► VLÁDA ČR DOPORUČUJE ČESKO/CZECHIA:

Kde používat krátké jméno státu?


V kultuře, ve sportu, ve vědě, ekonomice apod. - na základě doporučení Vlády ČR. Je to jednoznačně popsáno ve dvou níže uvedených textech:

 

1) Ministerstvo zahraničí (MZV)

"Jak na „Česko“ v zahraničí?"

3.2 KRÁTKÝ název státu je tedy vhodné používat:

  • v případě kulturní, společenské, vědecké, sportovní (viz dále), ekonomické a jiné prezentace státu, ale také např. v  projevech politických představitelů neceremoniálního charakteru,
  • při prezentaci joednotlivých osobností reprezentujících kulturní, společenské, vědecké, sportovní, ekonomické, nebo jiné zájmy státu,
  • v neformální komunikaci, korespondenci, v literárních dílech a novinových článcích, v geografických materiálech (mapy, atlasy),
  • na tiskové a prezentační materiály, které prezentují úspěchy, historii a osobnosti státu...
     

5.2 KRÁTKÝ název státu je tedy vhodné používat zejména:

  • na sportovní výstroji, oblečení a dresech,
  • na výsledkových listinách,
  • při sportovních komentářích a interview,
  • tam, kde i ostatní země používají krátký název.

Zdroj: MZV https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/verejna_diplomacie/jak_na_cesko_v_zahranici.mobi

 

2)  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

"Koncepce podpory sportu 2016-2025 MŠMT"

3.7 Oblast 7  - Konkurenceschopnost sportovní reprezentace ČR, Strategický cíl 4:

"V návaznosti na notifikaci překladů názvu krátkého jména České republiky na "Česko" do databází OSN je třeba motivovat sportovní svazy, Český olympijský výbor, Paralympijský výbor a Českou asociaci univerzitního sportu pro jejich používání a dále tyto subjekty podporovat při státní reprezentaci."

Zdroj: MŠMT  https://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025