odložit ani na hřišti nebo v bazénu s poukazem na to, že jí nezajímá, že tam ostatní nosí dres, nebo plavky...

 

 

 

Krátké oblíbené jméno Československo nebylo v Ústavě, a přesto se ve světě proslavilo.

Jméno Československo nebylo v Ústavě ČSSR - a přesto se ve světě značka CZECHOSLOVAKIA proslavila více, než jméno Czechoslovak Republic. Stejnou popularitu si vytvoří i jméno Czechia, pokud nebudeme hledat nesmyslné důvody proti jeho používání (např. již zmíněný kvaziargument o absenci krátkého jména Česko v Ústavě ČR) a nebudeme jméno Czechia hodnotit jen z pohledu líbí / nelíbí, ale vezmeme v úvahu fakta - že je jméno Czechia podle odborníků jménem stejně kvalitním, jako krátká jména jiných vyspělých států.

Abychom si na jméno Czechia zvykli, stačí přestat podléhat zlozvyku nadbytečně "republikovat", a naopak začít jméno Czechia více používat a bránit ho před pomluvami. Jednou z takových pomluv je např. nepravdivé tvrzení, že Czechia prý znamená totéž co Čechy (Bohemia). To je omyl. Našlo se spousta důkazů o tom, že již koncem 19.století začínali lidé v latině a posléze v angličtině jméno Czechia používat pro označení širšího území zahrnující kromě Čech i území Moravy a Slezska, tak jako dnes. Jde tedy o návrat k tradicím - k odkazu zemí Koruny české, k nimž také patřilo kromě Českého království i Moravské markrabství. Zdroj zde.  Jméno Czechia doslova spojuje minulost s budoucností.  Vlastenectví versus zbabělost

-  Potenciál, kterým jméno Czechia může na popularitu jména Czechoslovakia úspěšně a odvážně navázat, je rozumné využít
-  Odmítejme krátkozraké a sobecké pseudoargumenty, obhajující absurdní používání politického jména i tam, kde žádný jiný stát politické jméno nepoužívá.
-  Na republiku můžeme být sice hrdí, ale všeho moc škodí.
-  Jméno Czech Republic se neruší, ani nepřejmenovává, platí i nadále, ale mělo by se objevovat jen tam, kam patří a kam ho dávají i jiné státy.
-  Jméno Czechia není novotvarem, ale naopak jménem velmi tradičním, vzniklým již v 17.století a je tedy součástí odkazu našich předků.

 

Většinový názor nemusí být vždycky správný.

Lidé jsou manipulovatelní a ochotní uvěřit hloupostem. Mnoho diktátorů toho již v minulosti zneužilo. Tuto myšlenku hezky shrnul novinář Marek Wollner v následující větě:  "Novinář nesmí vyměnit úctu k faktům za většinový souhlas, protože, jak víme z historie, většina nikdy není chráněna před omylem, natož před hloupostí“.  Zdroj: Novinky.cz

 

ČECHY vs. ČESKO

NEŘÍKEJME CELÉMU STÁTU ČECHY. Poškozuje to Moravu.

Pokud by se místo Česko říkalo celému státu Čechy, hrozilo by, že se přestane používat jméno Morava. Propagace jména Česko pomáhá jména historických zemí Čechy a Morava zachovat. Zejména naši sousedé ze Slovenska už dnes často chybně říkají Čechy a Slovensko. Je potřeba se tohoto zlozvyku zbavit. ČESKÁ REPUBLIKA NENÍ KRÁTCE ČECHY, ALE ČESKO!   

 

V cizích jazycích se ČECHY A ČESKO také rozlišují.

- V němčině: Böhmen x Tschechien (Čechy x Česko), Böhmisch x Tschechisch (český x český).
- V angličtině: Bohemia x Czechia  (Čechy x Česko), Bohemian x Czech (český x český).
A je po problému, Moravan se necítí uražen a existuje jasné vymezení.

 

MYLNÝ ARGUMENT:  Česko/Czechia prý stále znamená totéž, co Čechy.

Pravda je taková, že to platilo jen do poloviny 19. století, ale dnes už ne. Význam slova Česko se dávno změnil. Česko a Čechy tedy dnes již synonymy nejsou, a kdo tvrdí, že ano, tak nemluví pravdu. Informace o tom, že se Česko stalo označením pro celé území Čech, Moravy a Slezska již v 19. století, lze dohledat mj. v Akademické příručce českého jazyka,  na stranách 212-213:

"V průběhu 19.století se jméno Česko objevovalo sice poněkud méně často, zato však již také jako název pro celé české země - tedy Čechy, Moravu a českou část historického Slezska..."

Vydalo nakladatelství Academia, 2014.   https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=725

 

ČECHIE a české země

Už bájná Čechie byla patronkou všech českých zemí. Protože mezi české země, či chcete-li země Koruny české, patřila i dnešní Morava a Slezsko, nelze akceptovat argumenty odpůrců jména Czechia, když se odvolávají na to, že Čechie znamená pouze Čechy. Zjevně to není přesné, když odvážné Čechii záleželo i na bezpečnosti a prosperitě Moravy. https://cs.wikipedia.org/wiki/Čechie_(postava).  Dovolím si vyjádřit názor, že některým odpůrcům jména Czechia naopak o prosperitu Čech nejde a preferují jen zájmy Moravy. To by nevadilo, pokud by současně respektovali ideály, na kterých je založeno soužití všech českých zemí, mj. i ten, že se naše národy již dávno dohodly na tom, že budeme užívat i společné přídavné i podstatné jméno český, Česko. A že obyvatelé Česka budou Češi. Což nijak nepoškozuje existenci Moravanů, a Slezanů, stejně jako např. v Německu stále žijí Bavoři nebo Sasové a současně jsou hrdými Němci.

Pokud jde o tvrzení, že anglické jméno Czechia je česky Čechie, tak to dnes již opravdu dávno neplatí. Czechia je Česko. Jako souhrnné označení pro Čechy, Moravu a Slezsko se jméno Czechia v angličtině používá už přes sto let bez ohledu na to, nakolik české jméno Čechie znamená, či neznamená totéž. Protože je to v zásadě jedno, jelikož obě jména, české i anglické, prošly nezávislým jazykovým i významovým vývojem. Zde je důkaz - ukázka jména Czechia v historických novinách.

 

►►►  Stručně v bodech - shrnutí zde:

https://czechia-cesko.webnode.cz/strucne-a-jasne/

 

 


* * *